Katalog

Naziv:

Apiterapevt/apiterapevtka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Apiterapevt/apiterapevtka (7514662011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Apiterapevt/apiterapevtka 75146620 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 katerekoli smeri.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja pri praktični nalogi z zagovorom

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

načrtovanje in organizacija

5

osebna priprava, priprava prostora, naprav, pripomočkov ter materialov (urejenost, ustreznost)

opredelitev ciljev

 

priprava načrta izdelka

 

Izvedba

vzpostavitev stika in zastavitev ključnih vprašanj stranki

50

priprava stranke na storitev

obvladovanje pravilnega zaporedja izvedbe postopkov

strokovnost izvedbe storitve

kakovost izvedbe storitve

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija, gospodarnost

upoštevanje zdravstveno-higienskih predpisov in spremljanje počutja/vedenja stranke

poznavanje čebeljih pridelkov in pripravkov (surovine iz narave, ki jih potrebuje čebela, da pridela primarne čebelje pridelke, osnovne sestavine za izdelavo čebeljih pripravkov)

kakovost uporabljenih primarnih čebeljih pridelkov

kakovost izdelka (zunanji izgled, tekstura, mazavost, vonj, zrnatost …)

Dokumentacija

celovitost in preglednost dokumentacije

5

Ustni zagovor

predstavitev ter strokovna utemeljitev opravljenega dela

40

zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

predstavitev izdelka (sestavine, receptura)

uporabljeni postopki priprave apiterapevtskih izdelkov

poznavanja uporabe  apiterapevtskih izdelkov

poznavanje zakonskih podlag

SKUPAJ

 

100


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • urejen prostor za izvajanje apiterapije (ogret prostor s sanitarijami)
 • apikomora v čebelnjaku
 • slikovno gradivo

Oprema za masažo z medom:    

 • masažna miza, tekstilna prevleka, papirna prevleka
 • grelec za vodo
 • grelec za brisače in obloge
 • brisače
 • cvetlični med za apiterapevtske namene - za masažo
 • voščene obloge ali tekstilne obloge s polnili

Apikomora:

 • čebelnjak
 • panji s čebelami
 • postelja oziroma ležalnik/počivalnik
 • več inhalatorjev

Pribor za čiščenje opreme:

 • žična gobica
 • etilni alkohol
 • topla voda
 • strgalo
 • papirne brisače
 • medicinske rokavice
 • maska

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima: 

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja zdravstva in pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva,
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in potrdilo o opravljenem 70-urnem usposabljanju o apiterapiji, pridobljenem s strani Čebelarske zveze Slovenije in
 • en član nacionalno poklicno kvalifikacijo »Čebelar/čebelarka« in deset let delovnih izkušenj s področja čebelarstva ali svetovalec javne svetovalne službe v čebelarstvu pri Čebelarski zvezi Slovenije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje

uporablja primarne čebelje pridelke za namene apiterapije

 • uporablja primarne čebelje pridelke, pridelane po načelih sonaravne pridelave:
  • med (med v satju, kremni med, med z deli satja …)
  • cvetni prah (izkopanec, osmukanec)
  • propolis
  • čebelji vosek
  • matični mleček
  • čebelji strup
  • obvlada posamezne tehnike pridelave zgoraj naštetih pridelkov
 • ustrezno skladišči zgoraj naštete pridelke
 • pojasni pomen sonaravne pridelave čebeljih pridelkov
 • opredeli lastnosti, učinkovanje, uporabnost ter tehniko pridelave in skladiščenja posameznih spodaj naštetih čebeljih pridelkov:
 • med (med v satju, kremni med, med z deli satja …)
 • cvetni prah (izkopanec, osmukanec)
 • propolis
 • čebelji vosek
 • matični mleček
 • čebelji strup
 • pojasni zdravstvena tveganja ob neustrezni uporabi posameznih čebeljih pridelkov (preveliki odmerki, higiensko oporečni …)

izdeluje pripravke za apiterapijo

 • izdeluje in skladišči mešanice čebeljih pridelkov in pripravkov:
  • mešanice s kremnim medom in čebeljimi pridelki
  • apilarnil
  • kreme
  • mila, šampone
  • svečke
  • voščene obloge
 • pozna učinkovanje in delovanje posameznega apiterapevtskega pripravka

V kolikor se komisija odloči za preverjanje izdelka, mora kandidata v naprej obvestiti, da izdelek pravočasno pripravi in ga prinese na preverjanje.

Izdela in predstavi apiterapevtski pripravek po izboru komisije:

 • izdela apiterapevtski pripravek, ki mora vsebovati primarne čebelje pridelke, pridelane po načelih sonaravne pridelave, pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost osnovnih surovin
 • predstavi recepturo izdelka
 • predstavi postopek izdelave apiterapevtskega pripravka
 • opiše poreklo izbranih sestavin
 • pojasni sledljivost izdelka
 • pojasni pomen uporabljene embalaže (primerna za živila, kozmetiko, ustrezna velikost, po potrebi temna, steklena ...)
 • določi ceno izdelka
 • opiše način skladiščenja izdelka
 • razloži učinkovanje in delovanje izdelanega apiterapevtskega pripravka
 • našteje vse upoštevane predpise pri pripravi izdelka

svetuje strankam pri uporabi čebeljih pridelkov in izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja

 • sprejme stranko in pridobi osnovne informacije v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem
 • razume razlike med apiterapijo in zdravilsko ter zdravstveno dejavnostjo ter svojo vlogo v tem kontekstu
 • informira in svetuje stranki o načinu izvajanja apiterapevtskih storitev in tretmajev
 • strankam predstavi učinkovanje in delovanje posameznih čebeljih pridelkov in izdelkov
 • obvlada in razume učinke posameznih čebeljih pridelkov in njihovih medsebojnih kombinacij
 • pozna indikacije in kontraindikacije pri uporabi čebeljih pridelkov in pripravkov
 • pozna osnove anatomije in fiziologije telesa

V simulirani situaciji svetuje stranki pri uporabi apiterapevtskih pripravkov za ohranjanje in krepitev zdravja:

 • načrtuje in organizira delo
 • sprejme stranko in pridobi osnovne informacije v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem
 • informira in svetuje stranki o načinu izvajanja apiterapevtskih storitev in tretmajev
 • stranki predstavi učinkovanje in delovanje posameznih čebeljih pridelkov in izdelkov
 • pojasni učinke posameznih čebeljih pridelkov in njihovih medsebojnih kombinacij
 • stranki svetuje optimalno rešitev
 • evidentira svetovanje

Pojasni sestavne elemente analize glede na vrsto poslovne odločitve (po izboru komisije).

izvaja masažo z medom

 • pripravi sebe in prostor z masažno mizo
 • pripravi pripomočke (voda, razkužilo, papir…) in masažno perilo
 • s strani stranke pridobi informacije, ki so ključne za izvajanje masaže z medom
 • pripravi stranko na masažo
 • razume pomen in zagotavlja intimnost ter varovanje osebne integritete stranke
 • informira stranko o postopku masaže z medom
 • nanaša ustrezno ogreti cvetlični med na celotno masažno površino stranke
 • izvaja masažo z medom:
  • vtira med v podkožje, z vakumskimi prijemi omogoča izločanje nečistoč iz podkožja in jih z vlažno ter toplo brisačo odstrani s telesa
  • nadzira čas trajanja masaže
  • je pozoren na motnje strankinega vedenja, jih prepozna in v primeru motenj vedenja prilagodi ali prekine masažo
  • evidentira storitev stranke
  • pozna refleksne cone masiranca
  • obvlada tehniko vakumskih masažnih prijemov
  • zna razložiti stranki, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
  • pozna, razloži in upošteva kontraindikacije
  • pozna ukrepe v primerih nepravilnosti, starostnih sprememb in drugih nezaželenih sprememb na koži
  • presodi, kdaj stranko napotiti k zdravniku

Izvede masažo z medom na strankinem hrbtu:

 • načrtuje in organizira delo
 • informira stranko o postopku masaže z medom, pri čemer upošteva splošnoveljavna etična načela in kontraindikacije
 • pripravi sebe in prostor z masažno mizo
 • pripravi pripomočke (voda, razkužilo, papir …) in masažno perilo
 • nanaša ustrezno ogreti cvetlični med na  strankino celotno masažno površino
  masira z medom:
 • vtira med v podkožje, z vakumskimi prijemi omogoča izločanje nečistoč iz podkožja in jih z vlažno ter toplo brisačo odstrani s telesa
 • opazuje stranko in sklepa o njegovem počutju
 • na osnovi opazovanja stranki razloži povezavo refleksnih con na hrbtu z delovanjem posameznih notranjih organov
 • stranki svetuje negovanje kože na hrbtu v naslednjih 24-ih urah
 • evidentira strankino storitev
 • stranki predlaga naslednji termin masaže
 • izdela kalkulacijo storitve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • gospodarno porablja material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • pojasni pomen načrtovanja in organizacije delovnih procesov pri izvajanju apiterapevtskih storitev
 • pojasni pomen terminskega načrtovanja aktivnosti apiterapevtskih storitev

strankam omogoča sproščanje s čebeljim zrakom iz panja

 • določa primerno obdobje za izvajanje sprostitvenih storitev
 • pripravi prostor in pripomočke (stol, ležišče, dihalna maska …)
 • opravi posvet s stranko glede storitve in pridobi informacije, ki bi lahko vplivale na potek postopka
 • stranki svetuje namestitev in čas trajanja sproščanja
 • spremlja potek strankinega sproščanja ter v primeru potrebe nudi prvo pomoč
 • storitev evidentira
 • ukrepa po predvidenem postopku v primeru strankine negativne reakcije

Izvaja sproščanje stranke z vdihavanjem zraka iz čebeljega panja:

 • načrtuje in organizira delo
 • določi  primerno obdobje za izvajanje sprostitvenih storitev
 • informira stranko o pozitivnih učinkih sprostitvene terapije
 • seznani se s  strankinim zdravstvenim stanjem
  pripravi prostor in pripomočke (stol, ležišče, dihalna maska …) za izvajanje sprostitvne terapije
 • izvede terapijo
 • spremlja potek  strankinega sproščanja
 • razloži postopek ukrepanja v primeru  strankine negativne reakcije
 • zaključi s terapijo
 • storitev evidentira
 • izdela kalkulacijo storitve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • gospodarno porablja material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

strankam nudi prvo pomoč v primeru čebeljega pika in drugih zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti

 • strankam nudi prvo pomoč v primeru čebeljega pika in drugih
 • pozna najpogostejše oblike zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti ter obvlada postopke nudenja prve pomoči
 • v primeru čebeljega pika stranki:
  • odstrani želo,
  • uporabi hladen obkladek in kortikosteroidno mazilo (v primeru otekline)
  • uporabi antihistaminik (če se oteklina še dodatno povečuje)
  • upošteva zdravstveno-higienske predpise
 • pokliče nujno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih zapletov (npr. anafilaktične reakcije) zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti

Pojasni ukrepe v primeru  čebeljega pika.
Pojasni ukrepe v primeru zdravstvenega zapleta.


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Abadžić, N. (1990). Medena apoteka. Sarajevo, Ekomedia.
 • Dolinar, M., Cunk-Manić, V. in Tarman Šmit, I. (2017). Anatomija in fiziologija človeka; Dobrova, Pipinova knjiga.
 • Edmund, H. (1974). Čebele in zdravje. Maribor, Založba Obzorja.
 • Erski Biljić, M., Biljić Erski, A. (2004). Pčelinji vosak. Beograd, Grafos.
 • Erski Biljić, M., Dobrić, Đ. (2003). Propolis: prirodni antibiotik. Beograd, Grafos.
 • Erski Biljić, M., Biljić Erski, A. Pčelinji otrov. Kragujevac, Grtfostil.
 • Erski Biljić, M., Biljić Erski, A., Rajić Savić, N. (2003). Matični mleč: kraljevski gel. Beograd, Grafos.
 • Jedlovčnik, N. in Pušnik, V. (2006). Propolis, dodatek k hrani, za dobro zdravje in prijetno počutje. Maribor, ČZDM.
 • Jedlovčnik, N. in Pušnik, V. (2009). Propolis. Lukovica, ČZS.
 • Kapš, P. (1998). Med in zdravje. Novo mesto, Erro.
 • Kapš, P. (2005). Odzivi organizma na med. Novo mesto, Grafika Novo mesto.
 • Kapš, P. (2012). Zdravljenje s čebeljimi pridelki. Novo mesto, Grafika Tomi.
 • Kapš, P. (2014). Bolezni dihal in čebelji pridelki. Novo mesto, Grafika Tomi .
 • Malić. Ž. in sod. (2019). Osnove prve pomoči; Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije.
 • Mladenov, S. in Radosavović, M. (1998). Lečenje pčelinjim proizvodima “Apiterapija” i osnovi pčelarstva. Novi Sad, Ikom-Intelekt.
 • Percie du Sert, P. (2012). Ces pollens qui nous soignent. Pariz, Guy Tredaniel Editeur. 
 • Pivec, G. (2013). Filip Terč. Maribor, Založba Pivec.
 • Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 96/2014).
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. l. RS, št. 96/2014).
 • Pušnik, V. (2016). Apiterapija. Založba Ljubljana, Kmečki glas.
 • Stangaciu, S. (2000). Sanft heilen mit Bienen – Produkten. Heidelberg, Karl F. Haug Verlag.
 • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002 z vsemi spremembami).
 • Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.
 • Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list  RS, št. 37/18).
 • Vošnjak, M. (1978). Propolis, zdravilo jutrišnjega dne. Ljubljana, Mladinska knjiga.
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Franc Šivic, Čebelarstvo Šivic, Šempas
 • Karl Vogrinčič, Čebelarstvo Vogrinčič, Pernica
 • Vlado Pušnik, Zveza čebelarskih društev Maribor
 • dr. Andreja Kandolf Borovšak, Čebelarska zveza Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.