Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka stavbnega pohištva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka stavbnega pohištva (81601410)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:   
 1. dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njim načrtuje svoje delo po fazah,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. opravi izmere stavbnega pohištva na objektu in pri tem upošteva tehnično dokumentacijo ter naročilo,
 6. pripravi in pregleda montažne elemente glede na tehnično dokumentacijo ter zaščiti občutljiva mesta v prostoru, kjer izvaja montažo,
 7. pripravi orodje, pomožne materiale in elemente za merjenje, določanje ravni, pritrjevanje in vgrajevanje,
 8. izbere in vgradi stavbno pohištvo (okna, vrata, steklene ograje, senčila …) skladno z načrti,
 9. svetuje v zvezi z vzdrževanjem vgrajenega stavbnega pohištva skladno z navodili proizvajalca pohištva.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • prevzame dokumentacijo in pregleda naročilo
 • prouči tehnično dokumentacijo
 • razbere obseg del, glede na to načrtuje svoje delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto za tehnično izvedljivo in varno delo
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • zaščiti občutljiva mesta v prostoru, kjer izvaja montažo
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
Operativna dela Opravi meritve, potrebne za montažo stavbnega pohištva na objektu
 • izmeri zidarske odprtine in jih primerja z elementom, ki ga vgrajuje
 • pregleda konstrukcijo stavbnih elementov, če so primerni za montažo
 • preveri prave kote odprtin in če so zidarske odprtine pripravljene skladno z zahtevami in navodilom za montažo izdelkov
 • upošteva potrebne tolerance za montažo
 • preveri smer odpiranja stavbnega pohištva
Montira stavbno pohištvo (vrata, okna, steklene ograje, senčila)
 • odstrani morebitne obstoječe suhomontažne elemente
 • določi nivo in višino vgrajenih elementov
 • postavi element v zidarsko odprtino
 • nastavi element v navpično ravnovesje, kar preveri z vodno tehtnico
 • pravilno pritrdi element
 • pozna merilne postopke in njihov namen ter lastnosti in uporabnost materialov (osnovnih, dodajnih …)
 • pozna uporabnost, kakovost in tehnične lastnosti izdelkov, ki jih  montira
 • pozna osnovne značilnosti gradbenih konstrukcij, v katere vgrajuje nove elemente
opravi zaključna dela
 • fino nastavi element
 • preveri funkcijo in delovanje vgrajenih elementov
 • počisti delovno okolje, predno ga zapusti

Administrativna dela pripravi delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje predpisano dokumentacijo za svoje delo
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi
 • delovna sredstva in materiale uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva standarde in norme pri montaži
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceni porabo časa in materiala glede na dokumentacijo
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pozna osnovne računske operacije
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • spremlja in kontrolira rezultate lastnega dela
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in sestavnih delov montažnih elementov
 • spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • ekološko skladišči ter vozi na uničenje odpadne snovi in materiale
 • razume pomen parametrov ugodja in zagotavljanje le-teh v bivalnem okolju

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja vzdrževalna dela, testne preizkuse delovanja vgrajenega stavbnega pohištva ter preizkuse tesnosti tako, da upošteva  proizvajalčeva navodila
 • opravi morebitne korekcije montaže
 • poduči stranko o funkcionalnosti in pravilnem ravnanju z izdelki
Komunikacija komunicira s sodelavci, z zunanjimi sodelavci, s strankami in z drugimi poslovnimi partnerji
 • ustno in pisno komunicira z vodjo, posamezniki in skupino
 • uporablja elektronsko pošto in medmrežjet za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • sodeluje v skupini pri izvajanju del
 • svetuje strankam pri izboru izdelkov glede na njihove želje in potrebe
 • sodeluje z nadrejenimi, s sodelavci, z naročnikom in drugimi poslovnimi partnerji
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
Varovanje zdravja in okolja zagotovi pogoje za varno delo sodelujočih in drugih, povezanih z delom, ter pogoje za varovanje okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotovi varno delo z električnimi in mehanskimi napravami in orodji
 • zagotovi varno delo s škodljivimi snovmi in jih uporablja skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno ravna s škodljivimi snovmi in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Sašo Osenar, Glasstech, d. o. o.
 • Zvone Zubčič, Lip BLED
 • Iztok Gornjak, MIK Celje, d. o. o.   


Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda  
 • Vanja Meserko, CPI
 • Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.