Kvalifikacijska struktura

Kvalifikacijska struktura

Izvozi:

Raven zahtevnosti Poklicni standardi Katalogi
(II)


Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(604-19/2010/26/16. 12. 2011)

4317205
Pomočnik

(909-2/2010/2/9. 10. 2009)


Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(/27. 05. 2002)


Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(1/604-19/2010/26)

4317205
Pomočnik

(1/909-2/2010/2)


Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(1/)

(III)

0411366
pomožni administrator
pomožna administratorka

(/)

1506350
IZDELOVALEC
IZDELOVALKA PEKOVSKIH IZDELKOV IZ PEKOVSKIH POLIZDELKOV

(/26. 01. 2015)

2106306
Član
članica posadke v sestavi krovne straže

(/3. 02. 2015)


Suhorobar
suhorobarka

(/21. 09. 2007)


Pomožni administrator
administratorka

(/6. 08. 2003)

3584808
Izvajalec
izvajalka pomožnih del v elektrotehniki

(/11. 01. 2019)

3743004
Premikač
premikačica v železnoškem prometu

(/)


Tekstilni konfekcionar
tekstilna konfekcionarka

(/30. 11. 2010)


Ličar
ličarka

(/29. 06. 2017)

4621810
Mornar
mornarka

(/3. 02. 2015)

5200.008.3
Monter
monterka mehatronskih sklopov

(/22. 12. 2006)


Pomočnik
pomočnica elektroinštalaterja

(/22. 12. 2006)


Ličar
ličarka

(/6. 08. 2003)


Pomočnik
pomočnica mesarja

(/5. 07. 2004)


Pomočnik
pomočnica peka in slaščičarja

(/5. 07. 2004)

5410.021.3
Predelovalec
predelovlaka zelenjave na neindustrijski način

(/27. 02. 2006)


Obdelovalec
obdelovalka lesa

(/25. 02. 2005)


Steklopihalec krogličar
steklopihalka krogličarka

(/30. 11. 2001)

5440.003.3
POMOČNIK
POMOČNICA RUDARJA

(/22. 12. 2006)


Tesar opažev
tesarka opažev

(/21. 09. 2007)


Upravljalec lahke gradbene mehanizacije
upravljalka lahke gradbene mehanizacije

(/21. 09. 2007)


Polagalec
polagalka keramičnih ploščic

(/21. 09. 2007)

6501763
Pomočnik
pomočnica mesarja

(/26. 01. 2015)

7376638
Član
članica posadke v sestavi strojne straže

(/19. 05. 2015)

7600.003.3
Bolniški strežnik
bolniška strežnica

(/13. 10. 2006)

8017108
Pomočnik
pomočnica peka in slaščičarja

(/26. 01. 2015)

8311347
Obdelovalec
obdelovalka lesa

(/17. 03. 2020)


Mornar
mornarka

(/22. 12. 2006)


Član
članica posadke v sestavi krovne straže

(/22. 12. 2006)

8500.004.3
Predelovalec
predelovalka izrabljenih motornih vozil

(/9. 07. 2007)

0202471
Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

0717227
Pomočnik
pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

(604-8/2012/74/15. 01. 2018)

0824577
Izvajalec
izvajalka del visokih gradenj

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

0830438
Upravljalec
upravljalka v farmacevtski industriji

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

1036570
Tekstilni konfekcionar
tekstilna konfekcionarka

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)


Lončar
lončarka

(/25. 08. 2000)


Pletar
pletarka iz ličja

(/25. 08. 2000)

2362630
Upravljalec
upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

2370754
Upravljalec
upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

(604-1/2020/14/11. 01. 2021)


Utopni kovač
utopna kovačica

(909-2/2010/19/30. 06. 2010)

3404242
Sobar
sobarica

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

3475738
Utopni kovač
utopna kovačica

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

3643066
Vzdrževalec

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

4145528
Postrešček

(604-19/2010/20/22. 07. 2010)

4543570
Blagovni manipulant
blagovna manipulantka

(604-8/2012-56/16. 06. 2016)

4823021
Upravljalec
upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

4878767
Strojni obdelovalec kamna
strojna obdelovalka kamna

(604-8/2012/6/16. 12. 2011)

5076684
Pomočnik

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)


Upravljalec
upravljalka strojev v proizvodnji

(103/18.11.2005/8. 10. 2004)


Pomočnik
pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

(103/18.11.2005/25. 02. 2005)


Vzdrževalec

(Ur.l.št. 77/6.8.2003/6. 08. 2003)

5302547
Pomočnik

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

5410.001.3
Predelovalec sadja
predelovalka sadja

(/25. 08. 2000)


Izdelovalec
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

(54/03.06.2005/3. 06. 2005)


Tekstilni konfekcionar
tekstilna konfekcionarka

(67/2003/11. 07. 2003)


Upravljalec
upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

(66. seja; 09.05.2003/6. 08. 2003)

5440.002.3
Pomočnik
pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav

(136/22.12.2006/22. 12. 2006)


Izvajalec
izvajalka zidanja in ometavanja

(27/23.03.2004/21. 11. 2003)


Izvajalec
izvajalka betonskih del

(27/23.03.2004/21. 11. 2003)


Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(27/23.03.2004/21. 11. 2003)


Izdelovalec
izdelovalka kruhov iz krušne peči

(/25. 08. 2000)


Izdelovalec
izdelovalka potic iz krušne peči

(/25. 08. 2000)

6210.016.3
Pomočnik

(909-2/2010/2/31. 03. 2006)

6407057
Kamnolomec
kamnolomka

(604-8/2012/6/16. 12. 2011)

6466544
Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)


Sobar
sobarica

(604-19/2010/23/25. 01. 2011)

6702350
Upravljalec
upravljalka strojev v proizvodnji

(604-8/2012/74/15. 01. 2018)

7046744
Izvajalec
izvajalka keramičarskih del

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

7200.001.3
Obdukcijski pomočnik
obdukcijska pomočnica

(/12. 12. 2008)

7250.007.3
Biomedicinski laborant
biomedicinska laborantka

(117/12.12.2008/25. 05. 2007)


Upravljalec
upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

(54/03.06.2005/3. 06. 2005)


Upravljalec
upravljalka v farmacevtski industriji

(54/03.06.2005/3. 06. 2005)


Upravljalec
upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(54/03.06.2005/3. 06. 2005)

7274310
Pomožni steklobrusilec
pomožna steklobrusilka

(604-8/2012/72/16. 06. 2016)

7488784
Suhozidar
suhozidarka

(604-8/2012/72/27. 02. 2017)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(/9. 10. 2009)

7582853
Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)


Pomočnik

(85/21.09.2007/12. 11. 2004)


Pomočnik

(Ur.l.št. 85/2007/12. 11. 2004)

8140.002.3
Čistilec
čistilka prostorov

(117/12.12.2008/6. 08. 2003)


Pomočnik

(117/12.12.2008/19. 02. 2008)

8160141
Monter
monterka stavbnega pohištva

(604-8/2012/67/25. 07. 2016)

8400.014.3
Viličarist
viličaristka

(/9. 07. 2007)

8500.001.3
Manipulant
manipulantka odpadkov

(54/03.06.2005/5. 10. 2004)

8534368
Pomočnik

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(73/05.07.2004/6. 08. 2003)

8636238
Montažer kamna
montažerka kamna

(604-8/2012/6/16. 12. 2011)

8666363
Industrijski ličar
industrijska ličarka

(604-1/2020/2/10. 01. 2020)

8846302
Steklopihalec krogličar
steklopihalka krogličarka

(604-8/2012/51/16. 06. 2016)

0202471
Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(604-1/2020/11/25. 07. 2016)

0824577
Izvajalec
izvajalka del visokih gradenj

(604-1/2020/11/25. 07. 2016)

7046744
Izvajalec
izvajalka keramičarskih del

(604-1/2020/11/25. 07. 2016)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(604-19/2010/26/9. 10. 2009)

7582853
Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(604-1/2020/11/25. 07. 2016)


Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(1/604-8/2012/56)

0717227
Pomočnik
pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

(1/604-8/2012/74)


Izvajalec
izvajalka del visokih gradenj

(1/604-8/2012/56)

0830438
Upravljalec
upravljalka v farmacevtski industriji

(1/604-8/2012/93)

1036570
Tekstilni konfekcionar
tekstilna konfekcionarka

(1/604-1/2020/4)


Lončar
lončarka

(1/)


Pletar
pletarka iz ličja

(1/)

2362630
Upravljalec
upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

(1/604-8/2012/93)

2370754
Upravljalec
upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

(1/604-1/2020/14)


Utopni kovač
utopna kovačica

(1/909-2/2010/19)

3404242
Sobar
sobarica

(1/604-8/2012/84)

3475738
Utopni kovač
utopna kovačica

(1/604-8/2012/72)

3643066
Vzdrževalec

(1/604-8/2012/72)

4145528
Postrešček

(1/604-19/2010/20)

4543570
Blagovni manipulant
blagovna manipulantka

(1/604-8/2012-56)

4823021
Upravljalec
upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(1/604-8/2012/93)

4878767
Strojni obdelovalec kamna
strojna obdelovalka kamna

(1/604-8/2012/6)

5076684
Pomočnik

(1/604-8/2012/84)


Upravljalec
upravljalka strojev v proizvodnji

(1/103/18.11.2005)


Pomočnik
pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

(1/103/18.11.2005)


Vzdrževalec

(1/Ur.l.št. 77/6.8.2003)

5302547
Pomočnik

(1/604-8/2012/51)

5410001
Predelovalec sadja
predelovalka sadja

(1/)


Izdelovalec
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

(1/54/03.06.2005)


Tekstilni konfekcionar
tekstilna konfekcionarka

(1/67/2003)


Upravljalec
upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

(1/66. seja; 09.05.2003)

5440002
Pomočnik
pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav

(1/136/22.12.2006)


Izvajalec
izvajalka zidanja in ometavanja

(1/27/23.03.2004)


Izvajalec
izvajalka betonskih del

(1/27/23.03.2004)


Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(1/27/23.03.2004)


Izdelovalec
izdelovalka kruhov iz krušne peči

(1/)


Izdelovalec
izdelovalka potic iz krušne peči

(1/)

6210016
Pomočnik

(1/909-2/2010/2)

6407057
Kamnolomec
kamnolomka

(1/604-8/2012/6)

6466544
Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(1/604-8/2012/70)


Sobar
sobarica

(1/604-19/2010/23)

6702350
Upravljalec
upravljalka strojev v proizvodnji

(1/604-8/2012/74)


Izvajalec
izvajalka keramičarskih del

(1/604-8/2012/56)

7200001
Obdukcijski pomočnik
obdukcijska pomočnica

(1/)

7250007
Biomedicinski laborant
biomedicinska laborantka

(1/117/12.12.2008)


Upravljalec
upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

(1/54/03.06.2005)


Upravljalec
upravljalka v farmacevtski industriji

(1/54/03.06.2005)


Upravljalec
upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(1/54/03.06.2005)

7274310
Pomožni steklobrusilec
pomožna steklobrusilka

(1/604-8/2012/72)

7488784
Suhozidar
suhozidarka

(1/604-8/2012/72)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(1/)


Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(1/604-8/2012/56)


Pomočnik

(1/85/21.09.2007)


Pomočnik

(1/Ur.l.št. 85/2007)

8140002
Čistilec
čistilka prostorov

(1/117/12.12.2008)


Pomočnik

(1/117/12.12.2008)

8160141
Monter
monterka stavbnega pohištva

(1/604-8/2012/67)

8400014
Viličarist
viličaristka

(1/)

8500001
Manipulant
manipulantka odpadkov

(1/54/03.06.2005)

8534368
Pomočnik

(1/604-8/2012/51)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(1/73/05.07.2004)

8636238
Montažer kamna
montažerka kamna

(1/604-8/2012/6)

8666363
Industrijski ličar
industrijska ličarka

(1/604-1/2020/2)

8846302
Steklopihalec krogličar
steklopihalka krogličarka

(1/604-8/2012/51)

0202471
Vzdrževalec
vzdrževalka cest

(2/604-1/2020/11)

0824577
Izvajalec
izvajalka del visokih gradenj

(2/604-1/2020/11)

7046744
Izvajalec
izvajalka keramičarskih del

(2/604-1/2020/11)


Varnostnik čuvaj
varnostnica čuvajka

(2/604-19/2010/26)

7582853
Izvajalec
izvajalka del nizkih gradenj

(2/604-1/2020/11)

(IV)

0186544
Tiskar
tiskarka za tampotisk

(/25. 04. 2014)

0220621
Oskrbnik
oskrbnica živali

(/25. 11. 2016)

0435821
Sirar
sirarka

(/26. 01. 2015)

0655326
Krojač
krojačica

(/17. 03. 2020)

1100637
Klepar-krovec
Kleparka-krovka

(/11. 11. 2013)

1218436
Predelovalec
predelovalka gume

(/16. 12. 2011)

1611530
Orodjar
orodjarka

(/15. 01. 2018)

1684315
Izdelovalec
izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov

(/26. 01. 2015)

1842567
Strojnik
strojnica gradbene mehanizacije

(/25. 07. 2016)

2058565
Monter
monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij

(/11. 11. 2013)

2124331
Tesar
tesarka

(/25. 07. 2016)

2124338
Izdelovalec
izdelovalka finega pekovskega peciva

(/26. 01. 2015)


Tiskar
tiskarka za ploski tisk

(/2. 07. 2002)


Tiskar
tiskarka za propustni tisk

(/2. 07. 2002)


Tiskar
tiskarka za globoki tisk

(/2. 07. 2002)


Tiskar
tiskarka za visoki tisk

(/2. 07. 2002)


Knjigovez
knjigovezka

(/2. 07. 2002)


Kartonažer
kartonažer

(/6. 08. 2003)


Stekloslikar
stekloslikarka

(/30. 11. 2003)

2156851
Monter
monterka elektroenergetskih inštalacij

(/11. 01. 2019)

2176838
Mizar
mizarka

(/17. 03. 2020)


Predelovalec
predelovalka plastičnih materialov

(/)

2301782
Upravljavec
upravljavka strojev za izdelavo steklenih izdelkov

(/16. 06. 2016)

2325621
Avtoklepar
avtokleparka

(/29. 06. 2017)

2504571
Dimnikar
dimnikarka

(/18. 07. 2019)

2534502
Avtoličar
avtoličarka

(/29. 06. 2017)

2575625
Razsekovalec
razsekovalka

(/26. 01. 2015)

2585475
Tiskar
tiskarka za sitotisk

(/25. 04. 2014)

2764281
Natakar
natakarica

(/20. 01. 2016)

3325547
Monter
monterka pametnih inštalacij in naprav

(/11. 01. 2019)


Prodajalec
prodajalka

(/21. 09. 2007)

3411323
Polagalec
polagalka keramičnih oblog

(/25. 07. 2016)


Administrator
administratorka

(/24. 11. 2006)

3475513
Pečar
pečarka

(/25. 07. 2016)

3750200
Maslar
maslarka

(/26. 01. 2015)

3866777
Izvajalec
izvajalka suhomontažne gradnje

(/25. 07. 2016)

4145548
MLINAR
MLINARICA

(/26. 01. 2015)

4372032
Klavničar
klavničarka

(/26. 01. 2015)

4376377
Oblikovalec
oblikovalka kovin

(/15. 01. 2018)

4500778
Elektronik avtomatik
elektroničarka avtomatičarka

(/11. 01. 2019)

4760182
Strojni mehanik
strojna mehaničarka

(/20. 05. 2015)

5068374
Tiskar
tiskarka za ofsetni tisk

(/25. 04. 2014)

5200.002.4
Mehatronik operater
mehatroničarka operaterka

(/23. 03. 2004)


Monter
monterka prezračevalnih in klima sistemov

(/27. 02. 2006)


Monter
monterka strojnih inštalacij

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka kovinskih konstrukcij

(/27. 02. 2006)


Klepar-krovec
Kleparka-krovka

(/27. 02. 2006)


Oblikovalec
oblikovalka kovin

(/27. 02. 2006)


Orodjar
orodjarka

(/27. 02. 2006)


Elektroenergetik
elektroenergetičarka

(/22. 12. 2006)


Elektronik
elektroničarka

(/22. 12. 2006)


Monter
monterka inteligentnih inštalacij

(/22. 12. 2006)


Kemijski procesničar
kemijska procesničarka

(/25. 05. 2007)


Avtoličar
avtoličarka

(/6. 08. 2003)


Avtoklepar
avtokleparka

(/6. 08. 2003)


Avtoserviser
avtoserviserka

(/6. 08. 2003)

5250.007.4
Mehanik
mehaničarka kmetisjkih in gozdarskih strojev in naprav

(/23. 03. 2004)

5407632
Avtoserviser
avtoserviserka

(/29. 06. 2017)


Mesar
mesarka

(/5. 07. 2004)


Mlinar
mlinarica

(/5. 07. 2004)


Pek
pekinja kruha in peciva

(/5. 07. 2004)


Slaščičar-konditor
slaščičarka-konditorica

(/5. 07. 2004)


Testeninar
testeninarka

(/5. 07. 2004)


Izdelovalec
izdelovalka trajnega peciva

(/27. 02. 2006)


Lectar
lectarka

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka sladic

(/27. 02. 2006)


Slaščičar dekorater
slaščičarka dekoraterka

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka čokolade in bonbonov

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka pekovskega peciva

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka osnovnih vrst kruha

(/27. 02. 2006)


Sladoledar
sladoledarka

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov

(/27. 02. 2006)


Maslar
maslarka

(/27. 02. 2006)


Sirar
sirarka

(/27. 02. 2006)


Izdelovalec
izdelovalka pekovskih izdelkov hitre hrane in pekovskih polizdelkov

(/27. 02. 2006)


Klavničar
klavničarka

(/22. 12. 2006)


Razsekovalec
razsekovalka

(/22. 12. 2006)


Predelovalec
predelovalka mesa in mesnin

(/22. 12. 2006)


Prodajalec
prodajalka mesa in mesnin

(/22. 12. 2006)

5410.035.4
Oljar
oljarka

(/24. 08. 2009)


Pivovar
pivovarka

(/24. 08. 2009)

5410.037.4
Izdelovalec
izdelovalka gotovih jedi

(/24. 08. 2009)

5410.038.4
Žgajnar destilater
žgajnarka destilaterka

(/24. 08. 2009)

5410.039.4
Predelovalec
predelovalka sadja in zelenjave

(/24. 08. 2009)

5410.040.4
Vinar
vinarka

(/12. 12. 2009)


Krojač
krojačica

(/23. 03. 2004)


Šiviljec
šivilja

(/23. 03. 2004)


Parketar
parketarka

(/25. 02. 2005)


Mizar
mizarka

(/25. 02. 2005)


Tapetnik
tapetnica

(/25. 02. 2005)


Steklopihalec
steklopihalka

(/30. 11. 2003)


Steklobrusilec
steklobrusilka

(/30. 11. 2001)


Predelovalec
predelovalka gume

(/2. 07. 2002)

5438208
Šiviljec
šivilja

(/17. 03. 2020)

5440.004.4
Rudar
rudarka

(/22. 12. 2006)

5440.005.4
Bogatilec
bogatilka mineralnih surovin

(/22. 12. 2006)

5440.006.4
Izvajalec
izvajalka ognjemetov

(/22. 12. 2006)

5440.007.4
Rudar miner
rudarka minerka

(/22. 12. 2006)

5440.008.4
Upravljalec
upravljalka površinskega kopa

(/22. 12. 2006)

5704871
Frizer
frizerka

(/)


Stavbni steklar
stavbna steklarka

(/30. 11. 2001)


Zidar
zidarka

(/6. 08. 2003)


Tesar
tesarka

(/6. 08. 2003)


Izvajalec
izvajalka suhomontažne gradnje

(/6. 08. 2003)


Strojnik
strojnica gradbene mehanizacije

(/23. 03. 2004)

5820.012.4
Kamnosek
kamnosekinja

(/3. 06. 2005)


Polagalec
polagalka keramičnih oblog

(/21. 09. 2007)


Pečar
pečarka

(/21. 09. 2007)

5820.020.4
Slikopleskar

(/21. 09. 2007)


Železokrivec
železokrivka

(/21. 09. 2007)

6147888
Predelovalec
predelovalka mesa in mesnin

(/26. 01. 2015)

6188110
Monter
monterka prezračevalnih in klimatskih sistemov

(/11. 11. 2013)


Oskrbnik
oskrbnica živali

(/21. 09. 2007)

6578407
SLAŠČIČAR DEKORATER
SLAŠČIČARKA DEKORATERKA

(/26. 01. 2015)

6712441
Sladoledar
sladoledarka

(/26. 01. 2015)

6868812
Predelovalec
predelovalka plastičnih materialov

(/16. 12. 2011)

6873061
Zidar
zidarka

(/25. 07. 2016)

7000678
TESTENINAR
TESTENINARKA

(/26. 01. 2015)

7126882
prodajalec
prodajalka

(/)

7230.001.4
Bolničar
bolničarka v zdravstvenem zavodu

(/5. 10. 2007)

7436070
Monter
monterka hladilnih sistemov

(/11. 11. 2013)


Socialni oskrbovalec
socialna oskrbovalka na domu

(/22. 12. 2006)

7600.002.4
Bolničar negovalec
bolničarka negovalka v socialno varstvenem zavodu

(/13. 10. 2006)

7746003
Kuhar
kuharica

(/20. 01. 2016)

7784011
Tapetnik
tapetnica

(/17. 03. 2020)

8016754
administrator
administratorka

(/)

8080702
Stavbni steklar
stavbna steklarka

(/16. 06. 2016)


Kuhar
kuharica

(/12. 11. 2004)


Natakar
natakarica

(/12. 11. 2004)


Frizer
frizerka

(/3. 10. 2003)


Lasničar lasuljar
lasničarka lasuljarka

(/6. 04. 2007)


Poveljnik

(/22. 12. 2006)

8400.019.4
Voznik
voznica v cestnem prometu

(/22. 12. 2006)


Dimnikar
dimnikarka

(/11. 01. 2005)

8500.007.4
Proizvajalec
proizvajalka bioplina

(/9. 07. 2007)

8500.008.4
Proizvajalec
proizvajalka biodizla

(/9. 07. 2007)

8500.009.4
Predelovalec
predelovalka lesne biomase

(/9. 07. 2007)

8500.010.4
Predelovalec organskih odpadkov in upravljalec bioloških in rastlinskih čistilnih naprav
predelovalka organskih odpadkov in upravljalka bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

(/9. 07. 2007)

8506501
Poveljnik

(/3. 02. 2015)

8517645
Lasničar lasuljar
lasničarka lasuljarka

(/)

8881636
Bolničar

(/4. 06. 2020)


Varnostnik
varnostnica

(604-19/2010/26/16. 12. 2011)


klekljar
klekljarica

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)

0168587
Stekloslikar
stekloslikarka

(604-8/2012/51/16. 06. 2016)

0201068
Talilec
talilka barvnih kovin

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

0237740
Urar
urarka

(604-8/2012/25/11. 11. 2013)

0381024
Vizažist
vizažistka

(604-1/2020/8/4. 06. 2020)

0500714
Maniker
manikerka

(604-1/2020/8/4. 06. 2020)

0526063
Suhorobar-zobotrebčar
suhorobarka-zobotrebčarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

0531511
Gozdarski gojitelj
gozdarska gojiteljica

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

0606524
Talilec
talilka jekla

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

0706162
Izdelovalec
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)


Varnostnik
varnostnica

(/9. 10. 2009)

1032642
Predelovalec
predelovalka mesa na tradicionalen način

(604-19/2010/18/11. 04. 2011)

1208075
Ročno obločni

(604-8/2012/35/20. 05. 2015)

1256464
Monter
monterka kovinskih konstrukcij

(604-8/2012/35/20. 05. 2015)

1364225
Valjavec
valjavka

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

1452863
Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)


Nadzornik
nadzornica sob

(604-19/2010/23/7. 06. 2011)


Gozdarski žičničar
gozdarska žičničarka

(30.6.2010/26. 03. 2010)

1588170
Suhorobar-žličar
suhorobarka-žličarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

1620811
OBLIKOVALEC
OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

1824385
Operater
operaterka pri prevozu nevarnega blaga

(604-8/2012/25/11. 11. 2013)

1848020
Toplotni obdelovalec
toplotna obdelovalka kovin

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

2041871
Papirničar
Papirničarka

(604-8/2012/60/16. 06. 2016)


Čipkar
čipkarica

(/20. 09. 2002)


Podkovski kovač
podkovska kovačica

(108/07.10.2004/23. 03. 2004)


Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(67/24.8.2009/25. 02. 2005)


Zlatar
zlatarka

(67/27. 02. 2006)


Rezbar
rezbarka

(117/12.12.2008/12. 12. 2008)

2231031
IZDELOVALEC
IZDELKOVALKA ČOKOLADNIH IZDELKOV

(604-8/2012/60/26. 01. 2015)


suhorobar – obodar
suhorobarka – obodarka

(/10. 07. 2009)

2271306
Oskrbnik
oskrbnica

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

2401880
Zeliščar pridelovalec
zeliščarka pridelovalka

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

2453568
Vrtnar pridelovalec
vrtnarica pridelovalka

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

2473617
Kemijski procesničar
kemijska procesničarka

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)


suhorobar – žličar
suhorobarka – žličarka

(/12. 12. 2008)

2702257
Železokrivec
železokrivka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

3013301
Talilec
talilka železovih litin

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

3025874
Vzdrževalec
vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

3082240
Podkovski kovač
podkovska kovačica

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)

3254257
Cestni preglednik
cestna preglednica

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

3257525
Socialni oskrbovalec
socialna oskrbovalka na domu

(909-2/2010/16/9. 07. 2010)

3401053
Vzdrževalec
vzdrževalka računalniške strojne opreme

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

3540122
GOZDARSKI SEKAČ
GOZDARSKA SEKAČICA

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

3766206
Zlatar
zlatarka

(604-8/2012/25/11. 11. 2013)

3778648
Izdelovalec
izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

(604-8/2012/76/15. 01. 2018)

3813830
Hmeljar
hmeljarka

(604-8/2012/5/16. 12. 2011)

3825750
TIG varilec
TIG varilka

(604-8/2012/35/22. 05. 2015)

3888664
Livar
livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

(604-8/2012/49/26. 11. 2015)


Podkovski kovač
podkovska kovačica

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)


suhorobar – zobotrebčar
suhorobarka – zobotrebčarka

(/12. 12. 2008)

4236565
Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

4236780
Suhorobar-obodar
suhorobarka-obodarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

4251427
Klekljar
klekljarica

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

4262423
Steklopihalec
steklopihalka

(604-8/2012/51/16. 06. 2016)

4304524
Drevesničar trsničar
drevesničarka trsničarka

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

4336485
Suhorobar-orodjar
suhorobarka-orodjarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

4408258
Varnostnik
varnostnica

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

4414576
Lončar
lončarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)


suhorobar – rešetar
suhorobarka – rešetarka

(/12. 12. 2008)


suhorobar – orodjar
suhorobarka – orodjarka

(/12. 12. 2008)

4608374
IZDELOVALEC
IZDELOVALKA SLADIC

(604-8/2012/60/26. 01. 2015)

4807801
Polagalec
polagalka talnih oblog

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)


Vzdrževalec
vzdrževalka računalniške strojne opreme

(18/25.02.2005/23. 03. 2004)


Vzdrževalec
vzdrževalka programske opreme

(18/25.02.2005/23. 03. 2004)

4883568
Nadzornik
nadzornica sob

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

5021472
Plamenski varilec
varilka

(604-8/2012/35/20. 05. 2015)

5054613
Livar
livarka procesnega litja

(604-8/2012/49/26. 11. 2015)

5173007
Medičar
medičarka

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)


Plamenski varilec

(Ur.l.št. 77/6.8.2003/6. 08. 2003)


Ročno obločni

(27/23.03.2004/6. 08. 2003)


TIG varilec
varilka

(Ur.l.št. 77/6.8.2003/6. 08. 2003)


MIG

(27/23.03.2004/21. 11. 2003)


Talilec
talilka

(85/21.09.2007/25. 02. 2005)


Livar
livarka

(85/21.09.2007/8. 10. 2004)


Valjavec
valjavka

(85/21.09.2007/8. 10. 2004)


Kovač
kovačica

(85/21.09.2007/25. 02. 2005)


Toplotni obdelovalec
toplotna obdelovalka kovin

(85/21.09.2007/25. 02. 2005)


Urar
urarka

(67/25. 11. 2005)


Izdelovalec
izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti

(604-19/2010/29. 12. 2011)

5440.001.4
Upravljalec
upravljalka geovrtalnih strojev in naprav

(136/22.12.2006/22. 12. 2006)

5530117
Gozdarski žičničar
gozdarska žičničarka

(604-8/2012/74/15. 01. 2018)

5614355
Parkovni vrtnar
parkovna vrtnarica

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

5663453
Vgrajevalec
vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

(/10. 12. 2009)


Cestni preglednik
cestna preglednica

(/15. 01. 2001)


Asfalter
asfalterka

(85/21.09.2007/30. 03. 2007)


Polagalec
polagalka talnih oblog

(85/21.09.2007/9. 07. 2007)

6024104
Izdelovalec
izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)

6100243
Predelovalec
predelovalka mleka na tradicionalen način

(604-19/2010/18/11. 04. 2011)

6147128
Ročni tkalec
ročna tkalka

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)


Pletar
pletarka

(909-2/2010/19/24. 08. 2009)


Čebelar
čebelarka

(/17. 08. 2001)


Predelovalec
predelovalka mleka

(/25. 08. 2000)


Predelovalec
predelovalka mesa

(/25. 08. 2000)

6210.008.4
Poljedelec
poljedelka

(73/05.07.2004/12. 12. 2003)

6210.009.4
Živinorejec
živinorejka

(73/05.07.2004/12. 12. 2003)

6210.010.4
Sadjar
sadjarka

(73/05.07.2004/12. 12. 2003)

6210.011.4
Vinogradnik
vinogradnica

(73/05.07.2004/12. 12. 2003)

6210.012.4
Zelenjadar
zelenjadarica

(73/05.07.2004/12. 12. 2003)

6210.019.4
Konjar
konjarka

(67/24.8.2009/14. 07. 2006)

6210.021.4
Čebelar
čebelarka

(67/24.8.2009/8. 07. 2008)

6210.022.4
Upravljalec
upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)

6218884
Mehanik
mehaničarka koles

(604-8/2012/47/26. 11. 2015)


Drevesničar trsničar
drevesničarka trsničarka

(67/24.8.2009/16. 06. 2004)


Parkovni vrtnar
parkovna vrtnarica

(67/24.8.2009/16. 06. 2004)


Vrtnar pridelovalec
vrtnarica pridelovalka

(67/24.8.2009/16. 06. 2004)


Oblikovalec
oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

(909-2/2010/2/13. 10. 2006)


Vzdrževalec
vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

(909-2/2010/2/13. 10. 2006)


Zeliščar
zeliščarka

(909-2/2010/8/12. 12. 2008)


Gozdarski gojitelj
gozdarska gojiteljica

(31/06.04.2007/8. 10. 2004)


Gozdarski sekač
gozdarska sekačica

(31/06.04.2007/8. 10. 2004)


Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(31/06.04.2007/8. 10. 2004)

6266068
Upravljalec
upravljalka vodne infrastrukture

(604-8/2012/10/17. 04. 2012)

6268014
Livar
livarka tlačnega litja

(604-8/2012/49/26. 11. 2015)


Cestni preglednik
cestna preglednica

(604-19/2010/26/16. 12. 2011)

6376402
Rezbar
rezbarka

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)

6507410
Pivovar
pivovarka

(604-8/2012/35/19. 05. 2015)

6605113
Suhorobar-posodar
suhorobarka-posodarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

6647541
Vzdrževalec
vzdrževalka tekstilij

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)

6718282
Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(604-8/2012/74/15. 01. 2018)

6734433
Prodajalec
prodajalka mesa in mesnin

(604-8/2012/60/26. 01. 2015)

6864761
Predelovalec
predelovalka sadja na tradicionalen način

(604-19/2010/18/11. 04. 2011)

7055407
IZDELOVALEC
IZDELOVALKA KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA

(604-8/2012/60/26. 01. 2015)

7237057
Kovač
kovačica

(604-8/2012/72/29. 06. 2017)

7244056
Slamokrovec
slamokrovka

(604-1/2020/4/17. 03. 2020)


Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(/15. 03. 2002)


Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(/27. 05. 2002)


Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(/27. 05. 2002)


Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(54/03.06.2005/5. 05. 2005)


Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(54/03.06.2005/5. 05. 2005)


Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(54/03.06.2005/5. 05. 2005)


slamokrovec

(909-2/2011/24/30. 11. 2010)

7487662
Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)


suhorobar – podnar
suhorobarka – podnarka

(/12. 12. 2008)

7517225
Graver
graverka

(604-8/2012/5/16. 12. 2011)

7526066
IZDELOVALEC
IZDELOVALKA TRAJNEGA PECIVA

(604-8/2012/60/26. 01. 2015)

7536515
Negovalec
negovalka dreves na višini

(604-8/2012/93/18. 07. 2019)


Lončar
lončarka

(909-2/2010/13/12. 12. 2008)

7575043
Suhorobar-podnar
suhorobarka-podnarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)


Socialni oskrbovalec
socialna oskrbovalka na domu

(/17. 08. 2001)

7651086
Knjigovez
knjigovezka

(604-8/2012/29/25. 04. 2014)

7761520
Skodlar
skodlarka

(604-8/2012/67/25. 07. 2016)

7816533
Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

7828188
Upravljalec
upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

(604-8/2012/74/22. 05. 2017)

7838534
Asfalter
asfalterka

(/25. 07. 2016)

8007201
Steklobrusilec
steklobrusilka

(604-8/2012/51/16. 06. 2016)

8024430
vzdrževalec
vzdrževalka programske opreme

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

8140.003.4
Hišnik
hišnica

(27/23.03.2004/12. 12. 2003)


Vzdrževalec
vzdrževalka tekstilij

(85/01.09.2007/27. 02. 2006)


Oskrbnik
oskrbnica

(117/12.12.2008/19. 02. 2008)


Vizažist
vizažistka

(77/06.08.2003/20. 06. 2003)


Maniker
manikerka

(18/25.02.2005/12. 12. 2003)


medičar

(604-19/2010/30. 11. 2010)

8166867
Picopek
picopekinja

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

8242142
Pletar
pletarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)


Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(604-19-2010/23/12. 12. 2008)


suhorobar – posodar
suhorobarka – posodarka

(/12. 12. 2008)

8400.002.4
Voznik
voznica v cestnem prometu

(/21. 03. 2003)


Operater
operaterka pri prevozu nevarnega blaga

(21/27.02.2006/16. 12. 2005)


ročni tkalec
ročna tkalka

(909-2/2011/24/30. 11. 2010)

8500.003.4
Upravljavec
upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki

(/3. 06. 2005)


Varnostnik
varnostnica

(73/05.07.2004/6. 08. 2003)

8617873
Suhorobar-spominkar
suhorobarka-spominkarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

8630.001.4
Vojak strelec
vojakinja strelka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.002.4
Vojak pehote
vojakinja pehote

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.003.4
Vojak artilerije
vojakinja artilerije

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.004.4
Voznik oklepnega vozila
voznica oklepnega vozila

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.005.4
Vojak mornar
vojakinja mornarka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.006.4
Vojak inženirstva
vojakinja inženirstva

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.007.4
Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.008.4
Vojak posebnih enot
vojakinja posebnih enot

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.009.4
Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.010.4
Vojak mornarski potapljač
vojakinja mornarska potapljačica

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.011.4
Vojak specialist inženirstva
vojakinja specialistka inženirstva

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.012.4
Vojak
vojakinja za oskrbo

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.013.4
Vojak veterinarski bolničar
vojakinja veterinarska bolničarka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.014.4
Vojaški voznik
vojaška voznica

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8688170
MIG

(604-8/2012/35/20. 05. 2015)

8712665
Hidrotehnični delavec
hidrotehnična delavka

(604-8/2012/10/17. 04. 2012)

8717350
Suhorobar-rešetar
suhorobarka-rešetarka

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)


suhorobar – spominkar
suhorobarka – spominkarka

(/12. 12. 2008)

2473617
Kemijski procesničar
kemijska procesničarka

(604-8/2012/93/22. 05. 2017)

3254257
Cestni preglednik
cestna preglednica

(604-1/2020/11/25. 07. 2016)

6210.019.4
Konjar
konjarka

(604-8/2012/35/14. 07. 2006)


Gozdarski gojitelj
gozdarska gojiteljica

(604-8/2012/35/8. 10. 2004)


Gozdarski sekač
gozdarska sekačica

(604-8/2012/35/8. 10. 2004)


Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(604-8/2012/35/8. 10. 2004)

7838534
Asfalter
asfalterka

(/25. 07. 2016)


Varnostnik
varnostnica

(1/604-19/2010/26)


klekljar
klekljarica

(1/67/24.8.2009)

0168587
Stekloslikar
stekloslikarka

(1/604-8/2012/51)

0201068
Talilec
talilka barvnih kovin

(1/604-8/2012/72)

0237740
Urar
urarka

(1/604-8/2012/25)

0381024
Vizažist
vizažistka

(1/604-1/2020/8)

0500714
Maniker
manikerka

(1/604-1/2020/8)

0526063
Suhorobar zobotrebčar
suhorobarka zobotrebčarka

(1/604-8/2012/87)

0531511
Gozdarski gojitelj
gozdarska gojiteljica

(1/604-8/2012/70)

0606524
Talilec
talilka jekla

(1/604-8/2012/72)

0706162
Izdelovalec
izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

(1/604-8/2012/70)


Varnostnik
varnostnica

(1/)

1032642
Predelovalec
predelovalka mesa na tradicionalen način

(1/604-19/2010/18)

1208075
Ročno obločni

(1/604-8/2012/35)

1256464
Monter
monterka kovinskih konstrukcij

(1/604-8/2012/35)

1364225
Valjavec
valjavka

(1/604-8/2012/72)

1452863
Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(1/604-1/2020/4)


Nadzornik
nadzornica sob

(1/604-19/2010/23)


Gozdarski žičničar
gozdarska žičničarka

(1/30.6.2010)

1588170
Suhorobar žličar
suhorobarka žličarka

(1/604-8/2012/87)

1620811
OBLIKOVALEC
OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

(1/604-8/2012/62)

1824385
Operater
operaterka pri prevozu nevarnega blaga

(1/604-8/2012/25)

1848020
Toplotni obdelovalec
toplotna obdelovalka kovin

(1/604-8/2012/72)

2041871
Papirničar
Papirničarka

(1/604-8/2012/60)


Čipkar
čipkarica

(1/)


Podkovski kovač
podkovska kovačica

(1/108/07.10.2004)


Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(1/67/24.8.2009)


Izdelovalec
izdelovalka nakita

(1/67)


Rezbar
rezbarka

(1/117/12.12.2008)

2231031
Izdelovalec
izdelovalka čokoladnih izdelkov

(1/604-8/2012/60)


suhorobar – obodar
suhorobarka – obodarka

(1/)

2271306
Oskrbnik
oskrbnica

(1/604-8/2012/84)

2401880
Zeliščar pridelovalec
zeliščarka pridelovalka

(1/604-8/2012/70)

2453568
Vrtnar pridelovalec
vrtnarica pridelovalka

(1/604-8/2012/62)


Kemijski procesničar
kemijska procesničarka

(1/604-8/2012/70)


suhorobar – žličar
suhorobarka – žličarka

(1/)

2702257
Železokrivec
železokrivka

(1/604-8/2012/56)

3013301
Talilec
talilka železovih litin

(1/604-8/2012/72)

3025874
Vzdrževalec
vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

(1/604-8/2012/62)

3082240
Podkovski kovač
podkovska kovačica

(1/604-1/2020/4)


Cestni preglednik
cestna preglednica

(1/604-8/2012/56)

3257525
Socialni oskrbovalec
socialna oskrbovalka na domu

(1/909-2/2010/16)

3401053
Vzdrževalec
vzdrževalka računalniške strojne opreme

(1/604-8/2012/6)

3540122
GOZDARSKI SEKAČ
GOZDARSKA SEKAČICA

(1/604-8/2012/70)

3766206
Izdelovalec
izdelovalka nakita

(1/604-8/2012/25)

3778648
Izdelovalec
izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

(1/604-8/2012/76)

3813830
Hmeljar
hmeljarka

(1/604-8/2012/5)

3825750
TIG varilec
TIG varilka

(1/604-8/2012/35)

3888664
Livar
livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

(1/604-8/2012/49)


Podkovski kovač
podkovska kovačica

(1/67/24.8.2009)


suhorobar – zobotrebčar
suhorobarka – zobotrebčarka

(1/)

4236565
Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(1/604-8/2012/93)

4236780
Suhorobar obodar
suhorobarka obodarka

(1/604-8/2012/87)

4251427
Klekljar
klekljarica

(1/604-8/2012/87)

4262423
Steklopihalec
steklopihalka

(1/604-8/2012/51)

4304524
Drevesničar trsničar
drevesničarka trsničarka

(1/604-8/2012/62)

4336485
Suhorobar orodjar
suhorobarka orodjarka

(1/604-8/2012/87)

4408258
Varnostnik
varnostnica

(1/604-8/2012/70)

4414576
Lončar
lončarka

(1/604-8/2012/87)


suhorobar – rešetar
suhorobarka – rešetarka

(1/)


suhorobar – orodjar
suhorobarka – orodjarka

(1/)

4608374
Izdelovalec
izdelovalka sladic

(1/604-8/2012/60)

4807801
Polagalec
polagalka talnih oblog

(1/604-8/2012/56)


Vzdrževalec
vzdrževalka računalniške strojne opreme

(1/18/25.02.2005)


Vzdrževalec
vzdrževalka programske opreme

(1/18/25.02.2005)

4883568
Nadzornik
nadzornica sob

(1/604-8/2012/84)

5021472
Plamenski varilec
varilka

(1/604-8/2012/35)

5054613
Livar
livarka procesnega litja

(1/604-8/2012/49)

5173007
Medičar
medičarka

(1/604-1/2020/4)


Plamenski varilec

(1/Ur.l.št. 77/6.8.2003)


Ročno obločni

(1/27/23.03.2004)


TIG varilec
varilka

(1/Ur.l.št. 77/6.8.2003)


MIG

(1/27/23.03.2004)


Talilec
talilka

(1/85/21.09.2007)


Livar
livarka

(1/85/21.09.2007)


Valjavec
valjavka

(1/85/21.09.2007)


Kovač
kovačica

(1/85/21.09.2007)


Toplotni obdelovalec
toplotna obdelovalka kovin

(1/85/21.09.2007)


Urar
urarka

(1/67)


Izdelovalec
izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti

(1/604-19/2010)

5440001
Upravljalec
upravljalka geovrtalnih strojev in naprav

(1/136/22.12.2006)

5530117
Gozdarski žičničar
gozdarska žičničarka

(1/604-8/2012/74)

5614355
Parkovni vrtnar
parkovna vrtnarica

(1/604-8/2012/62)

5663453
Vgrajevalec
vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

(1/)


Cestni preglednik
cestna preglednica

(1/)


Asfalter
asfalterka

(1/85/21.09.2007)


Polagalec
polagalka talnih oblog

(1/85/21.09.2007)

6024104
Izdelovalec
izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

(1/604-1/2020/4)

6100243
Predelovalec
predelovalka mleka na tradicionalen način

(1/604-19/2010/18)

6147128
Ročni tkalec
ročna tkalka

(1/604-1/2020/4)


pletar
pletarka

(1/909-2/2010/19)


Čebelar
čebelarka

(1/)


Predelovalec
predelovalka mleka

(1/)


Predelovalec
predelovalka mesa

(1/)

6210008
Poljedelec
poljedelka

(1/73/05.07.2004)

6210009
Živinorejec
živinorejka

(1/73/05.07.2004)

6210010
Sadjar
sadjarka

(1/73/05.07.2004)

6210011
Vinogradnik
vinogradnica

(1/73/05.07.2004)

6210012
Zelenjadar
zelenjadarica

(1/73/05.07.2004)


Konjar
konjarka

(1/67/24.8.2009)

6210021
Čebelar
čebelarka

(1/67/24.8.2009)

6210022
Upravljalec
upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

(1/67/24.8.2009)

6218884
Mehanik
mehaničarka koles

(1/604-8/2012/47)


Drevesničar trsničar
drevesničarka trsničarka

(1/67/24.8.2009)


Parkovni vrtnar
parkovna vrtnarica

(1/67/24.8.2009)


Vrtnar pridelovalec
vrtnarica pridelovalka

(1/67/24.8.2009)


Oblikovalec
oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

(1/909-2/2010/2)


Vzdrževalec
vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

(1/909-2/2010/2)


Zeliščar
zeliščarka

(1/909-2/2010/8)


Gozdarski gojitelj
gozdarska gojiteljica

(1/31/06.04.2007)


Gozdarski sekač
gozdarska sekačica

(1/31/06.04.2007)


Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(1/31/06.04.2007)

6266068
Upravljalec
upravljalka vodne infrastrukture

(1/604-8/2012/10)

6268014
Livar
livarka tlačnega litja

(1/604-8/2012/49)


Cestni preglednik
cestna preglednica

(1/604-19/2010/26)

6376402
Rezbar
rezbarka

(1/604-1/2020/4)

6507410
Pivovar
pivovarka

(1/604-8/2012/35)

6605113
Suhorobar posodar
suhorobarka posodarka

(1/604-8/2012/87)

6647541
Vzdrževalec
vzdrževalka tekstilij

(1/604-1/2020/4)

6718282
Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(1/604-8/2012/74)

6734433
Prodajalec
prodajalka mesa in mesnin

(1/604-8/2012/60)

6864761
Predelovalec
predelovalka sadja na tradicionalen način

(1/604-19/2010/18)

7055407
Izdelovalec
izdelovalka kruha in pekovskega peciva

(1/604-8/2012/60)

7237057
Kovač
kovačica

(1/604-8/2012/72)

7244056
Slamokrovec
slamokrovka

(1/604-1/2020/4)


Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(1/)


Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(1/)


Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(1/)


Procesničar
procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

(1/54/03.06.2005)


Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(1/54/03.06.2005)


Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(1/54/03.06.2005)


slamokrovec

(1/909-2/2011/24)

7487662
Procesničar
procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

(1/604-8/2012/93)


suhorobar – podnar
suhorobarka – podnarka

(1/)

7517225
Graver
graverka

(1/604-8/2012/5)

7526066
Izdelovalec
izdelovalka trajnega peciva

(1/604-8/2012/60)

7536515
Negovalec
negovalka dreves na višini

(1/604-8/2012/93)


Lončar
lončarka

(1/909-2/2010/13)

7575043
Suhorobar podnar
suhorobarka podnarka

(1/604-8/2012/87)


Socialni oskrbovalec
socialna oskrbovalka na domu

(1/)

7651086
Knjigovez
knjigovezka

(1/604-8/2012/29)

7761520
Skodlar
skodlarka

(1/604-8/2012/67)

7816533
Proizvodni procesničar
proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

(1/604-8/2012/93)

7828188
Upravljalec
upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

(1/604-8/2012/74)


Asfalter
asfalterka

(1/)

8007201
Steklobrusilec
steklobrusilka

(1/604-8/2012/51)

8024430
vzdrževalec
vzdrževalka programske opreme

(1/604-8/2012/6)

8140003
Hišnik
hišnica

(1/27/23.03.2004)


Vzdrževalec
vzdrževalka tekstilij

(1/85/01.09.2007)


Oskrbnik
oskrbnica

(1/117/12.12.2008)


Vizažist
vizažistka

(1/77/06.08.2003)


Maniker
manikerka

(1/18/25.02.2005)


medičar
medičarka

(1/604-19/2010)

8166867
Picopek
picopekinja

(1/604-8/2012/51)

8242142
Pletar
pletarka

(1/604-8/2012/87)


Umetnostni kovač
umetnostna kovačica

(1/604-19-2010/23)


suhorobar – posodar
suhorobarka – posodarka

(1/)

8400002
Voznik
voznica v cestnem prometu

(1/)


Operater
operaterka pri prevozu nevarnega blaga

(1/21/27.02.2006)


Ročni tkalec
ročna tkalka

(1/909-2/2011/24)

8500003
Upravljavec
upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki

(1/)


Varnostnik
varnostnica

(1/73/05.07.2004)

8617873
Suhorobar spominkar
suhorobarka spominkarka

(1/604-8/2012/87)

8630001
Vojak strelec
vojakinja strelka

(1/85/21.09.2007)

8630002
Vojak pehote
vojakinja pehote

(1/85/21.09.2007)

8630003
Vojak artilerije
vojakinja artilerije

(1/85/21.09.2007)

8630004
Voznik oklepnega vozila
voznica oklepnega vozila

(1/85/21.09.2007)

8630005
Vojak mornar
vojakinja mornarka

(1/85/21.09.2007)

8630006
Vojak inženirstva
vojakinja inženirstva

(1/85/21.09.2007)

8630007
Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(1/85/21.09.2007)

8630008
Vojak posebnih enot
vojakinja posebnih enot

(1/85/21.09.2007)

8630009
Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

(1/85/21.09.2007)

8630010
Vojak mornarski potapljač
vojakinja mornarska potapljačica

(1/85/21.09.2007)

8630011
Vojak specialist inženirstva
vojakinja specialistka inženirstva

(1/85/21.09.2007)

8630012
Vojak
vojakinja za oskrbo

(1/85/21.09.2007)

8630013
Vojak veterinarski bolničar
vojakinja veterinarska bolničarka

(1/85/21.09.2007)

8630014
Vojaški voznik
vojaška voznica

(1/85/21.09.2007)

8688170
MIG

(1/604-8/2012/35)

8712665
Hidrotehnični delavec
hidrotehnična delavka

(1/604-8/2012/10)

8717350
Suhorobar rešetar
suhorobarka rešetarka

(1/604-8/2012/87)


suhorobar – spominkar
suhorobarka – spominkarka

(1/)

2473617
Kemijski procesničar
kemijska procesničarka

(2/604-8/2012/93)

3254257
Cestni preglednik
cestna preglednica

(2/604-1/2020/11)

6210019
Konjar
konjarka

(2/604-8/2012/35)


GOZDARSKI GOJITELJ
GOZDARSKA GOJITELJICA

(2/604-8/2012/35)


Gozdarski sekač
gozdarska sekačica

(2/604-8/2012/35)


Gozdarski traktorist
gozdarska traktoristka

(2/604-8/2012/35)

7838534
Asfalter
asfalterka

(2/)

(V)

0026043
Sistemski inštalater
sistemska inštalaterka elektronskih komunikacij

(/11. 01. 2019)

0046263
Prodajalec
prodajalka turističnih storitev

(/18. 12. 2018)

0154787
Veterinarski pomočnik
veterinarska pomočnica v živinorejski proizvodnji

(/25. 11. 2016)

0344723
Operater
operaterka proizvodnih procesov

(/15. 01. 2018)

0443352
komercialni referent
komercialna referentka

(/)

0711638
Mojster
mojstrica suhomontažne gradnje

(/24. 01. 2018)

0830548
Elektro častnik
častnica

(/19. 05. 2015)

0860234
Mojster polagalec keramičnih oblog
mojstrica polagalka keramičnih oblog

(/24. 01. 2018)

0871250
Avtokaroserijski mojster
avtokaroserijska mojstrica

(/11. 01. 2019)

1312635
Industrijski dizajner

(/17. 04. 2012)

1323203
Operater
operaterka strojev za flekso tisk

(/25. 04. 2014)

1414664
Kontrolor
kontrolorka živil

(/26. 01. 2015)

1430.001.5
Pomočnik vzgojitelj predšolskih otrok
pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok

(/21. 09. 2007)


Varuh
varuhinja predšolskih otrok

(/9. 07. 2007)

1583472
zavarovalniški asistent
zavarovalniška asistentka

(/)


Častnik
častnica ladijskega stroja

(/12. 12. 2008)

1802803
VODJA GOZDNE PROIZVODNJE

(/22. 05. 2017)

1876402
Veterinarski higienik
veterinarska higieničarka

(/25. 11. 2016)

2110785
Upravljalec
upravljalka strojev v živilski industriji

(/26. 01. 2015)

2114003
Sistemski elektronik-avtomatik
elektroničarka-avtomatičarka

(/11. 01. 2019)


Medijski asistent
medijska asistentka

(/24. 11. 2006)


Operater
ka grafične priprave

(/30. 03. 2007)


Operater
ka strojev za flekso tisk

(/30. 03. 2007)


Operater
operaterka strojev za ofsetni tisk

(/30. 03. 2007)


Operater
operaterka v kartonaži

(/30. 03. 2007)


Fotograf
fotografka

(/25. 05. 2007)

2133305
Tehnik
tehnica za geodezijo

(/25. 07. 2016)


Grafični oblikovalec
grafična oblikovalka

(/16. 06. 2004)


Oblikovalec uporabnih predmetov
oblikovalka uporabnih predmetov

(/16. 06. 2004)


Modni oblikovalec
modna oblikovalka

(/16. 06. 2004)

2156620
Tehnik
tehnica za konfekcijo

(/17. 03. 2020)

2237525
Vodnik
vodnica v naravi in krajini

(/11. 01. 2021)

2252272
Zidarski mojster
zidarska mojstrica

(/24. 01. 2018)

2263483
Operater
operaterka lesarke tehnologije

(/17. 03. 2020)

2275743
Operater
operaterka grafične priprave

(/25. 04. 2014)

2313518
Frizer stilist
frizerka stilistka

(/10. 01. 2020)

2533554
Mojster klepar-krovec
mojstrica kleparka-krovka

(/10. 02. 2017)

2623064
Sistemski elektroenergetik
sistemska elektroenergetičarka

(/11. 01. 2019)


Policist
policistka

(/25. 01. 2011)

2768305
Mojster polagalec talnih oblog

(/24. 01. 2018)

3084166
Mojster elektronik
mojstrica elektroničarka

(/10. 02. 2017)

3145138
Operater
operaterka energetskih naprav in sistemov

(/15. 01. 2018)

3146366
Mizarski mojster
mizarska mojstrica

(/17. 03. 2020)

3155012
slaščičarski mojster
slaščičarska mojstrica

(/18. 12. 2018)


Operater
operaterka cestnosignalno varnostnih naprav

(/11. 01. 2019)

3244676
tržni komunikator
tržna komunikatorka

(/)

3282552
Grafični oblikovalec

(/17. 04. 2012)

3361444
Prehrambenik
prehrambenica

(/26. 01. 2015)


Poštni uslužbenec
poštna uslužbenka

(/22. 12. 2006)


Komercialni referent
komercialna referentka

(/22. 12. 2006)


Dekorater
dekoraterka

(/21. 09. 2007)


Tržni komunikator
tržna komunikatorka

(/21. 09. 2007)


Zavarovalniški asistent
zavarovalniška asistentka

(/18. 11. 2005)

3430.004.5
Referent
referentka v podpori bančnega poslovanja

(/22. 12. 2006)

3430.005.5
Referent
referentka v bančni komerciali

(/22. 12. 2006)


Knjigovodja
knjigovodkinja

(/6. 08. 2003)


Tajnik
tajnica

(/22. 12. 2006)

3553861
Kozmetik
kozmetičarka

(/4. 06. 2020)

3637848
prometnik
prometnica v železniškem prometu

(/)

3703402
strojevodja
strojevodkinja

(/)

3871177
Častnik
častnica krova

(/3. 02. 2015)

4021521
mesarski mojster
mesarska mojstrica

(/18. 12. 2018)

4024703
Vodja vrtnarskega podjetja

(/10. 02. 2017)

4102366
Trgovski poslovodja
trgovska poslovodkinja

(/29. 06. 2017)

4180377
Mojster
mojstrica strežbe

(/10. 02. 2017)

4278300
Gradbeni

(/25. 07. 2016)

4348817
Orodjar-mehatronik
orodjarka-mehatroničarka

(/15. 01. 2018)

4403217
tajnik
tajnica

(/)

4437060
Veterinarski asistent
veterinarska asistentka

(/25. 11. 2016)

4465451
Tehnik
tehnica za gradbeništvo

(/25. 07. 2016)

4515302
Avtoservisni tehnik
avtoservisna tehnica

(/29. 06. 2017)

4758575
Dimnikarski mojster
dimnikarska mojstrica

(/18. 07. 2019)


Vodovarstveni

(/17. 04. 2012)


Trgovski poslovodja
trgovska poslovodkinja

(/5. 07. 2012)


Operater
operaterka energetskih naprav in sistemov

(/27. 02. 2006)


Operater
operaterka proizvodnih procesov

(/27. 02. 2006)


Orodjar-mehatronik
orodjarka-mehatroničarka

(/27. 02. 2006)


Sistemski elektroenergetik
sistemska elektroenergetičarka

(/22. 12. 2006)


Sistemski instalater
instalaterka elektronskih komunikacij

(/22. 12. 2006)


Operativni kemijski tehnolog
operativna kemijska tehnologinja

(/25. 05. 2007)


Kemijski analitik
kemijska analitičarka

(/25. 05. 2007)


Avtoservisni tehnik
avtoservisna tehnica

(/6. 08. 2003)

5263057
pekovski mojster
pekovska mojstrica

(/18. 12. 2018)


Prehrambenik
prehrambenica

(/22. 12. 2006)


Upravljalec
upravljalka strojev v živilski industriji

(/22. 12. 2006)


Operater
operaterka proizvodnje živil živalskega izvora

(/22. 12. 2006)


Operater
operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora

(/22. 12. 2006)


Kontrolor
kontrolorka živil

(/22. 12. 2006)


Tehnik
tehnica za konfekcijo

(/23. 03. 2004)


Modelar
modelarka za konfekcijo

(/23. 03. 2004)


Operater
operaterka lesarske tehnologije

(/21. 09. 2007)


Papirniški tehnolog
papirniška tehnologinja

(/25. 05. 2007)


Tehnolog
tehnologinja polimernih izdelkov

(/25. 05. 2007)


Upravljalec
upravljalka strojev za predelavo polimerov

(/25. 05. 2007)


Steklar dodelovalec
steklarka dodelovalka

(/21. 09. 2007)

5440.009.5
Geotehnični laborant
laborantka

(/22. 12. 2006)

5440.010.5
Geotehnik
geotehnica za podzemna dela

(/22. 12. 2006)

5440.011.5
Geotehnik
geotehnica za površinska dela

(/22. 12. 2006)

5541730
Frizerski mojster
frizerska mojstrica

(/10. 02. 2017)


osebni finančni svetovalec
osebna finančna svetovalka

(/5. 07. 2010)

5800676
Fotograf
fotografinja

(/7. 05. 2020)

5820.013.5
Operater
operaterka kamnarske tehnologije

(/3. 06. 2005)


Tehnik za gradbeništvo
tehnica za gradbeništvo

(/21. 09. 2007)


Tehnik
tehnica za geodezijo

(/21. 09. 2007)

5887827
Modni oblikovalec

(/17. 04. 2012)

6012600
Cvetličarski mojster
cvetličarska mojstrica

(/10. 02. 2017)

6163075
poštni uslužbenec
poštna uslužbenka

(/)

6210.006.5
Vodja kmetijskega gospodarstva

(/3. 07. 2003)

6210.007.5
Svetovalec
svetovalka pri prodaji v kmetijstvu

(/3. 07. 2003)


Vodja vrtnarskega podjetja

(/13. 10. 2006)


Vodja gozdne proizvodnje

(/14. 07. 2006)


Veterinarski pomočnik
veterinarska pomočnica v higieni živil

(/21. 09. 2007)


Veteriarski pomočnik
veterinarska pomočnica v živinorejski proizvodnji

(/21. 09. 2007)


Veterinarski higienik
veterinarska higieničarka

(/21. 09. 2007)


Veterinarski asistent
veterinarska asistentka

(/21. 09. 2007)

6431743
Mojster
mojstrica strojnih instalacij

(/10. 02. 2017)

6666483
Kuharski mojster
kuharska mojstrica

(/10. 02. 2017)

6772160
Zdravstveno socialni asistent
zdravstveno socialna asistentka

(/15. 01. 2018)

7082237
Upravljavec
upravljavka strojev za predelavo plastičnih materialov

(/16. 12. 2011)

7102061
shiatsu terapevt
shiatsu terapevtka

(/30. 11. 2010)

7178583
Vrtnarski mojster
vrtnarska mojstrica

(/10. 02. 2017)

7213136
Mojster elektroinštalater
mojstrica elektroinštalaterka

(/10. 02. 2017)


Srednja medicinska sestra

(/9. 11. 2007)

7250.003.5
Asistent
asistentka laboratorijske patologije

(/25. 05. 2007)

7250.004.5
Asistent
asistentka medicinske mikrobiologije

(/25. 05. 2007)

7250.005.5
Asistent
asistentka medicinske biokemije

(/25. 05. 2007)

7250.006.5
Asistent
asistentka transfuzijske medicine

(/25. 05. 2007)

7250.008.5
Očesni optik
očesna optičarka

(/25. 05. 2007)

7250.009.5
Zobotehnik
zobotehnica

(/21. 09. 2007)

7256585
Pečarski mojster
pečarska mojstrica

(/24. 01. 2018)

7270.012.5
Farmacevtski asistent
farmacevtska asistentka v lekarni

(/25. 05. 2007)

7270364
Častnik
častnica ladijskega stroja

(/19. 05. 2015)


Delovni inštruktor
delovna inštruktorica

(/25. 05. 2007)

7678452
dekorater
dekoraterka

(/)

7806422
Modelar
modelarka za konfekcijo

(/17. 03. 2020)

7817606
Receptor
receptorka

(/18. 12. 2018)

8041683
Mojster avtoelektričar
mojstrica avtoelektričarka

(/11. 01. 2019)


Kuharski mojster
kuharska mojstrica

(/30. 03. 2007)


Mojster
mojstrica strežbe

(/19. 02. 2008)


Receptor
receptorka

(/5. 10. 2007)


Prodajalec
prodajalka turističnih storitev

(/5. 10. 2007)


Kozmetik
kozmetičarka

(/13. 10. 2006)


Frizer stilist oblikovalec pričeske
frizerka stilistka oblikovalka pričeske

(/18. 12. 2006)


Frizer tehnolog
frizerka tehnologinja

(/18. 12. 2006)


Masker
maskerka

(/6. 04. 2007)

8162506
Veterinarski pomočnik
veterinarska pomočnica v higieni živil

(/25. 11. 2016)

8163064
Operater
operaterka metalurških procesov

(/26. 11. 2015)

8216075
Medijski asistent
medijska asistentka

(/18. 05. 2018)

8247775
Mojster avtomehanik
mojstrica avtomehaničarka

(/11. 01. 2019)


Častnik
častnica krova

(/27. 02. 2006)


Upravljalec
upravljalka dvigal

(/21. 09. 2007)

8423856
Tesarski mojster
tesarska mojstrica

(/24. 01. 2018)

8455633
OPERATER
OPERATERKA PROIZVODNJE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA

(/26. 01. 2015)

8500.006.5
Izvajalec
izvajalka okoljevarstvenih procesov

(/3. 06. 2005)

8500.011.5
Koordinator
koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine

(/9. 07. 2007)

8500.012.5
Vzdrževalec
vzdrževalka naravne in kulturne krajine

(/9. 07. 2007)


Vodnik
vodnica na zavarovanih območjih

(/9. 07. 2007)

8500.014.5
Naravovarstveni laborant
naravovarstvena laborantka

(/9. 07. 2007)


Policist
policistka

(/23. 03. 2004)

8610.010.5
Gasilec
gasilka

(/21. 09. 2007)

8630.025.5
Vojak informatik
vojakinja informatičarka

(/6. 04. 2007)

8630.043.5
Podčastnik
podčastnica informatik

(/18. 12. 2006)

8862575
OPERATER
OPERATERKA PROIZVODNJE ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA

(/26. 01. 2015)

8882631
Čebelarski mojster
čebelarska mojstrica

(/12. 02. 2010)

0075157
Osvetljevalec
osvetljevalka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

0137844
Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(/10. 12. 2009)


Upravljalec
ka scenskih elementov in naprav

(604-8/2012/5/20. 12. 2011)

0222868
Kamnosek restavratorski sodelavec
kamnosekinja restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

0383220
Vzdrževalec
vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav

(604-1/2020/2/10. 01. 2020)

0511057
Romski pomočnik
romska pomočnica

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

0644406
Slikopleskar črkoslikar restavratorski sodelavec
slikopleskarka črkoslikarka restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

0718315
Operativni tehnolog
operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

0871160
teletržnik
teletržnica

(604-8/2012/39/20. 07. 2015)

1248768
Asistent
asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

(604-8/2012/21/19. 04. 2013)

1257230
Pripravljalec
pripravljalka restavracijskih sladic

(604-8/2012/74/16. 06. 2016)

1272866
Vodja delovne skupine v proizvodnji

(604-8/2012/25/11. 11. 2013)

1432656
ODKUPOVALEC ODPREMNIK
ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

1448636
Papirniški tehnolog
papirniška tehnologinja

(604-8/2012/60/16. 06. 2016)


Romski koordinator
romska koordinatorica

(31/06.04.2007/6. 04. 2007)


Romski pomočnik
romska pomočnica

(31/06.04.2007/6. 04. 2007)


Asistent zvoka
asistentka zvoka

(909-2/2010/19/24. 01. 2010)

1555540
Skrbnik

(909-2/2011/24/25. 01. 2011)

1618214
Izdelovalec
izdelovalka spletnih strani

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

1736152
Barman
Barmanka

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)


Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(604-19/2010/23/29. 11. 2011)

2066307
Graver steklobrusilec
graverka steklobrusilka

(604-8/2012/51/16. 06. 2016)

2072503
Upravljalec
upravljalka dvigal

(604-8/2012/14/25. 10. 2012)

2074057
Operater
operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

(604-8/2012/35/25. 04. 2014)

2088064
Romski koordinator
romska koordinatorica

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)


Oblikovalec
oblikovalka spletnih strani

(77/06.08.2003/2. 07. 2002)


Osvetljevalec
osvetljevalka

(21/27.02.2006/27. 02. 2006)


Asistent kamere
asistentka kamere

(/30. 03. 2007)

2140.004.5
Modni stilist
modna stilistka

(103/18.11.2005/16. 06. 2004)


Kamnosek, restavratorski sodelavec
kamnosekinja, restavratorska sodelavka

(77/06.08.2003/7. 02. 2003)


Zidar, restavratorski sodelavec
zidarka, restavratorska sodelavka

(77/06.08.2003/2. 07. 2003)


Tesar, restavratorski sodelavec
tesarka, restavratorska sodelavka

(77/06.08.2003/7. 02. 2003)


Pečar, restavratorski sodelavec
pečarka, restavratorska sodelavka

(Ur.l.št. 77/6.8.2003/6. 08. 2003)


Krovec-klepar, restavratorski sodelavec
krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

(77/06.08.2003/7. 02. 2003)


Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec
slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

(Ur.l.št. 77/6.8.2003/6. 08. 2003)


Mizar, restavratorski sodelavec
mizarka, restavratorska sodelavka

(77/06.08.2003/7. 02. 2003)

2215418
Dietni kuhar
dietna kuharica

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

2288642
Pečar restavratorski sodelavec
pečarka restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

2521752
Operater
operaterka na igralnih avtomatih

(604-19/2010/26/9. 07. 2010)

2658603
OBLIKOVALEC
OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)

3014508
Izvajalec
izvajalka body piercinga

(604-8/2012/78/24. 01. 2018)

3145682
Tetover
tetoverka

(604-8/2012/78/24. 01. 2018)

3183836
Blagajnik
blagajničarka v igralnici

(604-19/2010/26/9. 07. 2010)

3365545
Mladinski delavec
Mladinska delavka

(604-8/2012/72/10. 02. 2017)

3400.004.5
Vodja projektne naloge

(103/18.11.2005/30. 06. 2005)


Teletržnik
teletržnica

(17/19.02.2008/24. 11. 2006)


Pospeševalec
pospeševalka prodaje

(/9. 07. 2007)


Knjigovodja
knjigovodkinja

(17/19.02.2008/14. 12. 2007)

3615348
Steklopihalec specialist
steklopihalka specialistka

(604-8/2012/72/4. 07. 2017)

3750527
refleksoterapevt
refleksoterapevtka

(604-8/2012/27/31. 12. 2013)

3875253
Zidar restavratorski sodelavec
zidarka restavratorska sodelavka

(/25. 07. 2016)

4002503
Tesar restavratorski sodelavec
tesarka restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)

4146205
Skrbnik
skrbnica komunikacijskih sistemov

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

4157626
Vodovarstveni

(604-8/2012/12/8. 08. 2012)

4313886
REVIRNI LOVEC
REVIRNA LOVKA

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)


Rekviziter
rekviziterka

(909-2/2010/5/10. 12. 2009)

4478833
Delovni inštruktor
delovna inštruktorica

(909-2/2010/19/15. 10. 2010)

4506112
Analitik
analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

(604-8/2012/93/6. 11. 2019)

4507576
Vodja cateringa

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

4512481
Masker
maskerka

(604-1/2020/8/4. 06. 2020)

4601176
Svetovalec sirov

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

4661305
Operater
operaterka strojev za ofsetni tisk

(604-8/2012/29/25. 04. 2014)

4787448
Operater
operaterka v kartonaži

(604-8/2012/29/25. 04. 2014)


Izdelovalec
izdelovalka spletnih strani

(77/06.08.2003/2. 07. 2002)


Skrbnik
skrbnica informacijske in komunikacijske opreme

(27/23.03.2004/23. 03. 2004)


Skrbnik
skrbnica komunikacijskih sistemov

(/24. 11. 2006)


Skrbnik
skrbnica informacijskih sistemov

(/24. 11. 2006)


Koder
koderka algoritmov

(/24. 11. 2006)

4874588
Maser
maserka

(/4. 06. 2020)

5138483
Savnar
savnarka

(604-8/2012/25/18. 07. 2013)


Skrbnik

(27/23.03.2004/23. 03. 2004)


Vodja delovne skupine v proizvodnji

(17/19.02.2008/21. 09. 2007)


Operater
operaterka na CNC-stroju

(77/06.08.2003/21. 03. 2003)

5285274
Knjigovodja
Knjigovodkinja

(604-8/2012/39/20. 07. 2015)


Pediker
pedikerka

(604-8/2012/10/5. 07. 2012)

5341057
Varuh
inja predšolskih otrok

(604-8/2012/12/8. 08. 2012)

5358224
Krovec klepar restavratorski sodelavec
krovka kleparka restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)


Maser
maserka

(604-8/2012/10/5. 07. 2012)

6170366
Pripravljalec
pripravljalka jedi pred gosti

(604-8/2012/74/16. 06. 2016)

6210.013.5
Kletar
kletarka

(67/24.8.2009/12. 12. 2003)

6210.015.5
Ekološki kmetovalec
ekološka kmetovalka

(909-2/2010/2/12. 12. 2003)

6211017
Kemijski analitik
kemijska analitičarka

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)


Oblikovalec
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

(909-2/2010/16/13. 10. 2006)


Odkupovalec
odkupovalka lesa

(909-2/2010/16/14. 07. 2006)


Revirni lovec
revirna lovka

(909-2/2010/16/9. 11. 2007)

6373303
Upravljalec
upravljalka scenskih elementov in naprav

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

6524274
Aromaterapevt
aromaterapevtka

(604-8/2012/84/18. 05. 2017)

6624151
Mizar restavratorski sodelavec
mizarka restavratorska sodelavka

(604-8/2012/56/25. 07. 2016)


Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(604-19/2010/26/16. 12. 2011)

6640363
Asistent
asistentka zvoka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

6688665
Preglednik
preglednica cestnih objektov

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

6702504
Upravljalec
upravljalka mobilnih dvigal

(604-8/2012/14/25. 10. 2012)

6815877
Zobozdravstveni asistent
zobozdravstvena asistentka

(604-8/2012/91/9. 07. 2019)

6825074
Sommelier – Vinski svetovalec
vinska svetovalka

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)

6832456
Oblikovalec
oblikovalka spletnih strani

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

7111200
Asistent

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)


Zobozdravstveni asistent
zobozdravstvena asistentka

(77/06.08.2003/6. 08. 2003)


Refleksoterapevt
refleksoterapevtka

(18/25.02.2005/25. 02. 2005)


Operativni tehnolog
operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

(/25. 05. 2007)


Analitik
analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

(/25. 05. 2007)

7331200
Kuhar
kuharica pred gosti

(604-8/2012/74/16. 06. 2016)

7441744
Operater
operaterka na CNC stroju

(604-8/2012/74/15. 01. 2018)


Delovni inštruktor
delovna inštruktorica

(18/25.02.2005/8. 10. 2004)

7841777
Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

8055581
Skrbnik
skrbnica informacijskih sistemov

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)


Dietni kuhar
dietna kuharica

(77/06.08.2003/20. 06. 2003)


Vodja cateringa

(77/06.08.2003/20. 06. 2003)


Vinski svetovalec
vinska svetovalka sommelier

(54/03.06.2005/12. 11. 2004)


Barman
barmanka

(21/27.02.2006/25. 11. 2005)


Svetovalec sirov

(909-2/2010/8/9. 05. 2008)


Turistični animator
turistična animatorka

(77/06.08.2003/21. 03. 2003)

8120.002.5
Krupje
krupjejka

(77/06.08.2003/21. 03. 2003)


Turistični informator
turistična informatorka

(77/06.08.2003/21. 03. 2003)


Maser
maserka

(/15. 02. 2002)


Pediker
pedikerka

(/15. 02. 2002)

8236026
Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(604-8/2012/70/22. 05. 2017)

8400.011.5
Skladiščnik
skladiščnica v logistiki

(/9. 07. 2007)

8400.012.5
Špediter
špediterka

(/13. 10. 2006)

8400.017.5
Prometnik
prometnica v cestnem prometu

(/24. 11. 2006)

8500.002.5
Manipulant
manipulantka nevarnih odpadkov

(54/03.06.2005/5. 10. 2004)

8583614
Operater
operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

(604-8/2012/91/11. 01. 2019)


Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(73/05.07.2004/15. 03. 2002)


Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(18/25.02.2005/25. 02. 2005)


Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(50/16.05.2006/31. 03. 2006)

8628675
Pediker
pedikerka

(604-1/2020/8/4. 06. 2020)

8630.016.5
Vojak specialist artilerije – izvidnik
vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.017.5
Vojak specialist artilerije – meteorolog
vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.018.5
Vojak specialist artilerije – topograf
vojakinja specialistka artilerije – topografka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.019.5
Vojak specialist artilerije – računar
vojakinja specialistka artilerije – računarka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.020.5
Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora
vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.021.5
Vojak operater radarskega sistema
vojakinja operaterka radarskega sistema

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.022.5
Vojak zračne obrambe
vojakinja zračne obrambe

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.023.5
Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.024.5
Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.026.5
vojaški policist
vojaška policistka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.027.5
Podčastnik pehote
podčastnica pehote

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.028.5
Podčastnik posebnih enot
podčastnica posebnih enot

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.029.5
Podčastnik artilerije
podčastnica artilerije

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.030.5
Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora
podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.031.5
Podčastnik operater radarskega sistema
podčastnica operaterka radarskega sistema

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.032.5
Podčastnik zračne obrambe
podčastnica zračne obrambe

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.033.5
Podčastnik oklepnih enot
podčastnica oklepnih enot

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.034.5
Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu
tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.035.5
Letalski tehnik za vojaške zrakoplove
letalska tehnica za vojaške zrakoplove

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.036.5
Podčastnik mornar
Podčastnica mornarka

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.037.5
Podčastnik mornarski potapljač
podčastnica mornarska potapljačica

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.038.5
Podčastnik inženirstva
podčastnica inženirstva

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.039.5
Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.040.5
Podčastnik
podčastnica za oskrbo

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.041.5
Veterinarski podčastnik
veterinarska podčastnica

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.042.5
Podčastnik
podčastnica premikov in transportov

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.044.5
Podčastnik vojaške policije
podčastnica vojaške policije

(85/21.09.2007/18. 12. 2006)

8630.045.5
Vojak bolničar
vojakinja bolničarka

(85/21.09.2007/9. 07. 2007)

8630.046.5
Zdravstveni podčastnik
zdravstvena podčastnica

(85/21.09.2007/9. 07. 2007)

8630.049.5
Podčastnik zvez
podčastnica zvez

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)

8630.050.5
Vojak zvez
vojakinja zvez

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)

8723500
Kemijski tehnolog
tehnologinja v operativnem procesu

(04-8/2012/72/22. 05. 2017)

8765865
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-19/2010/23/29. 11. 2011)

8872523
Programer
programerka

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

0137844
Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(604-19/2010/26/10. 12. 2009)

6211017
Kemijski analitik
kemijska analitičarka

(604-8/2012/93/22. 05. 2017)


Maser
maserka

(604 – 19/2010/20/15. 02. 2002)

8723500
Kemijski tehnolog
tehnologinja v operativnem procesu

(604-8/2012/93/22. 05. 2017)

8765865
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-8/2012/25/29. 11. 2011)

8765865
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-8/2012/42/29. 11. 2011)

0075157
Osvetljevalec
osvetljevalka

(1/604-8/2012/7-8)


Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(1/)


Upravljalec
upravljalka scenskih elementov in naprav

(1/604-8/2012/5)

0222868
Kamnosek, restavratorski sodelavec
kamnosekinja, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)

0383220
Vzdrževalec
vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav

(1/604-1/2020/2)

0511057
Romski pomočnik
romska pomočnica

(1/604-8/2012/87)

0644406
Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec
slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)

0718315
Operativni tehnolog
operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

(1/604-8/2012/93)

0871160
teletržnik
teletržnica

(1/604-8/2012/39)

1248768
Asistent
asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

(1/604-8/2012/21)

1257230
Pripravljalec
pripravljalka restavracijskih sladic

(1/604-8/2012/74)

1272866
Vodja delovne skupine v proizvodnji

(1/604-8/2012/25)

1432656
ODKUPOVALEC ODPREMNIK
ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA

(1/604-8/2012/70)

1448636
Papirniški tehnolog
papirniška tehnologinja

(1/604-8/2012/60)


Romski koordinator
romska koordinatorica

(1/31/06.04.2007)


Romski pomočnik
romska pomočnica

(1/31/06.04.2007)


Asistent zvoka
asistentka zvoka

(1/909-2/2010/19)

1555540
Skrbnik

(1/909-2/2011/24)

1618214
Izdelovalec
izdelovalka spletnih strani

(1/604-8/2012/6)

1736152
Barman
Barmanka

(1/604-8/2012/51)


Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(1/604-19/2010/23)

2066307
Graver steklobrusilec
graverka steklobrusilka

(1/604-8/2012/51)

2072503
Upravljalec
upravljalka dvigal

(1/604-8/2012/14)

2074057
Operater
operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

(1/604-8/2012/35)

2088064
Romski koordinator
romska koordinatorica

(1/604-8/2012/87)


Oblikovalec
oblikovalka spletnih strani

(1/77/06.08.2003)


Osvetljevalec
osvetljevalka

(1/21/27.02.2006)


Asistent kamere
asistentka kamere

(1/)

2140004
Modni stilist
modna stilistka

(1/103/18.11.2005)


Kamnosek, restavratorski sodelavec
kamnosekinja, restavratorska sodelavka

(1/77/06.08.2003)


Zidar, restavratorski sodelavec
zidarka, restavratorska sodelavka

(1/77/06.08.2003)


Tesar, restavratorski sodelavec
tesarka, restavratorska sodelavka

(1/77/06.08.2003)


Pečar, restavratorski sodelavec
pečarka, restavratorska sodelavka

(1/Ur.l.št. 77/6.8.2003)


Krovec-klepar, restavratorski sodelavec
krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

(1/77/06.08.2003)


Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec
slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

(1/Ur.l.št. 77/6.8.2003)


Mizar, restavratorski sodelavec
mizarka, restavratorska sodelavka

(1/77/06.08.2003)

2215418
Dietni kuhar
dietna kuharica

(1/604-8/2012/51)

2288642
Pečar, restavratorski sodelavec
pečarka, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)

2521752
Operater
operaterka na igralnih avtomatih

(1/604-19/2010/26)

2658603
OBLIKOVALEC
OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI

(1/604-8/2012/62)

3014508
Izvajalec
izvajalka body piercinga

(1/604-8/2012/78)

3145682
Tetover
tetoverka

(1/604-8/2012/78)

3183836
Blagajnik
blagajničarka v igralnici

(1/604-19/2010/26)

3365545
Mladinski delavec
Mladinska delavka

(1/604-8/2012/72)

3400004
Vodja projektne naloge

(1/103/18.11.2005)


Teletržnik
teletržnica

(1/17/19.02.2008)


Pospeševalec
pospeševalka prodaje

(1/)


Knjigovodja
knjigovodkinja

(1/17/19.02.2008)

3615348
Steklopihalec specialist
steklopihalka specialistka

(1/604-8/2012/72)

3750527
refleksoterapevt
refleksoterapevtka

(1/604-8/2012/27)

3875253
Zidar, restavratorski sodelavec
zidarka, restavratorska sodelavka

(1/)

4002503
Tesar, restavratorski sodelavec
tesarka, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)

4146205
Skrbnik
skrbnica komunikacijskih sistemov

(1/604-8/2012/6)

4157626
Vodovarstveni

(1/604-8/2012/12)

4313886
REVIRNI LOVEC
REVIRNA LOVKA

(1/604-8/2012/70)


Rekviziter
rekviziterka

(1/909-2/2010/5)

4478833
Delovni inštruktor
delovna inštruktorica

(1/909-2/2010/19)

4506112
Analitik
analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

(1/604-8/2012/93)

4507576
Vodja cateringa

(1/604-8/2012/51)

4512481
Masker
maskerka

(1/604-1/2020/8)

4601176
Svetovalec sirov

(1/604-8/2012/51)

4661305
Operater
operaterka strojev za ofsetni tisk

(1/604-8/2012/29)

4787448
Operater
operaterka v kartonaži

(1/604-8/2012/29)


Izdelovalec
izdelovalka spletnih strani

(1/77/06.08.2003)


Skrbnik
skrbnica informacijske in komunikacijske opreme

(1/27/23.03.2004)


Skrbnik
skrbnica komunikacijskih sistemov

(1/)


Skrbnik
skrbnica informacijskih sistemov

(1/)


Koder
koderka algoritmov

(1/)

4874588
Maser
maserka

(1/)

5138483
Savnar
savnarka

(1/604-8/2012/25)


Skrbnik

(1/27/23.03.2004)


Vodja delovne skupine v proizvodnji

(1/17/19.02.2008)


Operater
operaterka na CNC-stroju

(1/77/06.08.2003)

5285274
Knjigovodja
Knjigovodkinja

(1/604-8/2012/39)


Pediker
pedikerka

(1/604-8/2012/10)

5341057
Varuh
inja predšolskih otrok

(1/604-8/2012/12)

5358224
Krovec-klepar, restavratorski sodelavec
krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)


Maser
maserka

(1/604-8/2012/10)

6170366
Pripravljalec
pripravljalka jedi pred gosti

(1/604-8/2012/74)

6210013
Kletar
kletarka

(1/67/24.8.2009)

6210015
Ekološki kmetovalec
ekološka kmetovalka

(1/909-2/2010/2)


Kemijski analitik
kemijska analitičarka

(1/604-8/2012/70)


Oblikovalec
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

(1/909-2/2010/16)


Odkupovalec
odkupovalka lesa

(1/909-2/2010/16)


Revirni lovec
revirna lovka

(1/909-2/2010/16)

6373303
Upravljalec
upravljalka scenskih elementov in naprav

(1/604-8/2012/7-8)

6524274
Aromaterapevt
aromaterapevtka

(1/604-8/2012/84)

6624151
Mizar, restavratorski sodelavec
mizarka, restavratorska sodelavka

(1/604-8/2012/56)


Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(1/604-19/2010/26)

6640363
Asistent
asistentka zvoka

(1/604-8/2012/7-8)

6688665
Preglednik
preglednica cestnih objektov

(1/604-8/2012/87)

6702504
Upravljalec
upravljalka mobilnih dvigal

(1/604-8/2012/14)

6815877
Zobozdravstveni asistent
zobozdravstvena asistentka

(1/604-8/2012/91)

6825074
Sommelier – Vinski svetovalec
vinska svetovalka

(1/604-8/2012/51)

6832456
Oblikovalec
oblikovalka spletnih strani

(1/604-8/2012/6)

7111200
Asistent

(1/604-8/2012/7-8)


Zobozdravstveni asistent
zobozdravstvena asistentka

(1/77/06.08.2003)


Refleksoterapevt
refleksoterapevtka

(1/18/25.02.2005)


Operativni tehnolog
operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

(1/)


Analitik
analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

(1/)

7331200
Kuhar
kuharica pred gosti

(1/604-8/2012/74)

7441744
Operater
operaterka na CNC stroju

(1/604-8/2012/74)


Delovni inštruktor
delovna inštruktorica

(1/18/25.02.2005)

7841777
Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(1/604-8/2012/84)

8055581
Skrbnik
skrbnica informacijskih sistemov

(1/604-8/2012/6)


Dietni kuhar
dietna kuharica

(1/77/06.08.2003)


Vodja cateringa

(1/77/06.08.2003)


Vinski svetovalec
vinska svetovalka sommelier

(1/54/03.06.2005)


Barman
barmanka

(1/21/27.02.2006)


Svetovalec sirov

(1/909-2/2010/8)


Turistični animator
turistična animatorka

(1/77/06.08.2003)

8120002
Krupje
krupjejka

(1/77/06.08.2003)


Turistični informator
turistična informatorka

(1/77/06.08.2003)


Maser
maserka

(1/)


Pediker
pedikerka

(1/)

8236026
Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(1/604-8/2012/70)

8400011
Skladiščnik
skladiščnica v logistiki

(1/)

8400012
Špediter
špediterka

(1/)

8400017
Prometnik
prometnica v cestnem prometu

(1/)

8500002
Manipulant
manipulantka nevarnih odpadkov

(1/54/03.06.2005)

8583614
Operater
operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

(1/604-8/2012/91)


Varnostnik nadzornik
varnostnica nadzornica

(1/73/05.07.2004)


Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(1/18/25.02.2005)


Operater
operaterka varnostno nadzornega centra

(1/50/16.05.2006)

8628675
Pediker
pedikerka

(1/604-1/2020/8)

8630016
Vojak specialist artilerije – izvidnik
vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

(1/85/21.09.2007)

8630017
Vojak specialist artilerije – meteorolog
vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

(1/85/21.09.2007)

8630018
Vojak specialist artilerije – topograf
vojakinja specialistka artilerije – topografka

(1/85/21.09.2007)

8630019
Vojak specialist artilerije – računar
vojakinja specialistka artilerije – računarka

(1/85/21.09.2007)

8630020
Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora
vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

(1/85/21.09.2007)

8630021
Vojak operater radarskega sistema
vojakinja operaterka radarskega sistema

(1/85/21.09.2007)

8630022
Vojak zračne obrambe
vojakinja zračne obrambe

(1/85/21.09.2007)

8630023
Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(1/85/21.09.2007)

8630024
Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(1/85/21.09.2007)

8630026
vojaški policist
vojaška policistka

(1/85/21.09.2007)

8630027
Podčastnik pehote
podčastnica pehote

(1/85/21.09.2007)

8630028
Podčastnik posebnih enot
podčastnica posebnih enot

(1/85/21.09.2007)

8630029
Podčastnik artilerije
podčastnica artilerije

(1/85/21.09.2007)

8630030
Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora
podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

(1/85/21.09.2007)

8630031
Podčastnik operater radarskega sistema
podčastnica operaterka radarskega sistema

(1/85/21.09.2007)

8630032
Podčastnik zračne obrambe
podčastnica zračne obrambe

(1/85/21.09.2007)

8630033
Podčastnik oklepnih enot
podčastnica oklepnih enot

(1/85/21.09.2007)

8630034
Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu
tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

(1/85/21.09.2007)

8630035
Letalski tehnik za vojaške zrakoplove
letalska tehnica za vojaške zrakoplove

(1/85/21.09.2007)

8630036
Podčastnik mornar
Podčastnica mornarka

(1/85/21.09.2007)

8630037
Podčastnik mornarski potapljač
podčastnica mornarska potapljačica

(1/85/21.09.2007)

8630038
Podčastnik inženirstva
podčastnica inženirstva

(1/85/21.09.2007)

8630039
Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

(1/85/21.09.2007)

8630040
Podčastnik
podčastnica za oskrbo

(1/85/21.09.2007)

8630041
Veterinarski podčastnik
veterinarska podčastnica

(1/85/21.09.2007)

8630042
Podčastnik
podčastnica premikov in transportov

(1/85/21.09.2007)

8630044
Podčastnik vojaške policije
podčastnica vojaške policije

(1/85/21.09.2007)

8630045
Vojak bolničar
vojakinja bolničarka

(1/85/21.09.2007)

8630046
Zdravstveni podčastnik
zdravstvena podčastnica

(1/85/21.09.2007)

8630049
Podčastnik zvez
podčastnica zvez

(1/67/24.8.2009)

8630050
Vojak zvez
vojakinja zvez

(1/67/24.8.2009)


Kemijski tehnolog
tehnologinja v operativnem procesu

(1/04-8/2012/72)


Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(1/604-19/2010/23)

8872523
Programer
programerka

(1/604-8/2012/6)

0137844
Varnostni tehnik
varnostna tehnica

(2/604-19/2010/26)

6211017
Kemijski analitik
kemijska analitičarka

(2/604-8/2012/93)


Maser
maserka

(2/604 – 19/2010/20)

8723500
Kemijski tehnolog
tehnologinja v operativnem procesu

(2/604-8/2012/93)


Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(2/604-8/2012/25)

8765865
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(3/604-8/2012/42)

(VI)

0106417
Avtoservisni tehnolog
tehnologinja

(/)

0301554
Sistemski operater
operaterka informacijsko komunikacijskih sistemov

(/11. 01. 2019)

0401058
zdravilec - bioenergoterapevt
zdravilec - bioenergoterapevtka

(/7. 06. 2011)

0652167
Komercialist
komercialistka

(/)

0837763
Organizator
organizatorka velneške dejavnosti

(/26. 03. 2010)

0876721
Organizator
organizatorka varne hrane

(/26. 01. 2015)

1007782
Tehnolog
tehnologinja lesarstva

(/17. 03. 2020)

1122475
strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za poštni promet

(/)

1234875
Fotograf tehnolog
fotografinja tehnologinja

(/7. 05. 2020)

1503806
Bionik tehnolog
tehnologinja

(/25. 01. 2011)

1576026
Fotograf oblikovalec
fotografinja oblikovalka

(/7. 05. 2020)

1624548
Organizator
organizatorka prevoza potnikov

(/20. 01. 2016)

2074163
Snovalec
snovalka informacijsko komunikacijskih sistemov

(/11. 01. 2019)


Plesalec
plesalka

(/19. 02. 2008)


Koreograf plesalec
koreografka plesalka

(/19. 02. 2008)


3D oblikovalec

(/5. 10. 2007)


Fotograf tehnolog
fotografinja tehnologinja

(/31. 03. 2006)


Fotograf oblikovalec
fotografinja oblikovalka

(/31. 03. 2006)


Fotoreporter
fotoreporterka

(/31. 03. 2006)


Scenski fotograf
scenska fotografinja

(/16. 05. 2006)

2140.005.6
Oblikovalec
oblikovalka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna

(/21. 09. 2007)

2140.006.6
Oblikovalec
oblikovalka umetniških izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv

(/21. 09. 2007)

2140.007.6
Oblikovalec
oblikovalka specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv

(/21. 09. 2007)

2140.008.6
Oblikovalec
oblikovalka bivalnega in stavbnega pohištva

(/21. 09. 2007)

2140.009.6
Oblikovalec
oblikovalka kovin in polimerov

(/21. 09. 2007)

2235078
Snovalec
snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju

(/15. 01. 2018)

2338466
Inženir
inženirka gradbeništva

(/25. 07. 2016)

2726516
Vinolog
vinologinja

(/26. 01. 2015)

2763418
Tehnolog
tehnologinja živilstva

(/26. 01. 2015)

2857871
Energetski upravitelj
energetska upraviteljica

(/9. 07. 2019)

3134542
Organizator
organizatorka prevoza blaga

(/20. 01. 2016)

3162825
Snovalec
snovalka elektronskih naprav

(/11. 01. 2019)


Upravitelj
upraviteljica nepremičnin

(/23. 03. 2004)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za poštni promet

(/22. 12. 2006)


Tehnični komercialist
tehnična komercialistka

(/22. 12. 2006)


Promotor
promotorka

(/21. 09. 2007)


Snovalec
snovalka dekoracij

(/21. 09. 2007)


Računovodja
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

(/9. 05. 2003)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za zavarovalništvo

(/25. 02. 2005)

3430.006.6
Bančni komercialist
bančna komercialistka

(/22. 12. 2006)

3430.007.6
Asistent
asistentka v podpori bančnega poslovanja

(/22. 12. 2006)


Organizator
organizatorka poslovanja

(/22. 12. 2006)


Poslovni sekretar
poslovna sekretarka

(/22. 12. 2006)

3465384
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo

(/10. 02. 2017)

3583170
Snovalec
snovalka avtomatiziranih sistemov

(/11. 01. 2019)


Upravitelj
upraviteljica ladijskega stroja

(/12. 12. 2008)


svetovalec
svetovalka za destinacijski management

(/31. 12. 2013)

4377127
Inštruktor
inštruktorica klekljanja

(/12. 02. 2010)

4507686
Programer-tehnolog
programerka-tehnologinja CNC stroja

(/15. 01. 2018)

4871285
Operativni upravnik
operativna upravnica

(/11. 01. 2019)

5032218
Scenski fotograf
scenska fotografinja

(/7. 05. 2020)

5121574
Diagnostik
diagnostičarka informacijsko komunikacijskih sistemov

(/11. 01. 2019)

5167307
zdravilec - tuinolog
zdravilka - tuinologinja

(/30. 11. 2010)

5200.003.6
Mehatronik tehnolog
tehnologinja

(/5. 07. 2004)


Snovalec
snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju

(/27. 02. 2006)


Tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(/27. 02. 2006)


Programer-tehnolog
programerka-tehnologinja CNC-stroja

(/27. 02. 2006)


Snovalec
snovalka energetskih naprav in sistemov

(/27. 02. 2006)


Snovalec
snovalka elektroenergetskih naprav

(/22. 12. 2006)


Tehnolog
tehnologinja elektroenergetike

(/6. 04. 2007)


Snovalec
snovalka avtomatiziranih sistemov

(/22. 12. 2006)


Snovalec
snovalka naprav industrijske elektronike

(/22. 12. 2006)


Diagnostik
diagnostičarka telekomunikacijskih sistemov

(/22. 12. 2006)

5274334
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za krajinsko vrtnarstvo

(/10. 02. 2017)


Vinolog
vinologinja

(/22. 12. 2006)


Organizator
organizatorica prehrane

(/22. 12. 2006)


Tehnolog
tehnologinja živilstva

(/22. 12. 2006)


Organizator
organizatorka varne hrane

(/24. 08. 2009)


Tehnolog
tehnologinja lesarstva

(/21. 09. 2007)

5440.012.6
Geotehnolog
geotehnologinja

(/22. 12. 2006)

5788317
SVETOVALEC
SVETOVALKA V GOZDARSTVU IN LOVSTVU

(/22. 05. 2017)

5820.014.6
Kamnarski tehnolog
kamnarska tehnologinja

(/3. 06. 2005)


Inženir
inženirka gradbeništva

(/21. 09. 2007)

5864087
Policist
policistka

(/16. 12. 2011)

6026560
Tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(/15. 01. 2018)

6030016
Strokovni sodelavec
strokovna sodelovka za zavarovalništvo

(/)

6210.017.6
Upravitelj
upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje

(/14. 07. 2006)

6210.020.6
Kmetijski farmacevt
kmetijska farmacevtka

(/13. 10. 2006)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo

(/22. 11. 2002)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za krajinsko vrtnarstvo

(/22. 11. 2002)

6220.009.6
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami

(/13. 10. 2006)


Svetovalec
svetovalka v gozdarstvu

(/9. 07. 2007)

6533673
Tehnolog
Tehnologinja polimernih izdelkov

(/16. 12. 2011)

6660548
Tehnolog
tehnologinja energetskih naprav in sistemov

(/15. 01. 2018)

6810485
zdravilec - avrikolog
zdravilka - avrikologinja

(/30. 11. 2010)

7070500
Tehnolog
tehnologinja elektroenergetike

(/11. 01. 2019)

7076734
Kozmetik tehnolog
kozmetičarka tehnologinja

(/4. 06. 2020)

7121328
zdravilec-ayurvedski terapevt
zdravilka-ayurvedska terapevtka

(/30. 11. 2010)

7230.002.6
Operacijska medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.003.6
Urgentna medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.004.6
Intenzivna medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.005.6
Dializna medicinska sestra

(/12. 12. 2008)

7230.006.6
Endoskopska medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.007.6
Psihiatrična medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.008.6
Geriatrična medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7230.009.6
Pediatrična medicinska sestra

(/15. 02. 2008)

7240.003.6
Ustni higienik
ustna higieničarka

(/21. 09. 2007)

7241784
policijski inšpektor
policijska inšpektorica

(/)

7251715
Sistemski energetik
sistemska energetičarka za razpršene vire električne energije

(/11. 01. 2019)

7258107
Organizator
organizatorica prehrane

(/26. 01. 2015)

7300858
Snovalec
snovalka elektroenergetskih sistemov

(/11. 01. 2019)

7444802
Merilec elektroenergetski postrojev in proizvodnih naprav električne energije

(/11. 01. 2019)

7514662
Apiterapevt
apiterapevtka

(/11. 01. 2021)

7600.004.6
Organizator
organizatorka socialne mreže

(/25. 05. 2007)

7603742
snovalec
snovalka dekoracij

(/)


Tehnolog kozmetične nege
tehnologinja kozmetične nege

(/22. 12. 2006)


Kozmetik
kozmetičarka za področje svetovanja in trženje

(/13. 10. 2006)

8313780
Poveljnik
poveljnica ladje

(/19. 05. 2015)


Poveljnik
poveljnica ladje

(/27. 02. 2006)

8400.010.6
Vodja skladišča

(/21. 09. 2007)


Organizator
organizatorka prevoza blaga

(/6. 04. 2007)


Organizator
organizatorka prevoza potnikov

(/6. 04. 2007)

8400.018.6
Odgovorna oseba v cestnem prometu

(/22. 12. 2006)

8453422
Upravitelj
upraviteljica ladijskega stroja

(/19. 05. 2015)

8500.015.6
Skrbnik
skrbnica naravnih vrednot in ekoremediacij

(/9. 07. 2007)

8500.016.6
Skrbnik
skrbnica naravnih ravnovesij

(/9. 07. 2007)

8500.017.6
Tehnolog upravljalec
tehnologinja upravljalka alternativnih virov energije

(/9. 07. 2007)

8500.018.6
Nadzornik
nadzornica na zavarovanih območjih

(/9. 07. 2007)

8500.019.6
Tehnolog
tehnologinja varstva okolja in komunale

(/9. 07. 2007)


Tehnolog
Tehnologinja polimernih izdelkov

(/)

8610.011.6
Gasilec častnik
gasilka častnica

(/21. 09. 2007)

8630.047.6
Višji enotovni podčastnik
višja enotovna podčastnica

(/19. 02. 2008)

8630.048.6
Višji štabni podčastnik
višja štabna podčastnica

(/19. 02. 2008)

8630318
Menedžer
menedžerka v avtomobilski dejavnosti

(/9. 10. 2009)

8808848
Fotoreporter
fotoreporterka

(/7. 05. 2020)

8865154
poslovni sekretar
poslovna sekretarka

(/)

0132883
Nadzornik
nadzornica cestnega prometa

(604-8/2012-56/16. 06. 2016)

0136551
Concierge – skrbnik
skrbnica gostov

(604-1/2020/11/4. 06. 2020)

0254040
Realizator
realizatorka AV del

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

0318671
organizator
organizatorka poslovanja

(604-8/2012/72/)

0354686
Organizator
organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

0382663
AV montažer
ka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

0613188
Tolmač
ica slovenskega znakovnega jezika

(604-8/2012/91/9. 07. 2019)

0654726
Menedžer
menedžerka turistične agencije

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(/9. 10. 2009)

0843708
Vodja hotelske recepcije

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

0885658
Turistični informator
turistična informatorka

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

1034583
Posrednik
posrednica za nepremičnine

(604-8/2012/87/11. 01. 2019)

1137074
Organizator
ica scenske tehnike in naprav

(604-8/2012/81/18. 05. 2018)


Posrednik
posrednica za nepremičnine

(Ur.l.št. 67/24.08.2009/3. 04. 2009)

1314702
Rekviziter
rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

1366207
Glasbeni redaktor
glasbena redaktorica

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

1735612
Menedžer
menedžerka za področje hrane in pijač

(604-8/2012/51/20. 01. 2016)


Tehnični realizator
tehnična realizatorka medijskih vsebin

(604-19/2010/20/15. 10. 2010)

2087115
Medkulturni mediator
medkulturna mediatorka

(604-1/2020/8/10. 01. 2020)


Oblikovalec osvetljave
oblikovalka osvetljave

(136/22.12.2006/16. 12. 2005)


Organizator
organizatorka produkcije medijskih vsebin

(117/12.12.2008/24. 11. 2006)


Medijski arhivist
Medijska arhivistka

(67/24.08.2009/24. 11. 2006)


Oblikovalec
oblikovalka zvoka

(117/12.12.2008/24. 11. 2006)


Montažer
Montažerka slike in zvoka

(117/12.12.2008/24. 11. 2006)


Snemalec
snemalka

(67/24.08.2009/30. 03. 2007)


Tajnik režije
tajnica režije

(909-2/2010/2/5. 10. 2007)


Oblikovalec maske
oblikovalka maske

(117/12.12.2008/5. 10. 2007)


Kamerman
kamermanka

(67/24.08.2009/5. 10. 2007)


Video oblikovalec
video oblikovalka

(67/24.08.2009/5. 10. 2007)

2382481
Oblikovalec
oblikovalka maske

(604-1/2020/8/4. 06. 2020)

2516642
Kamerman
kamermanka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

2603633
Organizator
organizatorka produkcije medijskih vsebin

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

2624041
Kemijski tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(604-8/2012/72/22. 05. 2017)

2716462
Snemalec
snemalka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

3210.001.6
Radijski napovedovalec moderator
Radijska napovedovalka moderatorka

(136/14. 07. 2006)

3400.005.6
Vodja projekta

(103/18.11.2005/30. 06. 2005)


Asistent
asistentka v mednarodnem poslovanju

(85/21.09.2007/24. 11. 2006)


Računovodja
računovodkinja za manjše družbe, manjše javne zavode ipd.

(117/12.12.2008/12. 12. 2008)


3D-oblikovalec in animator
3D-oblikovalka in animatorka

(/18. 07. 2013)

3864135
Tehnični realizator
tehnična realizatorka medijskih vsebin

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

4014113
Tajnik režije
tajnica režije

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

4026617
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)


Svetovalec
svetovalka za destinacijski management

(604-8/2012/27/31. 12. 2013)

4114205
Plesalec
plesalka

(604-8/2012/29/25. 04. 2014)

4148182
Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(604-8/2012/25/11. 11. 2013)

4265347
Računovodja
računovodkinja

(604-8/2012/60/25. 11. 2016)

4303821
Oblikovalec
oblikovalka osvetljave

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)


Realizator oddaj
realizatorka oddaj

(909-2/2010/5/20. 01. 2010)

4740644
Oblikovalec zvoka
oblikovalka zvoka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)

4781123
Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

(18/25.05.2005/6. 08. 2003)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

(18/25.02.2005/6. 08. 2003)

4854124
Medijski arhivist
medijska arhivistka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)


Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(604-19/2010/23/29. 11. 2011)

5377076
Televizijski voditelj
televizijska voditeljica

(604-8/2012/97/25. 04. 2014)

5586388
Menedžer
menedžerka hotelske operative

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

5677345
Turistični animator
turistična animatorka

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

5767844
Asistent
Asistentka v mednarodnem poslovanju

(604-8/2012/39/20. 07. 2015)

6165503
Zdravstveni reševalec
zdravstvena reševalka

(604-8/2012/27/31. 12. 2013)

6210.018.6
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

(28.4.2010/14. 07. 2006)


Upravljalec
upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

(/13. 10. 2006)

6416633
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

(604-8/2012/6/17. 04. 2012)

6461270
Koreograf
koreografinja

(604-8/2012/29/25. 04. 2014)

6528124
Svetovalec
svetovalka za destinacijski management

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

6533273
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-19/2010/23/29. 11. 2011)

6618872
Inspicient
inspicientka

(604-8/2012/81/18. 05. 2018)

6887552
Upravljalec
upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas

(604-8/2012/62/10. 02. 2017)


Glasbeni redaktor
glasbena redaktorica

(909-2/2010/2/24. 08. 2009)


Zdravstveni reševalec
zdravstvena reševalka

(18/25.02.2005/8. 10. 2004)

7250.002.6
Ortopedski tehnolog
ortopedska tehnologinja

(18/25.02.2005/8. 10. 2004)

7272105
3D-oblikovalec in animator
3D-oblikovalka in animatorka

(604-8/2012/91/9. 07. 2019)


Tolmač
tolmačica slovenskega znakovnega jezika

(46/27.05.2002/27. 05. 2002)

7632663
Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka

(604-8/2012/21/19. 04. 2013)

7723015
Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(/10. 12. 2009)

7741185
Asistent
asistentka režije

(604-8/2012/51/24. 03. 2016)


Tolmač
tolmačica slovenskega znakovnega jezika

(604-8/2012/17/19. 04. 2013)

8048327
Skupnostni tolmač za albanski jezik
skupnostna tolmačka za albanski jezik

(604-1/2020/8/10. 01. 2020)


Strokovni svetovalec

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)


Menedžer
menedžerka manjšega hotela

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)


Vodja hotelske recepcije

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)


Hotelski gospodinjec
hotelska gospodinja

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)


Menedžer
menedžerka turistične agencije

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)


Organizator
organizatorka kongresnih prireditev

(604-19/2010/23/5. 10. 2007)

8238271
Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)

8256847
Hotelski gospodinjec
hotelska gospodinja

(604-8/2012/84/18. 12. 2018)


Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(/29. 12. 2000)

8400.003.6
Odgovorna oseba v cestnem prometu

(67/11.07.2003/21. 03. 2003)


Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(67/24.8.2009/12. 12. 2008)

8448457
Videooblikovalec
videooblikovalka

(604-8/2012/7-8/18. 05. 2018)


Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(54/04.06.2005/5. 05. 2005)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(50/16.05.2006/16. 05. 2006)


Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(50/16.05.2006/16. 05. 2006)

8623521
Baletni plesalec
baletna plesalka

(604-8/2012/21/20. 12. 2011)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(604-19/2010/26/9. 10. 2009)


Posrednik
posrednica za nepremičnine

(909-2/2010/16/3. 04. 2009)

2624041
Kemijski tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(604-8/2012/93/22. 05. 2017)

6210.018.6
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

(604-8/2012/35/14. 07. 2006)

6533273
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-8/2012/25/29. 11. 2011)

7723015
Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(604-19/2010/26/10. 12. 2009)

6533273
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(604-8/2012/42/29. 11. 2011)

0132883
Nadzornik
nadzornica cestnega prometa

(1/604-8/2012-56)

0136551
Concierge – Skrbnik
skrbnica gostov

(1/604-1/2020/11)

0254040
Realizator
realizatorka AV del

(1/604-8/2012/7-8)

0318671
Organizator
organizatorka poslovanja

(1/604-8/2012/72)

0354686
Organizator
organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov

(1/604-8/2012/84)

0382663
AV montažer
ka

(1/604-8/2012/7-8)

0613188
Tolmač
ica slovenskega znakovnega jezika

(1/604-8/2012/91)

0654726
Menedžer
menedžerka turistične agencije

(1/604-8/2012/84)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(1/)

0843708
Vodja hotelske recepcije

(1/604-8/2012/84)

0885658
Turistični informator
turistična informatorka

(1/604-8/2012/84)

1034583
Posrednik
posrednica za nepremičnine

(1/604-8/2012/87)

1137074
Organizator
ica scenske tehnike in naprav

(1/604-8/2012/81)


Posrednik
posrednica za nepremičnine

(1/Ur.l.št. 67/24.08.2009)

1314702
Rekviziter
rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

(1/604-8/2012/7-8)

1366207
Glasbeni redaktor
glasbena redaktorica

(1/604-8/2012/7-8)

1735612
Menedžer
menedžerka za področje hrane in pijač

(1/604-8/2012/51)


Tehnični realizator
tehnična realizatorka medijskih vsebin

(1/604-19/2010/20)

2087115
Medkulturni mediator
medkulturna mediatorka

(1/604-1/2020/8)


Oblikovalec osvetljave
oblikovalka osvetljave

(1/136/22.12.2006)


Organizator
organizatorka produkcije medijskih vsebin

(1/117/12.12.2008)


Medijski arhivist
Medijska arhivistka

(1/67/24.08.2009)


Oblikovalec
oblikovalka zvoka

(1/117/12.12.2008)


Montažer
Montažerka slike in zvoka

(1/117/12.12.2008)


Snemalec
snemalka

(1/67/24.08.2009)


Tajnik režije
tajnica režije

(1/909-2/2010/2)


Oblikovalec maske
oblikovalka maske

(1/117/12.12.2008)


Kamerman
kamermanka

(1/67/24.08.2009)


Video oblikovalec
video oblikovalka

(1/67/24.08.2009)

2382481
Oblikovalec
oblikovalka maske

(1/604-1/2020/8)

2516642
Kamerman
kamermanka

(1/604-8/2012/7-8)

2603633
Organizator
organizatorka produkcije medijskih vsebin

(1/604-8/2012/7-8)


Kemijski tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(1/604-8/2012/72)

2716462
Snemalec
snemalka

(1/604-8/2012/7-8)

3210001
Radijski napovedovalec moderator
Radijska napovedovalka moderatorka

(1/136)

3400005
Vodja projekta

(1/103/18.11.2005)


Asistent
asistentka v mednarodnem poslovanju

(1/85/21.09.2007)


Računovodja
računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

(1/117/12.12.2008)


3D-oblikovalec in animator
3D-oblikovalka in animatorka

(1/)

3864135
Tehnični realizator
tehnična realizatorka medijskih vsebin

(1/604-8/2012/7-8)

4014113
Tajnica režije
tajnik režije

(1/604-8/2012/7-8)

4026617
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

(1/604-8/2012/6)


Svetovalec
svetovalka za destinacijski management

(1/604-8/2012/27)

4114205
Plesalec
plesalka

(1/604-8/2012/29)

4148182
Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(1/604-8/2012/25)

4265347
Računovodja
računovodkinja

(1/604-8/2012/60)

4303821
Oblikovalec
oblikovalka osvetljave

(1/604-8/2012/7-8)


Realizator oddaj
realizatorka oddaj

(1/909-2/2010/5)

4740644
Oblikovalec zvoka
oblikovalka zvoka

(1/604-8/2012/7-8)

4781123
Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(1/604-8/2012/84)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

(1/18/25.05.2005)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

(1/18/25.02.2005)

4854124
Medijski arhivist
medijska arhivistka

(1/604-8/2012/7-8)


Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(1/604-19/2010/23)

5377076
Televizijski voditelj
televizijska voditeljica

(1/604-8/2012/97)

5586388
Menedžer
menedžerka hotelske operative

(1/604-8/2012/84)

5677345
Turistični animator
turistična animatorka

(1/604-8/2012/84)

5767844
Asistent
Asistentka v mednarodnem poslovanju

(1/604-8/2012/39)

6165503
Zdravstveni reševalec
zdravstvena reševalka

(1/604-8/2012/27)


Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

(1/28.4.2010)


Upravljalec
upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

(1/)

6416633
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

(1/604-8/2012/6)

6461270
Koreograf
koreografinja

(1/604-8/2012/29)

6528124
Svetovalec
svetovalka za destinacijski management

(1/604-8/2012/84)


Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(1/604-19/2010/23)

6618872
Inspicient
inspicientka

(1/604-8/2012/81)

6887552
Upravljalec
upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas

(1/604-8/2012/62)


Glasbeni redaktor
glasbena redaktorica

(1/909-2/2010/2)


Zdravstveni reševalec
zdravstvena reševalka

(1/18/25.02.2005)

7250002
Ortopedski tehnolog
ortopedska tehnologinja

(1/18/25.02.2005)

7272105
3D-oblikovalec in animator
3D-oblikovalka in animatorka

(1/604-8/2012/91)


Tolmač
tolmačica slovenskega znakovnega jezika

(1/46/27.05.2002)

7632663
Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka

(1/604-8/2012/21)


Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(1/)

7741185
Asistent
asistentka režije

(1/604-8/2012/51)


Tolmač
tolmačica slovenskega znakovnega jezika

(1/604-8/2012/17)

8048327
Skupnostni tolmač za albanski jezik
skupnostna tolmačka za albanski jezik

(1/604-1/2020/8)


Strokovni svetovalec

(1/604-19/2010/23)


Menedžer
menedžerka manjšega hotela

(1/604-19/2010/23)


Vodja hotelske recepcije

(1/604-19/2010/23)


Hotelski gospodinjec
hotelska gospodinja

(1/604-19/2010/23)


Menedžer
menedžerka turistične agencije

(1/604-19/2010/23)


Organizator
organizatorka kongresnih prireditev

(1/604-19/2010/23)

8238271
Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(1/604-8/2012/84)

8256847
Hotelski gospodinjec
hotelska gospodinja

(1/604-8/2012/84)


Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(1/)

8400003
Odgovorna oseba v cestnem prometu

(1/67/11.07.2003)


Varnostni svetovalec
varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

(1/67/24.8.2009)

8448457
Videooblikovalec
videooblikovalka

(1/604-8/2012/7-8)


Varnostni menedžer
varnostna menedžerka

(1/54/04.06.2005)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(1/50/16.05.2006)


Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(1/50/16.05.2006)

8623521
Baletni plesalec
baletna plesalka

(1/604-8/2012/21)


Varnostnik telesni stražar
varnostnica telesna stražarka

(2/604-19/2010/26)


Posrednik
posrednica za nepremičnine

(2/909-2/2010/16)

2624041
Kemijski tehnolog
tehnologinja proizvodnih procesov

(2/604-8/2012/93)

6210018
Strokovni sodelavec
strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

(2/604-8/2012/35)


Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(2/604-8/2012/25)

7723015
Pooblaščeni inženir
pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

(2/604-19/2010/26)

6533273
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

(3/604-8/2012/42)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.