Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka mehatronskih sklopov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka mehatronskih sklopov (5200.008.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci
 7. sodeluje pri upravljanju delovnih strojev v proizvodnji
 8. sodeluje pri osnovnih delih na električnih in mehanskih strojih
 9. kontrolira osnovne delovne procese
 10. ugotavlja napake na manj zahtevnih mehatronskih napravah in sistemih
 11. nastavlja enostavnejše stroje in naprave
 12. opravlja preventivne preglede strojev
 13. pomaga pri popravljanju elektromehanskih strojev in naprav
 14. sestavlja manj zahtevne elektromehanske komponente in sklope

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira in načrtuje svoje delo
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • sprejema in obvladuje enostavno delovno-tehnično dokumentacijo
 • sprejema in razume navodila za spremljanje delovnega procesa
 • analizira pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju
 • pozna pomen vloge svojega dela v organiziranem proizvodnem procesu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, nastavi stroje, pripravi vodnike in kable, pripravi instalacijske priključke za pnevmatiko ali hidravliko
 • zna preveriti stanje nastavitev pnevmatičnih in hidravličnih tlakov in drugih sistemov
 • sodeluje pri pregledu stanja nastavitev pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov ter nastavlja električne agregate in druge sisteme (opomba: ali kako je bilo to mišljeno popravljeno-ker je zraven samo vprašaj (?))
 • zna preveriti nivo hidravličnega medija v agregatu
 • zna preveriti splošno stanje, v katerem se nahaja stroj
 • čisti stroje, naprave, pripomočke in druge infrastrukturne naprave v ožjem delovnem okolju
 • odčitava kazalce senzorjev in merilnih naprav na mehanskih, pnevmatičnih, hidravličnih, električnih in kombiniranih sistemih
 • sodeluje pri pripravi stroja ali sistema v stanje za zagon
 • zna ugotoviti pripravljenost delovnega stroja za zagon
Operativna dela sodeluje pri upravljanju delovnih strojev v proizvodnji
 • sodeluje pri varnih zagonih strojev ter spremlja in nadzoruje njihovo delovanje ter pogone naprav ali linij
 • kontrolira stroje pri pravilnem nalaganju in razlaganju
 • sodeluje pri manipuliranju z enostavnimi transportnimi pripomočki za transport surovcev, izdelkov in odpadkov
 • vpenja in pritrjuje surovce
 • zna izbirati ustrezna orodja glede na zahteve obdelovalnega izdelka
 • zna določiti pogoje obdelave obdelovanca (hitrost, gibanje)
 • zna oblikovati obdelovanec s postopki, kot so ostrenje, poliranje, oblikovanje, struženje, rezkanje, brušenje, vrtanje in varjenje
 • sodeluje pri varnih izklopih strojev, naprav ali linij
sodeluje pri osnovnih delih na električnih strojih, pnevmatskih in hidravličnih krmiljih
 • sodeluje pri montaži in osnovnih popravilih električnih motorjev, grelnih in hladilnih naprav, pnevmatskih in hidravličnih delavnih sestavinah
 • zna nastaviti potreben pretok medija na pnevmatski delovni komponenti
 • zna priključiti električne motorje kot pogonske stroje preko stikala na električno omrežje
 • zna priključiti grelne in hladilne naprave, pnevmatične in hidravlične cilindre, motorje
kontrolira parametre tehnoloških procesov
 • zna kontrolirati parametre toka, sile in pozicije
 • kontrolira kvaliteto obdelovancev po potrditvi pristojne osebe
 • pozna kontrolo tesnosti hidravličnih sistemov
 • pozna sistem kontroliranja temperaturnih nivojev hidravličnih fluidov in tlakov v dopustnem območju
 • izvaja kontroliranja delovanja električnih pogonov in sklopov
ugotavlja napake
 • ugotavlja vzroke ustavitev enostavnih strojev in naprav
 • upošteva navodila za odpravljanje manjših napak na enostavnejših strojih
 • pozna ugotavljanje mest volumetričnih izgub medija
 • zna uporabljati pripomočke za odpravljanje manjših napak na elektromehanskih napravah in sistemih
nastavlja stroje in naprave
 • spreminja parametre stroja (po potrditvi pristojne osebe ali službe)
 • zamenjuje orodja in delovne oz. obdelovalne pripomočke na delovnih sredstvih
 • zamenjuje vhodno-izhodne kartice (IO-kartice)
opravlja preventivne preglede stroja
 • pozna tehnike mazanja strojev in naprav ter nadzira mazalne sisteme
 • izvaja osnovne nastavitve stroja po navodilih pristojne osebe
 • kontrolira stanja pnevmatičnega in hidravličnega fluida
 • kontrolira stanje oziroma delovanja tipal, senzorjev, motorjev, stikal, ležajev in spojev po navodilih pristojne osebe
 • zna uporabljati enostavne merilne pripomočke
pomaga pri popravljanju elektromehanskih strojev in naprav
 • pripravlja rezervne dele za zamenjavo
 • zna zamenjati pokvarjene mehanske, pnevmatične, hidravlične ali električne komponente z originalnimi nadomestnimi deli
 • zna popraviti enostavne poškodbe na strojih in napravah
 • zna ožičiti enostavne elektromehanske sklope v skladu z dokumentacijo po navodilih pristojne osebe
 • preverja delovanje nadomestnih delov naprav ali strojev
 • ugotavlja okvare in zamenjuje pokvarjene in obrabljene elemente
 • zna uporabljati orodja za ročno in strojno obdelavo, za varjenje ter druga orodja, ki jih potrebuje pri popravilih
sestavlja elektromehanske komponente in sklope
 • zna razstavljati, navijati, sestavljati in izdelovati tuljavnike transformatorjev
 • zna sestavljati elektro-, pnevmo- in hidromotorje, jih razstavljati, čistiti
 • pomaga pri navijanju elektromotorjev, menjavi ležajev in ostalih delov motorjev
 • zna razstavljati in sestavljati manjše pnevmatske pogone, zna menjati pnevmatske in hidravlične ventile, cilindre, priključke …
 • namešča motor k porabniku in izvaja osnovne priklope različnih vrst motorjev
 • zna priključiti releje v enostavnejših vezavah
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • sodeluje pri prevzemu in izdaji elektrotehniških in strojnih elementov in naprav
 • zna vnašati podatke o zastojih v dnevnike
Komercialna dela sodeluje pri nabavi nadomestnih delov
 • predlaga in ocenjuje potrebe po zamenjavi delov
 • sodeluje pri nabavi nadomestnih delov in delovnih pripomočkov
 • sodeluje pri nabavi elektro- in strojnega materiala ter pripomočke po predhodnem pisnem naročilu pristojne osebe
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s tehniškimi predpisi
 • zna kontrolirati delovanje enostavnih procesov in naprav
 • sodeluje pri nastavljanju in vzdrževanju proizvodnih linij
 • ugotavlja napake in sodeluje pri ugotavljanju vzrokov
 • sodeluje v procesih internega zagotavljanja kakovosti izdelkov
 • sodeluje pri nastavljanju parametrov za zagotavljanje kakovosti
 • zna izvajati manj zahtevne kontrolne in merilne postopke
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in čisti stroje in naprave v skladu s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna pomen in namen vzdrževanja ter osnovne principe vzdrževanja
 • čisti delovno mesto in delavnico
 • zna čistiti segmente, ki so pomembni za zagotavljanje funkcionalnosti naprav in strojev
 • pomaga pri vzdrževanju in servisiranju naprav
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in serviserji
 • zna strokovno komunicirati s sodelavci
 • zna komunicirati s strankami
 • sodeluje v skupini
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varno delovno okolje
 • seznanjen je s postopki za zagotavljanje varnega dela v svojem delovnem okolju
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu
 • zna upoštevati navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in transportira odpadke
 • izvaja določbe in predpise o varnosti pri delu, požarne varnosti in predpisov o varstvu okolja
 • zna ravnati s škodljivimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Konečnik, ŠC Velenje
 • Cveto Fendre, ŠC Velenje
 • Ivan Škoflek, ŠC Velenje
 • Uroš Lukič, ŠC Velenje
 • Matej Strahovnik, ICES Ljubljana
 • Jure Boček, ATP Velenje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Bucik Silvan, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica
 • Koordinator:Barbara Kunčič in Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.