Poklicni standard

Naziv:

MLINAR/MLINARICA

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Mlinar/mlinarica (54100031)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

MLINAR/MLINARICA (41455480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in opravljene storitve
 6. prevzemati in skladiščiti surovine
 7. pripraviti surovine za mletje in proizvodnjo
 8. mleti mlevske izdelke
 9. izdelati kaše, kosmiče, namenske moke in mešanice, instant izdelke ter ekstrudirane mlevske izdelke
 10. mešati enostavna  krmila iz stranskih proizvodov mletja
 11. pakirati izdelke
 12. skladiščiti in transportirati  mlevske izdelke
 13. nabaviti  surovine in prodati  izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda tehnološko dokumentacijo in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo, analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna osnove prehrane in naravoslovnih ved, povezanih s prehrano (biologija, kemija hrane ...)
 • razume analizne izvide za surovine
 • razume pomen proti eksplozijskih ukrepov v prašnih prostorih
 • pozna osnove HACCP
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja in pravilna osebna zaščitna sredstva
 • obleče delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • pozna osnovna načela izdelave varnega živila
 • pozna možne posledice zaradi nepravilnega ravnanja z živili: mikrobiološko, kemijsko in fizikalno kvarjenje
 • pozna tehnološke lastnosti surovin
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna načela in zahteve HACCP-sistema

Operativna dela prevzame in skladišči surovine
 • izvrši kakovostni in količinski prevzem surovine in jo sortira glede na kakovost
 • nadzoruje vlago in temperaturo zrnja in skladišča v času skladiščenja
 • tehta surovine
 • zna organoleptično oceniti surovine (tudi prisotnost škodljivcev: plesni, bakterije, insekti, glodalci, kamenje, prst ...)
 • pozna transportne naprave
 • pozna ustrezne pogoje za skladiščenje surovin

pripravi surovine za mletje in proizvodnjo
 • upravlja strojne naprave za transport, mešanje zrn ter tehtanje
 • tehta zrnje
 • upravlja in uravnava naprave za čiščenje, vlaženje, odležavanje zrnja pred mletjem, luščenjem, kosmičenjem
 • pozna sestavo žitnega zrna in ostalih zrn za mletje
 • zna pripraviti surovino za mletje
 • pozna stroje in naprave za transport, čiščenje in vlaženje surovine
 • zna uporabiti laboratorijske izvide za kontrolo pripravljenosti surovine
 • zna kontrolirati in regulirati kvaliteto čiščenja in stopnjo vlage v zrnju

melje mlevske izdelke (iz pšenice, rži, koruze, ajde, prosa ... in ostalih zrn)
 • nadzira in uravnava drobljenje in mletje zrnja
 • nadzira presejavanje in uravnava združevanje posameznih faz mletja
 • nadzira in uravnava luščenje in izdelavo kaš
 • uravnava mešanje mlevskih izdelkov
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna principe delovanja strojev in naprav za mletje zrnja
 • zna uravnavati mletje zrn
 • zna kontrolirati kakovost mlevskih izdelkov in izračunati izkoristek surovine
 • zna uporabiti laboratorijske izvide za polizdelke in končne izdelke
 • pozna pomen posameznih kakovostnih parametrov za uporabnike mlevskih izdelkov
 • zna sortirati mlevske izdelke po granulaciji in kvaliteti in jih zna mešati
 • zna vzdrževati stroje in naprave za mletje ter transport
izdeluje kosmiče (iz ovsa, ječmena, pšenice, rži, prosa, koruze, ajde ...)
 • uravnava in nadzira luščenje in brušenje zrn
 • uravnava parjenje in stiskanje zrn v kosmiče
 • uravnava in nadzira sušenje kosmičev
 • pozna tehnologijo izdelave kosmičev
 • zna samostojno kontrolirati izdelke
 • zna izračunati izkoristek surovine
izdeluje namenske moke in mešanice
 • meša moke in zrnja ter druge surovine po recepturi
 • pozna pomen posameznih kakovostnih parametrov za uporabnike namenskih mok in mešanic za pekovske in druge izdelke
izdeluje instant izdelke
 • uravnava kuhanje - parjenje zrnja in mlevskih izdelkov
 • regulira tlak in temperaturo
 • uravnava in nadzira sušenje instant izdelka
 • pozna postopek izdelave instant izdelkov
 • zna kontrolirati termično obdelavo surovine
 • zna kontrolirati sušenje in mletje instant izdelkov
 • pozna možnosti za kvarjenje živila zaradi nepravilno vodenega procesa
izdeluje ekstrudirane mlevske izdelke
 • meša surovine za ekstrudirane mlevske izdelke po recepturi
 • uravnava in nadzira delovanje ekstrudorja
 • regulira tlak, temperaturo in čas
 • nadzira površinsko obdelavo ekstrudiranih proizvodov
 • pozna tehnologijo izdelave ekstrudiranih izdelkov
 • pozna možnosti za kvarjenje živila zaradi nepravilno vodenega procesa
meša enostavna krmila iz stranskih proizvodov mletja
 • meša zrnja in mlevske izdelke po recepturi
 • pozna kemični sestav posameznih produktov mletja
 • pozna pomen posameznih kakovostnih parametrov za krmila in pozna predpise za kakovost krmil

pakira izdelke
 • strojno ali ročno tehta izdelke
 • deklarira in pakira izdelke
 • vodi evidenco mase predpakiranih izdelkov
 • pozna stroje za tehtanje in pakiranje mlevskih izdelkov
 • zna kontrolirati kakovost mlevskih izdelkov
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
skladišči in transportira mlevske izdelke
 • kontrolira vlago, temperaturo in prezračevanje v skladišču pakiranih izdelkov in silosih
 • nadzira skladiščenje v silosih, pretakanje, tehtanje in transport rinfuza mlevskih izdelkov
 • pozna ustrezne razmere za skladiščenje živila
 • pozna možnosti za organoleptične in tehnološke poškodbe živila zaradi nepravilnega skladiščenja (previsoka temperatura in vlaga)
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala in proizvedene količine
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • zna sestaviti in izpolnjevati vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil in prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna pripraviti ponudbo  izdelkov
 • zna določiti ceno izdelka
 • zna tržiti svoje izdelke
 • pozna cene surovin na trgu
 • pozna osnove podjetništva
 • pozna osnove psihologije prodaje
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • zna uporabljati sodobna komunikacijska sredstva
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • vmesno preverja kakovost posameznih faz mletja pred mešanjem
 • kontrolira kakovost izdelka
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, embalažo, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin, embalaže in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna škodljivce žit in mlevskih izdelkov
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • zna določiti ustrezen obseg in frekvenco čiščenja
 • zna vzdrževati stroje in naprave
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci in z dobavitelji
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna uporabljati sodobna komunikacijska sredstva
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna komunicirati v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • ločeno zbira in odstranjuje odpadke

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mojca Primic, Žito Ljubljana, GZS
 • Mojca Mlakar, Pekarna Grosuplje,GZS
 • Danilo Kobal, Mlinotest Ajdovščina, GZS
 • Milan Grebenc, Mlin in pekarna, Bistrica 19, Šentrupert, OZS
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA  
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Robert Piskač, Pekarna Piskač
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.