Katalog

Naziv:

Industrijski ličar/industrijska ličarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.1.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Industrijski ličar/industrijska ličarka (8666363011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Industrijski ličar/industrijska ličarka 8666363011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna spretnosti in znanja poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna spretnosti in znanja poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih spretnosti in znanj poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 • priprava delovnega mesta, organizacija lastnega in timskega dela
 • izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10

Izvedba

 • priprava in zaščita površine
 • opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek
 • kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh
 • varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav
 • upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

60

Dokumentacija

 • preglednost poročila o delu

5

Ustni zagovor

 • predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

25

 

Izločilna merila:

 

 • neupoštevanje vseh ukrepov varstva pri delu
 • neupoštevanje postopkov o varovanju okolja
 • neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Prostor – ličarska delavnica z naslednjo opremo:

 • pripravljalno mesto
 • dvižna platforma oz. dvigalo za dvig vozila
 • lakirno sušilna komora
 • naprava za IR-sušenje
 • ličarsko stojalo
 • ročno orodje (brusni bloki, lopatice za kitanje, čopiči, valjčki, žične ščetke, pištola za tesnilno maso)
 • ročno električno oz. pnevmatsko orodje (kotna električna brusilka, električna ali pnevmatska ekscentrična brusilka, pnevmatska ali električna rotacijska brusilka oz. polirka)
 • brizgalne pištole z različnimi šobami
 • oprema za stisnjen - komprimiran zrak
 • naprava za sesanje prahu s priključki
 • sesalec za suho sesanje
 • merilec debeline nanosov
 • kontrolna lučka za barvno ujemanje
 • mešalnica barv (mešalna naprava, tehtnica za mešanje barv, spektrofotometer, računalnik z ustrezno programsko opremo, barvna dokumentacija)
 • osebna varovalna oprema (zaščitni kombinezon, rokavice, očala in zaščita dihal)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja tehnike in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ličenja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
preveri stanje površin za ličenje po navodilih
 • oceni površine pred nanosi
 • pozna tehnična navodila, predpise in tehnično dokumentacijo ter njihovo vlogo pri njegovem delu
 • pozna tehnološke postopke
 • dela opravlja s stroji in z napravami

Pregled splošnega stanja površine in predstavitev tehnološkega postopka

 • pregleda splošno stanje površine in izpolni delovni nalog
 • namesti zaščito v kabino in po potrebi zaščiti ostale izpostavljene dele površine, kjer obstaja možnost onesnaženja ali poškodb
 • upošteva predpise in navodila s področja varnega dela, varovanja zdravja ter okolja
 • pojasni postopke, tehnično dokumentacijo in ostala opravila, ki so potrebni za izvedbo storitve
 • izbere in pojasni namen uporabe orodij, naprav in strojev za izvedbo popravila
vzdržuje in popravlja notranje in zunanje nelakirane in lakirane površine
 • pripravi površino z mehansko in s kemično obdelavo ter z razmastitvijo za nadaljnjo obdelavo
 • pripravi in nanaša temeljne in protikorozijske nanose na zunanje in notranje površine
 • pripravi površino za reparaturno lakiranje
 • obdeluje zunanje in notranje površine z barvnimi nanosi
 • vzdržuje in polira zunanje površine
 • zaščiti obdelane površine pred poškodbami s premazi
 • vzdržuje, popravlja in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov
 • razume delovne postopke in procese za izvedbo pripravljalnih del, pripravo podlag ter obdelavo površin
 • razume postopke izbire in priprave materialov za zaščito površin (iz lesa, kovine, plastike) pred kemičnimi in mehaničnimi vplivi

Izvedba ličenja na površini po izboru komisije

 • pripravi delovno mesto na podlagi delovnega naloga
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere in pripravi ustrezna namenska orodja, stroje in naprave za popravilo
 • pripravi spisek ustreznih materialov za popravilo
 • pripravi površine za lakiranje in končno lakiranje poškodovanih ali zamenjanih delov površine za ličenje
 • napiše poročilo

Zagovor:

Predstavitev storitve - opravljenega dela

 • izbere in pojasni uporabo različnih tehnik dela pri predobdelavi, obdelavi in zaščiti izdelka
 • pojasni delovne postopke in procese za izvedbo pripravljalnih del, pripravo podlag ter obdelavo površin

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Darko Kozel, Magna Steyr, d. o. o., Hoče
 • Peter Raišp, Avtoservisna sekcija pri OOPZ Maribor, Maribor
 • Dušan Merklin,  Tehniški šolski center Maribor, Maribor
 • Srečko Vidovič, Tehniški šolski center Maribor, Maribor
 • Danilo Slana, Palfinger proizvodnja, d. o. o, Maribor
 • Miran Steiner,  Palfinger proizvodnja, d. o. o, Maribor
 • Miran Zupan, avtoservisna sekcija pri OZS, Krmelj
 • Peter Caserman, avtoservisna sekcija pri OZS, Vrhnika

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.