Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka osnovnih vrst kruha (54100161)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (70554070)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in opravljene storitve
 6. voditi  ustrezno dokumentacijo
 7. zamesiti različne vrste testa za kruh in pekovsko pecivo
 8. deliti, oblikovati in vzhajati testo
 9. speči kruh in pekovsko pecivo
 10. ohladiti, hladiti in zamrzniti izdelke
 11. rezati, pakirati in skladiščiti izdelke
 12. nabaviti surovine in prodati izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, tehnološki postopek, analize surovin)
 • opredeli in načrtuje postopke dela (čas in način mešanja, oblikovanje, vzhajanje, peka, ohlajanje, pakiranje, skladiščenje)
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • razume analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna osnove HACCP
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in predpisani osnovni kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v pekarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili

Operativna dela mesi različne vrste testa za kruh in pekovsko pecivo
 • pripravlja surovine,  seje moko ali nadzoruje avtomatski transport in sejanje moke
 • ročno ali strojno tehta surovine
 • dodatno pripravlja surovine: pari določene moke, namaka semena in kosmiče
 • pripravlja kvasne nastavke in kislo testo s kulturami pri indirektnih metodah
 • dozira vodo in druge tekočine
 • prilagaja količino vode glede na kakovost moke in ostale pogoje, ki vplivajo na izdelek
 • uravnava temperaturo vode glede na želeno temperaturo testa upoštevajoč temperaturo surovin in okolja
 • dodaja kvas (prilagaja količino kvasa glede na temperaturo surovin in okolja)
 • kontrolira in dozira ostale surovine (sol, sladkor, maščobe, jajca, mleko, dišave …)
 • meša in mesi testo
 • regulira procese mesitve glede na kakovost moke - kakovost lepka
 • upravlja z mesilnimi stroji
 • pri indirektnih metodah postopno dodaja surovine in vodi proces priprave testa
 • nadzoruje zorenje testa in opravi ponovno mesitev testa
 • pozna osnovne sestavine različnih vrst testa za kruh in pekovsko pecivo
 • zna izbrati recepturo glede na želeni izdelek
 • zna sejati, stepati, mleti topiti …
 • pozna različne načine mesitve glede na vrsto izdelka
 • pozna proces fermentacije
 • zna mehansko mesiti in upravljati z mesilnimi stroji in prekucniki
 • pozna čas mesenja glede na končni izdelek
 • zna pripraviti surovine za mesenje
 • pozna postopek mesenja (dodajanja surovin) in čas mesenja
 • pozna primerno temperaturo testa in prostora, v katerem testo vzhaja
 • pozna lastnosti, ki jih pridobiva testo med počivanjem v kotlu, in zna prilagajati čas počivanja
deli in oblikuje testo ter nadzira njegovo vzhajanje
 • ročno ali strojno deli testo in upravlja z delilnimi stroji
 • kontrolira maso na ročni tehtnici ali s pomočjo avtomatske tehtnice
 • ročno ali strojno oblikuje testo in upravlja z oblikovalnimi stroji
 • zlaga oblikovano testo v pekovske košarice, v modele ali na pekače
 • nadzira vzhajanje in upravlja z vzhajalnimi komorami
 • pozna načine deljenja testa
 • pozna tehtnice in stroje za deljenje
 • pozna postopke osnovnega oblikovanja testa
 • zna ročno in strojno osnovno oblikovati različna testa
 • pozna načine končnega oblikovanja testa
 • zna končno oblikovati testo v različne pekovske  izdelke
 • pozna različne vrste vzhajalnih komor in jih zna pravilno uporabljati
peče kruh in pekovsko pecivo
 • ugotavlja stopnjo vzhajanja  testa in primernost za peko
 • zareže in premaže vzhajane oblikovane kose testa
 • pripravi in upravlja peč za peko (določa temperaturo in druge pogoje za peko)
 • ročno ali avtomatsko vsaja izdelke v peč in nadzira polnjenje peči
 • regulira peko izdelkov (nadzoruje potek pečenja, spreminja pogoje pečenja)
 • ročno ali avtomatsko pobira izdelke iz peči
 • transportira pečene izdelke (ročno z vozički ali avtomatsko na hladilnem traku)
 • pozna različne vrste pekovskih peči
 • pozna procese v testu med peko
 • pozna vplive temperature in vlage na peko
 • zna določiti čas peke
 • pozna napake, povzročene med peko
 • zna izračunati upeko izdelkov
ohlajuje, hladi in zamrzuje izdelke
 • nadzoruje ohlajevanje pečenih izdelkov
 • nadzoruje zamrzovanje ali pasterizacijo posebnih izdelkov
 • poskrbi za kvalitetno in pravilno pripravo izdelkov za skladiščenje
 • pozna različne načine izdelave pekovskih izdelkov z upočasnjeno ali prekinjeno fermentacijo
 • zna izdelati pekovske izdelke s kontrolirano fermentacijo in polpečene izdelke
 • pozna postopek ohlajanja, zamrzovanja in odmrzovanja pekovskih izdelkov
reže, pakira in skladišči izdelke
 • reže ali nadzoruje avtomatsko rezanje izdelkov
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • opremi izdelke z ustrezno deklaracijo
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • izbere pravilen način skladiščenja glede na čas skladiščenja in glede na vrsto izdelkov
 • kontrolira in uravnava pogoje v skladiščih
 • pozna proces staranja, kvarjenja in napake kruha
 • pozna pogoje skladiščenja
 • pozna postopke pakiranja izdelkov
 • zna pekovske izdelke narezati in zapakirati
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • zna sestaviti in izpolnjevati vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil in  prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna oblikovati izložbo s pekovskimi izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • pozna osnove higiene živil
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • zagotavlja ustrezno ravnanje z alergenimi sestavinami
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove osebne higiene ter higiene prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati osnovne parametre kakovosti surovin, embalaže in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna HACCP-sistem v proizvodnji pekovskih izdelkov

Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v pekarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • ločeno zbira in odstranjuje odpadke

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Barbara Zajc Tekavec, Pekarna Grosuplje, GZS
 • Sekcija živilskih dejavnosti, OZS
 • Irena Rihter, Živilska šola Maribor
 • Jasna Komerički, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Robert Piskač, Pekarna Piskač
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji  poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.