Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice (81400061)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice (50766840)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. Izvajati in kontrolirati lastno delo ter zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela
 2. sodelovati pri organizaciji bivanja gostov na turistični kmetiji in/ali v penzionu in skrbeti za dobro počutje gostov
 3. sodelovati pri vzdrževanju prostorov in okolice za namen turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 4. sodelovati pri pripravi in serviranju hrane in pijače gostom na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 5. čistiti prostore objektov in okolice ter vzdrževati tekstilije
 6. vzdrževati osebno higieno ter higieno kuhinje, namestitvenih in drugih prostorov, dvorišča in spremljajočih objektov
 7. komunicirati z gosti in s sodelavci
 8. ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas
 9. varovati lastno zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira in kontrolira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna pravila delovnih procesov in upošteva navodila
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke in materiale za delo
 • pripravi naprave, orodja in materiale glede na vrsto del
 • pozna delovanje naprav, orodij, sredstev in materialov, ki jih uporablja, ter ravnanje z njimi
 • upošteva navodila in pravila glede osebne higiene
Operativna dela čisti in ureja prostore objektov in okolice
 • čisti in pospravlja sobe in druge prostore za goste
 • čisti in pospravlja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti in pospravlja skladiščne prostore
 • pripravlja družabne prostore za različne priložnosti po oskrbnikovem navodilu
 • izdeluje enostavnejše dekorativne izdelke in dekoracije
 • pripravi bivalne prostore in okolico skladno s kulturno dediščino ter po oskrbnikovih navodilih
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in dodatno opremo v objektu in okolici po oskrbnikovem navodilu
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev in pravilnega ravnanja z njimi
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnovne postopke oskrbe rastlin

sodeluje pri organizaciji bivanja gostov na turistični kmetiji in/ali v penzionu in skrbi za dobro počutje gostov
 • pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov
 • posreduje gostom propagandni material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • sodeluje pri ohranjanju tradicionalnih domačih praznikov in običajev regije
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna slovenske narodne jedi svoje regije
 • zna različnim ciljnim skupinam gostov ponuditi/predstaviti možnosti za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • zna izbrati primeren način komunikacije z gosti o dogajanju na turistični kmetiji oziroma penzionu in okolic
sodeluje pri pripravi in serviranju hrane in pijače gostom na turistični kmetiji in v penzionu
 • sodeluje pri pripravi jedi po navodilih
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti po navodilih
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna sodobna načela zdrave prehrane
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
vzdržuje tekstilije
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke za dom
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
Administrativna dela sodeluje pri vodenju evidenc v gospodinjstvu
 • sodeluje pri vodenju evidence zalog in porabljenih surovin (živila. pijača) in različnega blaga (serveti, čistila, pralna sredstva ipd.)
 • pozna pomen vodenja posameznih vrst evidenc v gospodinjstvu
 • zna zapisati podatke za potrebe vodenja evidenc
 • razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
Komercialna dela nabavlja živila in druge potrebščine za gospodinjstvo po navodilu
 • nakupuje živila
 • organizira nakup inventarja in potrošnega materiala
 • zna poiskati in izbrati kakovostno tržno blago za potrebe gospodinjstva
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kakovost lastnega dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • delo opravlja skladno s predpisi vezanimi na turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pozna osnove kakovostno opravljene storitve
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna sistem dobre higienske prakse
Vzdrževanje in popravila skrbi za redno vzdrževanje gospodinjskih strojev in inventarja
 • skrbi za redno vzdrževanje gospodinjskih aparatov in strojev
 • skrbi za redno vzdrževanje kuhinjskega in strežnega inventarja
 • skrbi za redno vzdrževanje hišnega inventarja
 • organizira in sodeluje pri generalnem čiščenju prostorov in opreme
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna ustrezne servisne službe
Komunikacija komunicira z gosti in s sodelavci
 • sprejema in razume navodila o poteku dela, ki jih dobi od nadrejenih
 • ravna skladno s pravili lepega obnašanja
 • komunicira z gosti
 • pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje svoje zdravje in zdravje drugih pri delu na delovnem mestu
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi v zvezi z varstvom pred požarom
 • dela skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • pozna sistem dobre higienske prakse
 • pozna osnovne predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnovne predpise o požarni varnosti
varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi
 • pozna osnovne predpise o varovanju okolja, zdravja in pred požarom ter ravna skladno z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
 • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
 • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
 • Vida Babšek, ŠC Ptuj
 • Veronika Gorjanc, BC Naklo
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinator: Urška Marentič, CPI

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Vasja Ilešič, 5 START, d. o. o.
 • Marko Budja, Mlada lipa - gostišče - restavracija Marko Budja, s. p.
 • Urška Topolšek Planinšek, Turistična kmetija Topolšek
 • Marinka Korošec, Kmetijsko-gozdarska zbornica
 • Andreja Krt Stopar, Kmetijsko-gozdarska zbornica

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.