Oddajte pobudo

Oddajte pobudo za razvoj / revizijo poklicnega standarda ali kataloga

Pobudo za oblikovanje novih in revizijo obstoječih poklicnih standardov ali katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba.

Center RS za poklicno izobraževanje prejeto pobudo evidentira in v kolikor oceni, da vsebuje vse zahtevane podatke za njeno presojo, jo predloži v obravnavo na pristojni področni odbor za poklicne standarde.

Področni odbor sprejme odločitev o pripravi novega ali reviziji obstoječih poklicnih standardov ali o pripravi kataloga za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Na predlog socialnih partnerjev imenuje delovno skupino, ki ob metodološki podpori Centra RS za poklicno izobraževanje začne s pripravo potrebnih dokumentov.




1. Pobuda za razvoj novega poklicnega standarda/poklicne kvalifikacije

Razvoj gospodarstva, predvsem razvoj novih tehnologij in storitev, povzročajo razvoj novih poklicnih kvalifikacij. Zakonska podlaga za pripravo izobraževalnih programov ali katalogov za NPK so poklicni standardi. Postopek priprave novega poklicnega standarda/poklicne kvalifikacije se začne s pobudo, ki jo vlagatelj na predpisanem obrazcu posreduje Centru RS za poklicno izobraževanje.

2. Pobuda za razvoj novega kataloga za NPK na podlagi obstoječega poklicnega standarda

V kolikor so na trgu dela potrebe po priznavanju poklicnih kvalifikacij, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem ter delovnimi izkušnjami, se lahko na podlagi že pripravljenega poklicnega standarda pripravi tudi katalog za NPK, ki je podlaga za organizacijo in izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja, v katerem se ugotavlja enakovrednost kandidatovega pridobljenega znanja z zahtevami poklicnega standarda. Katalog za NPK omogoča pridobitev certifikata o NPK.

3. Pobuda za revizijo obstoječega poklicnega standarda ali celotnega področja

Ko se tehnologije ali storitve v panogi spremenijo in se pojavi potreba po reviziji posameznih poklicnih standardov ali potreba po reviziji celotnega strokovnega področja, lahko predlagatelji oddajo pobudo za revizijo obstoječega poklicnega standarda ali pobudo za revizijo celotnega strokovnega področja.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.