Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec/predelovlaka zelenjave na neindustrijski način

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

27.2.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec/predelovlaka zelenjave na neindustrijski način (5410.021.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. pripravi zelenjavo za predelavo
 6. predela zelenjavo v sterilizirane izdelke
 7. predela zelenjavo v pasterizirane izdelke
 8. fermentira zelenjavo
 9. suši zelenjavo
 10. trži svoje izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje predelavo zelenjave na kmetiji
 • organizira lastno delo in delo drugih članov družine
 • zna izdelati načrt predelave zelenjave
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, naprave, pripomočke in surovine za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • pripravi stroje, orodja in material
 • razkuži naprave po potrebi
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna stroje, naprave in material za predelavo zelenjave
Operativna dela pripravi zelenjavo za predelavo
 • sortira zelenjavo glede na kakovost, velikost in zrelost
 • čisti in prebira zelenjavo ter izloča neprimerne ali poškodovane plodove, tujke in ostale primesi
 • pere zelenjavo
predela zelenjavo v sterilizirane izdelke
 • pripravi zelenjavo
 • blanšira zelenjavo
 • kuha zelenjavo
 • pripravi kozarce, pokrove in nalepke
 • pripravi naliv
 • polni kozarce z zelenjavo in jih zalije
 • zapira kozarce
 • sterilizira kozarce
 • ohladi kozarce
 • etiketira kozarce
 • pozna vrste in sorte zelenjave
 • pozna postopek in tehnologijo kuhanja in blanširanja zelenjave
 • pozna dodatke zelenjavi
 • pozna postopek sterilizacije
 • pozna vrste embalaže
 • pozna zakonska določila za označevanje izdelkov
 • pozna pogoje za skladiščenje sterilizirane zelenjave
predela zelenjavo v pasterizirane izdelke
 • pripravi zelenjavo
 • blanšira zelenjavo
 • pripravi kozarce, pokrove in nalepke
 • pripravi naliv
 • polni kozarce z zelenjavo in jih zalije
 • zapira kozarce
 • pasterilizira kozarce
 • etiketira kozarce
 • pozna vrste in sorte zelenjave
 • pozna postopek in tehnologijo kuhanja in blanširanja zelenjave
 • pozna dodatke zelenjavi
 • pozna postopek pasterizacije
 • pozna vrste embalaže
 • pozna zakonska določila za označevanje izdelkov
 • pozna pogoje za skladiščenje sterilizirane zelenjave
fermentira zelenjavo
 • čisti in pripravi zelje in repo za ribanje
 • riba zelje, repo
 • polni v sode, kadi ali bazene
 • dodaja sol po plasteh
 • tlači in obtežuje
 • spremlja in kontrolira fermentacijo
 • pakira kislo zelje in repo v primerno embalažo
 • pozna dodatke
 • pozna vrste embalaže
 • pozna pogoje za skladiščenje fermentirane zelenjave
suši zelenjavo
 • pripravi zelenjavo za sušenje
 • spremlja temperaturo sušenja, vlago in pretok zraka
 • meša, prebira in po potrebi izloča posušene kose
 • izpostavi sušeno zelenjavo zračni vlagi (izenačevanje)
 • shrani suho zelenjavo v ustrezni embalaži
 • pakira suho zelenjavo glede na način prodaje in to označi
 • pozna postopek in tehnologijo sušenja posamezne vrste zelenjave
 • pozna sušilnike
 • pozna tehnologijo izenačevanja vlage
 • pozna pogoje hranjenja suhe zelenjave
 • pozna načine pakiranja suhe zelenjave
 • pozna predpise o označevanju izdelkov
trži svoje izdelke
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • odziva se na posebne zahteve trga
 • predstavi svoje izdelke na sejmih, tržnici, prireditvah ipd.
 • dogovarja se s strankami glede naročil
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja izdelke
 • pozna ciljne skupine porabnikov
 • pozna konkurenco
 • pozna načine promocije svojih izdelkov
 • zna prilagoditi način in stil predstavitve izdelkov različnim namenom
 • pozna osnovne tehnike prodaje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o porabljenih živilih
 • vodi evidence v skladu s pravili HACCP oz. dobre higienske prakse
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto izdelkov
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kvaliteto surovin in izdelkov
 • izvaja načela dobre higienske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje in inventar
 • vzdržuje aparate, stroje in inventar
 • pozna postopke čiščenja strojev, aparatov in inventarja
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna vzdrževalna dela
Komunikacija komunicira s strankami
 • vzdržuje stike z strankami
 • svetuje strankam
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, gostov in sodelavcev
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o dopolnilnih dejavnostih

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Svetek Franci, Dobrunje
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Janja Žagar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Ljubljana
 • Helena Mrzlikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Nova mesto
 • Jožica Vodopivec Rozman, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Ljubljana
 • Mateja Platovšek, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.