Katalog

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij (62200071)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij (1620811011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij 16208110 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež%

1. načrtovanje

Poznavanje in razumevanje izdelka/storitve

25

Priprava načrta izdelka/storitve

Izbor ustreznih materialov

 

2. izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna zaščitna sredstva, priprava prostora, pripomočkov, opreme, orodij …)

60

Upoštevanje optičnega in fizičnega ravnovesja, globinskega dela, razporejenost barv, tehnična izvedba, kompozicija, upoštevanje primernosti stila …

Organizacija, strokovnost in metodološka izvedba

Varčnost, natančnost, racionalna poraba izbranih materialov, pravilna uporaba pripomočkov in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Kalkulacija izdelka/storitve

Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov požarne varnosti

Kakovost izvedbe

Komunikativnost

Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot skupine) in upoštevanje določenega zaporedja pravil

3. dokumentacija

Celovitost dokumentacije

5

Preglednost dokumentacije

Strokovna ustreznost

4. zagovor

Predstavitev opravljenega izdelka/storitve s komentarjem

10

Zagovor opravljenega izdelka/storitve po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

 

IZLOČILNA MERILA:

 

Jih ni.

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

 


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovni prostor z naravno svetlobo ter ustreznim ogrevanjem/hlajenjem

 • delovna miza z nastavljivo višino oziroma več delovnih miz različnih višin (vsaj tri)
 • globoko korito (minimalnih dimenzij 50 x 40 x 20 cm z nastavljivo pipo z dotokom tople in hladne vode ter delovno polico/površino
 • posode za ločeno zbiranje odpadkov
 • zaprt skladiščni prostor z regali za skladiščenje cvetja in materialov
 • skladiščni prostor (omara, regal …) za hranjenje orodij in pripomočkov
 • cvetličarska orodja (vrtnarske škarje, navadne škarje, noži za spodrezovanje cvetja, olfa nož, klešče za ščipanje žice, univerzalne klešče/kombinirke, silikonska pištola, spenjač, luknjač)
 • pripomočki (žice za cvetje – različnih debelin, vikelj žica, tape za povijanje cvetja, lepilo za cvetje, aranžerski dodatki, okrasni trakovi in vrvice, papir za aranžiranje, vaze različnih dimenzij, stojalo za venec in poročni šopek, držalo za pripravo poročnega šopka, slikarski barvni krog, osnovni oblikovalski material za promocijske aktivnosti (barvni papir, barvice, škarje … )
 • materiali (5–7 vrst različnega svežega cvetja, zelenje, lončnice, suho cvetje in plodovi, okrasne posode, lonci in substrati za presajanje, razpršilo za lesk listov, hranila za cvetje)
 • osnovna sredstva za varstvo rastlin
 • osebna zaščitna sredstva (rokavice, zaščitna filter maska za obraz)
 • transportno sredstvo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član naziv cvetličarski mojster in vsaj pet let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij,
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja cvetličarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij v cvetličarni,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje aranžerski material
 • izbere, nabere in uporabi okolju prijazna sredstva in materiale za izdelavo različnih vrst aranžerskega materiala
 • razlikuje vrste aranžerskih materialov
 • pozna naravne materiale, ki se lahko uporabljajo v aranžerske namene
 • se zaveda pomena varovanja zaščitenih in varovanih rastlin  
 • izdela aranžerski material z uporabo ustreznih pripomočkov, orodij in naprav
 • pakira in skladišči aranžerski material
 • pozna načine pakiranja in skladiščenja posameznih vrst aranžerskega materiala
 • pozna načine ohranjanja kakovosti aranžerskega materiala

Izdela, pakira, skladišči aranžerski material po izboru komisije:
 • pripravi se na delo
 • pripravi prostor, naprave, orodja in pripomočke za delo
 • pripravi/nabere materiale glede na izbor komisije
 • izdela idejno zasnovo
 • izdela aranžerski material
 • izdela kalkulacijo
 • pripravi naprave, pripomočke in embalažni material za pakiranje aranžerskega materiala
 • oblikuje ter naredi deklaracijo aranžerskega materiala
 • pakira aranžerski material
 • pospravi in uredi delovni prostor
 • pripravi skladiščni prostor
 • skladišči aranžerski material
 • pospravi in uredi skladiščni prostor
 • izdela načrt logistike
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • evidentira stanje zaloge aranžerskega materiala
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi, pakira, skladišči in transportira cvetličarske materiale
 • pripravi rezano cvetje, zelenje in lončnice za prodajo
 • pozna lastnosti in uporabnost enoletnic, dvoletnic, zelnatih in lesnatih trajnic, čebulnic, gomoljnic ter lončnic
 • skladišči, pakira in transportira rezano cvetje, zelenje in aranžerski material
 • pozna zahteve priprave, pakiranja, skladiščenja in transporta različnih svežih in suhih materialov v cvetličarski dejavnosti
 • izvaja različne postopke za ohranjanje kakovosti rezanega cvetja ter zelenja v skladiščih in cvetličarnah
 • pozna načine vzdrževanja organskih in neorganskih materialov
 • pozna postopke ohranjanja kakovosti aranžerskega materiala in izdelkov
 • uporablja okolju prijazna in neškodljiva sredstva  
 • se zaveda svoje odgovornosti pri varovanju okolja

Pripravi rezano cvetje, zelenje in lončnice za skladiščenje (ter po potrebi tudi za druge cvetličarske materiale) po izboru komisije
 • pripravi skladiščni prostor za rezano cvetje, zelenje in lončnice
 • simulira prevzem rezanega cvetja, zelenja in lončnic od dobavitelja z vso potrebno dokumentacijo
 • oceni kakovost dobavljenega materiala in v primeru ugotovitve slabe kakovosti naredi reklamacijo
 • obnovi rezna mesta cvetju in zelenju
 • namesti rezano cvetje in zelenje v skladiščni prostor
 • oskrbi lončnice in jih namesti v skladiščni prostor
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

oblikuje cvetlične vezave in nasadke
 • izbere material za izdelavo cvetlične vezave glede na njeno namembnost in sporočilnost
 • oblikuje šopek
 • oblikuje aranžma
 • oblikuje venec
 • oblikuje girlando ali pletenico
 • oblikuje nasadek
 • oblikuje osebni dekor
 • uporablja cvetličarske pripomočke, orodja in naprave glede na izdelek oziroma storitev
 • pozna različne načine oblikovanja cvetličnih vezav in nasadkov
 • razlikuje cvetlične vezave in nasadke glede na vrsto, uporabnost, tehniko in način izdelave
 • spremlja razvoj stroke ter upošteva novosti in modne trende
Oblikuje šopek (po izboru komisije)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo šopka
 • izdela šopek
 • oskrbi šopek
 • šopek ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Oblikuje aranžma (po izboru komisije)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo aranžmaja
 • izdela aranžma
 • aranžma ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Oblikuje venec (po izboru komisije)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo venca
 • izdela venec
 • venec ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 Oblikuje girlando ali pletenico (po izboru komisije)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo girlande
 • izdela girlando
 • girlando ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Oblikuje nasadek (po izboru komisije)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi posodo, drenažo, substrat, rastline in dodatni material za izdelavo nasadka
 • zasadi posodo z rastlinami
 • oskrbi nasadek
 • nasadek ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje dekoracije
 • oblikuje dekoracije za različne priložnosti oziroma dogodke
 • pozna različne načine izražanja sporočilnosti pri dekoriranju
 • oblikuje in krasi prostor po načrtu
 • pozna zakonitosti umeščanja posameznih elementov dekoracije v prostoru
 • sledi modnim smernicam
 • upošteva načela oziroma pravila izdelave dekoracij za posamezne priložnosti in dogodke
 • pozna etnološke značilnosti najpogostejših praznikov in običajev
 • razlikuje dekoracije glede na čas in namen uporabe
Oblikuje dekoracijo po osebnem izboru stranke
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo (higiena)
 • pripravi material za oblikovanje dekoracije
 • dekorira izbrani predmet
 • komunicira s stranko
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Oblikuje in okrasi prostor po načrtu
 • na podlagi razgovora s stranko izdela idejno skico in kalkulacijo krasitve prostora glede na dogodek
 • pripravi delovni prostor, material, pripomočke in naprave za oblikovanje cvetličnih vezav po namenu
 • se pripravi za delo
 • oblikuje cvetlične vezave glede na namen
 • simulira postavitev cvetličnih vezav
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje lončnice, rezano cvetje in zelenje
 • zaliva lončnice in odstranjuje nekakovostne dele rastlin
 • spodrezuje rezano cvetje in zelenje
 • pozna osnovne pogoje oskrbe rezanega cvetja, lončnic in zelenja
 • dodaja hranila in druga sredstva za vzdrževanje
 • razlikuje hranila in druga sredstva za vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in lončnic ter pozna namen njihove uporabe
 • prepozna netipične spremembe zunanjega videza rezanega cvetja, lončnic in zelenja ter ustrezno ukrepa
 • razlikuje osnovne bolezenske znake rezanega cvetja, lončnic in zelenja
 • uporablja biološka fitofarmacevtska sredstva skladno z navodili za uporabo
 • pozna osnovna sredstva za varstvo rastlin po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe sredstev za varstvo rastlin na okolje
Izvede varstvo in zaščito lončnic, rezanega cvetja in zelenja (po izboru komisije)
 • prepozna vzroke netipičnega izgleda lončnic, rezanega cvetja in zelenja
 • izbere in izvede ustrezen ukrep varstva rastlin
 • evidentira porabo biocidov po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
nabavlja in prevzema blago ter prodaja izdelke in storitve
 • nabavlja rezano cvetje, zelenje, okrasne rastline, substrate, gnojila, osnovni ter dopolnilni in aranžerski material
 • prevzema rezano cvetje, zelenje, okrasne rastline, substrate, gnojila in osnovni ter dopolnilni material
 • prodaja cvetličarske izdelke, storitve in aranžerski material
 • deluje podjetno pri opravljanju cvetličarskih storitev
 • upošteva osnovna načela trženja
 • razlikuje vrste in strukturo stroškov dela in uporabljenih materialov
Simulira prodajo izdelka/cvetličarskega materiala (po izboru komisije)
 • opravi razgovor s stranko
 • pripravi izdelek/material stranki za transport
 • zaračuna izdelek
 • simulira sodobne metode komunikacije in poslovnega bontona
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Longman, D. (1991). Nega sobnih rastlin. Mladinska knjiga, Ljubljana.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline A – Ž. Založba Narava, Kranj.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D-Ratigen.
 • Profil Floral (2008). Creative floral design for Christmas, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Profil Floral (2008). Floral Diversity, Bloom´s Gmbh D-Ratigen.
 • Nemanič, S. in, Šegula, S.: Osnove floristike 1, Učbenik, Modart, d. o. o.
 • Nemanič, S. in Šegula, S.: Osnove floristike 2, Učbenik; Modart, d. o. o.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d. d.
 • Helena Žnidarič, CPI


Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Janez Seliškar, Cvetje Eli, s. p.
 • Renata Felicijan Šturbej, Sindikat kmetov Slovenije
 • Marjan Planinšek, Alemar, s. p.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.