Za svetovalce

Slika strani
Kontakt:

Boštjan Košorok

T: 01/586 42 69
E: bostjan.kosorok@cpi.si

Sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje. Svetovalec v postopku preverjanja in potrjevanja NPK pomaga kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape.


Aktualno

 • • Usposabljanje bo potekalo odvisno od epidemioloških razmer, na daljavo preko spletne platforme ZOOM ali v živo na Centru RS za poklicno izobraževanje. Prijave se sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Vabilo in program vam bomo posredovali ob prijavi. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca. V kolikor ste se že prijavili, prosimo potrdite udeležbo na usposabljanje, na naslov: marjana.andrejcic@cpi.si.

  Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti marjana.andrejcic@cpi.si.

 • Pripravili smo samoevalvacijski vprašalnik, ki je namenjen svetovalcem in/ali kandidatom za pridobitev NPK. Nudil naj bi pomoč pri prepoznavanju pridobljenih kompetenc in dokazil za dokazovanje le-teh. Trenutno je vprašalnik v testni fazi. Za testne namene smo pripravili vprašalnik za naslednje NPK-je:
  • Računovodja/računovodkinja
  • Posrednik/posrednica za nepremičnine
  • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
  • Hišnik/hišnica

Obvestilo o zagovoru zaključne naloge

Udeleženci usposabljanja »Svetovanje za pripravo osebne zbirne mape v postopku preverjanja in potrjevanja NPK«, morajo za uspešen zaključek usposabljanja ter pripraviti zaključno nalogo, pripravo osebne zbirne mape in se udeležiti razgovora ob izdelku. Zagovor osebne zbirne mape bo potekal na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Roki, na katere se lahko prijavite so:

 • 10. maj 2022 ali
 • 12. maj 2022.

 

Prosimo, da prijavo na izbrani rok potrdite po elektronski pošti na e-naslov marjana.andrejcic@cpi.si. Če želite, da je razgovor ob določeni uri, prosimo to navedite v elektronski pošti.

 

Zaključno nalogo je potrebno oddati do 3.5.2022 po pošti na naslov:

Center RS za poklicno izobraževanje
Boštjan Košorok
Kajuhova 32U
1000 Ljubljana

ali pa izdelek skenirate in pošljete na elektronski naslov marjana.andrejcic@cpi.si .


Sestava zaključne naloge

 1. Informacija o NPK za kandidate, za katero bodo svetovali (kaj je NPK, kaj omogoča kandidatu, kako je mogoče pridobiti).
 2. Opis uporabe ene etične smernice za svetovalca pri svojem delu.
 3. Iz NRP poiskati poklicni standard in katalog ter ju priložiti k zaključni nalogi.
 4. Izdelati zbirno mapo kandidata, ki mora vsebovati obvezne dokumente, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Uradni list RS, št. 67/15 in 182/20).
  Pri tem ne pozabite:
  • življenjepis kandidata,
  • dokazila s katerimi kandidat izkazuje vstopne pogoje za pridobitev NPK,
  • dokazila s katerimi kandidat izkazuje kompetence pridobljene na različne načine,
  • zapisnik o svetovanju,
  • vloga za pridobitev certifikata,
  • pripraviti ostale zapisnike za delo komisije

Centralno vlogo v procesu svetovanja ima kandidat, ki želi ovrednotiti svoje učenje in je zato pripravljen deliti in predstaviti zgodovino svojega življenja. V ta namen je potrebno zagotoviti kandidatom individualno svetovanje, vodenje ter mentorstvo.


Kdo so svetovalci?

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili na Centru RS za poklicno izobraževanje ali na Andragoškem centru Slovenije.

Na tej točki je pomembno poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

Navadno so zaposleni pri organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Trenutno je usposobljenih svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK več kot 500.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.