Poklicni standard

Naziv:

Drogerist/drogeristka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Drogerist/drogeristka (67886780)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati svoje delo in delo znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela,
 • odgovorno in gospodarno ravnati z blagom, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje,
 • delovati odgovorno, podjetno, etično in skrbeti za strokovni in osebnostni razvoj,
 • delovati timsko in komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • svetovati stranki glede izdelkov s področja vseh drogerijskih sortimentov ter uporabe izdelkov za nadaljnjo nego,
 • prevzemati, shranjevati, pripravljati in prodajati blago skladno z navodili in s pravili stroke,
 • opravljati delo na blagajni z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela

pregleda dokumentacijo in organizira svoje delo

 • organizira svoje delo
 • pripravi in uporablja vso razpoložljivo opremo, pripomočke za delo in elektronske naprave (npr. blagajna, POS, mobitel, tablica, dlančnik ipd.)
 • uporablja opremo, delovne pripomočke in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
 • racionalno rabi energijo, material in čas ter zagotavlja kakovost in uspešnost dela
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravi delovno mesto

 • pripravi delovni prostor za poslovanje
 • zagotovi red in ustrezno čistočo prostorov (prodajnih in pomožnih), opreme in izdelkov
 • zaveda se vloge in pomena estetike blaga, embalaže, opreme in prodajnega prostora
Operativna dela

prevzema in pripravlja blago za prodajo

 • prevzame blago skladno z navodili
 • loči lastno zalogo od komisijske
 • skladišči blago, pri čemer upošteva tako interne predpise kot tudi proizvajalčeve predpise in njihova navodila
 • razpakira, zlaga, sortira in razvršča blago
 • shrani in razvrsti izdelke na prodajnih policah in stojalih skladno z navodili
 • prepozna znake kvara oz. poškodb blaga
 • prepozna oznake na embalaži blaga
 • kontrolira temperaturo in druge pogoje blaga
 • opremi blago z ustreznimi cenami, deklaracijami in ostalo dokumentacijo; preveri rok trajanja, lastnosti blaga, pogoje uporabe; opremlja blago z varovali za preprečevanje odtujevanja blaga
 • izvede planogram s predvidenimi pozicijami posameznih izdelkov na prodajnih policah, z zalogami določenega izdelka in deležem police, ki pripada določenemu izdelku


strokovno svetuje

 • razume uporabo drogerijskih izdelkov različnih sortimentov (npr. sistemska nega, naravna nega, zobna nega, nega las, nega obraza, nega telesa, dekorativna kozmetika, parfumerija, zdrava prehrana, prehranska dopolnila, nega otroka itd.) in pri tem stranki svetuje na področju:

  nege las, barv za lase in stiliranja las:
 • svetuje o negi las in lasišča
 • strankam razloži postopke za izboljšavo videza las
 • razume osnovne postopke pri barvanju las (priprava pripomočkov, nanos barve, čas delovanje barve, pranje las z zaključno nego po barvanju) 
 • svetuje o posledicah obdelovanja las in lasišča
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego in barvanje ter stiliranje las in njihovem pravilnem nanosu

  nege telesa:
 • svetuje o postopkih nege telesa
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego telesa ter pozna njihovo sestavo in učinke uporabe na telo

  ustne nege:
 • pozna pravilne tehnike čiščenja ustne votline
 • svetuje o uporabi izdelkov za ustno higieno
 • pozna razliko med različnimi vrstami pripomočkov za ustno higieno ter učinke njihove uporabe

  nege rok:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego rok in nohtov
 • prepozna učinke uporabe različnih lakov za nohte
 • prepozna različne tehnike manikure

  nege nog:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov za nego nog in nohtov na nogah
 • pozna različne izdelke za nego nog

  depilacije:
 • svetuje o uporabi izdelkov za depilacijo in izdelkov za nego telesa po depilaciji
 • pozna različne načine in pripomočke za odstranjevanje dlačic

  parfumerije:
 • svetuje pri izbiri in uporabi dišav
 • uporablja pravilen način preizkušanja parfuma na koži,
 • pozna družine dišav, olfaktorno piramido, različne jakosti parfumov in vsebnosti parfuma
 • prepozna razliko med nišnimi in klasičnimi dišavami

  nege obraza:
 • svetuje o uporabi izdelkov za nego, čiščenje, osvežitev, regeneracijo,  piling itd. obraza ter pozna njihovo sestavo in učinke njihove uporabe
 • pozna sestavo kože glede na spol in starost in načine vplivov nanjo
 • pozna postopke in načine nege obraza tudi glede na tip in stanje kože

  nege otroka nosečnic in porodnic:
 • svetuje o uporabi izdelkov za osnovno nego dojenčka in otroških pripomočkov za nego (čiščenje popka, odstranjevanje temenc, nega ob previjanju)
 • pozna postopke za osnovno nego dojenčka, nosečnic in mamic

  krem za zdravo življenje in spodbujanja splošnega dobrega počutja:
 • svetuje o uporabi izdelkov za lajšanje različnih težav skladno s specifikacijo izdelka (športne poškodbe, krčne žile, manjše opekline, težave pri bolečinah itd.)

  zdrave prehrane:
 • svetuje o uporabi izdelkov za zdravo prehrano skladno z načeli in trendi zdrave prehrane
 • prepozna hranilne snovi v izdelkih in njihove priporočene dnevne količine vnosa
 • pozna alergene in loči med alergijo in intoleranco na določeno živilo

  prehranskih dopolnil:
 • svetuje o uporabi prehranskih dopolnil skladno s specifikacijo izdelka

  dekorativne kozmetike:
 • svetuje o uporabi izdelkov in pripomočkov dekorativne kozmetike ter razume osnove ličenja (tehnike ličenja) in barvni spekter za različne make-up kombinacije
 • svetuje o uporabi pripomočkov za nanos dekorativne kozmetike

  čistil:
 • svetuje o uporabi čistilnih sredstev glede na njihovo sestavo, namen in učinkovanje
 • pozna postopke pravilne nege tekstila

  malih živali:
 • svetuje o uporabi izdelkov za prehrano in nego živali

  intimne nege:
 • svetuje o uporabi izdelkov za intimno higieno skladno s specifikacijo izdelka

  sončne kozmetike in repelentov:
 • svetuje o uporabi izdelkov sončne kozmetike (zaščita kože pred in med sončenjem in nega kože po sončenju) in repelentov
 • razume delovanje repelentov glede na sestavo in pozna razliko med naravnimi in sintetičnimi repelenti
 • razume splošne usmeritve za zaščito kože pred soncem, vrste UV-žarkov,  razliko med različnimi zaščitnimi faktorji sončno-varovalnih izdelkov, razliko med fizikalnimi (mineralnimi) in kemičnimi filtri ter značilnosti posameznega fototipa


 • pozna dele človeškega telesa in njihovo delovanje v povezavi z aplikacijo in specifikacijo izdelka
 • pozna osnovne pojme v kemiji (atom, molekula, radikali, PH-vrednost, osnovne kemijske formule ipd.)
 • pozna najpogostejše kemikalije, ki so del drogerijskih izdelkov in jih zna razvrstiti v skupine po namenu in varnostnih omejitvah pri uporabi
 • pozna uporabnost različnih delov rastline in jih pojasni na konkretnem izdelku, ki jih vsebuje
 • pozna in prepozna najpogostejše zdravilne rastline ter zna navesti njihove učinkovine
 • prepozna drogerijske izdelke rastlinske sestave in izvlečke
 • razume oznake na embalaži izdelkov in njihov pomen
 • spremlja razvojne trende na področju drogerijskih izdelkov (vseh segmentov) in se izobražuje o novostih na področju drogerije
 • sledi željam in potrebam kupcev, zbira informacije in jih predaja vodstvu

prodaja izdelke in trgovinske storitve

 • prodaja blago in trgovinske storitve skladno s pravili stroke, predpisi in  z navodili
 • pri prodaji blaga povezuje različno blago, ki se po svojem namenu in uporabi dopolnjuje
 • prilagaja tehnike prodaje izdelka kupcu, z namenom doseganja najboljše prodajne izkušnje
 • sodeluje pri oblikah pospeševanja prodaje in izvaja oglaševalske akcije (npr. promocije)
 • pozna potrošnikove pravice in prodajalčeve obveznosti skladne z zakonodajo
 • promovira programe zvestobe
 • informira o ugodnostih ter možnih nakupnih in plačilnih pogojih

dela na blagajni

 • zaračunava blago in storitve
 • vodi blagajniško dokumentacijo
 • oddaja gotovinska in negotovinska plačilna sredstva
 • razume pomen črtne kode, QR-kode
 • pozna vrste blagajn in delo z njimi (monitor, tipkovnica, POS ipd.)
 • obvlada delo z informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada postopke na blagajni v primeru reklamacije, garancije, vračila blaga
 • pozna osnovne značilnosti ponarejenih bankovcev ter ustrezne načine ukrepanja ob prepoznavi
Komercialna dela

prevzema in skladišči blago

 • sodeluje pri prevzemu in vodenju zalog
 • izvaja inventurna štetja
 • predlaga dopolnitev zalog blaga
 • upošteva predpise pri skladiščenju in transportu blaga
Administrativna dela

izpolnjuje delovno dokumentacijo

 • razume delovno dokumentacijo in pomen pravilnosti popisovanja blaga
 • uporablja različne evidence in programsko opremo za spremljanje in kontrolo zalog
 • odčitava in vpisuje podatke blaga v različne evidence
Zagotavljanje kakovosti

deluje skladno z zakonodajo in s standardi kakovosti na področju trgovine

 • ravna skladno s pravili stroke in trgovinske zakonodaje
 • ravna skladno z zahtevami standardov kakovosti
 • razume pomen higiene in osebne urejenosti
 • razume pomen urejenosti prodajnega prostora
 • spremlja razvoj stroke, udeležuje se dodatnih usposabljanj in se zaveda pomena lastnega strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe energije, materiala in časa
 • pozna osebnostne in socialne prodajalčeve lastnosti
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
Komunikacija

komunicira s sodelavci in strankami

 • komunicira s strankami, sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi ter po potrebi tudi z dobavitelji
 • uporablja sodobne informacijsko-komunikacijske pripomočke
 • uporablja različne tehnike in vrste komuniciranja
 • obvlada osnove pisnega in ustnega poslovnega komuniciranja (prodajni bonton)
 • obvlada načine preprečevanja in reševanja konfliktov
 • razume pomen pozitivnega mišljenja, pri svojem delu se samoobvladuje in je nekonflikten
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna komunicirati v tujem jeziku
 • svoje poznavanje drogerijskega blaga prenaša na sodelavce  
Varovanje zdravja in okolja

varuje zdravje pri delu na delovnem mestu

 • upošteva varstvo pri delu ter požarno varnost in dosledno upošteva navodila
 • uporablja predpisano varovalno opremo na delovnem mestu
 • ravna skladno s smernicami sistema HACCP in z drugimi predpisi

varuje okolje

 • varno ravna s kemikalijami in čistili
 • pozna pomen in skrbi za ločevanje odpadkov ter pozna pomen odpadne embalaže
 • ločuje, zlaga in skrbi za spravilo odpadne embalaže ter drugih odpadkov
 • pozna osnove ravnanja z nevarnimi odpadki
 • pozna principe trajnostnega ravnanja z naravnim okoljem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Vesna Stojanovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Nikki Monika Kadak, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Andreja Grča, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Jana Kern Jeras, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.