Poklicni standard

Naziv:

Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.11.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave (35663560)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • predstaviti kavo in kavne napitke ter svetovati o izbiri kave in kavnih napitkov,
 • upoštevati različne vplive na kakovost in ekstrakcijo kave na podlagi znanj o senzoriki,
 • uporabljati kavni mlin,
 • uporabljati kavni avtomat,
 • pripravljati in postreči kavo in kavne napitke na različne načine,
 • komunicirati z gosti in drugimi deležniki v delovnem procesu,
 • odgovorno in ekonomično uporabljati energente, naprave, čas pri delu ter živila,
 • vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja,
 • odgovorno izvajati predpise sistema HACCP ter nadzirati kakovost v postopku priprave kave in kavnih napitkov,
 • varovati lastno zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter pripravi zadostno količino živil za pripravo kave in kavnih napitkov
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • spremlja porabo živil in načrtuje zadostno zalogo
Priprava dela oz. delovnega mesta osebno se pripravi na delo
 • osebno se pripravi na delo skladno s pravili osebne higiene in se uredi skladno s standardi v gostinstvu
pripravi delovno mesto in delovne pripomočke
 • razume pomen vzdrževanja higiene in organizacije delovnega mesta
 • vzdržuje čistočo delovnega mesta, aparatur in delovnih pripomočkov
 • pripravi delovno mesto, aparature, pripomočke in posodo ter servirni inventar
Operativna dela predstavi ponudbo in informira gosta o kavi in kavnem napitku
 • predstavi vrsto kave, državo porekla, pridelovalca in njen izvor, procesno metodo pridelave in profil okusa
 • predstavi karakteristike specialty kave
 • predstavi karakteristike komercialne kave
 • predstavi ključne elemente kavne sorte na senzoriko in svetuje gostu izbor kave/kavnega napitka
 • pouči gosta o ključnih podatkih, ki naj jih gost upošteva pri nakupu/naročilu kave predstavi ponudbo (meni)
uporablja kavni mlin
 • poimenuje sestavne dele kavnega mlina (silos za kavo, dozirna posoda z vratci, armatura za upravljanje aparata, noži, izhod za zmleto kavo)
 • prepozna ravne nože in stožčaste nože in pojasni vpliv oblike nožev na mletje kavnih zrn
 • nastavlja kavni mlin na želeno gramaturo zmlete kave oz. na želeni čas mletja
 • nastavlja kavni mlin na želeno stopnjo mletja kave (fino mleta kava, grobo mleta kava)
 • razume pomen vzdrževanja higiene mlina, količine in finosti zmlete kave na končni napitek
 • razume pomen zunanjih dejavnikov na nastavitve mlina (vlaga okolja, temperatura okolja)
 • melje kavo s kavnim mlinom
 • čisti kavni mlin
uporablja kavni aparat (kavomat) in pritiskalo
 • poimenuje sestavne dele kavnega aparata (glavno stikalo, stikala za upravljanje ekstrakcije, grelec za skodelice, merilec/prikazovalnik pritiska, merilec/prikazovalnik temperature in ravni vode, kuhalna glava, ročka, filter ročke, tesnilo kuhalne glave, mrežno sito, stikalo za paro, ročka pare, cev pare, šoba pare, pladenj za odtekanje vode)
 • nastavlja kavni aparat (temperaturo, količino vode, pritisk)
 • razume različne vplive na ekstrakcijo kave (dozo oz. gramaturo kave, razporeditev kave v kavni ročki, vpliv vode, temperature, pritiska vode ter čas iztekanja)
 • razume vpliv »pritiskala« na razporeditev kave v kavno ročko
 • pripravlja kavo, kavne napitke in peni mleko s kavnim aparatom
 • vizualno prepozna pravilno/kakovostno ekstrakcijo kave
 • čisti kavni aparat
 • razume pomen vzdrževanja higiene kavnega aparata
pripravlja kavo in kavne napitke na različne načine
 • pripravi kavo s kavnim avtomatom (espresso kava):
  • espresso,
  • macchiato,
  • cappuccino,
  • latte,
  • americano
  • flat white
  • cortado
 • obvlada pripravo in pojasni recepture za zgoraj naštete kave/kavne napitke
 • greje in peni mleko s parnim penilcem na kavnem avtomatu
 • razume vpliv sestavin mleka (maščobe, sladkorji), količine, temperature, higiene penilca in lončka za penjenje na končni napitek
 • pripravi kavo/kavni napitek na ročni način:
  • ibrik
  • moka pot
  • aeropress
  • pour-over
  • french press
  • cold brew
 • obvlada pripravo in pojasni recepture za zgoraj naštete ročne načine priprave kave/kavnih napitkov
postreže kavo/kavni napitek
 • izbere servirni inventar in postreže kavo/kavni napitek v namenski skodelici
 • priloži žličko
 • ponudi vodo
 • loči kavarniški in restavracijski način postrežbe kave
 • postreže napitek pravilne temperature
pripravi elemente kalkulacije in izstavi račun za opravljeno storitev

 • vodi evidenco porabljenega materiala in živil
 • beleži opravljene storitve in postrežene produkte
 • izstavi račun
Administrativna dela izpolnjuje različne evidence
 • izpolnjuje zahtevano dokumentacijo in obrazce skladno z zahtevami HACCP-sistema
 • beleži evidence v zvezi:
  • s stanjem zalog materiala in živil
  • z naročili materiala in živil
  • z dobavnicami
  • z inventuro

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost storitve in uporabo kakovostnih surovin za izvedbo receptur
 • razume pomen vpliva zraka, svetlobe, vlage, temperature zraka in embalaže na kakovost kavnih zrn
 • skladišči/shranjuje kavo tako, da zmanjšuje vpliv zunanjih dejavnikov na kakovost kave
 • vizualno prepozna različno pražene kave (svetlo, srednje in temno pražena kava)
 • razume vpliv različno pražene kave na okus in način priprave kave
 • vizualno razlikuje/prepozna vrste kave (npr. Coffea Arabica od Coffea Canephora)
 • razume kakovostno razlikovanje komercialnih in specialty kav
 • pozna različne vrste kave in izkaže poznavanje kavovca kot rastline (poimenuje sestavne dele rastline in ploda - kavne češnje in njihovo uporabnost)
 • pozna različne procese fermentacije kave
 • pozna proces pridelave kave
 • razlikuje med vrsto in sorto kave po taksonomiji kave in kavovca
Vzdrževanje in popravila vzdržuje aparature in poroča o njihovih okvarah
 • zaveda se pomena uporabe tehnično brezhibnih aparatov
 • redno vzdržuje aparature in jih čisti
 • v primeru okvar aparatov s tem seznani odgovorno osebo
Komunikacija komunicira z gosti in z drugimi deležniki v delovnem procesu
 • komunicira z gosti in upošteva pravila bontona v strežbi
 • komunicira z drugimi deležniki v delovnem procesu in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev

 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • ekonomično ravna z energenti, vodo in živili
 • s čistilnimi sredstvi ravna skladno z navodili proizvajalca in odgovorne osebe
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • vzdržuje red in higieno z upoštevanjem in izvajanjem predpisov HACCP-sistema ter sanitarno-higienskih predpisov
 • pozna možnosti za nastanek nesreč, ukrepe za preprečevanje nesreč in nudi pomoči ob nesrečah
 • zaveda se pomena varovanja lastnega zdravja na delovnem mestu in upošteva navodila za ergonomsko urejenost delovnega mesta ter ukrepe za preventivno ravnanje pred poklicnimi boleznimi oz. s poklici, povezanimi z boleznimi oz. s poškodbami (preventiva pred posledicami trajajočega stoječega dela)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije, Ljubljana
 • Boris Korošec, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Maribor
 • Gašper Trpin, Romita group, Celje
 • Klemen Maček, Združenje Specialty kave Slovenija, Ljubljana
 • Peter Ševič, Pražarna Stow, Kamnik

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.