Za svetovalce

Slika strani
Kontakt:

Barbara Kunčič Krapež

T: 01/586 42 53
E: barbara.kuncic@cpi.si

Sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje. Svetovalec pomaga kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape.


Aktualno

 • Razpisujemo usposabljanje za svetovalce v postopku NPK in sicer: jeseni 2021.
  Usposabljanje bo potekalo na daljavo preko spletne platforme ZOOM. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Vabilo in program vam bomo posredovali ob prijavi. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca. V kolikor ste se že prijavili, prosimo potrdite udeležbo na usposabljanje, na naslov: suzana.kuraja@cpi.si.

  Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti suzana.kuraja@cpi.si.

 • Pripravili smo samoevalvacijski vprašalnik, ki je namenjen svetovalcem in/ali kandidatom za pridobitev NPK. Nudil naj bi pomoč pri prepoznavanju pridobljenih kompetenc in dokazil za dokazovanje le-teh. Trenutno je vprašalnik v testni fazi. Za testne namene smo pripravili vprašalnik za naslednje NPK-je:
  • Računovodja/računovodkinja
  • Posrednik/posrednica za nepremičnine
  • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • Hišnik/hišnica

Obvestilo o zagovoru zaključne naloge

Udeleženci usposabljanja »Svetovanje za pripravo osebne zbirne mape v postopku preverjanja in potrjevanja NPK«, morajo za uspešen zaključek usposabljanja pripraviti zaključno nalogo in se udeležiti razgovora ob izdelku.

Zaradi trenutne situacije v Sloveniji, rokov nimamo razpisanih

Za dodatne informacije se obrnite na suzana.kuraja@cpi.si.


Sestava zaključne naloge

 1. Informacija o NPK za kandidate, za katero bodo svetovali (kaj je NPK, kaj omogoča kandidatu, kako je mogoče pridobiti).
 2. Opis uporabe ene etične smernice za svetovalca pri svojem delu.
 3. Iz NRP poiskati poklicni standard in katalog ter ju priložiti k zaključni nalogi.
 4. Izdelati zbirno mapo kandidata, ki mora vsebovati obvezne dokumente, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Url. Št. 37/2010).
  Pri tem ne pozabite:
  • Izdelati zapisnik o svetovanju
  • pripraviti ostale zapisnike za delo komisije

Centralno vlogo v procesu svetovanja ima kandidat, ki želi ovrednotiti svoje učenje in je zato pripravljen deliti in predstaviti zgodovino svojega življenja. V ta namen je potrebno zagotoviti kandidatom individualno svetovanje, vodenje ter mentorstvo.


Kdo so svetovalci?

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.

Na tej točki je pomembno poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

Navadno so zaposleni pri organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Trenutno je usposobljenih več kot 500 svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.