Poklicni standard

Naziv:

Modni stilist/modna stilistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Modni stilist/modna stilistka (2140.004.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sodeluje v strokovnem timu
 8. spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti
 9. oblikuje celostno oblačilno podobo
 10. svetuje naročnikom
 11. sodeluje pri nabavi ter naroča oblačila in modne dodatke
 12. opravlja delo po likovno-estetskem sistemu vrednotenja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti
 • spremlja oblikovalske trende
 • spremlja tehnološke novosti v materialih, krojih in izdelavi oblačil
 • pozna zakonitosti tekstilnih materialov
 • zna analizirati in uporabiti oblikovalske trende
 • zna izvesti invencijo novih idej
Operativna dela oblikuje celostno oblačilno podobo
 • zbira in posreduje informacije o oblikovalskih trendih
 • predstavi idejo in jo uskladi z naročnikom
 • izdela in predstavi načrt projekta celostne podobe posameznika
 • oblikuje in vzdržuje podobo naročnika skladno s trendi in z zahtevami
 • sodeluje z oblikovalci
 • sodeluje s strokovno skupino (frizerji, vizažisti, fotografi, koreografi, režiserji ...)
 • sestavlja različne oblačilne kose in modne dodatke v estetsko zaključeno celoto
 • sodeluje pri pripravi modnih revij, sejmov in razstav oblačilnih izdelkov
 • zna uporabiti rezultate analize trga in konkurence
 • pozna zakonitosti samostojnega ali timskega načrtovanja in realizacije celostne podobe posameznika
 • pozna splošne lastnosti tekstilij
 • pozna osnove predstavitvene tehnične risbe, ilustracije in kolažiranja
 • zna izraziti idejo na ustrezen način
 • pozna zakonitosti promocije in trženja tekstilij
 • pozna kulturo oblačenja v različnih zgodovinskih obdobjih
 • pozna vpliv zgodovinskega stila v sodobnih kolekcijah
 • pozna vplive različnih medijev in medijskih oseb na kulturo oblačenja
 • zna sestavljati oblačila skladno z modnimi dodatki
 • pozna funkcije in namembnost različnih oblačil za posamezne priložnosti
 • zna oblikovati celostno oblačilno podobo za različne tipe postav in ljudi
 • pozna pomen nosilcev trendov (trend setterji)
 • pozna zakonistosti modne fotografije
svetuje naročnikom
 • svetuje naročnikom (posameznikom, javnim osebam, podjetjem, agencijam) skladno s trendi in zahtevami
 • svetuje trgovcem
 • svetuje na oddelkih s tekstilijami, z oblačili in modnimi dodatki
 • sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov o aktualnih modnih dogodkih in trendih
 • sodeluje pri pripravi promocijskih materialov
 • zna sestavljati oblačila skladno z modnimi dodatki
 • pozna funkcije in namembnost različnih oblačil za posamezne priložnosti
 • zna oblikovati celostno oblačilno podobo za različne tipe postav in ljudi
 • zna izraziti idejo z ustrezno skico
 • pozna zakonitosti skladnega in estetskega urejanja razstavno-prodajnih prostorov
 • pozna osnovne zakonitosti aranžiranja
Administrativna dela spremlja dokumentacijo
 • spremlja dokumentacijo, povezano z operativnim delom
Komercialna dela sodeluje pri nabavi in naroča
 • naroča oblačila in modne dodatke
 • nudi strokovno pomoč pri nabavi
Vodenje vodi tim in projektno delo
 • sodeluje pri pripravi projektov (modne revije, snemanja, predstavitve, nastopi ...)
 • vodi tim
 • pozna zakonitosti timskega sodelovanja
Nadzor dela nadzira delo drugih
 • sodeluje pri nadzoru dela strokovne skupine
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • opravlja delo po likovno-estetskem sistemu vrednotenja
Komunikacija komunicira z naročniki, s sodelavci in z različnimi strokovnjaki
 • komunicira z naročniki
 • komunicira s projektno skupino
 • komunicira z zunanjimi sodelavci in institucijami (modne agencije, fotografi, frizerji, vizažisti, trgovske hiše, koreografi, režiserji, oglaševalske agencije, oblikovalski studii, gledališča, medijske hiše, proizvajalci …)
 • komunicira s strokovnjaki iz tujine
 • pri komunikaciji uporablja informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja pri delu varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Slavka Pajk, Pajk & Pajk d.o.o.
 • Tanja Devetak, Devetka
 • Zoran Garevski, V.o.o.d.o.o.
 • Nika Urbas, samostojna stilistka
 • Sabina Puc, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
 • Alenka Podlogar, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
 • ga. Bojana Topolovec Amon,, Srednja tekstilna šola Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
 • ga. Nada Zoran, Ministrstvo RS za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
 • ga Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:g. Matjaž Praprotnik, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.