Poklicni standard

Naziv:

Čistilec/čistilka prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Čistilec/čistilka prostorov (81400020)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Čistilec/čistilka prostorov (41824180)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • namestiti osebno varovalno opremo in se pripraviti na delo,
 • organizirati svoje delo in ga izvesti skladno z delovnim nalogom,
 • pripraviti čistilne stroje, delovne pripomočke in druge materiale, potrebne za delo,
 • ročno in strojno čistiti prostore in opremo v prostorih dnevno oz. v rednih krajših časovnih zaporedjih,
 • dezinficirati predmete,
 • vzdrževati higieno pripomočkov za čiščenje in nadrejenim sporočati napake/lome na delovnih sredstvih,
 • komunicirati z drugimi skladno s svojimi delovnimi pristojnostmi,
 • varovati lastno zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo skladno z načrtom dnevnega čiščenja (vsakodnevna ponavljajoča se dela čiščenja) oz. rednega čiščenja v krajših časovnih razmikih
 • prouči načrt dnevnega čiščenja
 • načrtuje lastno delo skladno z načrtom dela in se vključuje v delo v skupini
 • izvaja delovni načrt čiščenja v določenem sosledju faz in postopkov
Priprava dela oz. delovnega mesta osebno se pripravi, kot tudi delovno mesto in potrebna delovna sredstva ter material
 • pripravi sebe in si namesti zaščitno delovno opremo skladno s predpisi na področju varstva in zaščite pri delu
 • pripravi čistilni voziček, ga opremi s čistili in delovnimi pripomočki za izvedbo rednega dnevnega čiščenja
 • pripravi si potrebno količino potrošnega materiala (toaletni papir, milo, vrečke …)
 • pripravi potrebne delovne stroje (sesalnik za suho/mokro sesanje, kombimat stroj, stroj za pometanje)
 • spremlja zaloge delovnih sredstev, naroča in prevzema potrošni material
Operativna dela čisti prostore in opremo v prostorih
 • upošteva vrstni red čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • prazni in čisti koše za smeti in ločeno odlaga odpadke skladno s predpisi
 • čisti talne površine, opremo, stavbno pohištvo in steklene površine na dosegu rok
 • čisti in pomiva prostore in opremo ročno in strojno
 • izvaja suho/mokro sesanje talnih oblog s sesalnikom/kombimatom
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča papirno galanterijo in dišave, vrečke za odpadke
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča skladno z delovnim načrtom čiščenja
uporablja čistila in čistilne pripomočke
 • razlikuje med različnimi materiali, ki jih bo čistil in glede na lastnosti materialov uporabi pravo čistilo (čistilo za različne talne obloge, za steklene površine, sanitarije in druge površine glede na namen)
 • uporablja čistila skladno s proizvajalčevimi  navodili
 • pripravi predpisano koncentracijo čistilne raztopine za uporabo
 • uporablja čistilni voziček skladno z opredeljenim sistemom (sistem dveh veder ali sistem predpripravljenih krp ali drugo)
 • čisti skladno s sistemom 4-barvnih krp
dezinficira
 • dezinficira površine, ki prihajajo v stik s kožo (kljuke, sanitarne površine, ograje in druga držala)
 • namešča dezinfekcijska sredstva
 • uporablja sredstva za dezinfekcijo skladno s proizvajalčevimi navodili
Komercialna dela prevzema in shranjuje material
 • shranjuje čistila skladno s proizvajalčevimi navodili
 • spremlja zalogo materiala in sporoča odgovorni osebi potrebe po zalogah
Administrativna dela izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in sporoča o stanju tehnične opreme
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo
 • poroča o stanju opreme za delo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • varuje poslovne informacije, do katerih ima dostop
 • zagotavlja kakovost storitev skladno s standardi na področju čiščenja
 • spremlja razvoj na področju čistil in čistilnih sredstev
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva
 • preverja tehnično opremo in pripomočke za delo in odgovornim sporoča morebitne napake/lome na delovnih sredstvih
 • menja potrošni material na sesalnikih in čistilnih strojih za vodo
 • vzdržuje higieno delovnih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • ustno in pisno komunicira s sodelavci
 • posreduje za delo pomembne informacije pravočasno
 • komunicira s strankami v okviru svojih delovnih pristojnosti
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno zdravje in varnost
 • ravna skladno z navodili o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • ravna skladno z navodili nadrejenega za zaščito zdravja na delovnem mestu (higienska priporočila, ergonomska priporočila, navodila za uporabo osebne varovalne opreme in druga navodila za varovanje zdravja na delovnem mestu)
 • pozna nevarnosti dela in delovnega okolja ter pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za ohranitev zdravja in preprečitev nezgod

varuje okolje
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi in jih odlaga na predpisan način
 • sortira odpadke skladno s predpisi o ločenem odlaganju odpadkov in pripravi odpadne materiale za odvoz

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Iva Verbnik, Solis-TR, d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM, d. o. o., Čiščenje in trgovina, Kranj
 • Martinka Picelj, PACOM, d. o. o., Trgovina in storitve, Novo mesto
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, d. o. o., Storitve in trgovina, Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM, d. o. o., Podjetje za servis in zastopanje, Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG storitve, d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, predstavnica Sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana, in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.