Poklicni standard

Naziv:

Vizažist/vizažistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Vizažist/vizažistka (81500031)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vizažist/vizažistka (03810240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparature skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • pripraviti sebe ter stranko na ličenje,
 • ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi ličenja,
 • izvajati temeljne storitve ličenja – ličiti obraz in telo,
 • izvajati namenska ličenja za različne priložnosti ter specialna ličenja,
 • izbirati in uporabljati različne kozmetične izdelke za ličenje,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti ter delovati v timu,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in stranki predstavi storitev
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • predvidi čas za določeno delo
 • naroča stranke in načrtuje urnik dela
 • pozna normative porabe materiala in načrtuje nabavo materialov in pripomočkov
 • pozna osnove organizacije dela

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto/delovno okolje
 • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
 • pripravi delovno okolje, kozmetične izdelke, aparate in pripomočke za opravljanje dela
 • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatur in pripomočkov
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
 • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
Operativna dela posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve ličenja
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za storitev ličenja
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo ličenja
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži ter njihovo manifestiranje na koži
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože in dlak ter jih poimenuje
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • analizira značilnosti obraza
 • svetuje ličenje glede na priložnost, namen in modni trend
 • svetuje strankam pri izbiri izdelkov in pripomočkov za ličenje
 • pozna anatomijo in fiziologijo kože in kožnih priveskov
 • pozna metode za določanje tipov kože
 • pozna morfološke tipe in prepozna morfologijo obraza
 • pozna različne stile ličenja glede na priložnost, namen in glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • pozna klasične in trenutne trende

na osnovi pregleda načrtuje postopek ličenja in pripravi stranko
 • izdela individualni načrt postopka ličenja glede na ugotovljene strankine potrebe in želje
 • zaščiti stranko z zaščitnimi sredstvi
 • odstrani morebitne nanose ličil in očisti kožo
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži in kožnih priveskov
 • pozna značilnosti različnih tipov kože v različnih starostnih obdobjih
 • pozna metode za določanje tipov kože
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za ličenje
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, ki jih uporablja pri ličenju
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov za ličenje
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in  z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • izbira, meša in uporablja različne kozmetične izdelke za ličenje
 • izbrane kozmetične izdelke in preparate, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov
izvaja temeljno ličenje
 • pripravi kožo na ličenje
 • izvaja tehnike in uporablja kozmetične izdelke in pripomočke za čiščenja obraza
 • oblikuje obrvi in odstranjuje odvečne dlake na obrazu
 • izbere tip in barvo podlage glede na tip in ten kože
 • preoblikuje morfologijo obraza z uporabo korekcijskih tehnik
 • ročno in aparaturno nanaša kozmetične izdelke za ličenje
 • pozna in uporablja pripomočke za ročno nanašanje kozmetičnih izdelkov za ličenje (čopiči, gobice ...)
 • pozna pripomočke za aparaturno nanašanje kozmetičnih izdelkov (air brush tehnika)
 • izbira in izvaja tehnike korekcijskega ličenja, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega ličenja za različne namene
 • pozna in izbira kozmetične izdelke, s katerimi lahko doseže želeni rezultat
 • pozna anatomijo obraza in telesa z vidika ličenja
 • pozna pravila oblikovanja obrvi glede na elemente (morfologijo) obraza
 • pozna in izvaja tehnike oblikovanja obrvi
 • pozna estetiko in simetrijo obraza
 • prepozna neestetske pojave na obrazu
 • pozna in prepozna podtone kože ter tene kože
 • pozna osnove senčenja in osvetljevanja
 • pozna in izvaja tehnike teniranja, niansiranja, senčenja, barvanja
 • pozna osnove kromatologije
 • pozna barvni krog in osnove mešanja barv
liči oči
 • analizira oblike oči
 • izbere barve in teksture senčil glede na obliko in barvo oči
 • izbere čopiče
 • nanese in utrdi senčila s čopiči
 • občrta oči
 • izbere in nanaša maskaro
 • izbere in uporabi pripomočke za namestitev umetnih trepalnic
 • namesti umetne trepalnice
 • pozna vrste umetnih trepalnic (strip - cele, čopki) in jih nanaša/pritrjuje
 • pozna oblike oči in vek
 • pozna in uporablja pripomočke in izdelke za ličenje oči
 • pozna tehnike senčenja, občrtavanja oči
liči nos
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo nosu
 • korigira nos glede na razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike za korekcijo nosu
liči ustnice
 • oceni velikost in obliko ustnic glede na razmerja med elementi obraza
 • nanese podlago
 • občrta ustnice s svinčnikom
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil z ozirom na celotno usklajenost
 • pozna in izbere vrsto šminke glede na teksturo (sijaj, obstojnost, ipd.)
 • pozna in izvaja različne tehnike nanašanja šminke
 • pozna velikosti in oblike ustnic glede na razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike občrtavanja ustnic s svinčnikom
 • pozna usklajenost barve šmink glede na celoten izgled
 • pozna in izvaja tehnike in izdelke za utrjevanje šminke
liči ličnice
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo ličnic
 • korigira ličnice glede na razmerje med elementi obraza z uporabo korektivnih izdelkov (podlage in senčila)
 • pozna razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike in izdelke za korekcijo ličnic
liči in oblikuje obrvi
 • odstrani odvečne dlačice obrvi in oblikuje lok obrvi z ustreznimi tehnikami (pinceta, škarje, britvica) za neposreden nanos ličil
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo obrvi
 • pozna in izvaja različne tehnike ličenja obrvi

izvaja namensko in specialno ličenje
 • pozna in razlikuje tehnike ličenja glede na namen, in sicer:izvaja tehnike ličenja za črno-belo in barvno fotografijo ter snemanjeizvaja tehnike ličenja za posebne priložnosti (poroka, večerno ličenje, korekcijsko ličenje ipd.)izvaja osnovne tehnike ličenja glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za fotografijo
 • pozna in upošteva zakonitosti črno-bele in barvne fotografije in razliko med njima
 • pozna in upošteva učinke osvetlitve telesa in prostora ter razdalje
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za televizijsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za filmsko kamero
 • pozna in upošteva značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
liči telo
 • uskladi ten kože na drugih delih telesa s tenom kože na obrazu
 • z ličili korigira nepravilnosti na koži telesa
 • ustvari želen videz kože na telesu (sijaj, matirano, ipd.)
Administrativna dela izpolnjuje in vodi dokumentacijo
 • naroča in obvešča stranke
 • vodi različne evidence o uporabi kozmetičnih izdelkov in pripomočkov skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • preverja rok uporabe kozmetičnih izdelkov
 • evidentira in shranjuje kozmetične izdelke
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za vodenje evidenc
 • z osebnimi podatki ravna skladno z veljavnimi predpisi
 • vodi lastno evidenco o izrabi delovnega časa
Komercialna dela uporablja podjetniške spretnosti in vedenje
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • sodeluje in posluje z različnimi poslovnimi partnerji
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • pripravlja cenik storitev
 • izdela predračun in račun za plačilo
 • pozna in uporablja osnove kalkulacij in pripravi elemente kalkulacij
 • pozna in upošteva normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja neoporečnost kozmetičnih izdelkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna in v svoji dejavnosti smiselno upošteva Kodeks etike kozmetikov Slovenije
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • preverja in spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
Komunikacija komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strankami
 • vključuje se v timsko delo pri izvajanju ličenja
 • komunicira s poslovnimi partnerji, s sodelavci in drugimi zunanjimi strokovnjaki za kozmetično dejavnost ter s strankami
 • glede na ugotovljeno stanje kože uporabnika seznani s postopki ličenja, z indikacijami, s kontraindikacijami in z možnimi reakcijami na koži
 • pozna zakonitosti komunikacije, ki so potrebne za delo s stranko
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in strankino varnost
 • pozna in izvaja predpise zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • seznanjen je z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • z odpadki ravna skladno s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo
 • varčno ravna z energijo, vodo in materialom
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in odpadno embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • delo opravlja skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • seznanjen je z ergonomskimi načeli pri ureditvi svojega delovnega okolja/mesta in jih upošteva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov in ukrepe ob tem
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh ter zna nuditi oskrbo v nastalih situacijah
 • skrbi za lastno zdravje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Marjanca Sešek, Opera Ljubljana, Ljubljana
 • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
 • Saša Godejša, Fi Produkcija, d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), LjubljanaVaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.