Katalog

Naziv:

Modni stilist/modna stilistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.11.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Modni stilist/modna stilistka (2140.004.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Modni stilist/modna stilistka 2140.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
 • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
 • Projektna nalogo v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni del, zaključek, literaturo

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • projektna nalogo v obliki predstavitvene mape z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov varnosti in zdravja pri delu

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge0
izvedba0
dokumentacija80
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Modni oblikovalec/modna oblikovalka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z AV-opremo in dostop do interneta

 • lCD projektor

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja modnega oblikovanja
 • najmanj en član 5 let delovnih izkušenj s področja modnega stilizma ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Modni stilist/Modna stilistka

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
oblikuje celostno oblačilno podobo
 • zbira in posreduje informacije o oblikovalskih trendih
 • predstavi idejo in jo uskladi z naročnikom
 • izdela in predstavi načrt projekta celostne podobe posameznika
 • oblikuje in vzdržuje podobo naročnika skladno s trendi in z zahtevami
 • sodeluje z oblikovalci
 • sodeluje s strokovno skupino (frizerji, vizažisti, fotografi, koreografi, režiserji ...)
 • sestavlja različne oblačilne kose in modne dodatke v estetsko zaključeno celoto
 • sodeluje pri pripravi modnih revij, sejmov in razstav oblačilnih izdelkov
 • zna uporabiti rezultate analize trga in konkurence
 • pozna zakonitosti samostojnega ali timskega načrtovanja in realizacije celostne podobe posameznika
 • pozna splošne lastnosti tekstilij
 • pozna osnove predstavitvene tehnične risbe, ilustracije in kolažiranja
 • zna izraziti idejo na ustrezen način
 • pozna zakonitosti promocije in trženja tekstilij
 • pozna kulturo oblačenja v različnih zgodovinskih obdobjih
 • pozna vpliv zgodovinskega stila v sodobnih kolekcijah
 • pozna vplive različnih medijev in medijskih oseb na kulturo oblačenja
 • zna sestavljati oblačila skladno z modnimi dodatki
 • pozna funkcije in namembnost različnih oblačil za posamezne priložnosti
 • zna oblikovati celostno oblačilno podobo za različne tipe postav in ljudi
 • pozna pomen nosilcev trendov (trend setterji)
 • pozna zakonistosti modne fotografije
 • Izdela celostno oblačilno podobo medijske osebe z odrsko ali študijsko postavitvijo
  • določi oblikovalske trende in upošteva tehnološke novosti
  • sodeluje pri nabavi in naročilu ustreznih oblačil in modnih dodatkov
  • izdela celostno oblačilno podobo medijske osebe z odrsko ali študijsko postavitvijo
  • vodi dokumentacijo
  • vodi tim in projektno delo
  • nadzira delo drugih
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
 • Izdela celostno oblačilno podobo/modno zgodbo s posnetki v ateljeju, v bivalnem ali naravnem okolju za strokovno objavo
  • sestavi modno zgodbo
  • določi oblikovalske trende in upošteva tehnološke novosti
  • sodeluje pri nabavi in naročilu ustreznih oblačil in modnih dodatkov
  • izdela celostno oblačilno podobo s posnetki v ateljeju, v bivalnem ali naravnem okolju
  • sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov
  • vodi dokumentacijo
  • vodi tim in projektno delo
  • nadzira delo drugih
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
 • Pripravi celostno oblačilno podobo izhodov na modni reviji
  • spremlja in pozna funkcije in namembnosti različnih oblačil in modnih dodatkov za posamezne priložnosti
  • sestavi vrstni red predstavitve modnih izhodov
  • določi kombinacijo ustreznih oblačil in modnih dodatkov
  • sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima
  • nadzira delo drugih
  • nadzira potek modne revije
  • vodi dokumentacijo
  • sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov o aktualnih modnih dogodkih in trendih
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
 • Izdela celostno oblačilno podobo individualnega naročnika (vsakodnevne priložnosti, poslovne in posebne priložnosti
  • spremlja ponudbo oblačil in modnih dodatkov na trgu
  • določi oblikovalske trende in upošteva tehnološke novosti
  • sodeluje pri nabavi in naročilu ustreznih oblačil in modnih dodatkov
  • izdela celostno oblačilno podobo individualnega naročnika za različne priložnosti
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
 • Izdela predstavitveno podobo kolekcije na modnem sejmu
  • sodeluje pri načrtovanju razstavnega prostora in izbiri eksponatov
  • pripravi koncept in dokumentacijo za postavitev eksponatov v prostor
  • sestavi ustrezne kombinacije oblačil in dodatkov
  • sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima
  • nadzira delo drugih
  • vodi dokumentacijo
  • sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov o aktualnih modnih dogodkih in trendih
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
 • Pripravi celostno oblačilno podobo za reklamo ali videospot
  • na podlagi scenarija pripravi celostno oblačilno podobo
  • sodeluje pri nabavi in naročilu ustreznih oblačil in modnih dodatkov
  • izdela celostno oblačilno podobo
  • vodi dokumentacijo
  • sodeluje v timu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • komunicira z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • pri delu varuje zdravje in okolje
svetuje naročnikom
 • svetuje naročnikom (posameznikom, javnim osebam, podjetjem, agencijam) skladno s trendi in zahtevami
 • svetuje trgovcem
 • svetuje na oddelkih s tekstilijami, z oblačili in modnimi dodatki
 • sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov o aktualnih modnih dogodkih in trendih
 • sodeluje pri pripravi promocijskih materialov
 • zna sestavljati oblačila skladno z modnimi dodatki
 • pozna funkcije in namembnost različnih oblačil za posamezne priložnosti
 • zna oblikovati celostno oblačilno podobo za različne tipe postav in ljudi
 • zna izraziti idejo z ustrezno skico
 • pozna zakonitosti skladnega in estetskega urejanja razstavno-prodajnih prostorov
 • pozna osnovne zakonitosti aranžiranja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jo Dingemanns, Mastering Fashion Styling, Macmillan Master Series, Macmillan press ltd., Hampshire, London, 1999
 • Linda Watson, "Vogue": Twentieth Century Fashion, Carlton Books Ltd, London, 2000
 • Georgina Howell, "Vogue" Women, Pavilion Books Limited, London, 2000
 • Robin Derrick, Robin Muir, Unseen "Vogue": The Secret History of Fashion Photography, Little Brown, London, 2000
 • Terry Jones, Smile ID: Fashion and Style: the Best from 20 Years of ID, Taschen, Köln, 2001
 • Michel Guerrin, Exhibit A: Guy Bourdin, Jonathan Cape Ltd, London, 2001
 • Carol Clerk, Madonna Style, Omnibus Press, London, 2002
 • Amy Sohn, Sex and the city: kiss and tell, Melcher Media, London, 2004
 • Ted Polhemus, Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk, Thames and Hudson Ltd, London, 1994
 • Ted Polhemus, Style Surfing: What to Wear in the 3rd Millennium, Thames and Hudson Ltd, London, 1996
 • Tracy Tolkien, Vintage Style: The Art of Dressing Up (Vintage Style), Pavilion Books Limited, London, 2000
 • Fashion Trends – The Forecast Book
 • Fashion Trends – The Styling Book
 • Global Influences – Women's Styling
 • Global Influences – Women's Trends & Concept
 • Global Influences – Men's Styling
 • Collezioni Bags
 • Collezioni Shoes
 • Collezioni Trends
 • Collezioni Edge
 • Textile View Magazine
 • View on Colour
 • Vogue
 • ELLE
 • Glamour
 • Hint
 • Harper's Bazaar
 • Dresslab
 • Zink magazine
 • Zoozoom
 • Modna jana
 • Gloss

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Sabina Puc, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
 • Alenka Podlogar, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
 • Bojana Topolovec Amon, Srednja tekstilna šola Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
 • Cvetka Hojnik, Srednja tekstilna šola Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
 • Nika Urbas, samostojna stilistka, Levarjeva 63, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.