Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.4.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (68647610)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

  • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
  • racionalno rabi energijo, material in čas        
  • varuje zdravje in okolje
  • komunicira s strankami
  • predela sadje v sadni sok
  • predela sok v sadno vino
  • predela sadno vino v  kis
  • predela sadje v žganje
  • suši sadje
  • izdeluje marmelado in džem
  • pripravlja kompote
  • trži svoje izdelke

  5. Opis poklicnega standarda

  Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
  Analiza, načrtovanje in organizacija dela Planira in organizira delo
  • načrtuje predelavo sadja na kmetiji
  • organizira lastno delo in delo drugih članov družine
  • pozna postopke predelave sadja
  Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi stroje in naprave za delo
  • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
  • pripravi stroje in orodja za delo
  • očisti naprave in jih po potrebi tudi razkuži
  Operativna dela Predela sadje v sadni sok
  • odbere sadje za sok 
  • zmelje sadje
  • stiska sadje
  • bistri sok
  • filtrira/stabilizira sok
  • pasterizira sok
  • stekleniči sok
  • etiketira in označuje steklenice
  • zna uporabljati priprave za merjenje vsebnosti sladkorja in kislin
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za pripravo  sadnega soka
  • opere sadje in pripravi sadje za mletje
  • pozna postopke in tehnologije mletja sadja
  • zna uporabljati sadne mline
  • pozna postopek in tehnologijo stiskanja sadja
  • zna uporabljati različne stiskalnice
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se jim zna izogniti
  • pozna sredstva za bistrenje soka
  • pozna načine in postopek filtriranja soka
  • filtrira ali stabilizira sok
  • zna uporabljati pasterizator
  • zna stekleničiti sok, zapreti in označiti steklenice
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  Predela sok v sadno vino
  • pripravi sadje za mletje
  • melje sadje
  • stiska sadje
  • pripravi mošt za alkoholno vrenje
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se mu zna  izogniti
  • pozna tehnologijo, proces in pogoje alkoholnega vrenja
  • razsluzi mošt
  • doda žlahtne kvasovke in nadomesti vrelno veho
  • kontrolira  potek alkoholnega vrenja
  • zna brezzračno pretočiti  sadno vino
  • stabilizira vino
  • stekleniči sadno vino
  • etiketira in označuje steklenice
  • pozna načine in postopke filtriranja
  • pozna tipe filtrov
  • zna pripraviti sadno vino za  filtriranje
  • zna stekleničiti sadno vino  in označiti steklenice
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  • zna vzdrževati in čistiti stroje ter opremo za kletarjenje
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za kletarjenje
  Predela sadno vino v kis
  • pripravi sadno vino za ocetno-kislinsko vrenje
  • kontrolira vrenje
  • stekleniči kis
  • etiketira in označuje steklenice
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za pripravo kisa
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se jim zna izogniti
  • pozna metode ocetno-kislinske fermentacije
  • pozna pogoje delovanja ocetno-kislinskih bakterij
  • zna kontrolirati  kis
  • pozna postopke  priprave sadnega vina za ocetno-kislinsko fermentacijo
  • zna oceniti senzorično kakovost kisa in po potrebi kis filtrira
  • zna stekleničiti kis in označiti steklenice
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  • zna vzdrževati in čistiti orodje ter opremo za pripravo kisa
  Predela sadje v žganje
  • pripravi sadje na alkoholno vrenje
  • kontrolira alkoholno vrenje
  • destilira žganje
  • hrani žganje
  • stekleniči žganje
  • etiketira in označuje steklenice
  • pripravi tradicionalen izdelek iz sadja in žganja
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za žganjekuho
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se jim zna izogniti
  • pozna tehnologijo in proces alkoholnega vrenja
  • pozna postopek in tehnologijo destilacije
  • zna ločiti metilni in etilni alkohol ter patoko (višje alkohole)
  • zna uporabljati priprave za merjenje sladkorja, kislin in alkohola
  • pozna pogoje hranjenja in načine staranja žganja
  • zna stekleničiti žganje in označiti steklenice
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  • zna vzdrževati in čistiti stroje ter opremo za žganjekuho
  Suši sadje
  • odbere in opere sadje za sušenje
  • pripravi sadje za sušenje
  • suši sadje
  • kontrolira sušenje sadja
  • hrani sadje
  • pakira sadje
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za sušenje sadja
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se jim zna izogniti
  • zna uporabljati stroje za pripravo sadja za sušenje (lupilec, razkoščičevalec)
  • pozna postopek in tehnologijo sušenja za posamezne vrste sadja
  • pozna načine preprečevanja porjavenja
  • pozna tehnologijo izenačevanja vlage
  • pozna pogoje shranjevanja suhega sadja
  • pozna načine pakiranja suhega sadja
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  • zna vzdrževati in čistiti stroje ter opremo za sušenje sadja
  Izdeluje marmelado in džem
  • odbere, opere in pripravi sadje za kuhanje
  • kuha marmelado in džem
  • dodaja marmeladi dodatke
  • polni kozarce z marmelado
  • etiketira in označuje kozarce
  • pozna zdravstvene in sanitarno-tehnične pogoje za konzerviranje sadja
  • pozna povzročitelje kvarjenja in se jim    zna  izogniti
  • zna uporabljati priprave  za pripravo sadja za marmelado in džem(lupilec, razkoščičevalec, krhljar)
  • pozna tehnologijo in postopek priprave marmelade in džema
  • pozna začimbe, zelišča in dovoljene dodatke marmeladam in džemom
  • zna polniti marmelado in džem v kozarce, jih zapreti in označiti
  • pozna pogoje za skladiščenje  marmelade in džema
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  Pripravlja kompote
  • odbere, opere in pripravi sadje za kompote
  • polni kozarce s sadjem
  • dodaja sladki naliv
  • zapre in toplotno obdela kozarce s kompotom
  • ohlaja kozarce s kompotom
  • etiketira in označuje kozarce
  • zna uporabljati pripomočke za pripravo sadja za kompote (lupilec, razkoščičevalec, krhljar)
  • pozna tehnologijo in postopek kuhanja kompotov
  • pozna začimbe, zelišča za dodatek kompotom
  • pozna predpise o označevanju izdelkov
  • pozna pogoje shranjevanja  kompotov
  • zna vzdrževati in čistiti stroje ter opremo za pripravo  kompotov
  Administrativna dela Vodi evidence
  • pozna poslovno dokumentacijo
  • vodi evidence v skladu s pravili vodiča dobre higienske prakse oz. HACCP
  • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
  Komercialna dela Trži svoje izdelke
  • ugotavlja potrebe na trgu
  • odziva se na posebne zahteve trga
  • predstavi svoje izdelke na sejmih, tržnici, prireditvah ipd.
  • dogovarja se s strankami glede naročil
  • zna izračunati lastno ceno
  • pozna ciljne skupine porabnikov
  • pozna konkurenco
  • pozna načine promocije svojih izdelkov
  • zna prilagoditi način in stil predstavitve izdelkov različnim namenom
  • pozna osnovne tehnike prodaje
  • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
  Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost opravljene storitve in izdelka
  • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
  • zagotavlja kakovost lastnega dela
  • zagotavlja kvaliteto surovin in izdelkov
  • izvaja načela dobre higienske prakse
  • pozna standarde kakovosti
  • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
  Vzdrževanje in popravila Vzdržuje stroje in inventar
  • vzdržuje aparate, stroje in inventar
  • pozna postopke čiščenja strojev, aparatov in inventarja
  • pozna standarde za varstvo pri delu na področju vzdrževanja
  Komunikacija Komunicira s strankami
  • vzdržuje stike s strankami
  • svetuje strankam
  • ravna v skladu s poslovnim bontonom
  • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
  • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
  • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
  • pozna pomen sodobne informacijske tehnologije
  Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje
  • dela v skladu s predpisi
  • pozna predpise o požarni varnosti
  • pozna sanitarno-higienske predpise in ravna v skladu z njimi
  • pozna predpise o varovanju okolja
  • pozna predpise o dopolnilnih dejavnostih

  6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

   • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
   • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
   • Jožica Vodopivec Rozman, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Ljubljana
   • Jelka Čop, CPI

   Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

   • mag. Darja Štarkl, CPI

   Vaš brskalnik je zastarel!

   Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.