Poklicni standard

Slika strani
Kontakt:

Barbara Kunčič Krapež

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 53
E: barbara.kuncic@cpi.si

Tehnična pomoč:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68
E: tanja.logar@cpi.si

Poklicni standard nadomešča nomenklaturo poklicev kot podlago za izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, vendar pa je vloga poklicnega standarda širša, saj je tudi podlaga nacionalnim poklicnim kvalifikacijam (NPK), ki se pridobijo v sistemu certificiranja NPK.

Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde pripravljamo na osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne osebe. Razvoj poklicnega standarda je zahteven projekt, v katerega so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva, šole. Upoštevati je potrebno nacionalne in sektorske razvojne dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS ter zglede iz držav EU.

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi:

  • ime in koda poklica,
  • raven zahtevnosti,
  • poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področja dela,
    ključna dela, znanje in spretnosti.

Skrbnik baze: CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.