Katalog

Naziv:

Sobar/sobarica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Sobar/ sobarica (66263561)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Sobar/sobarica (3404242011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Sobar/sobarica 34042420 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • (ni posebnih pogojev)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja – storitev in zagovor

Na izbrani nalogi so preverjane praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi skladno s poklicnim standardom Sobar/sobarica.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna obleka)

10

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala

Izvedba

obvladovanje določenega zaporedja opravil

70

pravilna uporaba naprav, pripomočkov in materialov

kakovost izvedbe storitve

racionalna poraba materiala in energije

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje pravil o varovanju okolja

Dokumentacija

preglednost, uporabnost, strokovna ustreznost dokumentacije (poročila, naročila ipd.)

5

Ustni zagovor

razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev naloge oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo,

komunikativnost

15

 

Izločilna merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • hotelska soba in pripadajoči prostori

 • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki
 • prostor za kandidatov ustni zagovor

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

  • imata najmanj dva člana najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gostinstva ali turizma in najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja hotelskega gospodinjstva in
  • ima en član srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri ali srednjo izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Hotelska gospodinja/hotelski gospodinjec in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  čisti balkon
  • očisti balkon in luči na balkonu
  • pogrne mizo na balkonu in doda blazine na stole (v poletnih mesecih)
  • očisti in zalije cvetje
  • čisti okna
  • očisti gladka tla balkona z vlažno krpo
  • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
  • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje balkona
  • pozna načine vzdrževanja cvetja
  • pozna vrstni red čiščenja balkona
  Kandidat/-ka očisti balkon:
  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • pripravi sesalec in sredstva za čiščenje
  • očisti balkon in luči na balkonu
  • očisti pajčevino in balkonsko ograjo
  • pripravi mizo na balkonu in doda blazine na stole (v poletnih mesecih)
  • očisti in zalije cvetje
  • čisti okna
  • očisti gladka tla balkona z vlažno krpo
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
  • pripravi poročilo (na obrazcu) o opravljenem delu, napakah in pomanjkljivostih
  • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o varovanju okolja
  • ločuje odpadke
  čisti sobe
  • preveri zasedenost sobe in možnost vstopa v sobo
  • prižge vse luči in odpre okna
  • pobere vse odpadke in sprazni koše
  • evidentira popito pijačo v mini baru
  • pobere vso umazano steklenino in jo odnese na mesto pranja
  • sleče posteljo in pri tem pazi, da ne odnese tudi osebnega perila
  • očisti pajčevine, posesa tla in očisti preproge
  • vzame svežo posteljnino in preobleče posteljo
  • prevzema gostovo perilo za pranje ali likanje in ga pošlje v pralnico
  • menja posteljnino ob odhodu gosta in po pravilih, ki so določena v kategorizaciji
  • pokrije posteljo s pregrinjalom (ob odhodu gosta)
  • očisti okna in luči
  • preveri delovanje TV, telefona, svetil in sušilca za lase
  • pobriše prah na vseh površinah in pobriše notranjost pohištva
  • zamenja umazane prtičke s čistimi
  • doda vse standarde v sobo in jih poravna na določena mesta
  • očisti gladka tla z vlažno krpo
  • zapre naoknice, okna, poravna zavese, ugasne luči in zapre sobo
  • opravi pregled in zapiše vse napake in pomanjkljivosti ter pozabljene predmete gosta
  • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
  • pozna vrstni red urejanja sobe
  • pozna sistem postiljanja
  • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje sob
  • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja
  • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje
  • pozna pravila ločevanja umazanega perila
  Kandidat/-ka očisti sobo ob odhodu gosta po predpisanem postopku:
  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • pripravi sesalec in sredstva za čiščenje
  • preveri možnost vstopa v sobo
  • prižge vse luči in odpre okna
  • prižge oziroma ugasne klimatsko napravo
  • pobere vse odpadke in sprazni koše
  • evidentira popito pijačo v mini baru
  • pobere vso umazano steklenino in jo odnese v/na mesto pranja
  • sleče posteljo in pravilno odloži odeje in blazine
  • očisti pajčevine
  • vzame svežo posteljnino in preobleče posteljo po pravilih, ki so določena v kategorizaciji
  • pokrije posteljo s pregrinjalom
  • posesa tla in očisti preproge
  • očisti okna in luči
  • preveri delovanje TV, telefona, svetil
  • očisti notranjost pohištva, pobriše prah na vseh površinah
  • zamenja umazane prtičke s čistimi
  • doda vse standarde v sobo in jih poravna na določena mesta
  • očisti gladka tla z vlažno krpo
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale delovne pripomočke
  • zapre naoknice, okna, poravna zavese, ugasne luči in zapre sobo
  • opravi pregled in zapiše vse napake in pomanjkljivosti ter pozabljene predmete gosta
  • upošteva pravila ločevanja umazanega perila
  • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o varovanju okolja
  • ločuje odpadke

  Kandidat/-ka pripravi posteljo po pravilih, ki so določena v kategorizaciji:
  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • sleče posteljo
  • vzame svežo posteljnino
  • obleče posteljo po pravilnem zaporedju
  • posteljo postelje skladno s hotelskim standardom
  • pokrije posteljo s pregrinjalom
  • pazi na estetski izgled urejene postelje

  Kandidat/-ka izkaže razumevanje osnovnih fraz v sporazumevanju z gosti v vsaj dveh tujih jezikih (v dogovoru s komisijo)

  čisti kopalnico
  • pobere vse odpadke v kopalnici in sprazni koše
  • pobere brisače in jih odnese v koš za perilo na vozičku
  • preveri stanje inventarja in inštalacije v kopalnici
  • zamenja steklenino
  • očisti stenske ploščice, ogledalo, police, kad, umivalnik, bide in vse do suhega obriše
  • očisti in dezinficira straniščno desko, kotliček, školjko in straniščno ščetko
  • pomije tla
  • očisti odtočni sifon
  • doda vse zahtevane standarde in sveže brisače
  • poravna kopalniške zavese ali steklena vrata nad kadjo in zapre vrata
  • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
  • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje kopalnic
  • pozna vrstni red čiščenja kopalnice

  Kandidat/-ka očisti kopalnico po predpisanem postopku:
  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • pobere vse odpadke v kopalnici in sprazni koše
  • pobere brisače in jih odnese v koš za perilo na vozičku
  • v školjko nalije dezinfekcijsko čistilo in ga s ščetko nanese po vsej površini školjke, ščetko pusti v školjki
  • očisti stenske ploščice, ogledalo, police, kad, umivalnik, bide in vse do suhega obriše
  • očisti kabino oziroma zamenja umazano kopalniško zaveso
  • očisti in dezinficira straniščno desko, kotliček, školjko in straniščno ščetko
  • pomije tla
  • očisti odtočni sifon
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
  • preveri stanje inventarja in inštalacije v kopalnici
  • doda vse zahtevane standarde in sveže brisače
  • zamenja steklenino
  • poravna kopalniške zavese ali steklena vrata nad kadjo in zapre vrata
  • upošteva pravila ločevanja umazanega perila
  • upošteva vrstni red čiščenja kopalnice
  • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o varovanju okolja

  Kandidat/-ka očisti WC školjko po predpisanem postopku:
  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • upošteva vrstni red čiščenja straniščne školjke
  • dezinficira školjko
  • očisti straniščni kotliček
  • očisti in dezinficira straniščno desko
  • očisti straniščno školjko in ščetko
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
  • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o varovanju okolja

  čisti hodnik
  • prazni in umiva pepelnike
  • briše prah na hodniku
  • sesa hodnik
  • vzdržuje cvetje
  • očisti pripravljalnico, sesalec in odnese smeti v zabojnik
  • uredi in dopolni voziček za naslednji dan
  • pozna standard hotela za pripravo hodnika
  • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje hodnika
  Kandidat/-ka očisti hodnik:
  • očisti pajčevino
  • posesa tla, jih pomije (če so gladka)
  • očisti svetila
  • očisti vse robove, police
  • očisti steklene površine
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostala sredstva
  • navede standard hotela za pripravo hodnika

  Kandidat/-ka odda poročilo in očisti pripravljalnico:
  • pripravi poročilo za gospodinjo
  • evidentira umazano perilo in ga odpelje na za to odrejeno mesto
  • očisti in uredi pripravljalnico
  • očisti sesalec in ostale čistilne pripomočke (metle, omela, vedra) ter jih pravilno shrani
  • pozna sistem ločevanja odpadkov ter odpadke odnese v zabojnike
  • uredi in dopolni voziček za naslednji dan: sobne in kopalniške standarde, čistila, sveže krpe
  • pripravi poročilo v nadstropju za naslednji dan

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018)
  • Žerovec, M., Polak, T. B., Koklič, S.: Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turističnogostinski zbornici Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
  • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
  • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
  • Srečko Koklič, Turistično-gostinski zbornici Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
  • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
  • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

  Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ivica Kocbek, Terme Banovci
  • Barbara Polak Tomšič, Hotel Union
  • Slavica Šepec, Terme Olimia
  • Jožica Sečko, Terme 3000
  • Mirela Svetina, Istrabenz turizem

   

  Koordinacija pri re

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.