Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka na igralnih avtomatih

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Operater / operaterka na igralnih avtomatih (25217520)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka na igralnih avtomatih (54885480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, pripraviti in organizirati lastno delo
 • zagotoviti kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarjati zanjo
 • opraviti delo skladno s predpisi s področja igralništva in  predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pregledati stanje na igralnih avtomatih v igralnici ali igralnem salonu in poročati o zastojih in napakah
 • svetovati gostom pri uporabi igralnih avtomatov
 • izplačati gotovinske dobitke na osnovi izplačilnih listkov
 • izplačati gotovinske dobitke preko nadzornega sistema pri blagajni igralnih avtomatov
 • komunicirati s sodelavci in komunicirati z gosti v slovenskem in v vsaj enem tujem jeziku
 • spremljati in nadzorovati delovanje igralnih avtomatov in odpravljati manjše zastoje na igralnih avtomatih


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • upošteva zakonodajo na področju izvajanja iger na srečo in interne akte
 • seznani se z organizacijo igralniške dejavnosti v Sloveniji in v svetu ter se zaveda pomembnosti odgovornega igralništva
 • seznani se z osnovami igralniške dejavnosti in umeščenostjo dejavnosti v okolje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovna sredstva
 • osebno se pripravi na delo
 • skrbi za svoj zunanji osebni izgled in upošteva pravila poslovnega obnašanja skladno s splošnimi kodeksi ravnanja in obnašanja v igralništvu
 • pregleda in preveri delovanje strojne opreme in računalniških informacijskih sistemov
Operativna dela pregleda stanje na igralnem avtomatu v igralnici ali igralnem salonu
 • prevzame ključe z osebnim geslom in/ali osebno identifikacijsko kartico
 • prevzame komunikacijske pripomočke
 • seznani se s stanjem igralnih avtomatov (delujoči, nedelujoči avtomati, druge posebnosti) in s splošnim stanjem v igralnici (stanje obiska igralnice) ob prevzemu dela
 • fizično pregleda stanje igralnih avtomatov in naprav in upošteva interna pravila vrstnega reda postopka pregleda stanjaizplačuje gotovinske dobitke na osnovi izplačilnih listkov
 • sprejme obvestilo od nadzornega sistema ali vizualno o dobitku
 • pristopi k igralnemu avtomatu in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na igralnem avtomatu in izplačilnem listku
 • potrdi dobitek na blagajni 
 • prevzame denar 
 • izplača gostu gotovinski dobitek skladno s postopkom izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • odčita stanje vrednosti na prikazovalnikih igralnih avtomatov
 • prešteje denar skladno z internim postopkom štetja denarja
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu 
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na video igrah z igralnimi kartami, s kockami in igrah na panojih
izplačuje gotovinske dobitke preko nadzornega sistema pri blagajni igralnega avtomata
 • prejme obvestilo o dogodku na igralnem avtomatu in odčita stanje vrednosti dobitka na prikazovalnikih igralnih avtomatov
 • izplača dobitek skladno z internimi akti in na podlagi osebne identifikacije
 • natisne potrdilo o dobitku
 • prevzame denar na blagajni s potrdilom
 • prešteje denar skladno z internim postopkom štetja denarja
 • pristopi do dobitnega igralnega avtomata
 • preveri skladnost dejanske vrednosti na igralnem avtomatu s prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • sprosti igralni avtomat za nadaljnjo igro
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • uporablja tabele izplačilnih kombinacij na video igrah z igralnimi kartami, s kockami, igrah na panojih
spremlja delovanje igralnih avtomatov in odpravlja manjše zastoje na igralnih avtomatih
 • seznani se z delovanjem igralnega avtomata in stalno spremlja njihovo delovanje
 • seznani se z oblikami in vrstami igralnih avtomatov in njihovo zgradbo (sestavni deli) 
 • odpravlja manjše napake na igralnem avtomatu in pripomočkih
 • obvešča nadrejene o zastojih in morebitnih napakah na igralnem avtomatu
 • zamenja papirje v tiskalniku
 • odpravi zastoj papirja v igralnem avtomatu
 • odpravi zastoj na sprejemniku denarja
svetuje gostom pri uporabi igralnega avtomata
 • nudi gostom informacije o igrah
 • obvešča goste o novostih, dogodkih, akcijah
 • razume pravila iger in gostom razloži postopek igranja na igralnem avtomatu 
 • razume igralno vrednost na igralnem avtomatu
 • razume igro na klasičnem in video kolutnem igralnem avtomatu
 • razume igro na elektronskih in video elektronskih ruletah
 • razume igro na video igrah z igralnimi kartami, s kockami in igrah na panojih
Komercialna dela informira se z akcijami komercialne službe v igralnici
 • seznani se s komercialnimi akcijami v igralnici in jih ponudi gostom
Administrativna dela vodi evidence in izpolnjuje obrazce
 • vodi in izpolnjuje predpisane obrazce skladno z zakonodajo in internimi navodili
beleži in vodi evidenco izrednih dogodkov v igralnici
 • izvede postopek samoprepovedi skladno z zakonom
 • izvede postopek interne prepovedi gosta skladno z internimi akti
Vodenje organizira delo sodelavcev in koordinira sodelovanje z ostalimi službami
 • organizira in koordinira delo v svoji delovni izmeni
 • usklajuje delo z ostalimi službami v igralnici oz. v igralnem salonu
Nadzor dela izvaja video-nadzor nad potekom iger ali sodeluje z video-nadzorno službo
 • izvaja nadzor ali sodeluje pri izvedbi nadzora izrednih dogodkov v igralnici skladno z zakonom in internimi akti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • poroča nadrejenemu o odstopanjih od sprejetih igralniških standardov in internih pravil
 • varuje poslovne tajnosti in varuje osebne podatke gostov in zaposlenih skladno z zakonodajo
 • upošteva interna delovna navodila, udeležuje se zakonsko predpisanih izobraževanj
Vzdrževanje in popravila seznanja pristojne zaposlene z okvarami na strojni in programski opremi
 • sporoča napake in okvare na strojni in programski opremi skladno s protokolom
Komunikacija komunicira s sodelavci 
 • uporablja strokovno izrazoslovje in načela timskega dela
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
komunicira z gosti
 • komunicira v slovenskem in v najmanj enem tujem jeziku
 • podaja splošne informacije gostu o igrah in dogodkih v igralnici
 • preprečuje nastanek konfliktnih situacij in rešuje konflikte skladno z delovnimi navodili in internimi akti
 • vzdržuje profesionalen odnos do gostov
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • z gosti komunicira skladno z dogovorjenimi internimi pravili obnašanja do gostov v igralnici in izven nje 
 • razloži določeno pravilo ali igro na zahtevo gosta
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in gostovo varnost ter varuje zdravje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi in jih izvaja s področja varnosti in zdravja pri delu
 • seznani se s predpisi in jih izvaja s področja varstva pred požarom
 • seznani se z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • pozna in upošteva sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • spremlja in izvaja navodila internih služb za uporabo zaščitnih sredstev pri delu 
 • ohranja svojo psihofizično kondicijo
 • informira goste o odgovornem igranju ter usmerja goste k sodelavcem, ki zagotavljajo napotke o tem, kje gostje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Erik Planišček, Hit, d.d., Nova Gorica
 • Leskovec Mišković Maša, Novo investicije, d.o.o., Trzin
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d.d., Nova Gorica
 • Prodan Jelena, Igralni salon Princess, Nova Gorica, in Igralni salon Carnevale, Škofije
 • Stanojević Manuela, Novo investicije, d.o.o., Trzin
 • Suzana Ušaj, Hit, d.d., Nova Gorica
 • Tanja Šorli, Sindikat igralniških delavcev Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.