Poklicni standard

Naziv:

Maniker/manikerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Maniker/manikerka (81500051)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Maniker/manikerka (05007140)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparate skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe in stranko na storitev manikire,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe, izvajati preglede nohtov in rok in na podlagi ugotovitev svetovati o izbiri in izvedbi postopka manikire,
 • izvajati temeljne in specialne nege rok in naravnih nohtov,
 • izvajati modeliranje nohtov, klasično in permanentno lakiranje ter poslikavo nohtov,
 • svetovati strankam pri izbiri izdelkov in pripomočkov za manikiro,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • zagotavljati kakovost storitev in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.
5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • zna predvideti čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela


Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in pripravi delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pripravi okolje, kozmetične izdelke, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • pozna in izvaja postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije prostorov, aparatov in pripomočkov ter vodi ustrezno evidenco
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve manikire
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za storitev manikire
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo manikire
 • pozna in izvaja različne tehnike in postopke izvedbe manikire
 • pozna in uporablja različne materiale za modeliranje nohtov
 • na podlagi pregleda priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • zna presoditi kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • pozna pomen estetike pri manikiri
načrtuje postopke manikire ter pripravi stranko, pripomočke in aparate za izvedbo storitve manikire
 • izdela načrt za izvedbo postopkov manikire
 • izdela individualni načrt postopka manikire glede na ugotovljene potrebe, želje stranke in glede na anamnezo
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetične izdelke in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • pripravi stranko na izbrano storitev – očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži rok in nohtih
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži in nohtih ter njihovo manifestiranje
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože, nohtov ter jih poimenuje
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • pozna značilnosti različnih tipov kože in nohtov v različnih starostnih obdobjih
 • pozna metode za določanje tipov kože in nohtov
 • izbere in pripravi potrebne izdelke, materiale, pripomočke in aparate za načrtovano storitev
 • uporablja potrebna zaščitna sredstva in upošteva načela dobre higienske prakse
 • pripravi obravnavano področje na izvedbo načrtovane storitve
 • pozna sestavo, delovanje in uporabo različnih izdelkov in materialov, pripomočkov in aparatov
 • pozna delovanje in učinke kozmetičnih aparatov za nego rok in nohtov na roke in nohte
 • zna uporabljati kozmetične aparate za nego rok in nohtov skladno s proizvajalčevimi  navodili in prepozna kontraindikacije za njihovo uporabo
 • izbrane kozmetične izdelke in preparate, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov

izvaja temeljno nego rok in naravnih nohtov
 • izvaja temeljne ročne tehnike nege rok in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte
 • neguje in ureja obnohtno kožico, odstranjuje kutikulo
 • izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • zaščiti nohte s podlakom
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • razlikuje med suho in mokro manikiro
 • uporablja različne pripomočke za piljenje in oblikovanje nohtov  
 • razloži namen in izvaja različne vrste pilingov
 • razloži namen uporabe podlaka, baze, laka in nadlaka
 • pozna in izvaja različne tehnike lakiranja
 • ureja obnohtno kožico z uporabo različnih postopkov, s kozmetičnimi izdelki, s pripomočke in aparati
 • obrazloži in izvaja postopek moške manikire
izvaja specialne nege rok in naravnih nohtov
 • izbere preparate in postopke za specialno nego nohtov glede na ugotovljeni tip nohta
 • krajša in oblikuje nohte
 • neguje in ureja obnohtno kožico, odstranjuje kutikulo
 • izvaja nego nohtov (nanaša negovalni preparat)
 • zaščiti nohte s podlakom, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • razloži namen in izvaja kopeli za specialno nego rok in nohtov
 • razloži namen in izvaja različne postopke površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne tehnike masaž
 • razloži namen in izvaja nego rok z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne rokavice, tople obloge)
 • izbere in nanaša preparate za specialno nego rok glede na stanje kože
 • zaščiti kožo in nohte po specialni negi in svetuje glede nadaljnje nege
izvaja sprostitveno nego rok (spa/velnes manikira)
 • zagotovi sproščujoče okolje za izvedbo sprostitvene nege (izbere glasbo, dišave, svetlobo)
 • izbere preparate in postopke za sprostitveno nego rok
 • obrazloži razlike in izvaja različne kopeli za sprostitvene nego rok
 • razlikuje med postopki površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne sprostitvene tehnike masaž
 • izbere in nanaša preparate za sprostitveno nego rok
 • obrazloži namen in izvaja nego rok z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne rokavice, tople obloge)
 • zaščiti kožo in nohte po sprostitveni negi in svetuje glede nadaljnje nege
izvaja modeliranje nohtov
 • obrazloži postopek priprave in pripravi naravni noht za izbrano tehniko modeliranja in glede na izbrani material za modeliranje nohtov
 • razlikuje med tehnikami in izbere tehniko modeliranja nohta glede na ugotovljeni tip nohta
 • izvaja različne postopke odstranjevanja in korekcije modeliranih nohtov
 • izvaja različne tehnike utrjevanje naravnih nohtov z uporabo materiala, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • izvaja različne tehnike podaljševanja nohtov z uporabo različnih plastičnih konic
 • izvaja različne tehnike podaljševanja nohtov z uporabo različnih šablon
 • razlikuje materiale in uporablja različne materiale za podaljševanje nohtov
 • uporablja različne pripomočke in aparate za piljenje in oblikovanje modeliranih nohtov
 • prilagaja izbrane plastične konice ali šablone naravnim nohtom
 • lepi, krajša, izenačuje prehode, oblikuje in matira plastične konice glede na izbrano plastično konico
 • namešča šablone za podaljševanje nohtov glede na želeno dolžino in obliko modeliranih nohtov
 • nanaša materiale za oblikovanje in utrjevanje modeliranih nohtov
 • oblikuje modelirane nohte v končno strukturo in obliko prilagojeno fizikalnim zakonitostim nohta
 • izbere in izvaja zaključno tehniko modeliranega nohta (poliranje, priprava na lakiranje)
 • zaščiti kožo in nohte po modeliranju in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva mehanski vpliv uporabe pripomočkov na nohte
 • upošteva značilnosti materialov in njihovo učinkovanje
izvaja različne tehnike lakiranja in poslikave nohtov
 • izbere in nanaša podlak, lak in nadlak
 • izvaja permanentno lakiranje
 • pozna in izvaja tehnike odstranjevanja laka, permanentnega laka in drugih poslikav
 • izvaja različne tehnike francoske manikire
 • izvaja različne tehnike poslikave nohtov z različnimi materiali
 • izvaja tehnike in uporablja izdelke za poslikavo nohtov
 • pozna in upošteva zakonitosti barvnega kroga
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za manikiro
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, jih zna uporabiti pri manikiri ter skladiščiti
 • izbira ustrezne kozmetične izdelke za manikiro
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov za manikiro
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in skladno z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • pripravlja in uporablja različne kozmetične izdelke za manikiro
načrtuje, svetuje in trži izdelke in pripomočke za manikiro
 • pridobiva informacije za sprejemanje tržnih odločitev
 • ugotavlja nakupne odločitve strank
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • prodaja in sodeluje pri promociji kozmetičnih izdelkov, aparatov, storitev in drugih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje)
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • informira in trži produkte za manikiro in storitve za posamezne ciljne skupine
 • pozna osnove poslovanja in trženja
 • strokovno svetuje in odgovarja na vprašanja v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z aparati in s storitvami, ki se uporabljajo oz. izvajajo pri manikiri
 • svetuje o negi rok in nohtov prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje
 • pozna in spremlja splošne smernice zdrave prehrane in zdravega načina življenja in jih promovira
 • pozna pomen preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov in svetuje v zvezi s temAdministrativna dela izpolnjuje dokumentacijo in evidence
 • izpolnjuje kartoteke z zapisom osebnih podatkov in želenih kozmetičnih storitev
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • izpolnjuje različne evidence o uporabi materialov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • preverja rok uporabe materialov
 • evidentira in shranjuje material
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje manikire in poslovanja
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve ter izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja nadzor nad lastnim delom
 • pozna in v svoji dejavnosti smiselno upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije
 • pozna in izvaja predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja in spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
 • upošteva veljavne zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o delovnih razmerjih
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preverja in vzdržuje aparate za varno izvajanje manikire
 • zagotavlja tehnično brezhibnost kozmetičnih aparatov
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vključuje se v timsko delo pri izvajanju manikire in drugih kozmetičnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji, s sodelavci in z drugimi zunanjimi strokovnjaki za kozmetično dejavnost ter s strankami
 • glede na ugotovljeno stanje nohtov in kože na rokah stranki predstavi izbrani postopek manikire ter indikacije, kontraindikacije in možne reakcije
 • pozna zakonitosti komunikacije, ki so potrebne za delo s stranko
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise o varnosti in zdravja pri delu
 • pozna in izvaja sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
 • posebno pozornost namenja nevarnim in infektivnim odpadkom in z njimi ravna skladno s predpisi
 • posebno pozornost namenja ravnanju z uporabljenimi instrumenti in priborom
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov in potrebne ukrepe
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter nudi oskrbo v nastalih situacijah
 • skrbi za lastno zdravje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Karin Jurglič, AS estetika – kozmetične in poslovne storitve, Šentrupert
 • Anja Mitrović, Sanoped, profesionalna nega nog, d. o. o., Vodice
 • Kati Grom, Zdravstvene in kozmetične storitve, Kati Grom, s. p., Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.