Poklicni standard

Naziv:

Postrešček

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.7.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Postrešček (41455280)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • opravlja pomožna fizična dela v gospodinjstvu
 • nudi spremstvo in pomoč strankam
 • opravlja hišne in pisarniške selitve
 • opravlja kurirske storitve
 • opravlja manjša popravila v stanovanjih in objektih
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se z uporabniki in s sodelavci 
 • varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira lastno delo v skladu z dnevnimi naročili
 • preveri prejeta naročila (klice na telefon ter pisna naročila)
 • opravi razpored prioritete dnevnih opravil
Priprava dela oz. delovnega mesta Ustrezno se pripravi glede na vrsto dela
 • pripravi delovno obleko
 • pripravi delovne pripomočke in sredstva ter opremo glede na vrsto dela
Operativna dela Opravlja pomožna fizična dela v gospodinjstvu
 • prenaša in dostavlja prtljago v hotelih, na postajah, letališčih in drugod
 • čisti sneg s pločnikov in dohodnih poti
 • prenaša premog in drva
 • prenaša in pospravlja drva in ostala kuriva
 • stepa preproge
 • čisti steklene in ostale površine (čisti okna, pometa ...)
 • ureja in čisti grobove
 • okopava vrtove
 • kosi travo
 • obrezuje živo mejo, drevesa in grmovje
 • opravlja nakupe, prinaša blago iz trgovine
 • odnaša kosovne odpadke
 • uporablja pripomočke in orodja v skladu z navodili za uporabo

 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrsto čiščenja
 • pozna principe ločevanj odpadkov
 • pozna različna vrtna orodja in jih zna uporabljati
Nudi spremstvo in pomoč strankam
 • stranki nudi spremstvo in pomoč pri opravilih, opravkih, sprehodih …
 • spremlja stranke k zdravniku, na vlak ali avtobus, v trgovino …
 • spremlja turiste do želene lokacije
 • usmerja turiste na lokacije prevoznih sredstev (avtobusi, vlaki, letala …)
 • usmerja turiste v turistične informacijske pisarne

 • pozna okolico glede na mesto svojega delovanja
 • pozna osnove bontona in primerne komunikacije
Opravlja hišne in pisarniške selitve
 • opravlja selitve pohištva in stanovanjske opreme
 • opravlja selitve klavirjev in pianinov
 • opravlja selitve pisarniškega materiala
 • demontira in montira pohištvo

 • zna ustrezno pripraviti in zaščititi opremo in pohištvo za prevoz
 • zna pravilno namestiti opremo in pohištvo v prevozno sredstvo
 • zna uporabljati osnovno mizarsko orodje in pripomočke
 • pozna ustrezne pripomočke za dvigovanje bremen
Opravlja kurirske storitve
 • dostavlja sporočila, pakete in druge pošiljke za stranke
 • ureja dokumente, s pooblastilom lastnika dokumentov
 • prenaša listine (položnice, recepti, računi … )
 • prenaša in raznaša reklamne materiale

 • zna varno prenašati različne osebne dokumente in listne
 • pozna pomen zaupnosti osebnih podatkov
 • pozna okolico v kateri opravlja kurirske storitve
Opravlja manjša popravila dela v stanovanjih in objektih
 • zaliva in prezračuje ter z občasnimi obhodi nadzoruje stanovanja med odsotnostjo lastnikov stanovanj
 • opravlja manjša popravila na poškodovani keramiki
 • opravlja manjša pleskarska dela
 • opravlja manjša vodoinštalacijska dela (zamenjava tesnil na pipah, čiščenje sifona, odmaševanje odtokov …)
 • opravlja manjša mizarska dela (menjanje trakov pri žaluzijah, menjava vratnih tečajev)

 • pozna različne materiale, pripomočke in orodja za polaganje keramike
 • pozna različne materiale, pripomočke in orodja za zaključna zidarska      
 • in pleskarska dela
 • pozna osnovna orodja za popravilo vodovodnih pip in odtokov
 • pozna ostala splošna orodja za vzdrževanje hiše ali stanovanja
 • razume navodila za uporabo različnih materialov za polaganje keramike
Administrativna dela arhivira dokumente
 • vodi evidence opravljenih storitev
 • vodi evidence naročil strank
 • pozna osnove vodenja in arhiviranja dokumentacije
Komercialna dela skrbi za svojo prepoznavnost
 • išče stranke
 • svetuje strankam
 • pripravi ponudbo in kalkulacijo cene
 • pozna in razume osnovna načela uspešnega komuniciranja
Zagotavljanje kakovosti nadzoruje kvaliteto svojega dela
 • ekonomično porablja material, čas in energijo
 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
Komunikacija Komunicira z svojimi strankami in sodelavci
 • komunicira s strankami in sodelavci
 • pozna in razume osnovna načela uspešnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost in varnost strank
 • uporablja pripomočke in orodja v skladu z navodili za uporabo
 • pri delu varuje okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna in razume načela zdravega življenja
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mitja Saje, s.p., Drobne uslužnostne dejavnosti
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS
 • Mirt Nagy, ZRSZZ, Služba za poklicno orientacijo

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.