Za komisije

Slika strani
Kontakt:

mag. Jelka Kozjak Jezernik

T: 01/548 46 36
E: jelka.kozjak-jezernik@ric.si

Kontakt:

Vesna Sirk

T: 01/548 46 27
E: vesna.sirk@ric.si

Aktualno

Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list, št. 37/10, 77/18)

Državni izpitni center  v skladu z 9. členom Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 77/18 ) objavlja Smernice za spremljanje zakonitosti dela članov komisij.

Oglejte si javne razpise za člane komisije.

Nadaljnja usposabljanja za člane komisij

Na nadaljnja usposabljanja, ki jih organizira Državni izpitni center se lahko člani komisij prijavite preko elektronske prijavnice, ki je na strani pod zavihkom "Usposabljanja".

Namen in naloge komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK):

  • Preverjanje in potrjevanje NPK opravljajo komisije za posamezno poklicno kvalifikacijo, ki jo oblikuje in imenuje Državni izpitni center.
  • Komisije so sestavljene iz treh članov, izbranih iz liste članov, ki jo je določil Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa.
  • Vsi člani komisij morajo imeti licenco.

Naloge članov komisije:

  • Preverjajo in potrjujejo doseganje znanj in spretnosti kandidatov v skladu s Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.