Poklicni standard

Naziv:

Kletar/kletarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kletar/kletarka (6210.013.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi klet ter vzdržuje čistočo posod in prostora
 7. sprejme in predela belo in rdeče grozdje ter neguje mošt
 8. neguje vina
 9. polni in stekleniči vino
 10. pripravi arhivska vina
 11. pripravi barrique vina
 12. pripravi peneča vina po charmat in klasičnem postopku

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje pridobitev in porabo finančnih sredstev
 • načrtuje proizvodnjo vina
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • pozna osnove pridelave grozdja
 • pozna vpliv kakovosti grozdja na kakovost vina
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, posode in material
 • pripravi potrebne prostore
 • pripravi enološka sredstva
 • pozna stroje in naprave za predelavo grozdja in jih zna uporabljati
 • pozna enološka sredstva in namene njihove uporabe
Operativna dela pripravi klet ter vzdržuje čistočo posod in prostora
 • čisti in razkužuje klet
 • zaparja stroje in konzervira vinsko posodo
 • skrbi za čistočo in sterilnost polnilne linije
 • pripravi vinsko posodo
 • spremlja in uravnava temperaturo in vlago kleti
 • pozna postopke in sredstva za čiščenje in razkuževanje kleti in opreme
 • pozna vrste in lastnosti vinske posode
 • pozna dejavnike mikroklime kleti
 • pozna načine uravnavanja mikroklime v kleti
sprejme in predela belo grozdje ter neguje mošt
 • spremlja dozorevanje grozdja v vinogradu pred trgatvijo
 • sodeluje pri določanju časa trgatve
 • tehta grozdje
 • razvršča grozdje na osnovi normativov kakovosti
 • strese grozdje v sprejemna korita
 • peclja grozdje
 • melje grozdje
 • stiska grozdje
 • opravi analizo vsebnosti sladkorja, skupnih kislin in pH vrednosti
 • dodaja enološka sredstva
 • prečrpa mošt v posodo
 • izvede postopek samobistrenja mošta
 • filtrira mošt
 • hladi mošt
 • loči mošt od usedline
 • stiska ali filtrira usedlino od razsluza
 • pripravi in doda vrelni nastavek
 • doda sladkor po potrebi
 • dokisa mošt po potrebi
 • opravi koncentracijo mošta po potrebi
 • spremlja vrenje mošta
 • jemlje vzorce za analizo mošta
 • opravi analizo vsebnosti ostanka sladkorja, pH-vrednosti, skupnih kislin in alkohola
 • opravi senzorično analizo mladega vina
 • opravi prvi pretok mladega vina
 • doliva v posode
 • filtrira droži
 • zbira droži v zbiralniku
 • pozna parametre kakovosti grozdja
 • pozna postopke predelave grozdja
 • pozna naprave za predelavo grozdja in jih zna uporabljati
 • pozna enološka sredstva in jih zna uporabiti
 • pozna načine bistrenja mošta
 • pozna načine in opremo za hlajenje
 • pozna vrste in vlogo kvasovk
 • zna pripraviti vrelni nastavek
 • pozna potek alkoholnega vrenja
 • zna ugotoviti potrebo po popravi mošta
 • pozna možnosti poprave mošta
 • pozna postopke pridobivanja koncentriranega mošta in njegovo uporabo
 • zna določiti čas prvega pretoka glede na zdravstveno stanje vina
 • pozna pomen dolivanja v posode
sprejme in predela rdeče grozdje ter neguje mošt
 • spremlja dozorevanje grozdja v vinogradu pred trgatvijo
 • tehta grozdje
 • razvršča grozdje na osnovi normativov kakovosti
 • strese grozdje v sprejemna korita
 • peclja grozdje
 • melje grozdje
 • opravi analizo vsebnosti sladkorja, pH-vrednosti in skupnih kislin
 • transportira grozdje v vinifikator oziroma posodo
 • dodaja enološka sredstva
 • pripravi in doda vrelni nastavek
 • macerira
 • jemlje vzorce za analizo na polifenole in izluženo barvo
 • stiska delno povreto drozgo
 • doda sladkor po potrebi v skladu z zakonskimi določili
 • dokisa mošt po potrebi
 • opravi koncentracijo mošta po potrebi
 • spremlja vrenje mošta
 • jemlje vzorce za analizo
 • opravi analizo vsebnosti ostanka sladkorja, pH-vrednosti, skupnih kislin, alkohola in polifenolov
 • opravi prvi pretok mladega vina
 • doliva v posode
 • filtrira droži
 • zbira droži in jih zbira v zbiralniku
 • pozna načine in postopek izluževanja barve pri predelavi rdečega grozdja
 • pozna pomen določanja polifenolov in izlužene barve
neguje vina
 • žvepla vino
 • spremlja vsebnost žvepla
 • opravi senzorično analizo vina
 • opravi biološki ali kemični razkis po potrebi
 • dodaja enološka sredstva po potrebi
 • filtrira vino
 • opravi drugi pretok vina in žvepla vino po potrebi
 • doliva vino v vinske posode
 • tipizira in meša vina
 • jemlje vzorce za analizo
 • pretoči vino v manjše posode
 • stabilizira vino na vinski kamen
 • opravi beljakovinsko stabilizacijo
 • doda potrebna bistrilna sredstva po potrebi
 • prefiltrira vino
 • vzorči vino za vsebnost žvepla in dožvepla po potrebi
 • sodeluje pri vzorčenju za analizo vina za pridobitev odločbe o kakovosti vina
 • zna odvzeti vzorec za osnovne analize vina
 • pozna pomen senzorične analize vina
 • pozna pomen kemične analize
 • zna določiti vsebnost sladkorja, pH-vrednosti, skupnih kislin, alkohola, žvepla
 • pozna pomen žvepla v vinarstvu
 • pozna oblike žvepla, načine in čas žveplanja
 • zna pravilno določiti odmerek uporabljenega žvepla
 • pozna pomen in načine znižanja kislin v vinu
 • pozna pomen in čas filtracije vina
 • pozna vrste filtrov in filtrnih mas
 • pozna pomen in načine stabilizacije vina
 • pozna najpogostejše bolezni in napake vina
 • zna preprečiti in odpraviti bolezni in napake vina
 • pozna kriterije za določitev kakovosti vina
 • pozna pomen in načine tipizacije vina
polni in stekleniči vino
 • prefiltrira vino
 • stekleniči vino
 • etiketira
 • zloži v embalažo
 • skladišči vina
 • zna določiti čas stekleničenja vina
 • pozna opremo za stekleničenje
 • pozna vrste embalaže
 • pozna zakonska določila za označevanje vina
 • pozna pogoje za skladiščenje stekleničenega vina
pripravi arhivska vina
 • pretoči vino v lesene posode in steklenice
 • jemlje vzorce za analizo
 • opravlja senzorično analizo vina
 • spremlja stanje stekleničenega vina v arhivski kleti
 • spremlja temperaturo, vlago in molja v arhivski kleti
 • zna izbrati primerno vino za arhiviranje
 • pozna pogoje za arhiviranje vina
pripravi barrique vina
 • pretoči vino v barrique sodčke
 • tedensko doliva vino v sodčke
 • opravlja senzorično analizo vina
 • neguje vino
 • zna izbrati primerno vino za barikiranje
 • pozna vrste in lastnosti lesene posode za barikiranje
 • pozna pogoje za barikiranje vina
pripravi peneča vina po charmat postopku
 • spremlja dozorevanje grozdja v vinogradu pred trgatvijo za pripravo penečega vina
 • pripravi osnovno vino za pripravo penečega vina
 • pretoči vino v visokotlačne posode za sekundarno fermentacijo
 • doda osnovni liker
 • spremlja sekundarno vrenje
 • vzorči vino za vsebnost žvepla in dožvepla po potrebi
 • doda odpremni liker
 • sodeluje pri vzorčenju za analizo vina za pridobitev odločbe o kakovosti vina
 • stekleniči pod povišanim tlakom
 • zna določiti čas trgatve za pripravo penečega vina
 • pozna postopek in posebnosti v pripravi osnovnega vina za peneče vino
 • pozna visokotlačne posode
 • pozna proces sekundarne fermentacije
 • pozna sestavo in vlogo osnovnega likerja in ga zna pripraviti
 • pozna sestavo in vlogo odpremnega likerja in ga zna pripraviti
 • pozna pomen stekleničenja pod tlakom
 • pozna opremo za stekleničenje penečega vina
pripravi peneča vina po klasičnem postopku
 • spremlja dozorevanje grozdja v vinogradu pred trgatvijo za pripravo penečega vina
 • pripravi osnovno vino za pripravo penečega vina
 • doda osnovni liker
 • pretoči vino v steklenice za sekundarno fermentacijo
 • pripravi in doda vrelni nastavek v steklenice
 • zloži steklenice na stojala
 • spremlja sekundarno vrenje
 • postavi steklenice v vertikalen položaj
 • opravi degoržiranje kvasovk
 • doda odpremni liker
 • zapre steklenice
 • sodeluje pri vzorčenju za analizo vina za pridobitev odločbe o kakovosti vina
 • pozna steklenice za pripravo penečih vin
 • pozna pomen uporabe imobiliziranih kvasovk
 • pozna postopek in opremo za bistrenje in odstranjevanje usedline
 • pozna postopek zapiranja steklenic penečega vina
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi kletarsko evidenco
 • pozna načine vodenja evidenc in zna obrazce izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi kletarski repromaterial
 • izračuna lastno ceno
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • kontrolira kakovost vina
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila nastavlja in vzdržuje kletarsko opremo
 • nastavlja stroje za delo
 • redno pregleduje in vzdržuje kletarsko opremo
 • pozna osnove vzdrževanja strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje kletarske opreme
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami, strankami in sodelavci
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami ter strankami
 • sodeluje s sodelavci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • dela v skladu s predpisi HACCP
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Jože Maljevič, KGZS, Zavod Novo mesto
 • Tamara Rusjan, KGZS, zavod Nova Gorica
 • Andreja Škvarč, KGZS, Zavod Nova Gorica
 • Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS, Zavod Maribor
 • Zoran Štabuc, KGZS, Zavod Maribor
 • Joško Ambrožič, Agroind Vipava 1894 d.d.
 • Vili Kurnik, Zlati grič, Slovenske Konjice
 • Ivo Bric, Vogrsko 126
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.