Poklicni standard

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (52500011)

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (36430660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati osebno higieno in higieno prostorov z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 4. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 5. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi kalkulacije za končni obračun svojega dela,
 6. samostojno komunicirati s sodelavci in ustrezno svetovati strankam pri uporabi in vzdrževanju pnevmatik in platišč,
 7. z ustreznimi metodami kakovostnega določanja diagnoze, vzdrževanja in popravila pnevmatik in platišč.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje in organizacija lastnega dela
 • načrtovanje lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • izbira in samostojno ovrednotenje informacije iz različnih virov
 • določanje časa, potrebnega za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • poznavanje principa organizacije dela
 • znanje uporabe informacijske tehnologije

Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodja
 • pripravljanje vozila za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbiranje in pripravljanje opreme, orodja in naprav
 • izbiranje potrebnih rezervnih in nadomestnih delov ter potrošnega materiala
 • poznavanje tehničnih navodil in predpisov o pnevmatikah in homologaciji vozil
 • obvladovanje sistema označevanja ter izbire platišč in pnevmatik
 • poznavanje lastnosti, zgradbe in uporabe kovinskih in nekovinskih gradiv
Operativna dela postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
 • uporabljanje postopkov za presojo stopnje obrabe in zamenjave pnevmatik
 • ugotavljanje vzrokov poškodb, napak in okvar na platiščih in pnevmatikah
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter pripravljanje predlog za popravilo
 • na osnovi neobičajne obrabe pnevmatike sklepanje o nepravilnostih  
 • poznavanje metode odpravljanja poškodb, napak in okvar
 • poznavanje tehnologije nadzora tlaka v pnevmatikah in njihovo odčitavanje
vzdrževanje pnevmatik in platišč
 • demontiranje in montiranje kolesa skladno z navodili
 • premontiranje pnevmatike
 • uravnoteženje kolesa na napravi za uravnoteženje
 • razumevanje delovanja naprave za uravnoteženje koles
 • kontroliranje ter izbiranje vrednosti tlaka pnevmatike
 • poznavanje postopkov optimiranja krožnega teka koles s prestavljanjem pnevmatike na platišču
popravilo pnevmatik in platišč
 • preizkušanje tesnosti pnevmatike
 • popravljanje pnevmatike z ustrezno metodo
 • popravljanje zračnice z ustrezno metodo
 • vrezovanje profila na tekalni površini na tovornih pnevmatikah po ustreznih postopkih
 • opravljanje manjših popravil platišč po ustreznih postopkih
 • znanje ugotavljanja napak na sistemih nadzora tlaka na pnevmatikah, njihovo popravljanje ali zamenjevanje in programiranje
Administrativna dela izpolnjevanje dokumentacije
 • izpolnjevanje delovne dokumentacije skladno z navodili in zakonodajo
 • izpolnjevanje evidence
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • poznavanje vrste in strukture stroškov lastnega dela in materialov ter znanje izdelave kalkulacije cene lastnega dela
 • izdelovanje predkalkulacije za različne cenovne razrede pnevmatik in platišč
 • izdelovanje končnega obračuna opravljenega dela in porabljenega materiala
 • naročanje pnevmatike in platišč na osnovi katalogov in razgovora stranke pri sprejemniku
 • znanje priprave naročila rezervnih delov in opreme
 • pripravljanje predlogov za reklamacijske zahtevke
 • znanje pravilnega skladiščenja in označevanja pnevmatik ter platišč v hrambi
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti za opravljene storitve in delo
 • zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • kontroliranje in ocenjevanje rezultatov lastnega dela
 • kontroliranje kakovosti pnevmatik in platišč pred vgradnjo
 • poznavanje standardov kakovosti
 • poznavanje metod kontrole kakovosti
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremljanje razvoja stroke in ustrezno izobraževanje
Vzdrževanje in popravila kontrola, nastavitev ter vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki se uporabljajo pri delu
 • redno pregledovanje, nastavljanje in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij na podlagi proizvajalčevih tehničnih navodil
 • poznavanje načinov vzdrževanja osebne in delovne opreme
Komunikacija vzpostavitev kooperativnega odnosa s predpostavljenimi in sodelavci
 • reševanje problemov pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporabljanje strokovne terminologije
 • poznavanje pravil timskega dela
svetovanje strankam
 • svetovanje strankam o ustreznosti pnevmatik in platišč glede na tehnična navodila in predpise proizvajalcev pnevmatik in platišč, na osnovah zakonskih in homologacijskih zahtev proizvajalcev vozil
 • obveščanje strank o ustreznosti rabljenih pnevmatik in platišč glede na zakonodajo in proizvajalčeve tehnične zahteve
 • svetovanje in obrazložitev vzrokov in postopkov v primeru reklamacij
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • opravljanje dela z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme
 • upoštevanje navodil za varno delo
 • poznavanje predpisov o zdravju in varstvu pri delu
 • poznavanje možnih poškodb zaradi napačne uporabe strojev
varovanje okolja v delavnici in širšem delovnem okolju
 • uporabljanje snovi in opreme skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • poznavanje postopkov za pravilno skladiščenje, odstranjevanje in delo s škodljivimi snovmi oziroma obremenjujočimi okolju
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ludvik Špan, Špan, d. o.o., Brezovica pri Ljubljani
 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o. o., Trbovlje
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Matjaž Avsec, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.