Poklicni standard

Naziv:

Avtoklepar/ avtokleparka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoklepar/ avtokleparka (23256210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 4. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi kalkulacije za končni obračun svojega dela,
 5. zagotavljati osebno higieno in higieno delovnega prostora z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 6. samostojno komunicirati s predpostavljenimi, sodelavci in ustrezno svetovati strankam v zvezi s popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu,
 7. z ustreznimi metodami kakovostne postavitve diagnoze, vzdrževanja, izdelave in predelave okvirjev, karoserij, nadgradenj ter ostalih delov, sklopov in sistemov na vozilu,
 8. opremiti motorna vozila z dodatno opremo in s priborom,
 9. ob poznavanju ustreznih delovnih postopkov vzdrževati, popravljati in izdelati antikorozijsko zaščito.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava, organizacija in analiza lastnega dela
 • zbiranje in samostojno ovrednotenje informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtovanje, pripravljanje in zagotavljanje ustreznega poteka lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določanje časa, potrebnega za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • poznavanje principov organizacije dela in časovnih normativov za izvedbo posameznih nalog
 • znanje uporabe informacijske tehnologije
 • poznavanje orodij in naprav za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodij
 • pripravljanje seznama potrebnega materiala, opreme, orodij in navodil za izvajanje del
 • pripravljanje vozila za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbiranje nadomestnih rezervnih delov in drugega potrebnega materiala za izvedbo del
 • poznavanje sistemov, sklopov in delov na motorju in podvozju
 • poznavanje električne napeljave in električne opreme vozila
Operativna dela diagnostika stanja okvirjev, karoserij, nadgradenj in ostalih delov, sklopov in sistemov
 • proučevanje tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih navodil za zahtevnejša popravila oziroma izdelavo poročil z uporabo računalniških orodij
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar z metodično preiskavo na okvirjih, karoserijah in nadgradnjah
 • pripravljanje predloga za odpravljanje poškodb, napak in okvar za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • poznavanje merilnih in kontrolnih pripomočkov, orodij in naprav za diagnozo stanja okvirjev, karoserij in nadgradenj
 • obvladovanje postopkov za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze poškodb, napak in okvar
 • poznavanje vrst karoserij
vzdrževanje, popravilo, izdelava, predelovanje in preureditev okvirjev, karoserij in nadgradnje
 • demontiranje in montiranje karoserijskih delov na vozilu s prilagajanjem, nastavljanjem in spajanjem
 • montiranje in demontiranje rezervnih delov, sistemov ali sklopov
 • izdelovanje, vzdrževanje ali popravljanje delov in sklopov okvirjev, karoserij in nadgradenj z obdelavo, s preoblikovanjem in spajanjem iz kovinskih in nekovinskih materialov
 • ravnanje, predelovanje in preurejanje okvirjev, karoserij in nadgradenj na ravnalni mizi z vlečno napravo in ostalimi specialnimi orodji za to delo
vzdrževanje, popravilo in vgradnja rezervnih delov, sklopov in sistemov
 • vzdrževanje in popravljanje prezračevalne, ogrevalne naprave in hladilne naprave
 • vzdrževanje in popravljanje izpušnih sistemov, krmilnih sistemov in platišč
 • vzdrževanje, menjavanje in vgrajevanje steklenih rezervnih delov in njihovih mehanizmov
 • vzdrževanje in menjavanje svetlobnih teles
 • vzdrževanje, popravljanje in menjavanje rezervnih delov iz umetnih mas
opremljanje z dodatno opremo in s priborom
 • montiranje dodatne opreme in pribora (prtljažnik, spojler, vlečna kljuka, športni izpušni sistemi)
 • poznavanje dodatne opreme in pribora glede na tip vozila in zakonske predpise
 • poznavanje postopkov identifikacije dodatne opreme in vpisov opreme v homologacijske papirje
vzdrževanje, popravilo in izdelava antikorozijske zaščite
 • pripravljanje površine z mehansko in s kemično obdelavo ter z razmastitvijo za nadaljnjo obdelavo
 • vzdrževanje, popravljanje in nanašanje protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja
 • poznavanje postopkov izbire in priprave materialov za zaščito površin (iz lesa, kovine, plastike) pred kemičnimi in mehaničnimi vplivi
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije
 • izdelovanje poročil o opravljenem delu
 • obvladovanje dela z informacijsko tehnologijo
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • naročanje in skladiščenje rezervnih delov in opreme
 • izdelovanje kalkulacije storitev opravljenega dela in porabljenega materiala
 • uporabljanje  sistema označevanja in iskanja rezervnih delov
 • poznavanje tovarniških normativov za porabo časa in materiala
 • razlikovanje stroškov dela in materiala, ki ga uporablja
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti dela in storitve
 • zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • kontroliranje in ocenjevanje rezultata lastnega dela
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • poznavanje sistemov zagotavljanja kakovosti
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
kontrola kakovosti delov, sklopov in sistemov
 • kontroliranje stanja in nastavitve podvozja, okvirja, karoserije, nadgradnje vozila z ustreznimi meritvami
 • poznavanje postopkov za odkrivanje in odpravljanje napak
 • poznavanje postopkov merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami
Vzdrževanje in popravila kontrola, nastavitev ter vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se jih uporablja pri lastnem delu
 • nastavljanje, pregledovanje in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se jih uporablja pri lastnem delu
 • upoštevanje varnostnih navodil
 • poznavanje postopkov za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja, skladno s standardi oziroma proizvajalčevimi tehničnimi podatki
Komunikacija kooperativni odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • reševanje problemov pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporabljanje strokovne terminologije
 • poznavanje pravil timskega dela
svetovanje strankam
 • sprejemanje strank in njihovo seznanjanje s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, s potrebnim časom za izvedbo del
 • svetovanje strankam pri odločitvah o popravilih, vgradnji dodatne opreme in vzdrževalnih delih na vozilu
 • obveščanje stranke o preseganju potrebnih popravil in zamenjav, določenih s predkalkulacijo
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja in svetovanja s strankami ob reklamacijah
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • opravljanje dela z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme
 • upoštevanje navodil za varno delo
 • poznavanje predpisov o zdravju in varstvu pri delu
 • poznavanje možnih poškodb zaradi napačne uporabe strojev
varovanje okolja v delavnici in na delovnem mestu
 • uporabljanje snovi in opreme skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • poznavanje postopkov za pravilno skladiščenje, odstranjevanje in delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o. o., Trbovlje
 • Fani Al-Mansour, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Janez Fortuna, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Vinko Kucler, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Matjaž Avsec, Gospodarska zbornica Slovenije

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.