Priloga k spričevalu

Slika strani
Kontakt:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Dodatne informacije:

Špela Pogačnik Nose

E: spela.pogacnik@cpi.si

Dokument spremlja spričevalo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter opisuje usposobljenost in kvalifikacije, ki jih opredeljuje spričevalo o poklicnem usposabljanju. Poseben prostor v dokumentu je namenjen umeščenosti pridobljene kvalifikacije glede na slovenski izobraževalni sistem, glede na mednarodne klasifikacije ter prikazu posameznih delov dualnega izobraževanja.

V skladu z Odločbo št. 2241/2004 ES Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 15. 12. 2004 se v državah članicah uvaja dokument Europass priloga k spričevalu, ki služi kot pripomoček za lažje razumevanje posameznikove strokovne in poklicne usposobljenosti.

Aktualni obrazci za priloge k spričevalu, ki jih lahko uporabijo izobraževalne ustanove, ter navodila za pripravo, so objavljene na http://www.europass.si/europass_priloga_k_spricevalu.aspx


V Republiki Sloveniji so bile izdane priloge k spričevalu za naslednje izobraževalne programe:

Leto 2013-2014


Nižje poklicno izobraževanje (Short-cycle vocational education)


Srednje poklicno izobraževanje (Vocational secondary education)


Srednje strokovno izobraževanje (Technical secondary education)


Poklicno-tehniško izobraževanje
 (Vocational-technical  education)


Poklicni tečaj (Vocational course)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.