Izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Aktualno

Gradiva iz Osvežitvenega usposabljanja za izvajalce in svetovalce v postopku NPK, 17. 3. 2023

 

Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list, št. 37/10, 77/18)

Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ( Uradnji list RS, št. 41/15)

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15, 182/20 in 127/22)

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/izvajalci/

Oglejte si javne razpise za izvajalce.

Oglejte si javne pozive za izvajalce.

 

Vpis v register postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

10. člen (izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij) Zakona o preverjanju in potrjevanju NPK (Ur.l. št.1/07)

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij. Postopek vpisa in način vodenja registra določi minister.

Natančen postopek vpisa ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij  Register kot javno knjigo vodi Državni izpitni center.

Podrobnejša navodila o vpisu v register najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.