Novice

Iskanje po novicah

Novice

Število zadetkov: 112

Datum objave Naslov Povzetek
19.03.2024 Usposabljanje kandidatov za svetovalce v postopku NPK
11.09.2023 Usposabljanje kandidatov za svetovalce v postopku NPK
12.05.2023 Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK
13.04.2023 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
31.03.2023 Osvežitveno usposabljanje za izvajalce in svetovalce v postopku NPK
23.01.2023 Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
12.09.2022 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
12.05.2022 Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
24.03.2022 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
27.08.2021 Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
23.07.2021 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
19.05.2021 Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
13.04.2021 Tolmačenje »predbolonjskih« programov
31.03.2021 Preverjanje in potrjevanje NPK – april 2021
12.03.2021 Prvo usposlabljanje svetovalcev na daljavo
15.02.2021 PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
09.02.2021 Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
04.02.2021 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
14.12.2020 20 let uspešnega dela in preko 100.000 NPK certifikatov Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je uspešno izvedel spletni dogodek ob 20. obletnici sistema NPK v Sloveniji, ki se ga je udeležilo maksimalno število predvidenih udeležencev, posnetek dogodka pa je na družbenem omrežju Facebook imel že prvi dan več kot 500 ogledov.
27.11.2020 NPK - 20 let delovanja certifikatnega sistema v Sloveniji
14.10.2020 Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij - predpisi vlade in navodila NIJZ
06.10.2020 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
27.05.2020 Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po 1.6.2020
07.04.2020 Nacionalne poklicne kvalifikacije
05.11.2019 Stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK - Znacilnosti ucenja in ocenjevanja odraslih
05.11.2019 Stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK - Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij
05.11.2019 Stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK CCC
25.10.2019 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
25.10.2019 Letni posveti NPK 2019
03.10.2019 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
15.04.2019 Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK test 13. maja 2019 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli stalno strokovno spopolnjevanje za clane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco z naslovom Komunikacija med clani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK. Namen delavnice je poglobiti znanja pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomocjo timskega dela ter s podrocja eticnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov.
09.04.2019 NADALJNA USPOSABLJANJA ZA ČLANE KOMISIJ, KI JIH IZVAJA DRŽAVNI IZPITNI CENTER
08.04.2019 Posvet za člane komisij in izvajalce s področja zasebnega varovanja
05.04.2019 Posvet za člane komisij in izvajalce s področja zasebnega varovanja
29.03.2019 Vabilo na nadaljnje usposabljanje za NPK Posrednik za nepremičnine
22.01.2019 SMERNICE ZA SPREMLJANJE ZAKONITOSTI IN STROKOVNOSTI DELA KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
22.01.2019 NUJNO POTREBUJEMO ČLANE KOMISIJ ZA NPK 3D OBLIKOVALEC IN ANIMATOR 3818286011
22.01.2019 NUJNO POTREBUJEMO ČLANE KOMISIJ ZA PODROČJE AV
07.01.2019 Javni razpisi za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK
03.10.2018 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
03.04.2018 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
07.11.2017 Letni posveti NPK 2017
13.10.2017 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
05.09.2017 Vabilo na stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Reševanje konfliktov: 18.10. ali 15.11.2017
03.04.2017 NADALJNJA USPOSABLJANJA ZA ČLANE KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK V LETU 2017
20.02.2017 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
07.11.2016 Posveti o postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 2016
01.09.2016 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
27.06.2016 JAVNI POZIV ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
05.05.2016 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
09.02.2016 JAVNI POZIV ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
21.01.2016 JAVNI RAZPISI ZA ČLANE KOMISIJ
13.11.2015 DDV obravnava storitev preverjanja in potrjevanja NPK
12.10.2015 Posveti o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za člane komisij
18.09.2015 Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za izvajalce
17.09.2015 Prva podelitev certifikatov za NPK Plesalec/Plesalka in Koreograf/Koreografinja
18.08.2015 KOMUNIKACIJA MED ČLANI KOMISIJE V POSTOPKIH PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ, ACS, 17. 9. 2015
19.05.2015 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
07.04.2015 NAPOVEDNIK SREČANJ Z IZVAJALCI IN SVETOVALCI V MESECU APRILU 2015
10.03.2015 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
16.06.2014 Obvestilo za člane komisij - NPK s področja gozdarstva
16.06.2014 Obvestilo za člane komisij - NPK maniker in NPK vizažist
03.04.2014 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK - junij 2014
12.03.2014 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
16.09.2013 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
18.03.2013 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je testno objavilo nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Poin Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je testno objavilo nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Poin. Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja. Vsebine so dostopne v slovenskem jeziku, v kratkem pa bodo dostopne tudi v angleškem jeziku
13.03.2013 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
16.10.2012 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
04.10.2012 SPOROČILO ZA ČLANE KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU
23.07.2012 Stroški postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij v Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št.106/10-UPB5) si lahko natančneje pogledate stroške postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij.
10.07.2012 Osebni financni svetovalec
27.06.2012 nadaljnje usposabljanje za člane komisij za NPK s področje zasebnega varovanja
14.06.2012 Forum NPK za člane komisij
11.06.2012 Usposabljanje za člane komisij za NPK s področje gozdarstva
11.06.2012 Izvedeno nadaljnjo usposabljanje za člane komisij za NPK romski koordinator in NPK romski pomočnik
28.05.2012 Posvet o postopkih preverjanja in potrjevanja NPK na področju gradbeništva
28.05.2012 Deregulacija poklicev - med javnim interesom in konkurencnostjo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Agencijo RS za raziskovalno dejavnost sofinanciralo projekt "Deregulacija poklicev - med javnim interesom in konkurenčnostjo". Izvajalec projekta je bila Fakulteta za management, Univerza na Primorskem.
20.04.2012 Javni razpisi
20.04.2012 Nadaljnjo usposabljanje članov komisij za področje vojaščine
07.03.2012 Vabimo vas na konferenco z naslovom Deregulacija poklicev in slovensko ogrodje kvalifikacij - med javnim interesom in konkurencnostjo ki bo v torek, 13. marca 2012, od 9.00 do 15.30 na Fakulteti za management, Cankarjeva 5 v Kopru.
02.03.2012 Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK
20.12.2011 Evropska Komisija sprejela predlog o spremembi Direktive 2005/36/ES
20.12.2011 European commission has adopted a proposal for modernising the Professional Qualifications Directive
15.11.2011 Novi obrazci za presojo dokumentov v zbirni mapi - od 1.12.2011
06.10.2011 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja
13.10.2010 PRAVILNIK o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
05.10.2010 Spremenjen zapis kode NPK pri uvozu podatkov
16.07.2010 Nova navodila za uporabo aplikacije
16.07.2010 Spremenjen uvoz podatkov
12.05.2010 Tiskanje duplikata certifkata Nova funcionalnost aplikacije za izdajanje certifikatov
11.05.2010 Obvestilo RIC-a izvajalcem postopkov ugotavljanja in potrjevanja Spremembe Zakona o NPK
07.05.2010 Evalvacija certifikatnega sistema: Vpliv na razvoj izobraževanja odraslih in individualno zaposljivost
07.05.2010 Novi pravilniki
13.04.2010 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja
03.11.2009 Spremembe Zakona o NPK
01.10.2009 Novo vodstvo
26.05.2009 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja
01.04.2009 Obvestilo o zagovoru portfolija za svetovalce v postopku NPK
27.02.2009 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja - PROGRAM 25. in 26. marca 2009 na CPI
11.11.2008 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja
01.10.2008 Poziv za predlaganje clanov podrocnih odborov za poklicne standarde Rok za oddajo predlogov je 13. oktober 2008
22.04.2008 Obvestilo o zagovoru portfolija za svetovalce v postopku NPK Objavili smo roke za zagovor portfolija
04.04.2008 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja ... dodatne informacije lahko dobite pri Barbari Kunčič (Barbara.Kuncic@cpi.si), telefon 01/586 42 53
19.03.2008 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja - ZAPOLNJENA SKUPINA ... ki bo 16. in 17. aprila 2008.
19.03.2008 Obvestilo o zagovoru portfolija za svetovalce v postopku NPK Objavili smo roke za zagovor portfolija
20.02.2008 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja ... ki bo 26. in 27. marca 2008.
26.10.2007 Usposabljanje za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja ... ki bo 7. in 8. novembra 2007
08.10.2007 Uradni list RS 31/2007 V Uradnem listu RS 31/2007 z dne 6. 4. 2007 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev s katerim so bili sprejeti naslednji poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
08.10.2007 Uradni list RS 85/2007 V Uradnem listu RS 85/2007 z dne 21. 9. 2007je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev s katerim so bili sprejeti naslednji poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
05.10.2007 Izobraževanje za svetovalce v procesu preverjanja in potrjevanja NPK Izobraževanje se bo izvedlo oktobra ali novembra, znan je tudi okvirni program.
21.12.2006 Nov izvajalec V bazo Izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK je bil vpisan novi izvajalec - Srednja šola Ravne.
21.12.2006 Usposabljanje za svetovalce Vabimo vas na program usposabljanja za svetovalce v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.