Poklicni standard

Naziv:

Član/članica posadke v sestavi strojne straže

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Član/članica posadke v sestavi strojne straže (73766380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

       
Kandidat je zmožen:
 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 • racionalno rabiti energijo, material in čas
 • sodelovati v strojni straži
 • skrbeti za varno delo v strojnici
 • izvajati stražo v plovbi in pristanišču po navodilih upravitelja stroja ter dežurnega častnika v strojnici brez straže
 • sodelovati pri vseh vzdrževalnih delih na strojih, konstrukciji in komunikacijah na ladji
 • uporabljati ladijsko strokovno terminologijo
 • zagotavljati kakovost svojega dela v skladu s pomorskimi predpisi
 • zagotavljati lastno varnost in zdravje, skrbeti za varnost in zaščito človeških življenj ter varovati  morsko okolje
 • skrbeti za higieno na ladji in nuditi pomoč ob nesrečah


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sledi in organizira lastno delo po navodilih dežurnega častnika
 • načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • sledi navodilom nadrejenih v delovni skupini
 • skrbno ravna in uporablja orodja in druga delovna sredstva ter stroje
 • giba se v razvejanem prostoru ladijske strojnice in drugih prostorih, kjer so stroji in druge naprave

 • pozna obseg obremenitev in standarde dela v nevarnem okolju
Operativna dela sodeluje v strojni straži
 • pregleda delovanje strojev in naprav po navodilih nadrejenega
 • razlikuje normalno in delovanje stroja v kritičnem območju
 • razlikuje mrežne povezave cevovodov, kablovodov ter drugih povezav v ladijski strojnici in na ladji

 • pozna meritve raznih veličin pri normalnem in nenormalnem delovanju strojev in naprav
 • pozna vse osnovne oznake in načrte, ki so v območju delovnega mesta v strojnici in drugih delih ladje, ki so opremljene s stroji in napravami

opravlja vzdrževalna dela v strojnici in ostalih delih ladje, kjer so postavljeni različni stroji in naprave
 • po navodilih skrbi za brezhibno čistočo v vseh prostorih, kjer se nahajajo strojne in druge naprave
 • po navodilih izvaja redna in izredna vzdrževalna dela
 • sledi in uravnava vrednosti nadzornih elementov v strojnici in drugih napravah na ladji
 • po navodilih sledi, opravlja meritve in skrbi, da ne pride do izlitja tekočin na črpališčih in razdelilnih postajah
 • sodeluje z drugimi v skupini pri vzdrževalnih delih, razstavljanju, servisiranju naprav, sestavljanju ter izdelavi in dodelavi rezervnih delov
 • razlikuje glavne in pomožne stroje

 • pozna in razume vse osnovne oznake in načrte, ki so v območju delovnega mesta v strojnici in v drugih delih ladje, ki so opremljene s stroji in napravami

sodeluje v nadzoru pogonskega sistema v času straže
 • sodeluje v nadzoru ter varnem delovanju ladijskih strojev, električnih strojev in naprav
 • nadzira in sodeluje pri nalaganju in pretakanju goriva, mazalnih olj in drugih pogonskih snovi
 • sodeluje pri prečrpavanju balastnih vod, nadzoru in prečrpavanju kalužnih vod
 • skrbi za čistočo prostorov ladijske strojnice in drugih prostorov, kjer se nahajajo strojne in električne inštalacije, rezervni deli in orodja
 • skrbi za urejenost strojnih prostorov in shramb z rezervnimi deli in orodji
 • skrbi in pazi za preprečevanje onesnaženja okolja, predvsem morja ob prečrpavanju goriv, olj, odpadnih voda in fekalij

 • pozna ladijske stroje, električne stroje in naprave
 • pozna postopek pretakanja tekočin (gorivo, mazivo in balastne vode …)
 • pozna delo in nevarnosti pri delu v stroju
 • pozna pomen čistega in urejenega delovnega okolja
sodeluje pri vseh vzdrževalnih delih na strojih, konstrukciji in komunikacijah na ladji
 • sodeluje in asistira pri vseh vzdrževalnih delih v strojnici
 • skrbi za stalno čistočo podov (tal /tlakov) v vseh prostorih, kjer so strojne, električne in druge naprave
 • asistira pri razstavljanju in sestavljanju vseh strojnih in električnih naprav, čisti vse elemente, prostore in sestavne dele strojev in naprav
 • uporablja orodja za vzdrževanje strojev in naprav
 • uporablja kemična čistilna sredstva
 • uporablja zdravju škodljiva sredstva
Zagotavljanje kakovosti sledi standardom varnega in kakovostnega dela, ki je predpisan za vsako delovno okolje in vrsto dela
 • vsa dela opravlja na podlagi navodil in predpisanih standardov, ki mu jih razloži častnik ali upravitelj stroja

 • pozna pomen standardov kakovosti varnega dela
Komunikacija uporablja ladijsko strokovno terminologijo
 • komunicira z nadrejenimi
 • sprejema in potrjuje ukaze, ki jih posreduje upravitelj stroja ali dežurni častnik stroja
 • osnovno uporablja sredstva za komunikacijo, ki so pomembna za varno delo v strojnici
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije

 • pozna pomen vertikalnega in horizontalnega komuniciranja
 • razume in pozna strokovne izraze, ki se uporabljajo v komunikacijah na ladji pri delu s strojnimi in drugimi napravami
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varno uporabo strojev in opreme za delo v skladu s predpisi o varnem delu ter varuje morsko okolje
 • sodeluje v vajah reševanja in preživetja ter varovanja pred drugimi nevarnostmi na ladji
 • varuje sebe in druge v skladu s predpisi o varnem delu
 • uporablja varnostno in zaščitno opremo
 • uporablja protipožarno opremo
 • upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požari in varstvu okolja
 • ukrepa zaradi terorističnih ali piratskih napadov po navodilih poveljnika ladje
 • izvaja osnovne metode nudenja prve pomoči v primeru nesreče, samopoškodbah ali poškodbah drugih
 • sledi vsem pravilom varnega dela, posebej v primeru, ko je ladja v gibanju in ob slabem vremenu

 • pozna metode hitrega izklapljanja strojev, naprav in črpalk
 • pozna metode preprečevanj širjenja in omejevanja širjenja razlitih tekočin, predvsem goriv, olj in drugih kemičnih sredstev
 • pozna nevarnosti vdora in prikrivanja slepih potnikov, drugih napadalcev, nevarnosti terorističnih in piratskih napadov
skrbi za higieno na ladji in nudi pomoč ob nesrečah
 • skrbi za čistočo in urejenost ladje
 • ukrepa, če se zgodi nesreča pri delu
 • uporablja rešilne in reševalne čolne v slabem vremenu
 • nudi pomoč poškodovanim in obolelim osebam

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
 • pozna osnovne ukrepe ob nezgodah, kot so: pravilna lega ponesrečenca, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o.o.
 • Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • Marijan Tončić, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Edvard Roškar, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Albin Železnik, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Robert Stegel, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.