Za svetovalce

Slika strani
Kontakt:

Boštjan Košorok

T: 01/586 42 69
E: bostjan.kosorok@cpi.si

Sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje. Svetovalec v postopku preverjanja in potrjevanja NPK pomaga kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape.


Aktualno

 • Usposabljanje bo potekalo odvisno od epidemioloških razmer, na daljavo preko spletne platforme ZOOM ali v živo na Centru RS za poklicno izobraževanje. Prijave se sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Vabilo in program vam bomo posredovali ob prijavi. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca. V kolikor ste se že prijavili, prosimo potrdite udeležbo na usposabljanje, na naslov: suzana.kuraja@cpi.si.

  Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti suzana.kuraja@cpi.si.

 • Pripravili smo samoevalvacijski vprašalnik, ki je namenjen svetovalcem in/ali kandidatom za pridobitev NPK. Nudil naj bi pomoč pri prepoznavanju pridobljenih kompetenc in dokazil za dokazovanje le-teh. Trenutno je vprašalnik v testni fazi. Za testne namene smo pripravili vprašalnik za naslednje NPK-je:
  • Računovodja/računovodkinja
  • Posrednik/posrednica za nepremičnine
  • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • Hišnik/hišnica

Kdo so svetovalci?

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili na Centru RS za poklicno izobraževanje ali na Andragoškem centru Slovenije.

Na tej točki je pomembno poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji, torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

Navadno so zaposleni pri organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Trenutno je usposobljenih svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK več kot 500.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.