Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka maske

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Oblikovalec maske/oblikovalka maske (21300291)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka maske (23824810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter voditi maskerski tim ali sodelovati v njem,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke, materiale ter aparature skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na storitev oblikovanja maske,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi stroke,
 • izdelati masko/izvajati ličenje za potrebe televizije, filma in gledališča: dnevni, večerni, stilni in modni,
 • načrtovati in izvajati specialno oblikovanje frizur za potrebe televizije, filma in gledališča,
 • načrtovati in izvajati oblikovanje stilnih frizur na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih za potrebe televizije, filma in gledališča,
 • načrtovati in izpeljati pomladitev ali postaranje obraza in ostalih delov telesa za potrebe televizije, filma in gledališča,
 • načrtovati in izdelati posebne učinke (efekte) za potrebe televizije, filma in gledališča,
 • načrtovati in izdelati odlitke obraza in posameznih delov obraza in telesa,
 • načrtovati in oblikovati zahtevne karakterne in fantazijske maske za potrebe televizije, filma in gledališča
 • izvajati poslikavo obraza in telesa,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno in strankino varnost ter varovati zdravje in okolje.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo maskerskega tima
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo maskerskega tima
 • sodeluje pri idejni zasnovi in pripravi projekta
 • prebere zasnovo snemalne knjige
 • organizira delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno izvedbeno ekipo
 • načrtuje pripravo izvedbe maskerskih in lasničarskih del
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo del ter potrebna materialna in finančna sredstva
 • pozna postopke priprave in izvedbe maskerskih in lasničarskih del
 • obvlada načela organizacije in timskega dela
 • obvlada pravila projektnega dela
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna poslovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • pozna in upošteva časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna in upošteva postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna možnosti sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projektaPriprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto za oblikovanje maske
 • načrtuje idejne zasnove izvedbe likov v sodelovanju s kreativnim delom izvedbene ekipe
 • pripravi sebe, delovno mesto in prostor ter pripomočke skladno s predpisanimi profesionalnimi maskerskimi standardi ter s sanitarno-higienskimi predpisi
 • analizira in razčleni zasnovo snemalne knjige
 • predstavi idejne zasnove likov
 • uskladi idejne zasnove likov z zahtevami ostalih članov ustvarjalne ekipe
 • izbere in naroči materiale za izvedbo del
 • pripravi kozmetične, maskerske in lasničarske pripomočke, ki jih potrebuje za izvedbo projekta
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja
 • pozna osnovne tehnike risanja in skiciranja
 • pozna maskerske materiale in tehnološke postopke dela
 • zna poiskati profesionalne ponudnike maskerskih materialov
 • obvlada profesionalne maskerske standarde
Operativna dela pripravi sebe in stranko
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatur in pripomočkov
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije, jo izvaja ter vodi predpisano evidenco
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
načrtuje postopke oblikovanja maske
 • pripravi načrt dela skladno z namenom in vrsto maskiranja
 • prepoznava bolezenske znake in anomalije na koži in ukrepa
 • pripravi in zaščiti stranko
 • pripravi kozmetične izdelke za maskiranje
 • pozna in upošteva likovno teorijo in teorijo barvnih odnosov
 • pozna in upošteva vpliv jakosti svetlobe barv na oblikovanje morfologije obraza
 • pozna in upošteva anatomijo in morfologijo obraza in skladje razmerij (proporcev) elementov obraza
 • pozna in upošteva morfologijo obraznih karakteristik različnih ras in narodnosti
 • pozna in upošteva karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna in upošteva stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika

oblikuje masko in liči za potrebe televizije, filma in gledališča: dnevni, večerni, stilni in modni
 • upošteva medij, namen in žanr projekta
 • prilagaja oblikovanje maske in ličenje zasnovi projekta
 • pripravi potrebne materiale in pripomočke za oblikovanje maske in ličenje
 • masko oblikuje skladno z idejno celoto projekta
 • prilagaja oblikovanje maske vremenskim, terenskim in svetlobnim razmeram
 • vzdržuje kontinuiteto maske glede na zaporedje posnetkov
 • pri stilnem ličenju upošteva zahteve zgodovinskega obdobja ter likovne in estetske zakonitosti
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt za oblikovanje maske
 • masko oblikuje skladno z idejno celoto žanra, projekta in medija
 • obvlada specifike maskerstva na televiziji, pri filmu in v gledališču
 • pozna in izvaja postopke korekcije obraza s pomočjo maskerskih materialov in pripomočkov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna in upošteva likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna in upošteva tehnike snemanja in jim prilagaja izdelavo maske in make-upa
 • pozna in upošteva specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • obvlada tehnološke postopke oblikovanja maske in načine delovanja maskerskih materialov in preparatov
 • obvlada specifike uporabe maskerskih materialov v različnih delovnih razmerah
načrtuje in izvaja temeljno oblikovanje frizure
 • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
 • oblikuje frizuro glede na namen (po strankini želji ali predlogi, pozna in upošteva značilnosti frizur skozi zgodovinska obdobja)
 • pozna in upošteva osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
 • pozna nevarnosti uporabe frizerskih preparatov
 • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica frizerskih preparatov
 • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase
 • oblikuje frizuro v pomensko zaključeno celoto z masko

načrtuje in oblikuje stilne frizure na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih
 • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
 • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, aparati in pripomočki
 • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na naravnih laseh
 • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na naravnih laseh z uporabo lasničarskih dodatkov (kite, vložki, trese, tupe …)
 • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na lasuljah
 • stilne frizure oblikuje v pomensko idejno celoto lika skladno z zahtevami zgodovinskega obdobja ter po estetskih zakonitostih
 • prilagaja frizuro namenu, obliki obraza, strukturi in dolžini las
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih frizur
 • obvlada strukturo in tipe las
 • pozna vrste in delovanje preparatov ter pripomočke za oblikovanje las
načrtuje in izpelje pomlajevanje, postaranje obraza, delov obraza in drugih delov telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela skladno s pomensko idejno zasnovo lika
 • pripravi ustrezno podlago na koži za pomladitev in/ali postaranje
 • izpelje pomladitev posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti pomladitve
 • izpelje postaranje posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • staranje oblikuje v pomensko idejno celoto lika
 • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brke, brado, obrvi, zalisce, lasne dodatke, lasulje idr.)
 • obvlada različne tipe in strukture kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke staranja kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke pomlajevanja kože
 • obvlada maskerske materiale in pripomočke pri izpeljavi pomlajevanja in postaranja obraza in ostalih delov telesa
 • pozna anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • pozna materiale in postopke za izdelavo lasničarskih izdelkov
načrtuje in izdela zahtevnejše specialne efekte z uporabo različnih specialnih materialov (bradavice, brazgotine, mozolji, alergije, pege …)
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje zahtevnejše specialne efekte
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo zahtevnejših specialnih efektov
 • načrtuje in izdela specialne efekte s tehnologijo odlivanja
 • obvlada tehnike in postopke odlivanja
 • oblikuje, izdela in kašira specialne efekte s specialnimi materiali
 • specialne efekte ustvarjalno in tehnično montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna specialne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihove teksture in možnosti oblikovanja
 • obvlada postopke odstranjevanja specialnih efektov s kože in z las
 • zna izkoristiti anatomijo obraza in telesa za ustvarjanje posebnih efektov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna in upošteva likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna in upošteva tehnike snemanja
 • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • vzdržuje kontinuiteto specialnih efektov glede na zaporedje posnetkov
 • obvlada likovno estetiko
načrtuje in izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza ter telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje odlitke
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo odlitkov
 • načrtuje in vzame negativ obraza ter posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • načrtuje in odlije pozitiv obraza in posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • odlitke ustvarjalno in tehnično ustrezno preoblikuje, montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo odlitkov
 • obvlada anatomijo in izraze obraza glede na idejno zasnovo lika
 • obvlada osnove kiparstva (osnove kiparske tehnologije, kako opazovati, približati stik z realnostjo, občutek za prostor in volumen)
 • obvlada likovno estetiko
načrtuje in oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt oblikovanja karakterne in fantazijske maske
 • izdela idejno skico karakternega in fantazijskega lika
 • pripravi in uporablja ustrezne materiale in pripomočke za delo
 • pripravi ustrezno podlago za izvedbo karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske z uporabo odlitkov ter specialnih efektov in materialov
 • pri oblikovanju zahtevnih karakternih in fantazijskih mask ustvarjalno in tehnično ustrezno vključuje lasničarske izdelke
 • karakterne in fantazijske maske oblikuje skladno z idejno celoto projekta, žanra in medija
 • pozna osnove slikarstva in kiparstva ter obvlada likovno estetiko
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo karakterne in fantazijske maske
Administrativna dela vodi dokumentacijo in evidence
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in želenih ter opravljenih storitev
 • izbrane kozmetične, frizerske in maskerske izdelke, ki jih uporabi, zapiše v kartoteko in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi in izpolnjuje različne evidence o uporabi kozmetičnih izdelkov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • evidentira, shranjuje in preverja rok uporabe različnih kozmetičnih izdelkov
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa ter evidenco delovnega časa sodelavcev
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • analizira in ovrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča tehnične pripomočke in materiale za izvajanje storitev in poslovanja
 • pripravlja cenik in/ali kalkulacije storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Vodenje vodi strokovni tim ali sodeluje v timu
 • vodi strokovni tim ali sodeluje v njem
 • spremlja svoje delo in delo sodelavcev, načrtuje in ocenjuje lastni in njihov razvoj
 • skrbi za lastno izobraževanje in usposabljanje in razvoj sodelavcev ter načrtuje organizacijo izobraževanja in usposabljanja
 • skrbi za prenos znanja med sodelavci
 • pozna in zagotavlja izvajanje pravic s področja delovnopravne zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, osnovne institute pogodbe o zaposlitvi ipd.)Nadzor dela izvaja nadzor dela
 • izvaja nadzor lastnega dela in dela strokovnih sodelavcev
 • pozna zakonitosti poslovanja in jih upošteva pri svojem delu
 • seznanjen je z internimi akti podjetja ter jih razume
 • nadzoruje proces dela delavcev skladno z ocenjenimi tveganji
 • pozna postopke dela, uporabo aparatur in uporabo kozmetičnih in maskerskih izdelkov skladno s proizvajalčevimi navodili


Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitev in izvaja evalvacijo dela
 • upošteva veljavne zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o delovnih razmerjih
 • zagotavlja neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno z zakonskimi predpisi
 • pri delu zagotavlja in spoštuje načela poklicne etike
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja nadzor nad lastnim delom in delom sodelavcev ter analizira učinkovitost dela
 • pozna in upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja, spremlja in analizira zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preverja in vzdržuje aparature za varno kozmetično delo
 • zagotavlja tehnično brezhibnost kozmetičnih aparatur
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vodi ali se vključuje v timsko delo pri izvajanju storitve
 • komunicira s poslovnimi partnerji, s sodelavci, z naročniki in drugimi zunanjimi strokovnjaki v dejavnost ter s strankami
 • glede na stanje kože uporabnika seznani s postopki kozmetične nege, indikacijami, kontraindikacijami in možnimi reakcijami na koži
 • pozna zakonitosti komunikacije, ki so potrebne za delo s stranko
 • pozna strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov in ukrepe ob tem
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • skrbi za lastno zdravje
 • zna nuditi oskrbo strankam v primeru neželenih posledic zaradi izvedbe storitve

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Marjanca Sešek, Opera Ljubljana, Ljubljana
 • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.