Poklicni standard

Naziv:

Lasničar lasuljar/lasničarka lasuljarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Lasničar lasuljar/lasničarka lasuljarka (81500121)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Lasničar lasuljar/lasničarka lasuljarka (85176450)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarnimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na storitev,
 • ugotavljati strankine želje in ji svetovati o izbiri in izvedbi storitve,
 • izvajati storitve nege las in lasišča,
 • izdelati lasničarske izdelke, umetne brade in brke ter jih pritrjevati,
 • oblikovati frizuro, lasuljo in lasničarske izdelke z različnimi tehnikami in preparati,
 • trajno preoblikovati lasničarske izdelke z različnimi tehnikami in preparati,
 • svetovati stranki glede izbire in nege las, lasišča, lasulje in lasničarskih izdelkov ter uporabe izdelkov za nadaljnjo nego,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati in uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • komunicirati v najmanj enem tujem jeziku,
 • zagotavljati kakovost in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje,
 • spoznati in razumeti osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, poznati institucije za nadzor nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje (Inšpektorat RS za delo, panožni sindikat).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in uporabniku predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • predvidi čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje delovni urnik
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • pripravi sebe in zaščitno opremo skladno s higienskimi predpisi
 • pripravi prostor in odgovorno vzdržuje higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi pogoji in predpisi
 • pripravi frizerski pribor in materiale
 • skrbi za osebno higieno in odgovorno vzdržuje osebno urejenost ter izvaja dobro higiensko prakso
 • izvaja postopke sterilizacije in razkuževanja pripomočkov in aparatov
 • pozna in upošteva higienske predpise
 • pozna in pripravi razkužila za uporabo
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi
 • pozna lasničarske materiale in tehnologije dela pri izdelavi lasničarskih izdelkov
 • sprejme stranko, ugotavlja strankine želje in ji svetuje
 • ugotavlja in analizira strukturo las
 • predstavi možne izvedbe storitve
svetuje glede nege las, lasišča in lasničarskih izdelkov ter izvaja nego
 • na podlagi analize las določi nego las, lasišča in lasničarskih izdelkov
 • izvaja nego las, lasišča in lasničarskih izdelkov
 • izvaja masaže lasišča z različnimi tehnikami masaž
 • svetuje nadaljnjo nego las, lasišča in lasničarskih izdelkov
pripravi stranko
 • zaščiti stranko skladno z izbrano storitvijo
oblikuje frizuro in/ali lasničarske izdelke s tehnikami striženja
 • ugotavlja sestavo lasničarskega izdelka (naraven/umeten material oz. las)
 • načrtuje oblikovanje frizure z uporabo lasničarskih izdelkov
 • načrtuje tehnike striženja, s katerimi poudari strukturo las in osnovno, vodilno linijo frizure ter pripravi tehnični in oblikovni delovni načrt
 • tehnike striženja prilagaja strukturi in dolžini las, linijam ali barvi frizure in obliki obraza ter obliki in namenu lasničarskega izdelka
 • pozna in upošteva vpliv strukture in lastnosti las ter smeri rasti na striženje las
 • pozna in upošteva vpliv pribora za striženje las
oblikuje frizuro glede na lik, ki ga oblikuje
 • predvidi korekcije, ki so potrebne za oblikovanje frizure
 • pozna in upošteva zakonitosti medija, za katerega oblikuje frizuro ali celostno podobo
 • vse lasničarske izdelke smiselno povezuje v celostno podobo
 • obliko frizure prilagaja strukturi in dolžini las ter obliki obraza lika, za katerega oblikuje frizuro
 • pozna in upošteva vpliv toplotnih aparatov na lase
oblikuje frizuro na lasuljah in oblikuje druge lasničarske izdelke skladno z značilnostmi frizur glede na različna zgodovinska obdobja
 • načrtuje, skicira, izpelje in izvede tehnično, tehnološko in oblikovno postopnost oblikovanja frizure na lasulji
 • prilagaja tehnično izpeljavo frizure namenu in/ali mediju, za katerega oblikuje
 • oblikuje frizure na lasulji skladno z značilnostmi frizur glede na različna zgodovinska obdobja
 • oblikuje druge lasničarske izdelke skladno z značilnostmi različnih zgodovinskih obdobij
 • pozna in upošteva družbenozgodovinsko okolje, klasične in modne tehnike in tehnološke postopke z vidika razvoja frizur
 • pozna značilne oblike frizur v različnih zgodovinskih obdobjih
 • pozna značilnosti zgodovinskih obdobij z vidika uporabe lasničarskih izdelkov
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih pričesk na lasuljah in lasničarskih izdelkih
 • poišče informacije o zgodovinskih obdobjih v različnih medijih ter analizira frizuro (vsebinsko in oblikovno)
 • predvidi tehnične in tehnološke postopke dela ter možnosti oblikovanja s sodobnimi materiali za oblikovanje posameznih vrst frizur


oblikuje umetno brado, brke in zalizce (lasničarske izdelke)
 • ugotavlja in upošteva strukturo in rast dlak
 • ugotavlja in upošteva posebnosti obraza
 • svetuje izvedbo želene storitve glede na lik, ki ga oblikuje
 • načrtuje oblikovanje brkov, brade in zalizcev kot lasničarskih izdelkov
 • izdela in/ali oblikuje brado, brke in zalizce z uporabo različnih lasuljarskih tehnik ter pri tem upošteva zakonitosti vozlanja umetnih dlak na materiale
 • izdela umetno brado, brke in zalizce iz različnih naravnih in umetnih materialov
 • pritrjuje umetno brado in brke na obraz
 • pripravi kožo na pritrjevanje lasničarskih izdelkov
 • pritrjene izdelke odstrani ter neguje kožo po odstranitvi teh izdelkov
 • pozna preparate za pritrjevanje lasničarskih izdelkov (lepila) in njihov vpliv na kožo
izdeluje lasničarske izdelke
 • načrtuje, izpelje in izvede tehnično, tehnološko in oblikovno postopnost izdelave lasničarskih izdelkov
 • pripravi tehnični in tehnološki načrt
 • načrtuje in izdela osnovne lasničarske izdelke (trese, vložki)
 • pozna osnove izdelave zahtevnejših lasničarskih izdelkov (vozlanje za lasulje, brke in brade)
 • tehnično in ustvarjalno prilagaja lasničarske izdelke namenu
spreminja barvo lasničarskih izdelkov
 • načrtuje, izpelje in izvede tehnično, tehnološko in oblikovno postopnost spreminjanja barve lasničarskih izdelkov iz naravnih las
 • pozna tehnike spreminjanja barve lasničarskih izdelkov
 • pozna in uporablja različne materiale za spreminjanje barve lasničarskih izdelkov
 • po barvanju izvaja ustrezno nego lasničarskih izdelkov
vzdržuje lasničarske izdelke
 • načrtuje, pozna in izvaja različne tehnike vzdrževanje lasničarskih izdelkov
 • načrtuje, pozna in izvaja različne tehnike popravljanja lasničarskih izdelkov
Administrativna dela vodi dokumentacijo
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • pozna namen vodenja snemalne knjige
 • vodi predpisane evidence o uporabi materialov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi za frizerstvo
 • vodi evidenco opravljenih storitev
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • pozna in uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela naroča in shranjuje material ter izdeluje predračune in izračune storitev
 • pripravlja cenik storitev
 • ovrednoti želeno storitev in jo obrazloži stranki
 • obračuna opravljeno storitev
 • pripravlja ponudbe storitev za stranko
 • naroča tehnične pripomočke in materiale
 • evidentira in shranjuje material
 • preverja rok uporabe materialov
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun lasničarskih storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna predpise za shranjevanje in uporabo lasničarskih preparatov in izdelkov
uporablja podjetniška znanja in spretnosti
 • trži, svetuje in promovira različne storitve in izdelke s področja lasničarstva
 • analizira in vrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • zaveda se pomena strokovnega in poslovno korektnega odnosa do strank in poslovnih partnerjev
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • spremlja novosti v frizerski in lasuljarski stroki
 • preverja in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ravna skladno s poklicno etiko
preverja zadovoljstvo strank
 • preverja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
zagotavlja varovanje osebnih podatkov
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov strank skladno z veljavnimi predpisi
Vzdrževanje in popravila vzdržuje aparate in pripomočke
 • čisti in vzdržuje aparate in pripomočke
 • prepozna napake v delovanju aparatov in pripomočkov
 • zagotavlja tehnično brezhibnost in redno servisiranje frizerskih aparatov
Komunikacija poslovno komunicira
 • sodeluje v strokovnem timu
 • komunicira s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • pozna in upošteva pravila poslovnega komuniciranja
 • komunicira v najmanj enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • skrbi za svojo varnost, varnost strank in sodelavcev
 • pozna in uporablja varovalna in zaščitna sredstva pri delu
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna za zdravje škodljive snovi s katerimi se srečuje pri svojem delu in ravna z njimi skladno z navodili
varuje zdravje in okolje
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • ekološko/ustrezno ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in materiali
 • pozna in izvaja postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Brigita Pušnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev, Ljubljana
 • Smiljan Škarica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija frizerjev, Ljubljana
 • Tomaž Turk, Sojer frizersko in kozmetično podjetje, d.o.o., Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Romana Marolt, Srednja frizerska šola, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana
 • Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.