Poklicni standard

Naziv:

Frizer stilist/frizerka stilistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.1.2020

Predhodniki:

Frizer stilist oblikovalec pričeske/frizerka stilistka oblikovalka pričeske (81500091)


Frizer tehnolog/frizerka tehnologinja (81500101)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Frizer stilist/frizerka stilistka (23135180)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter delo sodelavcev,
 • pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarnimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na frizersko storitev,
 • ugotavljati strankine želje in ji svetovati o izbiri in izvedbi zahtevnejših frizerskih storitev,
 • izvajati zahtevnejše frizerske storitve: analizirati stanje las in lasišča z uporabo modernih tehnologij ter predstaviti ugotovitve strokovne analize las, izvajati oblikovanje frizur z zahtevnejšimi tehnikami česanja, spenjanja, striženja, barvanja in trajnega preoblikovanja las ter briti in oblikovati brado in brke,
 • vstavljati trajne lasne podaljške in povečevati gostoto las,
 • svetovati stranki glede specialne nege las in lasišča ter uporabe izdelkov za nadaljnjo nego,
 • povezovati tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti v končno obliko frizure ali njen izrazni namen,
 • slediti napredku v razvoju umetnosti in estetskega oblikovanja ter modnim smernicam v oblikovanju frizur,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • voditi strokovni tim, sodelovati v njem ter spremljati in nadzorovati delo sodelavcev skladno s sprejetimi internimi akti podjetja, delovnopravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami (podjetniške kolektivne pogodbe, kolektivna pogodba dejavnosti),
 • komunicirati v najmanj enem tujem jeziku in se sporazumevati še v drugem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah,
 • zagotavljati kakovost in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in uporabniku predstavi storitev
 • organizira delovni proces
 • naroča stranke
 • predstavi storitve in se uskladi z uporabniki o frizerskih postopkih in storitvah
 • pozna zakonitosti organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta izdela terminski načrt in pripravi delovno mesto
 • izvede osebno pripravo za delo
 • skrbi za osebno higieno in odgovorno vzdržuje osebno urejenost ter izvaja dobro higiensko prakso
 • pripravi okolje, frizerska sredstva ter preparate, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • izvaja postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije prostorov, aparatur in pripomočkov ter vodi ustrezno evidenco
 • naroča stranke in izdela terminski načrt obiskov
 • sprejme in pripravi stranko
 • s stranko se pogovori o storitvi
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in opravljenih storitev
 • pravilno shranjuje frizerske preparate
 • pozna priporočila o higienskih standardih
 • pozna pravila za lastno higiensko in estetsko urejenost
Operativna dela posvetuje se s stranko o storitvi, pripravi in zaščiti stranko za nadaljnje postopke oblikovanja frizure
 • posvetuje se s stranko
 • analizira stanje las in lasišča z uporabo modernih tehnologij
 • stranki predstavi ugotovitve strokovne analize las in ji svetuje obliko frizure
 • pripravi delovni načrt skladno s strukturo in fizikalnimi lastnostmi las ter strankinimi željami
 • pozna in upošteva vpliv strukture in fizikalnih lastnosti las na oblikovanje frizure
 • prepoznava bolezenske znake in anomalije na lasišču in temu prilagodi svoje delo
 • izvede alergijski test kože
 • pripravi in zaščiti stranko
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti ob tveganjih
 • pripravi pripomočke, sredstva za nego in utrjevanje ter preparate
svetuje in izvaja specialno nego las in lasišča
 • na podlagi analize las določi in svetuje profesionalno nego
 • izvaja profesionalno nego las in lasišča
 • svetuje glede tehnološko naprednih načinov specialne nege las in jih izvaja
 • svetuje glede storitev s področja trihologije in jih izvaja
 • izvaja masaže lasišča z ustreznimi masažnimi tehnikami in stranki svetuje nadaljnjo nego
 • izvaja trajno obnavljanje las
oblikuje frizuro
 • izvaja zahtevnejše tehnike česanja las, striženja in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
 • striže in oblikuje frizuro s trajnimi lasnimi podaljški s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • izvaja zahtevnejše postopke barvnih sprememb las
 • izvaja trajno preoblikovanje las s kemičnimi preparati (kodranje ali ravnanje) skladno s proizvajalčevimi navodili in glede na strukturo las
 • pozna in uporablja okolju prijazne frizerske preparate
 • izvaja zahtevnejše vrste in tehnike česanja, spenjanja, striženja, barvnega spreminjanja, prepariranja in trajnega preoblikovanja las s kemičnimi preparati
 • pozna kemijsko sestavo in značilnosti preparatov
 • pozna in upošteva značilnosti preparatov in njihovo učinkovanje
 • pozna nevarnosti uporabe preparatov
 • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica preparatov v vseh fazah svojega dela
 • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase, pozna in upošteva vpliv toplote na lase
oblikuje frizuro skladno z značilnostmi frizur glede na različna zgodovinska obdobja
 • vsebinsko in oblikovno analizira obliko frizure
 • predvidi tehnološke postopke dela ter možnosti izpeljav s sodobnimi materiali za oblikovanje posameznih vrst frizur
 • načrtuje, izpelje in izvede tehnološko in oblikovno postopnost oblikovanja frizur
 • pozna družbenozgodovinski razvoj in uskladi modne smernice pri oblikovanju frizur
oblikuje frizuro skladno s predlogo
 • predvidi korekcije, ki so potrebne za oblikovanje frizure po predlogi
 • pripravi tehnični in oblikovni delovni načrt
 • obliko frizure prilagaja strukturi in dolžini las, obliki obraza, postavi uporabnika in priložnosti oz. namenu, za katerega uporabnik potrebuje frizuro
oblikuje frizuro skladno s strankino željo
 • pripravi tehnični in oblikovni delovni načrt, kjer upošteva strankine želje, namen frizure, strukturo, obstoječo obliko in dolžino las
 • pozna mehanske vplive pripomočkov na lase, vpliv toplote na lase in vpliv vode na lase
 • tehnično izpeljavo prilagodi tudi posebnim namenom: fotografiji, filmski kameri, odrski postavitvi …
 • povezuje tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti v končno obliko frizure ali njen izrazni namen
 • uporablja zahtevnejše tehnike česanja, spenjanja in spletanja dolgih las
 • uporablja lasne dodatke in pripomočke za spenjanje las glede na želeno obliko
 • prilagaja obliko frizure obrazu, konstituciji telesa in priložnosti oz. namenu
 • poveže končno obliko frizure in ličenje v pomensko celoto
 • načrtuje in predvidi, ali bo barva (kot odtenek in oblika) prevzela vodilno vlogo izražanja ali bo to vlogo prevzela linija las
oblikuje frizuro skladno z modnimi smernicami umetnostnega in estetskega oblikovanja
 • izvaja modne tehnike oblikovanja frizure
 • povezuje umetnostne in estetske zakonitosti v končno obliko frizure ali njen izrazni namen
 • sledi napredku v razvoju umetnosti in estetskega oblikovanja
 • pozna likovno govorico linij in zakonitosti oblikovanja frizure
 • pozna zakonitosti idealov estetskega skladja v različnih življenjskih okoljih, upošteva tradicijo in nove ideale mešanja kultur
 • pozna modne smernice oblikovanja frizur
oblikuje frizuro s tehnikami striženja
 • načrtuje oblikovanje frizure
 • načrtuje tehnike striženja, s katerimi poudari strukturo las in osnovno, vodilno linijo frizure
 • pripravi načrt tehničnih postopkov in striženja
 • tehnike striženja prilagaja strukturi in dolžini las, linijam ali barvi frizure in obliki obraza
 • pozna in uporablja zahtevnejše in modne načine striženja
 • sledi modnim smernicam in razvoju tehnik striženja
 • upošteva življenjski slog stranke pri oblikovanju frizure
oblikuje frizuro z barvanjem
 • načrtuje oblikovanje frizure
 • izdela načrt tehnologije barvanja glede na stanje las in končno obliko frizure
 • upošteva barvo in strukturo las
 • pripravi lase na barvne spremembe
 • ustvarjalno uporablja zahtevnejše in modne tehnike barvnih sprememb in upošteva estetsko skladnost barv
 • izbira in uporablja različne preparate za spreminjanje barve las – odvisno od zahtevnosti barvanja
 • po barvnih spremembah ustrezno neguje lase in lasišče ter svetuje nadaljnjo nego
 • pozna osnove likovne teorije barvnih odnosov, ki so vodilo do končne oblike frizur
 • razume delovanje in vpliv preparatov na lase in lasišče
trajno preoblikuje lase s kemičnimi preparati
 • načrtuje preoblikovanje frizure (kodranje, ravnanje)
 • upošteva ugotovljeno strukturo las pri preoblikovanju
 • izdela načrt tehnologije trajnega preoblikovanja glede na analizo las in želeno končno obliko frizure
 • pripravi lase za trajno preoblikovanje
 • ustvarjalno uporablja različne zahtevnejše in modne tehnike trajnega preoblikovanja
 • pozna osnove likovne teorije oblikovnih odnosov, ki so vodilo do končne oblike frizure
 • razume delovanje in vpliv preparatov na lase in lasišče
 • sledi tehnološkemu napredku in izbrano obliko frizure prilagaja modnim smernicam
vstavlja trajne lasne podaljške in povečuje gostoto las
 • svetuje stranki o primernosti trajnega podaljševanja las glede na dolžino, tip in strukturo las
 • izbere trajni lasni podaljšek glede na barvo, debelino in dolžino
 • pripravi lase na vstavljanje trajnih lasnih podaljškov
 • pozna različne tehnike vstavljanja trajnih lasnih podaljškov in izvaja vstavljanje trajnih lasnih podaljškov
 • izvaja nego trajnih lasnih podaljškov in korekcije
 • striže in oblikuje frizuro s trajnimi lasnimi podaljški s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
brije ter oblikuje brado, brke in zalizce
 • svetuje izvedbo želene storitve glede na strukturo in smer rasti dlake ter oblike obraza
 • pripravi kožo in brado na britje – izvaja postopke mehčanja
 • oblikuje zahtevnejše oblike brade in brkov z uporabo različnih tehnik
 • brije, izbrije in oblikuje brado, brke ter zalizce z različnimi orodji in aparati
 • izvaja nego kože po britju z uporabo negovalnih izdelkov in masažo obraza
 • svetuje glede nadaljnje uporabe negovalnih izdelkov in izdelkov za oblikovanje brade
načrtuje, svetuje in trži frizerske produkte, storitve in aktivnosti
 • pridobiva informacije za sprejemanje ustreznih tržnih odločitev
 • spremlja nakupne odločitve strank
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • informira in trži frizerske produkte in storitve za posamezne ciljne skupine
 • pozna osnove poslovanja in trženja
Administrativna dela opravlja splošna administrativna dela in vodi evidence
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi različne evidence o uporabi materialov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • preverja rok uporabe materialov
 • evidentira in shranjuje material
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • analizira in ovrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun frizerskih storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
Vodenje vodi strokovni tim ali sodeluje v njem
 • vodi strokovni tim ali sodeluje v njem
 • spremlja delo sodelavcev, načrtuje in ocenjuje njihov razvoj
 • pozna in zagotavlja izvajanje pravic s področja delovnopravne zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, osnovne institute pogodbe o zaposlitvi, ipd.)
Nadzor dela izvaja nadzor poslovanja frizerskega salona
 • izvaja nadzor lastnega dela in dela strokovnih sodelavcev
 • pozna zakonitosti poslovanja frizerskega salona in jih upošteva pri svojem delu
 • pozna in razume pomen delovanja inšpekcijskih služb
 • seznanjen je z internimi akti podjetja ter jih razume
 • nadzoruje proces dela delavcev skladno z ocenjenimi tveganji
 • pozna in razume pomen delovanja sindikata v primeru kršitve pravic iz delovnega razmerja
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • izvaja frizerske storitve po sodobnih načelih celostnega pristopa
 • preverja in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja in spoštuje načela poklicne etike pri delu
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti skladno s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
 • pozna zakonske predpise in standarde kakovosti za izvajanje frizerske dejavnosti in zagotavljanje kakovosti frizerskih storitev
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
preverja zadovoljstvo strank
 • preverja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
varuje osebne podatke
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov strank skladno z veljavnimi predpisi
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preverja in vzdržuje aparate in pripomočke za varno delo
 • zagotavlja tehnično brezhibnost in redno servisiranje frizerskih aparatov
Komunikacija sodeluje v strokovnem timu in svetuje sodelavcem
 • vključuje se v timsko delo
 • komunicira z uporabniki, s sodelavci in z drugimi poslovnimi partnerji
 • komunicira v enem tujem jeziku in še najmanj v drugem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • skrbi za prepoznavnost in pozitivno podobo podjetja
 • pozna osnovne zakonitosti psihologije
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • pozna načela poslovne komunikacije ter loči med družabnim in poslovnim komuniciranjem
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja nastalih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost in varnost stranke
 • seznanjen je z in razume izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • skrbi za svojo varnost, varnost strank in sodelavcev
 • pozna in uporablja varovalna in zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu in predpise o varovanju okolja
 • pozna zdravju škodljive snovi, s katerimi se srečuje pri svojem delu in z njimi ravna skladno z navodili pozna in izvaja predpise za shranjevanje in uporabo frizerskih preparatov in izdelkov
varuje zdravje in okolje
 • pozna in zagotavlja izvajanje sanitarno-higienskih predpisov ter predpisov o varovanju okolja
 • ekološko/ustrezno ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in materiali
 • pozna in izvaja postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Brigita Pušnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev, Ljubljana
 • Smiljan Škarica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev, Ljubljana
 • Tomaž Turk, Sojer frizersko in kozmetično podjetje, d. o. o., Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Romana Marolt, Srednja frizerska šola, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana
 • Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana