Poklicni standard

Naziv:

Mojster/mojstrica kozmetične nege

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster/mojstrica kozmetične nege (88588850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparate skladno s predpisanimi sanitarno-higienskimi predpisi,
 • pripraviti sebe ter stranko na kozmetično storitev,
 • komunicirati s strankami z uporabo strokovne terminologije in ugotavljati strankine želje/potrebe, obenem ji svetovati o izbiri in izvedbi kozmetičnih storitev,
 • učinkovito komunicirati ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • izvajati kozmetične storitve: nega obraza, nega telesa, nega rok, nega nog, masaža, ličenje,
 • svetovati strankam o uporabi kozmetičnih izdelkov in storitev, o pomenu zdravega načina življenja ter preventivnih učinkih kozmetičnih izdelkov in storitev,
 • načrtovati in izvajati praktično izobraževanje in uvajati nove sodelavce v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov s področja varnosti in zdravja pri delu, vsakokratnih priporočil uradne medicinske stroke, okoljevarstvenih načel ter predpisov s področja požarne varnosti v svoji poslovni enoti,
 • nadzorovati delovne procese v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote,
 • zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo ter delo sodelavcev
 • predvidi čas za določeno delo in o tem seznani stranko
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in pripravi delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in standardi
 • upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pripravi delovno okolje, kozmetične izdelke, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatov in pripomočkov
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije in jo izvaja ter vodi predpisano evidenco
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede kozmetične storitve
 • pregleda stranko in ugotovi njeno anamnezo, indikacije in kontraindikacije za določeno kozmetično storitev
 • ugotovi, predvidi in upošteva različne vplive na potek in izvedbo določene kozmetične storitve
 • na podlagi ugotovitev priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • presodi, kdaj stranko napotiti k splošnemu zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti (v primeru zaznanih (hujših) tveganj zavrne opravljanje storitve) 

na osnovi pregleda načrtuje kozmetične postopke za izbrano storitev in pripravi stranko
 • izdela izvedbeni načrt kozmetičnih postopkov za storitve (nega obraza, nega telesa, nega rok, nega nog, masaža, ličenje)
 • izdela individualni načrt kozmetičnega postopka glede na ugotovljene strankine potrebe in želje
 • testira stranko na preobčutljivost za kozmetični izdelek in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • pripravi stranko na izbrano storitev
 • upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži in kožnih priveskih
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži ter njihovo manifestiranje na koži
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože, nohtov in dlak
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • pozna značilnosti različnih tipov kože v različnih starostnih obdobjih
 • pozna metode za določanje tipov kože in jih uporabi v praksi
pripravi kozmetične izdelke, pripomočke in aparate za izvedbo načrtovane storitve
 • izbere in pripravi za uporabo potrebne in ustrezne kozmetične izdelke, pripomočke in aparate za načrtovano storitev
 • uporabi zaščitna sredstva in upošteva načela dobre higienske prakse
 • pripravi obravnavano področje/mesto na telesu na izvedbo načrtovane storitve
 • pozna sestavo, delovanje in uporabo različnih kozmetičnih izdelkov
 • pozna delovanje in učinke kozmetičnih aparatov na človeško telo
 • uporablja kozmetične aparate in prepozna kontraindikacije za njihovo uporabo
 • izbrane kozmetične izdelke in preparate, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov


izvaja nego obraza
 • izvede ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege obraza
 • površinsko čisti obraz
 • površinsko lušči poroženele celice na obrazu (piling)
 • globinsko čisti kožo
 • masira obraz
 • nanaša maske in obloge na obraz
 • začasno odstrani odvečne dlake na obrazu
 • oblikuje in barva obrvi in trepalnice
 • zaščiti kožo po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • liči obraz in pozna pomen estetike v kozmetiki
izvaja nego telesa
 • izvede ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege in pre-/oblikovanja telesa
 • površinsko očisti kožo na obravnavanem delu telesa
 • površinsko lušči poroženele celice na obravnavanem delu telesa (piling)
 • globinsko čisti kožo na obravnavanem delu telesa
 • pozna različne masažne tehnike in masira obravnavano področje telesa
 • nanaša maske in obloge na telo
 • začasno odstrani odvečne dlake
 • zaščiti kožo po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike v kozmetični dejavnosti
izvaja nego rok
 • izvaja ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege rok in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte
 • ureja poroženeli del obnohtne kožice
 • lakira nohte in izvaja permanentno lakiranje nohtov
 • pozna različne materiale in tehnike modeliranja nohtov
 • masira roke
 • nanese maske in obloge na roke in nohte
 • površinsko lušči poroženele celice kože na rokah (piling)
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike v kozmetični dejavnosti in ga upošteva pri svojem delu
izvaja nego nog
 • izvaja ročne in aparaturne tehnike kozmetične nege nog in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte na nogah
 • ureja poroženeli del obnohtne kožice in obnohtni kanal
 • odstrani estetske nanose na nohtih nog in lakira nohte na nogah s klasičnimi in permanentnimi laki
 • izvaja masažo nog
 • nanese maske in obloge na noge in nohte na nogah
 • površinsko lušči poroženele celice kože na nogah (piling)
 • odstrani trdo kožo na stopalih
 • sanira razpoke na koži stopal
 • neinvazivno obravnava žulje, otiščance, vraščene nohte in kurja očesa
 • zaščiti kožo in nohte na nogah po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna pomen estetike in ga upošteva pri svojem delu
masira telo oziroma različne dele telesa
 • izvaja različne masažne tehnike in pozna učinke na telo in na splošno počutje stranke
 • izvaja klasično masažo in osnovne tehnike limfne drenaže za kozmetične indikacije
 • izvaja osnovne aparaturne masažne tehnike za kozmetične indikacije
liči obraz in telo
 • izvede temeljno ličenje obraza
 • izvede namensko in specialno ličenje
 • izbere barve in teksture ličil
 • liči obraz in telo za različne priložnosti (poroka, svečani dogodki ipd.)
 • liči obraz in telo glede na namen (fotografiranje, snemanje ipd.)
 • liči oči, nos, ustnice, ličnice
 • liči in oblikuje obrvi
 • pozna vrste umetnih trepalnic (strip cele in čopke) ter jih pritrjuje in odstranjuje
 • pozna in prepozna podtone kože ter tene kože
 • pozna pomen estetike pri ličenju
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za kozmetično nego
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, jih zna uporabiti pri kozmetični negi ter jih skladiščiti
 • izbere ustrezne negovalne kozmetične izdelke
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov
 • kozmetične izdelke uporabi in shrani skladno s proizvajalčevimi navodili in z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • pripravi in uporabi različne kozmetične pripravke za individualno kozmetično nego
načrtuje, svetuje in trži kozmetične aparate, izdelke, storitve in aktivnosti
 • pridobi informacije za sprejemanje tržnih odločitev
 • ugotovi nakupne odločitve strank
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • s strokovnjaki drugih področij in poslovnimi partnerji sodeluje pri prodaji in promociji kozmetičnih izdelkov, aparatov, storitev in drugih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje) in jih promovira
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • informira in trži kozmetične produkte in storitve za posamezne ciljne skupine
 • pozna osnove poslovanja in trženja
svetuje stranki
 • strokovno svetuje in odgovarja na vprašanja v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z aparati in s storitvami
 • svetuje o negi obraza in telesa prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje
 • svetuje o osnovah zdrave prehrane in zdravega načina življenja
 • pozna pomen preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov ter svetuje v zvezi s tem
praktično usposablja dijake ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani udeleženca z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • udeležencem določi dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela izobraževanja in usposabljanja
 • izbere učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznani se s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov in drugih udeležencev ter jih upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake in druge udeležence za delo in učenje
 • pozna pravice in obveznosti dijaka iz učne pogodbe in delovnega razmerja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z načinom dela in s podrobnejšimi zdravstveno-varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novozaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • seznani nove delavce z izjavo o varnosti z oceno tveganja za področno delovno mesto
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • uporablja razne učne oblike in metode ter izbere najustreznejše glede na učno situacijo
Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • analizira poslovno okolje, v katerem deluje
 • ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti in skrbi za donosnost poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • izvaja plačilni promet
 • uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna in upošteva vrste in strukturo stroškov dela in materialov ter njihov vpliv na poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
 • upošteva kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • zaznava spremembe v poslovni uspešnosti in ustrezno ukrepa
 • bere bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • spremlja osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • načrtuje in prikazuje potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • sprejema kratkoročne in dolgoročne finančne odločitve
 • seznani se z davčnim sistemom in s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznani se z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • uporablja sodobne načine elektronskega poslovanja in sledi digitalizaciji poslovnih procesov
Administrativna dela vodi dokumentacijo in evidence
 • nastavi in vodi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in želenih kozmetičnih storitev
 • naroči in obvešča stranke
 • izpolni in vodi evidenco stranke o opravljenih storitvah
 • vodi različne evidence o uporabi kozmetičnih izdelkov in pripomočkov skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • preveri rok uporabe kozmetičnih izdelkov
 • evidentira in shranjuje kozmetične izdelke
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi poslovno enoto
 • vodi strokovni tim ali sodeluje v njem
 • spremlja svoje delo in delo sodelavcev, načrtuje in ocenjuje lastni in njihov razvoj
 • skrbi za lastno izobraževanje in usposabljanje, razvoj sodelavcev ter načrtuje organizacijo izobraževanja in usposabljanja
 • zagotovi izvajanje pravic s področja delovnopravne zakonodaje (ZDR, kolektivne pogodbe, osnovne institute pogodbe o zaposlitvi ipd.)

Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • upošteva zakonitosti poslovanja kozmetičnega salona
 • razume pomen delovanja inšpekcijskih služb
 • seznanjen je z internimi akti podjetja ter jih razume
 • pozna postopke dela, uporabo aparatov in uporabo kozmetičnih izdelkov skladno s proizvajalčevimi navodili
 • sistematično spremlja zadovoljstvo strank z opravljeno storitvijo (spremljanje pohval in pritožb)
 • spremlja in nadzira kakovost opravljenega dela sodelavcev in jih motivira za stalen strokovni razvoj
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve ter izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotovi kakovost lastnega dela
 • zagotovi neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotovi higieno prostorov, opreme in sebe skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • seznanja se z aktualnimi trendi v kozmetiki, novimi materiali in postopki, aparaturami in razume osnove njihovega delovanja, učinkovanja in uporabo
 • smiselno in varno uvaja novosti v delovni proces
 • varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije pri izvajanju kozmetične dejavnosti
 • upošteva predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • preveri in vzdržuje aparate za varno kozmetično delo
 • zagotovi tehnično brezhibnost kozmetičnih aparatur skladno s proizvajalčevimi navodili
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vodi in se vključuje v timsko delo pri izvajanju kozmetičnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in z drugimi zunanjimi strokovnjaki za kozmetično dejavnost ter s strankami
 • komunicira v enem tujem jeziku in še najmanj v drugem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • glede na ugotovljeno stanje kože uporabnika seznani s postopki kozmetične nege, indikacijami, kontraindikacijami in možnimi reakcijami na koži
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • skrbi za lastno in strankino zdravje in varnost v okviru izvajanja kozmetične storitve in nege
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporabi zaščitna sredstva pri delu
 • preventivno ukrepa pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
 • posebno pozornost nameni nevarnim in infektivnim odpadkom in z njimi ravna skladno s predpisi
 • posebno pozornost nameni ravnanju z uporabljenimi instrumenti in priborom
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • upošteva ergonomska načela pri ureditvi delovnih mest
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov in ukrepe ob tem
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • zna nuditi oskrbo strankam v primeru neželenih posledic zaradi izvedbe storitve


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • mag. Petra Keršmanc, Inštitut za kozmetiko VIST– raziskovalka, Ljubljana
 • Kati Grom, Zdravstvene in kozmetične storitve, Kati Grom, s. p., Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.