Katalog

Naziv:

Krupje/krupjejka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Krupje/krupjejka (81200021)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Krupje/krupjejka (0217021011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Krupje/krupjejka 02170210 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj in 
 • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti, 
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 • priprava kandidata na delo
 • priprava in uporaba pripomočkov
 • poznavanje predpisov in pravil iger

10

Izvedba

 • obvladovanje zaporedja opravil
 • pravilnost in kakovost storitve
 • strokovnost in komunikativnost

70

Dokumentacija

/

0

Zagovor

 • pravilnost in natančnost odgovorov

20


Izločilna merila:
 • ni izločilnih meril


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • prostor (sejna soba, učilnica) za delo komisije
 • igralna miza s pripomočki za izvajanje ameriške in/ali francoske rulete
 • igralna miza s pripomočki za izvajanje igre s kartami Black Jack

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in 3 leta delovnih izkušenj na področju igralnih miz v igralništvu in
 • najmanj en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj kot krupje, 
 • en član izpolnjuje enega od zgoraj navedenih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
odpre mizo v sodelovanju z inšpektorjem, vodjo mize ali internim nadzornikom
 • preveri barvno dotacijo 
 • preveri vrednostne žetone skladno s postopkom štetja žetonov 
 • kontrolira karte skladno z internim postopkom kontrole kart
 • uredi vrednostne žetone v žlebnik oz. na prostor za dotacijo 
 • uporabi fraze, s katerimi goste vabi k igri
Pripravo se na delo:
 • uredi svoj zunanji izgled
 • razloži pravila iger in pri tem upošteva pravila poslovnega obnašanja in komunikacije
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pregleda in preveri delovanje strojne opreme 
 • pripravi igralno mizo in pripomočke

Odpre mizo:
 • prešteje in zloži vrednostne žetone
 • razvrsti in preveri stanje barvnih žetonov
 • preveri ustreznost kompletov kart (preverja napake, poškodbe, manjkajoče karte)
 • objavi otvoritev igralne mize in uporabi fraze, s katerimi goste vabi k igri
izvede ameriško ruleto
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • odpre/začne igro
 • prodaja igralne žetone gostom
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave gostov
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • ročno čisti tapete, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije v kompletu skladno s postopkom izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije skladno z uveljavljenim postopkom
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • uporablja fraze za zaključek stav
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
Prepoznava in zaznava želje in potrebe gosta ter temu prilagaja način in pristop k izvedbi igre na podlagi poznavanja psihologije gostov.


Zavrti kroglico z levo in desno roko:
 • prime kroglico
 • vstavi kroglico v žleb cilindra
 • izvede met kroglice tako, da kroglica opravi zahtevano število krogov
Na pamet izračuna različne kombinacije žetonov za izplačilo po izbiri komisije.

Poišče številke na slepi tapeti po izbiri komisije.

Izvaja igro v slovenskem in/ali tujem jeziku (po odločitvi komisije):
 • odpre/začne igro
 • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
 • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
 • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
 • izvede met kroglice
 • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
 • izvede postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
 • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
 • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • izvede postopek menjave krupjejev
Izvede postopke:
 • prevzema dodatne dotacije
 • menjave vrednostnih žetonov
 • priprave žetonov za urni popis
 • spremembe »minimuma« na mizi
izvede francosko ruleto
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • odpre/začne igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • čisti tapete z grabljicami, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije od najnižjih do najvišjih stav skladno s postopkom izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije skladno z uveljavljenim postopkom
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • uporablja fraze za zaključek stav
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
Zavrti kroglico z obema rokama in v obe smeri:
 • prime kroglico
 • vstavi kroglico v žleb cilindra
 • izvede met kroglice tako, da kroglica opravi zahtevano število krogov
Izvaja igro v slovenskem in/ali tujem jeziku (po odločitvi komisije):
 • odpre/začne igro
 • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
 • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
 • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
 • izvede met kroglice
 • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
 • prikaže postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
 • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
 • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • izvede postopek menjave krupjejev
Prikaže postopke:
 • prevzema dodatne dotacije
 • menjave vrednostnih žetonov
 • priprave žetonov za urni popis
 • spremembe »minimuma« na mizi
izvede igro s kartami Black Jack
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • meša karte po predpisanem postopku
 • zloži karte v kartnik ali v elektronski mešalec kart
 • prodaja žetone
 • izvaja igro
 • določi izid igre
 • pobira izgubljene in izplača dobitne stave
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • prevzame dodatne dotacije
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje/vodenje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
Izvaja igro s kartami Black Jack v slovenskem in/ali tujem jeziku (po odločitvi komisije):
 • meša karte po predpisanem postopku
 • izvede vlaganje kart v kartnik ali v elektronski mešalec kart
 • izvede prodajo žetonov
 • preveri, ali so stave pravilno postavljene
 • deli karte po zaključku stav
 • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
 • primerja seštevke in določi izid
 • izračuna in izplača različne vrednosti izplačil
zapre in zaključi mizo v sodelovanju z inšpektorjem in z vodjo mize oz. internim nadzornikom
 • ugotovi stanje vrednostne dotacije
 • odda viške vrednostnih žetonov in prevzame manko vrednostnih žetonov pri blagajni skladno z internim postopkom in krupjejevimi dolžnostmi 
 • shrani vrednostne dotacije
 • prešteje gotovino v števnici in napitnino skladno z internimi pravili
 • sortira in kontrolira karte skladno s pravili
Zapre in zaključi mizo na ameriški/ francoski ruleti:
 • uredi in prešteje vrednostne žetone
 • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju mankov žetonov na blagajni
 • uredi in prešteje vrednostno dotacijo

Zapre in zaključi mizo pri igri s kartami Black Jack:
 • uredi in prešteje vrednostne žetone
 • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju mankov žetonov na blagajni
 • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
 • izvede postopek sortiranja in kontrole kart

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Luin, D. (2012). Pravni okviri prirejanja iger na srečo v EU. Nova Gorica: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Dostopno na: https://www.fkpv.si/uploads/s8.pdf
 • Vodič iger na srečo v igralnicah. Dostopno na https://www.gamblingsites.org/casino/games/ 
 • Pravila ameriške rulete/francoske rulete. Dostopno na https://www.mastersofgames.com/rules/roulette-rules.htm
 • Video prikaz izvajanja igre ameriške rulete. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=YuePFYmplm0&ab_channel=CEGDealerSchool
 • Pravila igre Black Jack. Dostopno na: https://www.mastersofgames.com/rules/blackjack-rules.htm
 • Video prikaz izvajanja igre Black Jack. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=WZlMO2SFpm4&ab_channel=CEGDealerSchool
 • Kratka zgodovina rulete. Dostopno na: https://www.roulettesites.org/history/
 • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02, 104/04 – neuradno prečiščeno besedilo, 81/14). Dostopno na:https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=201900550002
 • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02, 77/02 in 109/12). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4104
 • Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409
 • Preprečevanje ponarejanja – Banka Slovenije. Dostopno na: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/evrobankovci/preprecevanje-ponarejanja
 • Zaščitni elementi evrobankovcev in evrokovancev. Dostopno na:https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/izobrazevanje/zascitni-elementi-evrobankovcev-in-evrokovancev
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18 in 152/20). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13000
 • Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12905
 • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8450
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11, 38/14, 32/15 in 67/20). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8448


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d.d., Nova Gorica
 • Simon Petrovčič, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Tanja Šorli, Sindikat igralniških delavcev Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.