Poklicni standard

Naziv:

Kozmetik tehnolog/kozmetičarka tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Kozmetik/kozmetičarka za področje svetovanja in trženje (81500081)


Tehnolog kozmetične nege/tehnologinja kozmetične nege (81500071)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kozmetik tehnolog/kozmetičarka tehnologinja (70767340)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter delo sodelavcev,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparate skladno s predpisanimi sanitarno-higienskimi predpisi,
 • pripraviti sebe ter stranko na kozmetično storitev,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi temeljnih in zahtevnejših kozmetičnih storitev,
 • vizualno-taktilno in aparaturno pregledati kožo ter kvantitativno oceniti opazovane parametre,
 • izvajati temeljne in zahtevnejše kozmetične storitve: nega obraza, nega telesa, nega rok, nega nog, masaža, ličenje,
 • izvajati ročne in aparaturne tehnike nege in oblikovanja telesa,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • uporabljati različne kozmetične aparate za zahtevnejše kozmetične postopke in upoštevati indikacije in kontraindikacije za njihovo uporabo,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • voditi strokovni tim, sodelovati v njem ter spremljati in nadzorovati delo sodelavcev skladno s sprejetimi internimi akti podjetja, z delovnopravno zakonodajo in s kolektivnimi pogodbami (podjetniške kolektivne pogodbe, kolektivna pogodba dejavnosti),
 • tržiti kozmetične aparate, izdelke, storitve in aktivnosti, seznanjati stranke s pomenom preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov ter svetovati v zvezi s tem,
 • razvijati/sodelovati pri razvoju novih kozmetičnih produktov in storitev,
 • komunicirati v najmanj enem tujem jeziku in se sporazumevati še v drugem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah,
 • zagotavljati kakovost in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo ter delo sodelavcev
 • predvidi čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna in upošteva normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in pripravi delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s higienskimi predpisi
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pripravi delovno okolje, kozmetične izdelke, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatur in pripomočkov
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije in jo izvaja ter vodi predpisano evidenco
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede kozmetične storitve
 • opravi vizualno-taktilni in osnovni aparaturni pregled kože, s katerim kvantitativno oceni opazovane parametre
 • ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za določeno kozmetično storitev
 • na podlagi ugotovitev priporoča stranki izbiro ustreznega kozmetičnega postopka
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo določene storitve
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
na osnovi pregleda načrtuje kozmetične postopke za izbrano storitev in pripravi stranko
 • samostojno izdela načrt za izvedbo kozmetičnih postopkov za temeljne in zahtevnejše kozmetične storitve
 • samostojno izdela individualni načrt kozmetičnega postopka glede na ugotovljene strankine potrebe in želje
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetični izdelek in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • pripravi stranko na izbrano storitev
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži in kožnih priveskih
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži ter njihovo manifestiranje na koži
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože, nohtov in dlak, jih poimenuje ter ukrepa skladno z znanji s področja patologije
 • pozna in razume pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • pozna in razume značilnosti različnih tipov kože v različnih starostnih obdobjih
 • pozna in razume metode za določanje tipov kože
pripravi kozmetične izdelke, pripomočke in aparate za izvedbo načrtovane storitve
 • izbere in pripravi za uporabo potrebne in ustrezne kozmetične izdelke, pripomočke in aparate za načrtovano storitev
 • izbere in uporablja ustrezna zaščitna sredstva in upošteva načela dobre higienske prakse
 • pripravi obravnavano področje/mesto na telesu na izvedbo načrtovane storitve
 • pozna in razume sestavo, delovanje in uporabo različnih kozmetičnih izdelkov
 • pozna in razume delovanje in učinke kozmetičnih aparatov na človeško telo
 • uporablja različne kozmetične aparate za zahtevnejše kozmetične postopke in pozna indikacije in kontraindikacije za njihovo uporabo
 • razume princip delovanja različnih kozmetičnih aparatur in stranki pojasni njihove učinke
 • pozna in pri uporabi upošteva regulativo s področja kozmetičnih izdelkov in aparatov
izvaja temeljno in zahtevnejšo nego obraza in analizira učinke
 • izvaja temeljne in zahtevne ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege obraza
 • površinsko čisti obraz z različnimi postopki in aparaturami
 • površinsko lušči poroženele celice na obrazu (piling) z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • globinsko čisti kožo z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • masira obraz
 • nanaša maske in obloge na obraz
 • začasno odstranjuje odvečne dlake na obrazu z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • oblikuje in barva obrvi in trepalnice
 • zaščiti kožo po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • spremlja in vrednoti učinke načrtovane storitve
 • pozna pomen estetike in ga upošteva pri svojem delu
 • seznanjen je s tehnikami permanentnega ličenja
izvaja temeljno in zahtevnejšo nego telesa in analizira učinke
 • izvaja temeljne in zahtevne ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege in pre/oblikovanja telesa
 • površinsko očisti kožo na obravnavanem delu telesa
 • površinsko lušči poroženele celice na obravnavanem delu telesa (piling) z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • globinsko čisti kožo na obravnavanem delu telesa z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • masira obravnavano področje telesa z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • nanaša maske in obloge na telo
 • začasno odstranjuje odvečne dlake z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • zaščiti kožo po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike in ga upošteva pri svojem delu
izvaja temeljno in zahtevnejšo nego rok
 • izvaja temeljne in zahtevne ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege rok in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte
 • ureja poroženeli del obnohtne kožice
 • lakira nohte in izvaja permanentno lakiranje nohtov
 • podaljšuje nohte z različnimi postopki in materiali
 • izvaja masažo rok
 • nanaša maske in obloge na roke in nohte
 • izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling) z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike in ga upošteva pri svojem delu
izvaja temeljno in zahtevnejšo nego nog
 • izvaja temeljne in zahtevne ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege nog in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte na nogah
 • ureja poroženeli del obnohtne kožice in obnohtni kanal
 • lakira nohte na nogah
 • izvaja masažo nog
 • nanaša maske in obloge na noge in nohte na nogah
 • izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na nogah (piling) z zahtevnejšimi postopki in aparaturami
 • odstranjuje trdo kožo na stopalih
 • sanira razpoke na koži stopal
 • neinvazivno obravnava žulje, otiščance, vraščene nohte in kurja očesa
 • zaščiti kožo in nohte na nogah po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike in ga upošteva pri svojem delu
izvaja masažo
 • pozna in izvaja različne masažne tehnike in pozna njihove učinke na telo in na splošno počutje stranke
 • izvaja klasično masažo
 • izvaja tehnike limfne drenaže za kozmetične indikacije
 • izvaja aparaturne masažne tehnike za kozmetične indikacije
 • seznanjen je z drugimi posebnimi masažami in pozna njihove učinke na telo
izvaja ličenje obraza in telesa
 • izvaja temeljno ličenje obraza
 • izvaja namensko in specialno ličenje
 • izbira barve in teksture ličil
 • liči obraz in telo za različne priložnosti (poroka, svečani dogodki ipd.)
 • liči obraz in telo glede na namen (fotografiranje, snemanje ipd.)
 • liči oči, nos, ustnice, ličnice
 • liči in oblikuje obrvi
 • pozna vrste umetnih trepalnic (strip cele in čopke) ter jih pritrjuje in odstranjuje
 • pozna in prepozna podtone kože ter tene kože
 • pozna pomen estetike pri ličenju
izvaja poslikavo obraza in telesa
 • svetuje stranki pri izboru lika glede na značilnosti obraza in telesa
 • analizira mimiko obraza
 • izdela poslikavo glede na izbrani lik
 • izbere barve in pripomočke za poslikavo
 • pozna tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa in jih uporablja
 • prepozna posamezne like in teme
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za temeljno in zahtevnejšo kozmetično nego
 • pozna sestavo in razume delovanje kozmetičnih izdelkov, jih zna uporabiti pri kozmetični negi ter jih skladiščiti
 • zna izbrati ustrezne negovalne kozmetične izdelke
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in  z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov, jih prepozna z organoleptičnimi testi ter razume vzroke za njihov nastanek
 • pripravlja in uporablja različne kozmetične pripravke za individualno kozmetično nego

načrtuje, svetuje in trži kozmetične aparate, izdelke, storitve in aktivnosti
 • zbira in analizira informacije za sprejemanje tržnih odločitev
 • načrtuje ciljno dejavnost trženja za doseganje konkurenčne prednosti
 • ugotavlja nakupne odločitve strank
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • prodaja in promovira kozmetične izdelke, aparate, storitve in druge aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje) in jih promovira
 • informira stranke in trži kozmetične produkte in storitve za posamezne ciljne skupine
 • izvaja usposabljanje sodelavcev, skrbi za prenos znanja in seznanja sodelavce z novostmi na strokovnem področju
 • pozna osnove poslovanja in trženja
spremlja razvoj novih kozmetičnih produktov in storitev
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • seznanjen je s predvidenimi fizikalnimi, kemičnimi in mikrobiološkimi standardi kakovosti ter funkcionalnostjo in estetiko novih proizvodov
 • seznanjen je s testnimi protokoli za ocenjevanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov


svetuje
 • strokovno svetuje in odgovarja na vprašanja v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z aparati in s storitvami
 • svetuje o negi obraza in telesa prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje
 • utemelji individualni načrt kozmetične storitve in obrazloži njegovo funkcionalnost
 • pozna in svetuje o osnovah zdrave prehrane in zdravega načina življenja
 • pozna pomen preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov in svetuje v zvezi s tem
Administrativna dela vodi dokumentacijo in evidence
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in želenih kozmetičnih storitev
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi in izpolnjuje različne evidence o uporabi materialov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • evidentira, shranjuje in preverja rok uporabe različnih kozmetičnih izdelkov
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa ter evidenco delovnega časa sodelavcev
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • analizira in ovrednoti poslovne rezultate
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje storitev in poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • razvija, oblikuje in uvaja promocijske materiale ter prodajne aktivnosti
Vodenje vodi strokovni tim in/ali sodeluje v timu
 • vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem
 • spremlja svoje delo in delo sodelavcev, načrtuje in ocenjuje lastni in njihov razvoj
 • skrbi za lastno izobraževanje in usposabljanje, za razvoj sodelavcev in načrtuje organizacijo izobraževanja in usposabljanja
 • skrbi za prenos znanja med sodelavci
 • pozna in zagotavlja izvajanje pravic s področja delovnopravne zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, osnovne institute pogodbe o zaposlitvi ipd.)

Nadzor dela izvaja nadzor dela
 • izvaja nadzor lastnega dela in dela strokovnih sodelavcev
 • pozna zakonitosti poslovanja kozmetičnega salona in jih upošteva pri svojem delu
 • nadzira izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
 • pozna in razume pomen delovanja inšpekcijskih služb
 • seznanjen je z internimi akti podjetja ter jih razume
 • nadzoruje proces dela sodelavcev skladno z ocenjenimi tveganji
 • pozna postopke dela, uporabo aparatur in uporabo kozmetičnih izdelkov skladno s proizvajalčevimi navodili
 • nadzira učinkovitost izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih storitev in izvaja evalvacijo dela
 • izvaja kozmetično dejavnost po sodobnih načelih celostnega pristopa
 • upošteva veljavne zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o delovnih razmerjih
 • zagotavlja neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno z zakonskimi predpisi
 • pri delu zagotavlja in spoštuje načela poklicne etike
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja nadzor nad lastnim delom in delom sodelavcev ter analizira učinkovitost dela
 • pozna in upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije pri izvajanju kozmetične dejavnosti
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja, spremlja in analizira zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preverja in vzdržuje aparate za varno kozmetično delo
 • zagotavlja tehnično brezhibnost kozmetičnih aparatur skladno s proizvajalčevimi navodili
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vodi ali se vključuje v timsko delo pri izvajanju kozmetičnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji, s sodelavci in z drugimi zunanjimi strokovnjaki za kozmetično dejavnost ter s strankami
 • komunicira v enem tujem jeziku in še najmanj v drugem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • glede na ugotovljeno stanje kože uporabnika seznani s postopki kozmetične nege, indikacijami, kontraindikacijami in možnimi reakcijami na koži
 • pozna zakonitosti komunikacije in psihologije, ki so potrebne za delo s stranko
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
 • posebno pozornost namenja nevarnim in infektivnim odpadkom in z njimi ravna skladno s predpisi
 • posebno pozornost namenja ravnanju z uporabljenimi instrumenti in priborom
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov in ukrepe ob tem
 • skrbi za lastno zdravje
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • zna nuditi oskrbo strankam v primeru neželenih posledic zaradi izvedbe storitve

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Petra Keršmanc, Inštitut za kozmetiko VIST– raziskovalka, Ljubljana
 • Eva Dolenc, Estetika Nobilis, Ljubljana
 • Karin Jurglič., AS estetika – kozmetične in poslovne storitve, s. p., Šentrupert
 • Kati Grom, Zdravstvene in kozmetične storitve, Kati Grom, s. p., Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.