Poklicni standard

Naziv:

Ročno obločni/obločna varilec/varilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.5.2015

Predhodniki:

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (52100021)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (12080750)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. pregleda dokumentacijo, pripravi delovno mesto in potrebno opremo, orodje ter material
 2. izvaja varilna dela z uporabo ročnega obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo, skladno z zahtevami dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS)
 3. preverja kakovost svojega izvedenega dela z uporabo osnov vizualne preiskave in dimenzijske kontrole varjenih spojev
 4. vzdržuje delovno in osebno ter drugo varovalno opremo
 5. sporazumeva se s sodelavci
 6. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe in okolice

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo, pripravi delovno mesto in potrebno opremo, orodje ter material
 • ugotovi tehnološke zahteve na osnovi spremne dokumentacije (načrt izdelka, popis varilnega postopka, navodila ipd.)
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • izbere potrebna orodja, opremo ter osnovni in dodajni material za varjenje na osnovi zahtev spremne dokumentacije
 • izbere primerno zaščitno delovno opremo in pripomočke za varno delo
 • pozna osnove elektrotehnike (električni tok in napetost, prevodnost različnih materialov, izolatorji ipd.) in potencialne nevarnosti
 • pozna  osnovno delitev materialov (kovine, plastične mase…) in njihove osnovne lastnosti (specifična teža, temperatura taljenja, nerjavnost, varivost,…)
 • razume osnovne geometrijske pojme (prostornina, površina, koti ipd.) in uporablja osnovne matematične operacije (seštevanje, množenje ipd.)
 • medsebojno loči različne osnovne načine varjenja in naprave za varjenje (TIG, MIG/MAG …)
 • pozna zaščitne pline, ki se uporabljajo za varjenje pri različnih postopkih spajanja
 • pozna osnovne načine razreza in mehanske obdelave materialov
 • pozna osnovne in dodajne materiale za varjenje
 • pozna različne tipe oplaščenja elektrod (bazični, rutilni, kisli, celulozni …)
 • redno pregleduje in skrbi za enostavno vzdrževanje naprav, orodij, strojev in pripomočkov, ki jih uporablja pri delu
Operativna dela izvaja varilna dela z uporabo ročnega obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo, skladno z zahtevami dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS)
 • pripravi in po potrebi vpne varjence v vpenjalne naprave
 • prepozna zahteve spremne dokumentacije, predvsem Popisa varilnega postopka (t. i. WPS)
 • pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje
 • po potrebi izvede predgrevanje varjencev
 • nastavi zahtevane varilne parametre
 • vari skladno z zahtevami spremne dokumentacije (upošteva parametre varjenja, zaporedje varjenja, medvarkovno temperaturo…)
 • izmeri medvarkovno temperaturo, kadar je potrebno
 • preveri usklajenost dimenzije zvara glede na zahteve spremne dokumentacije
 • po varjenju očisti zvare in izdelek
 • po potrebi izpolni zahtevane rubrike v spremni dokumentaciji izdelka
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka in varilne napetosti, hitrost varjenja …)
 • zna uporabljati elektrode z različnimi tipi oplaščenja in razume namen njihove uporabe
 • pozna postopke merjenja temperature varjencev med varjenjem
 • razume pomen oznak osnovnih in dodajnih materialov ter njihovo uporabnost
 • pozna namen postopkov predgrevanja in osnovnih toplotnih obdelav
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njeno uporabo
Zagotavljanje kakovosti preverja kakovost svojega izvedenega dela z uporabo osnov vizualne preiskave in dimenzijske kontrole
 • pregleda in preveri površino zvarnega spoja
 • označuje izdelane zvare s svojo identifikacijsko oznako v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti
 • vključuje elemente samokontrole v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti
 • pozna obstoj in namen standardov in drugih predpisov s področja varjenja
 • pozna obstoj in namen sistema zagotavljanja kakovosti varilskih del
 • seznanjen je  s sistemom izobraževanja in usposabljanja varilnega osebja
 • pozna vlogo preiskav zvarnih spojev in nadzora
 • pozna možne oblike nepravilnosti v zvarnih spojih ter razume osnovne vzroke za njihov nastanek
 • upošteva pomen estetskega videza in funkcije izdelka
 • pozna vlogo varilnega osebja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno in osebno ter drugo varovalno opremo
 • redno opravlja pregled delovne in osebne varovalne opreme
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih opreme, orodij in naprav
 • izvaja manjša vzdrževalna dela delovne in osebne varovalne opreme po navodilih proizvajalca ali internih navodilih
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sodeluje z varilci in inženirji, s tehnologis in službo kakovosti ter z nadrejenimi  in ostalimi sodelavci
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • sprejema, razume in izvaja navodila o poteku dela, varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • zna delati v skupini
 • uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe in okolice
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja ter požarni varnosti
 • skrbi za urejenost delovnega okolja in delovne opreme
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo
 • uporablja osebno in drugo varovalno opremo
 • zavaruje okolje pred sevanjem, škodljivimi plini in drugimi nevarnostmi
 • se ravna po požarnovarstvenih navodilih na delovnem mestu in v bližnji okolici
 • ločeno zbira, sortira in  odstranjuje odpadni material
 • seznanjen je z nevarnostmi dela z odprtim plamenom, električnim tokom, o možnosti zadušitve, požara ali eksplozije v posebnih primerih varjenja (zaprti prostori)
 • pozna možne vzroke poškodb pri delu in  osnove nudenja prve pomoči
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
 • Marko Popit, Log - Cesta Dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Peter Šprajc,  Institut za varilstvo, d. o. o.
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, d. o. o.
 • Jernej Turnšek, Zavar, d. o. o.
 • Tomaž Tement, Zavar, d. o. o.
 • Peter Štrekelj, SKEI – Trimo, d. d.
 • Valentina Papež, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Aron Mrmolja, OPZS, Krovstvo-kovinarstvo Mrmolja, s. p.
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.