Poklicni standard

Naziv:

Mornar / mornarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.2.2015

Predhodniki:

Mornar/mornarka (84000071)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mornar / mornarka (46218100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. privezovati in odvezovati ladjo
 4. rokovati upravljati s tovorom
 5. čistiti in vzdrževati ladjo
 6. sodelovati v nadzoru na krovu in poveljniškem mostu
 7. uporabljati osnovno ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 8. zagotavljati lastno varnost in zdravje ter varovati  morsko okolje
 9. skrbeti za higieno na ladji in nuditi pomoč ob nesrečah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi svoje delo na podlagi navodil
 • sprejme in razume ustna ali pisna navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanjem razporeda dela nadrejenih
 • preveri, ali so orodja, materiali in oprema za delo v brezhibnem stanju
 • preveri primernost delovnega okolja za varno delo
 • preverja in nadzira varnost na ladji in v njeni okolici
 • upravlja in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih

 • pozna osnove organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja na ladji
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna nevarnosti, ki so prisotne v različnih območjih zaradi terorističnih ali piratskih napadov na ladjo
Operativna dela privezuje in odvezuje ladjo
 • upravlja z ladijskimi vrvmi
 • nadzoruje spuščanje in dvigovanje vrvi
 • preveri, ali je iztrošenost vrvi in opreme v mejah varnostnih standardov vzdržuje in uporablja ladijske vrvi
 • preveri pravilno delovanje naprav za upravljanje z vrvmi
 • nastavlja blažilnike in ostale pripomočke za zaščito ladijskega trupa

 • pozna postopke privezovanja in odvezovanja ladje
 • pozna standarde za vzdrževanje ladijskih vrvi
 • pozna stroje in naprave za vlečenje vrvi
 • pozna naprave za sidranje
ravna s tovorom
 • ugotavlja primernost in postopke za pripravo skladišča za vkrcavanje tovora
 • pripravi skladišče za vkrcavanje tovora
 • naklada, shranjuje, privezuje in razklada tovor
 • skrbi za varno zlaganje in zavarovanje tovora
 • uporablja sisteme za ravnanje z ladijskimi skladišči
 • uporablja ostalo opremo ladijskega skladišča
 • nadzira brezhibnost delovanja opreme za privezovanje tovora
 • vzdržuje naprave za nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora

 • pozna osnove stabilnosti ladje, zlaganja tovora in zavarovanja tovora med plovbo
 • pozna temeljna pravila ladijske konstrukcije ter vplive različnih dejavnikov na vzdolžno stojnost in uravnoteženost
 • pozna (razume) vpliv nakladanja oziroma razkladanja tovora na trim, nagib in stabilnost ladje
 • pozna (razume) obremenitve, ki delujejo na ladjo, ter načine zmanjševanja njihovega vpliva
čisti in vzdržuje ladjo
 • čisti ladijska skladišča
 • čisti krov, nadgradnje in druge skupne prostore
 • čisti ladijske motorje in pogonske stroje
 • vzdržuje ladijske pogonske stroje in druge naprave v strojnici ladje
 • uporablja ročna, električna in pnevmatska orodja
 • nanaša barvo na očiščene in posušene površine
 • čisti in pere skladišča, barva z zaščitno barvo, posebne tovore še s posebno barvo
 • razstavlja, čisti in podmazuje dele opreme, ki se občasno ali vedno vrtijo ali so drugače gibljivi
 • čisti in vzdržuje opremo, pomembno za varnost ljudi na morju
 • čisti in vzdržuje opremo za preprečevanje onesnaženja morja

 • pozna in uporablja čistila in kemična sredstva za čiščenje, ki lahko ogrožajo varnost ter so možni onesnaževalci morja
 • pozna in varno uporablja delovna sredstva za čiščenje
 • pozna osnovne lastnosti ladijskih strojev

Komunikacija uporablja osnovno ladijsko strokovno terminologijo
 • komunicira z nadrejenimi in s sodelavci
 • sprejema, razume in izvaja pisna ter ustna navodila za potek dela
 • uporablja osnovno tehnično izrazoslovje v angleškem jeziku
 • sodeluje v straži na krovu in poveljniškem mostu
 • krmari ladjo, ko je potrebna povečana straža ob daljšem ročnem krmarjenju ladje
 • v stiski na morju oddaja klice na vse načine
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije

 • pozna komunikacijski sistem na ladjah
 • pozna postopke za klic v stiski in prioritetne klice
 • pozna postopke sporazumevanja med ljudmi na ladjah
 • pozna osnove psihologije medsebojnih odnosov oseb na ladjah
 • pozna postopke nadzora, sledenja in usmerjanja  ljudi, ki pridejo na ladjo
 • pozna postopke opazovanja in ukrepanja v primeru napada na ladjo
 • pozna ukaze za krmarjenje ladje
 • pozna osnovno tehnično izrazoslovje v angleškem jeziku

Varovanje zdravja in okolja varuje morsko okolje in lastno zdravje v skladu s predpisi o varnem delu
 • varuje sebe in druge v skladu s predpisi o varnem delu
 • uporablja varnostno in zaščitno opremo
 • uporablja protipožarno opremo
 • pri delu upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požari in varstvu okolja
 • pozna načine označevanja in postopke usmerjanja ljudi proti varnim izhodom
 • upošteva postopke nadzora okolice, predvsem v področjih, ki so nevarna zaradi terorističnih in piratskih napadov

 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna postopke in predpise o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju morskega okolja
 • pozna organizacijo protipožarne službe na ladji
 • pozna vrste in namestitev protipožarne opreme na ladjah
 • pozna načrte za ravnanje ob trčenju ladij, prodoru vode, požaru ali nasedanju
 • pozna načrte za zaščito ladje in posadke ob terorističnem ali piratskem napadu
skrbi za higieno na ladji in nudi pomoč ob nesrečah
 • skrbi za čistočo in urejenost ladje
 • ukrepa, če se zgodi nesreča pri delu
 • uporablja rešilne in reševalne čolne v slabem vremenu
 • nudi pomoč poškodovanim in obolelim osebam

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
 • pozna osnovne ukrepe ob nezgodah, kot so: pravilna lega ponesrečenca, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba
 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba
 • ­Marijan Tončič, GEPŠ

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • ­Klement Drofenik, CPI


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • ­Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Jadran Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • ­Marijan Tončić, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Edvard Roškar, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Albin Železnik, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Robert Stegel, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • ­Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.