Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (43172050)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (14761470)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(II)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • namestiti osebno varovalno opremo in se pripraviti na delo po navodilih nadrejenega,
 • pripraviti delovne pripomočke in sredstva za delo po navodilih nadrejenega,
 • ročno čistiti in asistirati pri čiščenju prostorov in opreme v prostorih,
 • vzdrževati higieno sredstev za čiščenje in nadrejenim sporočati napake/lome na delovnih sredstvih,
 • komunicirati z drugimi skladno s svojimi delovnimi pristojnostmi,
 • varovati lastno zdravje in okolje skladno z veljavnimi predpisi in po navodilih nadrejenega.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta sodeluje z nadrejeno osebo pri pripravi čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje
 • pripravi sebe (osebna higiena) in si namesti zaščitno delovno opremo (osebna varovalna oprema) skladno s predpisi na področju varovanja zdravja in zaščite pri delu ter nadrejenih
 • pripravi čistilni voziček, ga opremi s čistili in z delovnimi pripomočki za izvedbo rednega dnevnega čiščenja po navodilih nadrejenega
Operativna dela asistira pri čiščenju prostorov in opreme v prostorih
 • upošteva vrstni red čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • prazni in čisti koše za smeti in ločeno odlaga odpadke skladno s predpisi
 • asistira pri čiščenju talnih površin, opreme, stavbnega pohištva in steklenih površin na dosegu rok
 • ročno čisti in pomiva
 • izvaja suho/mokro sesanje talnih oblog s sesalnikom po navodilih nadrejenega
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča papirno galanterijo in dišave ter vrečke za odpadke
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča skladno z delovnim načrtom čiščenja in navodili nadrejenega
uporablja čistila in čistilne pripomočke
 • uporablja čistila in čistilne pripomočke po navodilih nadrejene osebe in skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja že pripravljeno predpisano koncentracijo čistilne raztopine
 • uporablja čistilni voziček
Komercialna dela prevzema in shranjuje material
 • prevzema in shranjuje različen material, potreben za delo skladno z navodili nadrejenega
Administrativna dela izpolnjuje zahtevano delovno dokumentacijo oz. evidence
 • izpolnjuje različne evidence (evidenca izvedenih del) skladno z navodili nadrejenega
Zagotavljanje kakovosti racionalno rabi energente, materiale in čas
 • vzdržuje higieno osebne varovalne opreme
 • vzdržuje urejenost čistilnih vozičkov in pripomočkov za čiščenje
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve skladno z navodili nadrejenega
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva
 • ugotovljene napake/lome na delovnih sredstvih in strojih sporoča nadrejenemu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira z drugimi skladno s svojimi delovnimi pristojnostmi
 • varuje poslovne informacije, do katerih ima dostop
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno zdravje in varnost
 • upošteva navodila nadrejenega o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • ravna skladno z navodili nadrejenega za zaščito zdravja na delovnem mestu (upošteva ergonomska priporočila, navodila za uporabo osebne varovalne opreme in druga navodila za varovanje zdravja na delovnem mestu)

varuje okolje
 • po navodilih nadrejenega ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi (ostanek neporabljenih čistil in embalaže) in jih odlaga na predpisan način
 • ločuje odpadke skladno s predpisi o ločenem zbiranju odpadkov in po navodilih nadrejene osebe

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Iva Verbnik, Solis-TR d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM d. o. o., čiščenje in trgovina, Kranj
 • Martinka Picelj, PACOM trgovina in storitve Novo mesto d. o. o.
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, storitve in trgovina, d. o. o., Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d. o. o., Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG storitve d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, predstavnica sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.