Poklicni standard

Naziv:

Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka (72743100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • Dnevno sprejema in razume navodila za delo in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah.
 • Reže in žaga steklo skladno z navodili za delo tako, da doseže čim boljši izkoristek steklenih predizdelkov.
 • Izvaja osnovno dodelavo stekla z uporabo različnih strojev in sredstev in pri tem upošteva navodila nadrejenega ter zagotavlja ravnost reza in čistost površine.
 • Vrta steklo  na označenih mestih s strojem za vrtanje stekla in pri tem pazi, da je obkrušek čim manjši ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti  stekla oz. debelini stekla.
 • Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.
 • Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam.
 • Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela dnevno sprejema navodila za delo in skladno z njimi načrtuje svoje delo
 • razume navodila za delo in spremljanje delovnega procesa
 • obvlada delovno zaporedje
 • načrtuje svoje delo po fazah
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • obvlada delovno zaporedje po fazah izbranega postopka
 • upošteva standarde in norme dela

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, materiale, orodje in si organizira delovno mesto
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval pri delu
 • pripravi podlago za varno odložitev stekla
 • pozna vertikalne in horizontalne brusilne stroje, ter brusne materiale
Operativna dela reže in žaga steklo skladno z navodili za delo tako, da doseže čim boljši izkoristek
 • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek materiala pri rezanju
 • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
 • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
 • razreže  in žaga steklo različnih debelin z uporabo različnih pripomočkov  tako, da je najmanj kala
 • odreže steklene kape z rezalnim strojem
 • uporablja ustrezne  rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno z navodili proizvajalca in s pravili varnega ravnanja s stroji
 • pravilno odstranjuje odpadno steklo
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • razume kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne faze dela
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
izvaja osnovno dodelavo stekla z uporabo različnih strojev in sredstev in upošteva navodila nadrejenega ter zagotavlja ravnost reza in čistost površine
 • razvršča steklo in izdelke in izloča neustrezne izdelke glede na kakovostni razred in napake v steklu
 • pripravi polizdelke za brušenje
 • pripravi stroj za brušenje
 • pripravi gladilne in polirne plošče in druga polirna sredstva
 • zamenja brusne, gladilne in polirne plošče, ko je to potrebno
 • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
 • po potrebi uravnoveša brusno ploščo
 • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
 • obvlada pravilni način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
 • zatali robove z ustrezno mešanico zemeljskega plina in kisika, glede na vrsto stekla in debelino,  da prepreči deformacijo izdelka
 • brusi osnovne prvine na  izdelek po tehnični dokumentaciji in vzorcu
 • brusi posamezne faze dodelave:
         -predbrušenje in glajenje dna
         -predbrušenje in glajenje vrha
         -notranje in zunanje robljenje
         -robljenje dna
         -poliranje in filcanje dna
         -poliranje in filcanje vrha
         -mehansko popravilo napak na steklu z brusnimi in polirnimi sredstvi
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • površinsko čisti izdelek z brusnimi trakovi
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • pozna vrste stekla in steklenih izdelkov
 • pozna razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
 • očisti steklo in razume pomen čiščenja stekla s higienskega in z estetskega vidika
 • dela na horizontalnih, vertikalnih in plano brusilnih strojih


vrta steklo na označenih mestih s strojem za vrtanje stekla in pri tem pazi, da je obkrušek čim manjši
 • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
 • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
 • vrta luknje in vribava steklenice ter zamaške s predpisanimi brusnimi sredstvi
 • pozna zahteve prilagoditev pritiska in hitrosti vrtanja za določeno steklo oz.debelino stekla
 • nenehno preverja natančnost lastnega dela z meritvami
Administrativna dela vodi evidenco o različnih delih, obdelavi surovin in procesih dela, porabi materialov in stanju opreme
 • •vodi evidenco opravljenega dela, porabljenega materiala, stanja opreme, zalogah materiala itd.
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in izdelkov
 • določi ustrezni postopek za doseganje najboljše kakovosti
 • kontrolira kakovost ter ostale parametre izdelave izdelkov
 • kontrolira rezultate lastnega dela in se na nepravilnosti učinkovito odzove
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • uporablja stroje, orodja in naprave učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili
 • seznanjen je s standardi kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje svoje delovno mesto in stroje, ki jih uporablja
 • pozna zahteve za vzdrževanje delovnih strojev in naprav sproti kontrolira stanje svojega delovnega mesta, delovnih naprav ter skrbi za vzdrževanje le-teh
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki delovnega procesa
 • uporablja osnove komuniciranja in strokovno terminologijo
 • komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z drugimi
 • deluje v različnih timih v delovnem okolju
 • uporablja sodobna komunikacijska sredstva
Varovanje zdravja in okolja dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 • obvezno uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • upošteva navodila in standarde za varno delo
 • ločeno zbira, razvršča in primerno odstrani odpadni material
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna ukrepe prve pomoči ob opeklinah in drugih poškodbah

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret,  Šolski center Rogaška Slatina

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.