Poklicni standard

Naziv:

Zlatar/zlatarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Zlatar/zlatarka (3766.206.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira svoje delo
 2. zagotavlja kakovost storitev in izdelkov v skladu s standardi in predpisi
 3. racionalno rabi čas, material in energijo
 4. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 5. razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. poslovno komunicira s strankami in sodelavci
 7. pripravi delovno mesto, opremo in orodje, izbere sestavine te določa sestavo zlitin za zlatarske izdelke
 8. izdeluje, vzdržuje in popravlja zlatarske izdelke ter vgrajuje plemenite in okrasne kamne v nakit
 9. pripravlja ponudbe in vrednostne ocene zlatarskih izdelkov in nakita ter izdelke prodaja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo

 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • analizira likovno zamisel za izdelek
 • izdela skico novega izdelka
 • načrtuje tehnološki postopek glede na obliko in zahtevane parametre dimenzijskih in oblikovnih značilnosti izdelka
 • določa časovne in druge parametre, potrebne za izvedbo delovne naloge
 • izbere tehnološke postopke ter pripravi orodja in naprave za izdelavo ali servisiranje zlatarskih izdelkov
 • spremlja novosti v oblikovanju nakita in delo konkurence
 • obvlada zaporedje delovnih nalog pri izdelavi nakita
 • pozna principe organizacije dela
 • obvlada standarde in norme v zlatarstvu
Operativna dela izdeluje, vzdržuje in popravlja zlatarske izdelke ter vgrajuje plemenite in okrasne kamne v nakit
 • pripravi strukturo litine za nakit
 • uporablja postopke in značilnosti primarnega oblikovanja, preoblikovanja, odrezavanja in spajanja materialov na področju zlatarstva
 • oblikuje in izdeluje nakit z različnimi tehnološkimi postopki in tehnikami
 • izdela nakit z vsemi funkcijskimi deli
 • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
 • popravlja, predeluje in vzdržuje vse vrste zlatarskih izdelkov
 • vgrajuje (okovanje) drage in okrasne kamne v nakit
 • izvaja meritve, označuje in kontrolira zlatarske izdelke
 • opravlja priložnostna zaključna graverska dela samostojno ali v sodelovanju z graverjem
 • izvaja tekoče vzdrževanje nakita (čiščenje, poliranje ...)
 • obvlada tehnike, tehnologijo in namen zaščite zlatarskih izdelkov
 • uporablja osnovne načine prepoznavanja kamnov s prostim očesom ali s pripomočki in z napravami
 • zna izbrati načine in tehnike popravil glede na napake na nakitu in zlatarskih izdelkih
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • arhivira risbe, osnutke in fotografije svojih izdelkov
 • vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo ter evidence materiala, orodij in strojev
 • razlikuje značilnosti in postopke spajanja plemenitih kovin
 • pozna značilnosti in lastnosti dragih in okrasnih kamnov, ki jih najpogosteje vstavljamo v nakit, ter vrste okovov in tehnike okovanja posameznih kamnov
 • seznanjen je z osnovami gemologije in s sistemi označevanja naravnih in sintetičnih kamnov
 • razume pomen in uporabnost posebnih umetno-rokodelskih tehnik (cizeliranje, granuliranje, emajliranje, galvaniziranje, rodiniranje ...)
 • seznanjen je z načini in s postopki za pridobivanje zlata in srebra iz odpadkov, ki nastajajo med izdelavo nakita
pripravlja ponudbe in vrednostne ocene zlatarskih izdelkov in nakita ter izdelke prodaja
 • izdeluje kalkulacije izdelkov in storitev
 • svetuje stranki v skladu z zlatarsko stroko in tradicijo
 • ocenjuje in ovrednoti ponudbe in povpraševanja
 • izdela predračun za zlatarski izdelek z upoštevanjem normativov dela in materiala
 • sodeluje pri izbiri materialov in orodij
 • naroča osnovne in pomožne materiale, polizdelke in opremo
 • skladišči material, polizdelke in izdelke
 • prodaja zlatarske izdelke in storitve v skladu s pravili stroke, predpisi in z navodili
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in računalniška orodja
 • razlikuje stroške dela in  stroške materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitev in izdelkov v skladu s standardi in predpisi
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti izdelkov in opravljenih storitev
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • spremlja novosti v tehnologijah oblikovanja, izdelave, obdelave ter novosti v materialu
 • upošteva standarde in metode kontrole kakovosti materiala in izdelkov
 • spremlja zakonske predpise o prometu z nakitom in s plemenitimi kovinami
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje opremo in orodje za delo ter čisti delovno mesto
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • čisti delovno mesto
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
Komunikacija sporazumeva se s strankami, sodelavci in z zunanjimi sodelavci
 • strokovno ustno in pisno komunicira s strankami in jim svetuje pri izbiri, nošenju in vzdrževanju nakita
 • seznanja stranke s potrebnimi popravili, predkalkulacijo in s časom, potrebnim za izvedbo del
 • zna delati v skupini
 • sodeluje z modnimi oblikovalci, graverji
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja in strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • pri  delu uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,  varovanju okolja in požarni varnosti
 • ukrepa ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Rakuša, Šolski center Celje
 • Marjan Delakorda, Zlatarna Celje
 • Jurij Kočevar, zlatar
 • Marijan Kosi, zlatarski mojster
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI
 • Barbara Kunčič , CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Marijan Kosi, podpredsednik sekcije zlatarjev OZS
 • Jaka Trtnik, zlatarski mojster
 • Franc Rakuša, ŠC Celje
 • Bojan Zdovc, ŠC Celje
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.