Poklicni standard

Naziv:

Frizer/frizerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Frizer/frizerka (81500041)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Frizer/frizerka (57048710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarnimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na frizersko storitev,
 • ugotavljati želje stranke in ji svetovati o izbiri in izvedbi frizerske storitve,
 • izvajati temeljne frizerske storitve (nega las in lasišča, striženje, barvna sprememba las, kodranje in ravnanje las, oblikovanje frizure ter oblikovanje in britje brade),
 • svetovati stranki glede nege las in lasišča ter uporabe izdelkov za nadaljnjo nego
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, delovati v timu in uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,
 • komunicirati v najmanj enem tujem jeziku,
 • zagotavljati kakovost in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje,
 • poznati osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter poznati institucije za nadzor nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje (Inšpektorat RS za delo, panožni sindikat).
 •  


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • predvidi čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • pripravi sebe in zaščitno opremo skladno s higienskimi predpisi
 • pripravi prostor in odgovorno vzdržuje higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi pogoji in predpisi
 • pripravi frizerski pribor in materiale
 • skrbi za osebno higieno in odgovorno vzdržuje osebno urejenost ter izvaja dobro higiensko prakso
 • izvaja postopke sterilizacije in razkuževanja pripomočkov in aparatov
 • pozna in upošteva higienske predpise
 • pozna in uporablja dezinfekcijska sredstva
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva ter se zaveda pomena njihove uporabe

Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede frizerske storitve
 • ugotavlja strukturo las in lasišča
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo frizerske storitve
 • svetuje stranki izbiro frizure
 • pozna teorijo morfologije glave in jo uporabi pri svetovanju in načrtovanju dela
 • pozna in prepozna vire okužb, bolezni las in lasišča ter ugotavlja prisotnost naglavnih uši
 • presodi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti ob tveganjih
pripravi stranko na frizersko storitev
 • zaščiti sebe in stranko skladno z izbrano frizersko storitvijo
 • izvede alergijski test kože
 • prilagodi delo rezultatom alergijskega testa
neguje lase in lasišče
 • umije lase in lasišče
 • svetuje stranki glede nege las in lasišča
 • neguje poškodovane in zdrave lase in lasišče z različnimi tehnikami in s preparati za nego las in lasišča
 • izvaja različne tehnike masaže lasišča
 • izvaja različne tehnike nege vseh vrst las in lasišča skladno z ugotovljeno strukturo las in lasišča
 • svetuje nadaljnje načine nege las in lasišča
 • pozna in prepozna poškodbe las in bolezni lasišča ter tvorbe in izrastke na lasišču
 • svetuje in izvaja storitve s področja trihologije
oblikuje frizuro
 • izvaja česanje las, striže in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
 • striže in oblikuje frizuro s trajnimi lasnimi podaljški s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • pozna in upošteva zakonitosti barvnega kroga
 • pozna in upošteva značilnosti mokrih in suhih las
 • izvaja postopke barvnih sprememb las
 • izvaja trajno preoblikovanje las s kemičnimi preparati (kodranje ali ravnanje) skladno s proizvajalčevimi navodili glede na strukturo las
 • pozna in uporablja za okolje manj škodljive frizerske preparate
 • pozna in izvaja osnovne tehnike česanja, spenjanja, striženja, barvnega spreminjanja, prepariranja in trajnega preoblikovanja las s kemičnimi preparati
 • oblikuje frizuro glede na namen (po želji stranke, po predlogi, pozna in upošteva značilnosti frizur skozi zgodovinska obdobja)
 • pozna kemijsko sestavo in značilnosti frizerskih preparatov
 • pozna in upošteva osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
 • pozna nevarnosti uporabe frizerskih preparatov
 • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica frizerskih preparatov v vseh fazah svojega dela
 • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase
 • pozna in upošteva vpliv toplote na lase
oblikuje brado, brke, zalizce
 • svetuje izvedbo želene storitve glede na strukturo in smer rasti dlake ter oblike obraza
 • pripravi kožo in brado na britje – izvaja postopke mehčanja
 • brije, izbrije in oblikuje brado, brke ter zalizce z različnimi orodji in aparati
 • izvaja masažo obraza in nego kože po britju z uporabo negovalnih izdelkov
 • svetuje glede nadaljnje uporabe negovalnih izdelkov in izdelkov za oblikovanje brade
Administrativna dela opravlja splošna administrativna dela in vodi evidence
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi predpisane evidence o uporabi materialov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi za frizerstvo
 • vodi evidenco opravljenih storitev
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • pozna in uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela naroča in shranjuje material ter izdeluje predračune in izračune storitev
 • ovrednoti želeno storitev in ceno obrazloži stranki
 • obračuna opravljeno storitev
 • naroča, nabavlja in shranjuje material
 • prodaja izdelke za oblikovanje ter nadaljnjo nego las in lasišča
uporablja podjetniška znanja in spretnosti
 • trži, svetuje in promovira različne storitve in izdelke s področja frizerstva
 • spremlja in vrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • zaveda se pomena strokovnega in poslovno korektnega odnosa do strank in poslovnih partnerjev
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • spremlja novosti v frizerski stroki
 • preverja in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ravna skladno s poklicno etiko
preverja zadovoljstvo strank
 • preverja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
varovanje osebnih podatkov
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov strank skladno z veljavnimi predpisi
Vzdrževanje in popravila vzdržuje aparate in pripomočke
 • čisti in vzdržuje aparate in pripomočke
 • prepozna napake v delovanju aparatov in pripomočkov
 • zagotavlja tehnično brezhibnost in redno servisiranje frizerskih aparatov
Komunikacija poslovno komunicira
 • komunicira s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • pozna in upošteva pravila poslovnega komuniciranja
 • komunicira v najmanj enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost in varnost stranke
 • skrbi za svojo varnost, varnost strank in sodelavcev
 • pozna in uporablja varovalna in zaščitna sredstva pri delu
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna za zdravje škodljive snovi, s katerimi se srečuje pri svojem delu, in ravna z njimi skladno z navodili
varuje zdravje in okolje
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • ekološko/ustrezno ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in s frizerskim materialom
 • pozna in izvaja postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Brigita Pušnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev, Ljubljana
 • Smiljan Škarica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija Frizerjev, Ljubljana
 • Tomaž Turk, Sojer frizersko in kozmetično podjetje, d.o.o., Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Romana Marolt, Srednja frizerska šola, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana
 • Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.