Poklicni standard

Naziv:

Krupje/krupjejka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Krupje/krupjejka (81200020)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Krupje/krupjejka (02170210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, pripraviti, izvajati in kontrolirati lastno delo
 • komunicirati s sodelavci in komunicirati z gosti v najmanj enem tujem jeziku
 • odpreti, zapreti in zaključiti igralno mizo ter nadzorovati potek iger v sodelovanju z inšpektorjem, vodjo mize ali z internim nadzornikom
 • izvajati ameriško in/ali francosko ruleto
 • izvajati igro s kartami Black Jack
 • skrbeti za svojo in gostovo varnost in skrbeti za zdravje na delovnem mestu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo urejevalca žetonov (chiperja)
 • organizira lastno delo in po potrebi delo sodelavcev
 • upošteva zakonodajo na področju izvajanja iger na srečo in interne akte
 • seznani se z organizacijo igralniške dejavnosti v Sloveniji in v svetu ter se zaveda pomembnosti zagotavljanja odgovornega igralništva
 • seznani se z osnovami igralniške dejavnosti in umeščenostjo dejavnosti v okolje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovna sredstva Pripravi se na delo:
 • skrbi za svoj zunanji osebni izgled in upošteva pravila poslovnega obnašanja skladno s splošnimi kodeksi ravnanja in obnašanja v igralništvu
 • pregleda in preveri delovanje strojne opreme in računalniških informacijskih sistemov

Operativna dela odpre mizo v sodelovanju z inšpektorjem, vodjo mize ali internim nadzornikom
 • preveri barvno dotacijo 
 • preveri vrednostne žetone skladno s postopkom štetja žetonov 
 • kontrolira karte skladno z internim postopkom kontrole kart
 • uredi vrednostne žetone v žlebnik oz. na prostor za dotacijo 
 • uporabi fraze, s katerimi goste vabi k igri
izvede ameriško ruleto
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • odpre/začne igro
 • prodaja igralne žetone gostom
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave gostov
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • ročno čisti tapete, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije v kompletu skladno s postopkom izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije skladno z uveljavljenim postopkom
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • uporablja fraze za zaključek stav
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
izvede francosko ruleto
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • odpre/začne igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • čisti tapete z grabljicami, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije od najnižjih do najvišjih stav skladno s postopkom izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije skladno z uveljavljenim postopkom
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • uporablja fraze za zaključek stav
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
izvede igro s kartami Black Jack
 • izvaja igro skladno s pravili igre, krupjejevimi dolžnostmi in na podlagi poznavanja psihologije gostov v igralnici
 • meša karte po predpisanem postopku
 • zloži karte v kartnik ali v elektronski mešalec kart
 • prodaja žetone
 • izvaja igro
 • določi izid igre
 • pobira izgubljene in izplača dobitne stave
 • razlaga pravila igre na igralčevo zahtevo 
 • prevzame dodatne dotacije
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • obvlada ravnanje/upravljanje/vodenje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • sprejema napitnine skladno s predpisanim postopkom
zapre in zaključi mizo v sodelovanju z inšpektorjem in z vodjo mize oz. internim nadzornikom
 • ugotovi stanje vrednostne dotacije
 • odda viške vrednostnih žetonov in prevzame manko vrednostnih žetonov pri blagajni skladno z internim postopkom in krupjejevimi dolžnostmi 
 • shrani vrednostne dotacije
 • prešteje gotovino v števnici in napitnino skladno z internimi pravili
 • sortira in kontrolira karte skladno s pravili
Komercialna dela informira se o akcijah komercialne službe 
 • seznani se s komercialnimi akcijami v igralnici in jih glede na povpraševanje ponudi gostu
Nadzor dela nadzoruje potek igre
 • nadzira potek igre in pravilnost stav gostov
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost lastnega dela
 • poroča o odstopanjih od sprejetih standardov in pravil skladno z internimi akti
 • varuje poslovne tajnosti in varuje osebne podatke gostov in zaposlenih skladno z zakonodajo
 • upošteva interna delovna navodila
Vzdrževanje in popravila seznanja pristojne zaposlene z okvarami na strojni  in programski opremi
 • sporoča napake in okvare na strojni in programski opremi skladno s protokolom
Komunikacija komunicira s sodelavci 
 • uporablja strokovno izrazoslovje in načela timskega dela
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
komunicira z gosti
 • komunicira v najmanj enem tujem jeziku
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • vzdržuje profesionalen odnos do gostov
 • preprečuje nastanek konfliktnih situacij in rešuje konflikte skladno z delovnimi navodili in internimi akti
 • razloži določeno pravilo ali igro na gostovo zahtevo 
 • z gosti komunicira skladno z dogovorjenimi internimi pravili obnašanja do gostov v igralnici in izven nje
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in gostovo varnost ter varuje zdravje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi in jih izvaja s področja varnosti in zdravja pri delu
 • seznani se s predpisi in jih izvaja s področja varstva pred požarom
 • seznani se z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • pozna in upošteva sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • spremlja navodila internih služb za uporabo zaščitnih sredstev pri delu 
 • ohranja svojo psihofizično kondicijo
 • informira goste o odgovornem igranju ter usmerja goste k sodelavcem, ki zagotavljajo napotke o tem, kje gostje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Simon Petrovčič, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Tanja Šorli, Sindikat igralniških delavcev Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.