Poklicni standard

Naziv:

Masker/maskerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Masker/maskerka (81500111)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Masker/maskerka (45124810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter delo sodelavcev,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparature skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na storitev maskiranja,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi storitve maskiranja,
 • izvajati temeljno oblikovanje frizure, oblikovati brado in zalizce ter uporabljati osnovne lasničarske izdelke,
 • izvajati temeljno oblikovanje maske ter ličiti in poslikati obraz in telo,
 • izvajati namensko maskiranje in osnovne tehnike maskiranja za dosego posebnih učinkov (efektov),
 • izvajati poslikavo obraza in telesa,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno in strankino varnost ter varovati zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo ter delo sodelavcev
 • zna predvideti čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in pripravi delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pripravi okolje, kozmetične izdelke, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatur in pripomočkov
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve maskiranja
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo določene storitve
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetični izdelek in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • na podlagi ugotovitev priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • analizira obraz – ugotavlja morfologijo obraza
 • stranki (režiserju, igralcu …) predstavi svojo idejo in cilj maskiranja

načrtuje postopke maskiranja za izbrano storitev in pripravi stranko
 • pripravi načrt dela skladno z namenom in vrsto maskiranja,
 • prepoznava bolezenske znake in anomalije na koži in ukrepa
 • pripravi in zaščiti stranko
 • pripravi kozmetične izdelke za maskiranje
 • pozna in upošteva likovno teorijo in teorijo barvnih odnosov
 • pozna in upošteva vpliv jakosti svetlobe barv na oblikovanje morfologije obraza
 • pozna in upošteva morfologijo obraza in skladje razmerij (proporcev) elementov obraza
 • pozna in upošteva morfologijo obraznih karakteristik različnih ras in narodnosti

izvaja temeljno oblikovanje frizure
 • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
 • oblikuje frizuro glede na namen (po strankini želji ali predlogi, pozna in upošteva značilnosti frizur skozi zgodovinska obdobja)
 • pozna in upošteva osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
 • pozna nevarnosti uporabe frizerskih preparatov
 • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica frizerskih preparatov
 • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase
 • oblikuje frizuro v pomensko zaključeno celoto z masko
izvaja temeljno maskiranje
 • pripravi kožo na maskiranje
 • ročno in aparaturno nanaša kozmetične izdelke za maskiranje
 • pozna in uporablja pripomočke za ročno nanašanje kozmetičnih izdelkov za maskiranje (čopiči, gobice ...)
 • pozna in uporablja pripomočke za aparaturno nanašanje kozmetičnih izdelkov (air brush tehnika)
 • izbira in izvaja tehnike korekcijskega maskiranja, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti ter skupaj z ustrezno obliko frizure ustvarja usklajeno celostno podobo
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega maskiranja za različne namene
 • pozna in izbira kozmetične izdelke, s katerimi doseže želeni rezultat


izvaja maskiranje glede na namen
 • pozna in razlikuje tehnike maskiranja glede na namen uporabe maske, in sicer:
 • izvaja tehnike maskiranja za črno-belo in barvno fotografijo
 • izvaja tehnike maskiranja za televizijo
 • izvaja tehnike maskiranja za uporabo na odru (gledališče, opera ipd.)
 • izvaja tehnike maskiranja za uporabo na prostem
 • izvaja osnovne tehnike maskiranja za dosego posebnih efektov (pomlajevanje, staranje, različne rane, modrice in druge površinske poškodbe)
 • izvaja osnovne tehnike maskiranja glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • v tehnike maskiranja vključuje izdelavo, oblikovanje in pritrjevanje osnovnih lasničarskih izdelkov (enostavnejše lasulje, brada, brki, zalizci)
 • po navodilih oblikuje karakterno masko (po predlogi, fantazijsko ali drugi idejni zasnovi)
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za fotografijo
 • pozna in upošteva zakonitosti črno-bele in barvne fotografije in razliko med njima
 • pozna in upošteva učinke osvetlitve telesa in prostora ter razdalje
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za televizijsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za filmsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za gledališče oziroma za različne odre
 • pozna in upošteva značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • zna brati snemalno knjigo ali scenarij ter sodeluje pri pripravi razdelave
 • pozna anatomijo obraza in telesa z vidika maskiranja
 • zna izkoristiti morfologijo obraza za ustvarjanje ali poudarjanje karakternih lastnosti in posebnih efektov
 • pozna različne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihovo teksturo in možnosti oblikovanja
izvaja poslikave obraza in telesa
 • vsebinsko in oblikovno analizira poslikavo obraza in telesa
 • predvidi tehnične in tehnološke postopke dela, možnosti izpeljav s sodobnimi materiali za oblikovanje poslikave obraza in telesa
 • pripravi načrt izvedbe in slikovno predlogo
 • načrtuje, izpelje in izvede tehnično, tehnološko in oblikovno postopnost poslikave obraza in telesa
 • poslikavo obraza in telesa prilagaja namenu in mediju, za katerega oblikuje
 • oblikuje in izvaja poslikavo obraza in telesa po slikovni predlogi
 • oblikuje in izvaja poslikavo obraza in telesa po lastni ideji
 • pozna materiale in tehnike, s katerimi izvaja poslikavo obraza in telesa (barve na vodni osnovi, barve na oljni osnovi, air-brush …)
 • zna poiskati informacije in ideje v različnih medijih
 • pri delu usklajuje lastne ideje s tehnološkimi možnostmi izvedbe ter z likovno govorico barv in linijbrije ter oblikuje brado in brke
 • načrtuje oblikovanje brkov in brade
 • načrtuje britje in oblikovanje brkov in brade ter se pripravi za postopek
 • oblikuje zahtevnejše oblike brade in brkov z uporabo različnih tehnik
 • izbrije želene oblike brkov in brade na obrazu
 • upošteva strukturo in rast dlak
 • upošteva posebnosti obraza
Administrativna dela vodi dokumentacijo in evidence
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in želenih storitev
 • naroča in obvešča stranke
 • izpolnjuje in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi različne evidence o uporabi kozmetičnih izdelkov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • preverja rok uporabe kozmetičnih izdelkov
 • evidentira in shranjuje kozmetične izdelke
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Vodenje vodi strokovni tim ali sodeluje v timu
 • vodi strokovni tim ali v njem sodeluje
 • spremlja svoje delo in delo sodelavcev, načrtuje in ocenjuje lastni in njihov razvoj
 • skrbi za lastno izobraževanje in usposabljanje in razvoj sodelavcev ter  načrtuje organizacijo izobraževanja in usposabljanja
 • pozna in zagotavlja izvajanje pravic s področja delovnopravne zakonodaje (ZDR, kolektivne pogodbe, osnovne institute pogodbe o zaposlitvi ipd.)


Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve ter izvaja samoevalvacijo dela
 • izvaja storitev po sodobnih načelih celostnega pristopa
 • zagotavlja neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna in smiselno upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije pri izvajanju dejavnosti
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja in spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
 • upošteva veljavne zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o delovnih razmerjih
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • vzdržuje lasničarske izdelke
 • preverja in vzdržuje aparate za varno delo
 • zagotavlja tehnično brezhibnost in redno servisiranje aparatov

Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vključuje se v timsko delo
 • komunicira s poslovnimi partnerji, s sodelavci, z naročniki in drugimi zunanjimi strokovnjaki za kozmetično dejavnost ter s strankami
 • glede na stanje kože uporabnika seznani s postopki maskiranja, indikacijami, kontraindikacijami in možnimi reakcijami na koži
 • pozna zakonitosti komunikacije, ki so potrebne za delo s stranko
 • pozna strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe pripomočkov in materialov in ukrepe ob tem
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • skrbi za lastno zdravje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Marjanca Sešek, Opera Ljubljana, Ljubljana
 • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.