Katalog

Naziv:

Drogerist/drogeristka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

23.4.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Drogerist/drogeristka (6788678011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Drogerist/drogeristka 67886780 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšega opisa zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa: 

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in pripomočkov, upoštevanje sanitarno-higienskih pravil)

10 %

Izvedba

-          kakovost izvedbe storitve (kakovost storitve svetovanja, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

-          upoštevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

50 %

Zagovor

-          točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oz. odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

40 %

 Izločilna merila:

-      Izvajanje naloge na način, ki ogroža kandidatovo zdravje in življenje (npr. pri uporabi pripomočkov dekorativne kozmetike).


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, člen 9, 10 in 11).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • prostor z ustrezno temperaturo (lahko učna prodajalna)
 • računalnik oz. ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema (npr. blagajna, planogram)
 • sortiment drogerijskih izdelkov:
  • izdelki in pripomočki za nego rok
  • izdelki in pripomočki za nego nog
  • izdelki in pripomočki na nego obraza
  • izdelki in pripomočki za nego telesa
  • izdelki in pripomočki za ustno higieno
  • izdelki in pripomočki za nego otrok
  • izdelki in pripomočki dekorativne kozmetike
  • depilacijski in podepilacijski izdelki in pripomočki
  • izdelki za intimno nego
  • izdelki sončne kozmetike in repelenti
  • izdelki in pripomočki za nego, barvanje in stiliranje las
  • parfumi
  • prehranska dopolnila
  • prehranski izdelki in izdelki za nego živali
  • čistila
  • osnovna sredstva za blagajniško poslovanje

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z Zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije .

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:


 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja naravoslovja in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja kozmetike in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki na področju dela v kozmetičnih salonih, prodaji ali razvoju kozmetičnih izdelkov in
 • tretji član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovodje v trgovini, ki prodaja tudi kozmetične in prehrambne izdelke

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje

prevzema in pripravlja blago za prodajo

 • prevzame blago skladno z navodili
 • loči lastno zalogo od komisijske
 • skladišči blago, pri čemer upošteva tako interne predpise kot tudi proizvajalčeve predpise in njihova navodila
 • razpakira, zlaga, sortira in razvršča blago
 • shrani in razvrsti izdelke na prodajnih policah in stojalih skladno z navodili
 • prepozna znake kvara oz. poškodb blaga
 • prepozna oznake na embalaži blaga
 • kontrolira temperaturo in druge pogoje blaga
 • opremi blago z ustreznimi cenami, deklaracijami in ostalo dokumentacijo; preveri rok trajanja, lastnosti blaga, pogoje uporabe; opremlja blago z varovali za preprečevanje odtujevanja blaga
 • izvede planogram s predvidenimi pozicijami posameznih izdelkov na prodajnih policah, z zalogami določenega izdelka in deležem police, ki pripada določenemu izdelku


Prevzema blago

 • pripravi se na delo
 • našteje elemente, ki so ključni za kakovost opravljene storitve prevzema in priprave blaga za prodajo
 • obrazloži postopek prevzema in skladiščenja blaga
 • obrazloži postopek inventurnega štetja
 • prikaže zlaganje, sortiranje in razvrščanje blaga na prodajnih policah in stojalih
 • preveri vidne oz. morebitne poškodbe blaga pred prodajo
 • našteje in razloži oznake na embalaži blaga
 • opiše spremljanje temperature blaga oz. prostora, v katerem se hrani blago, in beleženje v ustrezne evidence
 • prikaže označevanje blaga s cenami, deklaracijami in drugo dokumentacijo ter varovali za preprečevanje odtujevanja blaga
 • predstavi in prikaže postavitev planograma s predvidenimi pozicijami posameznih izdelkov na prodajnih policah
   

strokovno svetuje

 • razume uporabo drogerijskih izdelkov različnih sortimentov (npr. sistemska nega, naravna nega, zobna nega, nega las, nega obraza, nega telesa, dekorativna kozmetika, parfumerija, zdrava prehrana, prehranska dopolnila, nega otroka itd.) in pri tem stranki svetuje na področju:

  nege las, barv za lase in stiliranja las:
 • svetuje o negi las in lasišča
 • strankam razloži postopke za izboljšavo videza las
 • razume osnovne postopke pri barvanju las (priprava pripomočkov, nanos barve, čas delovanje barve, pranje las z zaključno nego po barvanju) 
 • svetuje o posledicah obdelovanja las in lasišča
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego in barvanje ter stiliranje las in njihovem pravilnem nanosu

  nege telesa:
 • svetuje o postopkih nege telesa
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego telesa ter pozna njihovo sestavo in učinke uporabe na telo

  ustne nege:
 • pozna pravilne tehnike čiščenja ustne votline
 • svetuje o uporabi izdelkov za ustno higieno
 • pozna razliko med različnimi vrstami pripomočkov za ustno higieno ter učinke njihove uporabe

  nege rok:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego rok in nohtov
 • prepozna učinke uporabe različnih lakov za nohte
 • prepozna različne tehnike manikure

  nege nog:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego nog in nohtov na nogah
 • pozna različne izdelke za nego nog

  depilacije:
 • svetuje o uporabi izdelkov za depilacijo in izdelkov za nego telesa po depilaciji
 • pozna različne načine in pripomočke za odstranjevanje dlačic

  parfumerije:
 • svetuje pri izbiri in uporabi dišav
 • uporablja pravilen način preizkušanja parfuma na koži,
 • pozna družine dišav, olfaktorno piramido, različne jakosti parfumov in vsebnosti parfuma
 • prepozna razliko med nišnimi in klasičnimi dišavami

  nege obraza:
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego, čiščenje, osvežitev, regeneracijo,  piling itd. obraza ter pozna njihovo sestavo in učinke njihove uporabe
 • pozna sestavo kože glede na spol in starost in načine vplivov nanjo
 • pozna postopke in načine nege obraza tudi glede na tip in stanje kože

  nege otroka nosečnic in porodnic:
 • svetuje o uporabi izdelkov za osnovno nego dojenčka in otroških pripomočkov za nego (čiščenje popka, odstranjevanje temenc, nega ob previjanju)
 • pozna postopke za osnovno nego dojenčka, nosečnic in mamic

  krem za zdravo življenje in spodbujanja splošnega dobrega počutja:
 • svetuje o uporabi izdelkov za lajšanje različnih težav skladno s specifikacijo izdelka (športne poškodbe, krčne žile, manjše opekline, težave pri bolečinah itd.)

  zdrave prehrane:
 • svetuje o uporabi izdelkov za zdravo prehrano skladno z načeli in trendi zdrave prehrane
 • prepozna hranilne snovi v izdelkih in njihove priporočene dnevne količine vnosa
 • pozna alergene in loči med alergijo in intoleranco na določeno živilo

  prehranskih dopolnil:
 • svetuje o uporabi prehranskih dopolnil skladno s specifikacijo izdelka

  dekorativne kozmetike:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov dekorativne kozmetike ter razume osnove ličenja (tehnike ličenja) in barvni spekter za različne make-up kombinacije
 • svetuje o uporabi pripomočkov za nanos dekorativne kozmetike

  čistil:
 • svetuje o uporabi čistilnih sredstev glede na njihovo sestavo, namen in učinkovanje
 • pozna postopke pravilne nege tekstila

  malih živali:
 • svetuje o uporabi izdelkov za prehrano in nego živali

  intimne nege:
 • svetuje o uporabi izdelkov za intimno higieno skladno s specifikacijo izdelka

  sončne kozmetike in repelentov:
 • svetuje o uporabi izdelkov sončne kozmetike (zaščita kože pred in med sončenjem in nega kože po sončenju) in repelentov
 • razume delovanje repelentov glede na sestavo in pozna razliko med naravnimi in sintetičnimi repelenti
 • razume splošne usmeritve za zaščito kože pred soncem, vrste UV-žarkov,  razliko med različnimi zaščitnimi faktorji sončno-varovalnih izdelkov, razliko med fizikalnimi (mineralnimi) in kemičnimi filtri ter značilnosti posameznega fototipa


 • pozna dele človeškega telesa in njihovo delovanje v povezavi z aplikacijo in specifikacijo izdelka
 • pozna osnovne pojme v kemiji (atom, molekula, radikali, PH-vrednost, osnovne kemijske formule ipd.)
 • pozna najpogostejše kemikalije, ki so del drogerijskih izdelkov in jih zna razvrstiti v skupine po namenu in varnostnih omejitvah pri uporabi
 • pozna uporabnost različnih delov rastline in jih pojasni na konkretnem izdelku, ki jih vsebuje
 • pozna in prepozna najpogostejše zdravilne rastline ter zna navesti njihove učinkovine
 • prepozna drogerijske izdelke rastlinske sestave in izvlečke
 • razume oznake na embalaži izdelkov in njihov pomen
 • spremlja razvojne trende na področju drogerijskih izdelkov (vseh segmentov) in se izobražuje o novostih na področju drogerije
 • sledi željam in potrebam kupcev, zbira informacije in jih predaja vodstvu

V simulirani situaciji svetuje kupcu pri nakupu izdelka po izboru komisije

 • pripravi se na delo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • našteje elemente svetovanja, ki so ključni za kakovost opravljenega dela
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • razloži strokovne pojme s področja drogerijske dejavnosti (npr. drogerija, sortiment …), tudi  v tujem jeziku
 • predstavi in opiše značilnosti drogerijskih izdelkov različnih sortimentov, in sicer:

S področja nege las, barv za lase in stiliranja las

 • svetuje kupcu o negi las in lasišča
 • pojasni postopke za izboljšavo videza las (npr. zaščita las pred toplotno obdelavo, zapiranje lasnih konic pred cepljenjem, vlaženje/razmastitev las, zaustavljanje izgube las …)
 • navede in kratko obrazloži osnovno uporabo izdelkov pri barvanju las (izbira pravilnega odtenka barve s pomočjo barvnih kart, celi in delni komplet za barvanje las, prelivi/kemične barve, naravne barve/konvencionalne barve, pravilno ravnanje z razvijalcem barve, negovanje las po barvanju …)
 • razloži posledice obdelovanja las in lasišča (izpadanje las, suho lasišče, srbečica, razcepljene ali lomljene konice las, spiranje barve na barvanih laseh, pomanjkanje volumna …)
 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov za nego in barvanje ter stiliranje las ter njihovem pravilnem nanosu
 • predstavi in opiše izdelke za nego, barvanje in stiliranje las (olje za lase, silikonski izdelki za lase, lak za lase, gel/krema/vosek za oblikovanje las, puder za lasni volumen, šampon za lase, balzam za lase, maska za lase, razpršilo za zaščito las pred toploto)

S področja nege telesa

 • predstavi in opiše nego telesa z izdelki za nego telesa (losjon/maslo/olje/mleko/krema za telo, sladkorni/solni piling za telo, depilacijski lističi/krema/vosek, šampon/gel/trdo milo za umivanje telesa)
 • navede in opiše sestavo in učinke izdelkov za nego telesa

S področja ustne nege

 • našteje in opiše tehnike čiščenja ustne votline (čiščenje zob, čiščenje jezika, nitkanje, uporaba medzobnih ščetk, uporaba ustne vodice, čiščenje snemljivih in fiksnih aparatov, shranjevanje snemljivih aparatov, čiščenje in shranjevanje zobnih protez, odpravljanje slabega zadaha, tehnike za reševanje osnovnih ustnih težav - afte, ureznine zaradi nošenja aparatov …)
 • predstavi izdelke za ustno higieno  (zobna krtačka, zobna krema, medzobna ščetka, zobna nitka, strgalo za jezik, ustna voda, razpršilo proti slabemu zadahu …)
 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov za ustno higieno
 • navede in opiše različne vrste pripomočkov za ustno higieno ter obrazloži učinke njihove uporabe

S področja nege rok

 • našteje in predstavi izdelke in pripomočke za nego rok in nohtov (pila za nohte, lak za nohte (podlak, nadlak, barvni lak, lak za izboljšavo nepravilnosti nohtov), nohtne škarjice, odstranjevalec lakov, krema za roke, maska za roke)
 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego rok in nohtov
 • opiše učinke uporabe različnih lakov za nohte (barvni, zaščitni, za izboljšanje določenih stanj)
 • našteje in opiše  postopke nege rok (piljenje, krajšanje ali podaljšanje nohtov, lakiranje, uporaba umetnih nohtov, tehnike za daljšo obstojnost manikire)

S področja nege nog

 • našteje in predstavi izdelke in pripomočke za nego nog in nohtov na nogah (krema za stopalo, strgalo za odstranjevanje suhe kože, razpršilo/ puder proti potenju stopal, specialni vložki za čevlje, pisala in laki proti glivicam, maske za stopala, laki za nohte na nogah, škarjice za nohte, pila)
 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego nog in nohtov na nogah
 • našteje in opiše postopke nege nog in stopal (mehčanje kože, odstranjevanje trde kože, urejanje nohtov in obnohtne kožice, reševanje dodatnih težav s stopali (otiščanci, žulji), nega in urejanje stopal)

S področja depilacije

 • našteje in predstavi izdelke za depilacijo in za nego telesa po depilaciji (lističi za depilacijo, vosek za depilacijo, krema za depilacijo, sladkorni vosek za depilacijo, kreme za lajšanje srbečice in dodatno vlaženje po depilaciji, depilacijske britvice, pena za depilacijo)
 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov za depilacijo in izdelkov za nego telesa po depilaciji
 • našteje pripomočke ter opiše načine odstranjevanja dlačic (kemično in mehansko)

S področja parfumerije

 • svetuje kupcu pri izbiri dišav
 • predstavi in opiše pravilen način preizkušanja parfuma na koži in ga prikaže (v enem obisku stranki predstavi 3–5 dišav, uporaba kavnih zrn za boljše vonjanje, kam se poprši dišavo (podlaht), način držanja stekleničke), našteje in razloži družine dišav (osnovne štiri družine: cvetni, orientalski, sveži, lesni vonji) 
 • razloži pojem olfaktorne piramide in našteje note, ki sodijo v posamezen sklop (zgornje note (citrusi – limona, mandarina, bergamotka in zelišča – janež, sivka, limonina trava), srčne note (cvetni – vrtnica, jasmin, zelenje – trave, listi, sadje – breskev, malina, začimbe – cimet, muškatni orešček, nageljnove žbice) in bazne note (les npr. cedra, pačuli, vetiver), balzam (vanilija, tonka fižol), jakosti parfumov (parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne)
 • našteje vrste dišav in opiše razlike glede na vsebnost čistega parfuma
 • razloži razliko med nišnimi in klasičnimi dišavami (razloži razliko v cenovnem razredu, našteje in opiše nekaj not, ki se uporabljajo v nišnih parfumih)

S področja nege obraza

 • svetuje kupcu o uporabi izdelkov za nego obraza
 • našteje in kratko predstavi izdelke za nego, čiščenje, osvežitev, regeneracijo, piling itd. obraza   (npr. gel/krema/mleko/pena za čiščenje, kemični, encimski in mehanski piling, tonik, hranilna/vlažilna/krema proti staranju, maske, ampule, blazinice za nego, elektronski pripomočki za čiščenje obraza)
 • razloži sestavo in zaščitne funkcije kože
 • našteje in predstavi različne brivnike in njihove lastnosti (pomen različnega števila britvic v brivnikih, različne zmogljivosti električnih brivnikov, načini polnjenja električnih brivnikov, uporaba ročnih brivnikov, uporaba pen in drugih izdelkov za pravilno britje in uporabo brivnikov)
 • navede in opiše sestavo kože in načine vplivov nanjo glede na spol in različna starostna obdobja
 • razloži postopke in načine nege obraza (čiščenje, piling, negovanje) tudi glede na tip (normalna, mešana, suha in mastna koža) in stanje kože (občutljiva, zrela, nečista, izsušena ali dehidrirana)
 • razloži, kakšne so primerne količine posameznih kozmetičnih izdelkov, ki se aplicirajo na kožo (npr. serumi nekaj kapljic itd.)

S področja nege otroka, nosečnic in porodnic

 • svetuje o uporabi izdelkov za osnovno dojenčkovo nego in otroških pripomočkov
 • našteje in predstavi izdelke za osnovno dojenčkovo nego in otroške pripomočke (stekleničke, dude, razvojne igrače, otroška prehrana: kašice, adaptirana mleka …, plenice, robčki za nego, izdelki za umivanje in negovanje)
 • opiše funkcijo in namen uporabe izdelkov in pripomočkov za osnovno dojenčkovo nego  , nosečnic in porodnic ter (čiščenje popka, umivanje kože, umivanje in negovanje lasišča, nega nosečniške kože)

Krem za zdravo življenje in za spodbujanje splošnega dobrega počutja

 • našteje in predstavi izdelke za lajšanje različnih težav skladno s specifikacijo izdelka (športne poškodbe, krčne žile, manjše opekline, težave pri različnih  bolečinah itd.)
 • svetuje o uporabi izdelkov za lajšanje različnih težav z namenom zdravega življenja in izboljšanja splošnega dobrega počutja

S področja zdrave prehrane

 • svetuje o uporabi izdelkov za zdravo prehrano
 • predstavi načela in trende zdrave prehrane (načela uravnoteženega in rednega prehranjevanja, poznavanje prednosti posameznih skupin živil (beljakovin, OH, dobrih maščob, vlaknin), razlikovanje med dobrimi in bolj nezaželenimi sestavinami v izdelkih)
 • našteje hranilne snovi v izdelkih in priporoči ustrezne dnevne količine vnosa glede na spol in starost skladno s specifikacijo izdelka
 • našteje alergene
 • našteje posebne prehranske izdelke (brez glutena, brez laktoze, brez soje, brez oreščkov, brez jajc …)
 • pojasni razliko med alergijo in intoleranco na določeno živilo

S področja prehranskih dopolnil

 • svetuje o uporabi prehranskih dopolnil glede na namen (za izboljšanje imunskega sistema, za lepotne namene – lase, nohte, kožo …, za boljši spanec, za pomiritev …)
 • našteje sestavo prehranskih dopolnil
 • obrazloži delovanje in učinke prehranskih dopolnil (osnovne principe delovanja prehranskih dopolnil v telesu, izpostavi morebitne kontraindikacije pri uporabi prehranskih dopolnil, zna svetovati ustrezna živila s komplementarno uporabo prehranskih dopolnil)

S področja dekorativne kozmetike

 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov dekorativne kozmetike
 • našteje in opiše osnovne postopke ličenja (priprava kože na ličenje, nanašanje podlage, senčenje oči, vrisovanje obrvi, uporaba tehnik svetljenja in temnjenja obraza, uporaba modernih izrazov (baking, strobing, highlighting), uporaba umetnih trepalnic, ličenje ustnic)
 • navede barvni spekter za različne make-up kombinacije
 • razloži pojme in primere primarnih, sekundarnih in komplementarnih barv
 • našteje in predstavi pripomočke za nanos dekorativne kozmetike (čopiči za nanos dekorativne kozmetike, goba za nanašanje podlage, blazinice za nanašanje pudra, pinceta …)

Čistil

 • našteje in kratko predstavi sestavo, namen in učinkovanje čistilnih sredstev  glede na izvor madežev
 • svetuje o uporabi čistilnih sredstev
 • razloži postopke pravilne nege tekstila (ločeno pranje belih in barvnih oblačil, razlika med tekočimi pralnimi sredstvi in praški, uporaba mehčalnih sredstev, perlic za izboljšanje vonja opranega perila)

Izdelkov namenjenih malim živalim

 • našteje in predstavi izdelke za prehrano in nego živali (hrana za male živali, krtače za nego, zapestnice proti bolham in drugim škodljivcem, priboljški, igrače)
 • svetuje o uporabi izdelkov za prehrano in nego živali

S področja intimne nege

 • našteje in predstavi izdelke za intimno nego (vložki, tamponi, menstrualne skodelice, intimna mila, intimni robčki, zaščitna sredstva za varno spolnost)
 • svetuje o uporabi izdelkov za intimno nego

S področja sončne kozmetike in repelentov

 • svetuje o uporabi sončne kozmetike
 • našteje in predstavi izdelke sončne kozmetike  in repelentov  (kreme, losjoni, geli, olja za zaščito pred soncem, sredstva za lajšanje sončnih opeklin, razpršilo ali krema za zaščito pred komarji, klopi in drugimi insekti)
 • našteje sestavo repelentov in opiše njihovo delovanje
 • navede razliko med naravnimi in sintetičnimi repelenti
 • razloži splošne usmeritve za zaščito kože pred soncem
 • našteje vrste UV-žarkov (UVA in UVB)
 • razloži osnovne značilnosti širokospektralne zaščite
 • navede razliko med fizikalnimi (mineralnimi) in kemičnimi filtri
 • navede značilnosti posameznega fototipa

Po izboru komisije se naloge smiselno vključijo v posamezne sklope

 • poimenuje posamezne dele človeškega telesa in njihovo vlogo, vezano na aplikacijo izdelka
 • razloži osnovne pojme v kemiji (atom, molekula, radikali, PH-vrednost, osnovne kemijske formule itd.)
 • našteje najpogostejše kemikalije v drogerijskih izdelkih (npr. amonijak, natrijev hipoklorit, natrijev hidroksid, solna kislina, ocetna kislina …)
 • razvrsti najpogostejše kemikalije v drogerijskih izdelkih v skupine  po namenu in varnostnih omejitvah pri uporabi
 • razloži osnovno morfologijo rastlin in osnovne fiziološke procese rastlin
 • našteje in  opiše najpogostejše zdravilne rastline (kamilica, ognjič, divji kostanj, bor, rožmarin, ingver, žajbelj …)
 • našteje učinkovine zdravilnih rastlin
 • našteje oznake na embalaži izdelkov in razloži njihov pomen
 • opiše razvojne trende na področju drogerijskih izdelkov
 • v simulirani situaciji prepozna želje in potrebe kupcev

prodaja izdelke in trgovinske storitve

 • prodaja blago in trgovinske storitve skladno s pravili stroke, predpisi in  z navodili
 • pri prodaji blaga povezuje različno blago, ki se po svojem namenu in uporabi dopolnjuje
 • prilagaja tehnike prodaje izdelka kupcu, z namenom doseganja najboljše prodajne izkušnje
 • sodeluje pri oblikah pospeševanja prodaje in izvaja oglaševalske akcije (npr. promocije)
 • pozna potrošnikove pravice in prodajalčeve obveznosti skladne z zakonodajo
 • promovira programe zvestobe
 • informira o ugodnostih ter možnih nakupnih in plačilnih pogojih

Prodaja blago

 • pripravi se za delo
 • našteje elemente, ki so ključni za kakovost opravljenega dela pri prodaji blaga
 • v simulirani situaciji prikaže sprejem kupca v prodajalni
 • poda primer povezovanja med različnimi sortimenti
 • opiše tehnike in postopke prodaje
 • opiše osnovne oblike pospeševanja prodaje
 • simulira promocijo izdelka
 • v obliki simulacije zaračuna blago
 • našteje osnovne potrošnikove pravice in prodajalčeve obveznosti skladno z zakonodajo
 • našteje in predstavi programe zvestobe (po lastni izbiri)
 • našteje ugodnosti in možne nakupne ter plačilne pogoje

dela na blagajni

 • zaračunava blago in storitve
 • vodi blagajniško dokumentacijo
 • oddaja gotovinska in negotovinska plačilna sredstva
 • razume pomen črtne kode, QR-kode
 • pozna vrste blagajn in delo z njimi (monitor, tipkovnica, POS ipd.)
 • obvlada delo z informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada postopke na blagajni v primeru reklamacije, garancije, vračila blaga
 • pozna osnovne značilnosti ponarejenih bankovcev ter ustrezne načine ukrepanja ob prepoznavi

Dela na blagajni

 • v simulirani situaciji prikaže zaračunavanje blaga in storitev
 • opiše vodenje blagajniške dokumentacije
 • opiše oddajo gotovinskih in negotovinskih plačilnih sredstev
 • razloži pomen črtne kode, QR-kode
 • našteje in kratko predstavi vrste blagajn in delo z njimi
 • opiše uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri prodaji
 • v simulirani situaciji prikaže reševanje reklamacije, pritožbe, našteje in opiše osnovne funkcije uveljavljanja garancije ali vračila blaga
 • našteje osnovne značilnosti ponarejenih bankovcev
 • razloži postopek ukrepanja v primeru ponarejenih bankovcev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fabjan, M. (2020). Priročnik: Poznavanje blaga. Ljubljana: Trgovinska zbornica Slovenije.
 • Gec, E. (2017). Ličenje. Ljubljana: Založba Grafenauer.
 • Hren, L. (2019). Priročnik: Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku. Ljubljana: Trgovinska zbornica Slovenije.
 • Krapež, M. (2020). Priročnik: Psihologija prodaje. Ljubljana: Trgovinska zbornica Slovenije.
 • Obradovič, L. (2014). Priročnik: Trgovinska zakonodaja. Ljubljana: Trgovinska zbornica Slovenije.
 • Svoljšak, M. I. (2018). Kozmetični izdelki. Ljubljana: Založba Grafenauer.
 • Žagar, J. in Pirc, G. (2014). Priročnik: Gospodarsko poslovanje s trženjem. Ljubljana: Trgovinska zbornica Slovenije.
 • http://www.ssfkz.si/datoteke/elektronska_gradiva/Farmakognozija/zacetek.html

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga standardov znanj in spretnosti
 • Vesna Stojanovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Nikki Monika Kadak, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Andreja Grča, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Jana Kern Jeras, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.