Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec / predelovalka gume

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec / predelovalka gume (12184360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. organizira svoje delo in delo manjše skupine
 2. pripravi delovno okolje in opremo
 3. meša elastomere skladno s tehnološko dokumentacijo
 4. upravlja stroje za injekcijsko stiskanje gumenotehničnih izdelkov
 5. upravlja kalandrsko linijo
 6. upravlja stroje za ekstrudiranje
 7. upravlja stroje za laminiranje
 8. upravlja konfekcijske stroje
 9. upravlja vulkanizacijske naprave
 10. skladišči polizdelke in izdelke
 11. izpolnjuje proizvodno in drugo dokumentacijo
 12. upošteva načela ekonomike dela in delovnega procesa
 13. zagotavlja kakovost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 14. tekoče vzdržuje orodje, stroje in naprave s specifikami tehnologij
 15. komunicira s sodelavci in strankami
 16. opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme
 17. upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo manjše skupine
 • prevzame dokumentacijo in izvaja delo skladno z njo
 • vodi manjšo skupino delavcev pri enostavnejših delih po dnevnem programu in tehnološki dokumentaciji
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna uporabljati tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnove zakonodaje s področja dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno okolje in opremo
 • prevzame stroje in naprave
 • namesti, montira in priključi stroje ter naprave
 • nastavi parametre strojev in naprav skladno s tehnološko dokumentacijo
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo
 • pozna osnove pnevmatske in hidravlične krmilne tehnike v procesu avtomatizacije
 • zna ravnati s strojno programsko opremo
Operativna dela meša elastomere skladno s tehnološko dokumentacijo
 • prevzame surovine oz. polizdelke
 • pripravi surovine za predelavo po predpisanih recepturah
 • dozira surovine po mešalnem predpisu in mešalnem programu
 • izvaja različne tehnike priprave polimernih materialov za predelavo
 • pripravi polizdelke za dodelavo
 • ročno ali avtomatsko vodi mešalni ciklus in nadzira delovanje linije za mešanje
 • predlaga izboljšave postopkov v proizvodnem procesu
 • pozna tipične polimere, njihove značilne lastnosti (fizikalne, kemijske, termične, električne, predelovalne ...), načine predelave in področja uporabe
 • pozna lastnosti pomožnih materialov, ki se uporabljajo v tehnološkem procesu predelave in obdelave polimerov
 • razume vpliv pogojev predelave na lastnosti polimerov
 • pozna različne tehnike priprave elastomerov (doziranje, niansiranje, mešanje, domešavanje, sejanje, kalandriranje, hlajenje, temperiranje, razrez plošč)
 • pozna različne tehnologije predelave elastomerov (brizganje, stiskanje, ekstrudiranje, kalandriranje, vulkanizacija)
 • razume pomen dozirnega časa za ekonomičnost delovnega procesa
 • zna uporabljati programsko strojno opremo
upravlja stroje za injekcijsko stiskanje gumenotehničnih izdelkov
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi orodje za injekcijsko stiskanje ter obvlada njegovo menjavo
 • pripravi stroj in nastavi parametre po tehnološki dokumentaciji
 • preveri pravilnost delovanja strojev s spremljanjem parametrov
 • upravlja stroj za injekcijsko stiskanje
 • odpravlja zastoje
 • dodela stiskani izdelek
 • odpravi napake na izdelku
 • pozna tehnike injekcijskega stiskanja in značilnosti delovanja injektorjev
 • obvlada osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje strojev za injekcijsko stiskanje
 • pozna razloge za strojelom in razume posledice
 • pozna vrsto, konstrukcijo in delovanje orodij za injekcijsko stiskanje
 • pozna stroje za injekcijsko stiskanje
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na izdelkih
 • pozna postopke za dodelavo izdelkov
upravlja kalandrsko linijo
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi orodje za kalandriranje ter obvlada njegovo menjavo
 • nastavi parametre za kalandrsko linijo skladno s tehnološko dokumentacijo
 • preveri pravilnost delovanja kalandrske linije
 • upravlja kalandrsko linijo
 • odpravlja zastoje
 • dodela (pol)izdelke
 • odpravi napake na (pol)izdelkih
 • pozna kalandrske linije
 • pozna osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje kalandrskih linij
 • obvlada tehnike kalandriranja
 • pozna razloge za strojelom in razume posledice
 • pozna konstrukcijo in delovanje orodij za kalandriranje
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na izdelkih
upravlja stroje za ekstrudiranje
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi orodje za ekstrudiranje ter obvlada njegovo menjavo
 • nastavi parametre ekstruderja
 • preveri pravilnost delovanja strojev
 • upravlja stroj za ekstrudiranje
 • odpravlja zastoje
 • odpravi napake na (pol)izdelku
 • obvlada tehnike ekstrudiranja
 • pozna osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje strojev za ekstrudiranje
 • pozna razloge za strojelom in razume posledice
 • pozna konstrukcijo in delovanje orodij za ekstrudiranje
 • pozna stroje za ekstrudiranje
 • pozna ekstruderske linije
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na (pol)izdelkih
upravlja stroje za laminiranje
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi orodje za laminiranje ter obvlada njegovo menjavo
 • pripravi plastične dele za spajanje (obrezuje in prilagaja sestavne dele)
 • nastavi parametre stroja
 • preveri pravilnost delovanja strojev
 • upravlja stroj za laminiranje
 • odpravlja zastoje
 • dodela (pol)izdelek
 • odpravi napake na (pol)izdelku
 • obvlada osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje strojev za laminiranje
 • pozna konstrukcijo in delovanje orodij za laminiranje
 • pozna stroje za laminiranje
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na (pol)izdelkih
upravlja konfekcijske stroje
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi potrebno orodje za konfekcioniranje in obvlada njegovo menjavo
 • razvrsti valje po dimenzijah in kakovosti oblog glede na delovni nalog
 • namesti premazna jedra na vrtilno napravo in centrira jedra
 • nastavi parametre stroja skladno s tehnološko dokumentacijo
 • preveri pravilnost delovanja strojev
 • upravlja konfekcijski stroj
 • odpravlja zastoje
 • dodela (pol)izdelek
 • odpravi napake na izdelku
 • obvlada osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje konfekcijskih strojev
 • pozna konstrukcijo in delovanje orodij za konfekcioniranje
 • pozna konfekcijske stroje
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na izdelkih
upravlja vulkanizacijske naprave
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • izbere in pripravi potrebno orodje za vulkanizacijo
 • nastavi parametre stroja, vulkanizacijske linije oz. kotla
 • preveri pravilnost delovanja strojev oz. linij
 • upravlja stroj, linijo oz. kotel za vulkanizacijo
 • odpravlja zastoje
 • dodela (pol)izdelek
 • odpravi napake na (pol)izdelku
 • obvlada osnove krmiljenja in regulacij za upravljanje vulkanizacijskih naprav
 • pozna konstrukcijo in delovanje orodij za vulkanizacijo
 • pozna osnove strojnih elementov, hidravlike in pnevmatike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na (pol)izdelkih
skladišči polizdelke in izdelke
 • prevzame, pripravi ali odpremi polizdelek
 • skladišči ali odpremi izdelke
 • izvaja notranji transport
 • pripravi embalažo, sortira in embalira
 • dokumentira vzorce embalaže in izdelkov
 • preskladišči neustrezne in odpisane materiale
 • kontrolira zaloge in evidentira porabo materialov
 • preverja skladnost podatkov
 • pozna načela skladiščenja
 • pozna delovanje delovnih strojev v skladišču
 • pozna postopke za notranji transport polizdelkov in izdelkov
 • pozna splošne postopke za vodenje skladišča
 • pozna osnove materialnega poslovanja
Administrativna dela izpolnjuje proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco o sprejetih, izdanih in vrnjenih količinah surovin (materialov) in izdelkov
 • vodi evidenco poteka dela
 • vodi tehnično-tehnološko dokumentacijo, sestavlja prevzemne in podobne zapisnike
 • pozna tehnološko dokumentacijo
Komercialna dela upošteva načela ekonomike dela in delovnega procesa
 • oceni možne stroške dela
 • uporablja računalniška orodja in opremo za urejanje številskih podatkov
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • razume ekonomske in okoljske učinke varčevanja energije, materiala in časa ter recikliranja odpadkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • načrtuje, pripravi in zagotavlja kakovost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • racionalno rabi energijo, material in čas ter odgovorno ravna z odpadki
 • sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi po načelih učinkovitega sporazumevanja in spoštovanja poslovnega bontona
 • se stalno strokovno usposablja in skrbi za osebni razvoj
 • spremlja in izvaja uvedene postopke sistemov zagotavljanja kakovosti
 • spremlja izdelane količine in izkoristke
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • varuje poslovne skrivnosti
 • razvija čut za kakovostno delo in odgovorno ravnanje
 • razvija svoje spretnosti, podjetnost, vedenje in inovativnost
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna procese uvedenega sistema zagotavljanja kakovosti
 • pozna pomen kakovostno opravljenega dela
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje orodje, stroje in naprave s specifikami tehnologij
 • obvešča nadrejenega o okvarah in zastojih
 • zamenja standardne dele orodja
 • čisti orodje, stroje in naprave
 • skrbi za čistost delovnih prostorov
 • obvlada enostavne postopke vzdrževanja strojev in naprav
 • razume delovanje strojev in pomen rednega in kakovostnega vzdrževanja strojev in naprav
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna ukrepe v primeru okvare, zastoja ali nepravilnega delovanja strojev in naprav
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • obvlada osnovno komunikacijo v tujem jeziku
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • sodeluje v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpisane varnostne ukrepe
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja stroje in naprave
 • poučen je o nevarnih snoveh, ki jih uporablja
 • pravilno in varno uporablja surovine
 • posreduje informacije za pripravo poročil o periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • pozna predpise in delovno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna in razume navodila za varno delo in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna nevarnosti pri delu in možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev, delovnih sredstev
 • pozna ukrepe osnovne prve pomoči in evakuacije
 • pozna in razume pomen varnosti pri delu s kemikalijami, z električnimi in s strojnimi napravami
upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga nevarne snovi, izdelke in embalažo v skladu s predpisi in z navodili o varovanju okolja
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu z navodili in s predpisi
 • posreduje informacije za pripravo dokumentacije o neustreznosti in količini odpadnih materialov
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • razume pomen ekologije
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Boris Kuselj, SAVATEC, družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o., Kranj
 • Nataša Mrgole, SAVATEC, , družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o., Kranj
 • Metka Zevnik, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Tomaž Kumer, ZSSS - KNG Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Koordinator:

 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.