O NRP

Slika strani
Kontakt:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije


Nacionalno informacijsko središče v članicah Evropske unije omogoča dostop do informacij o sistemu poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Evropska Nacionalna informacijska središča so povezana v mrežo.

Ena izmed največjih ovir za ljudi, ki želijo delati ali se izobraževati v drugi evropski državi, je možnost, da njihove kvalifikacije in kompetence ne bodo priznane. To poslabšuje tudi dejstvo, da se kvalifikacije močno širijo, da obstajajo različni nacionalni sistemi izobraževanja in usposabljanja in dejstvo, da se ti sistemi konstantno spreminjajo.

Nacionalno informacijsko središče predstavlja prvi kontakt za vsa vprašanja, ki se nanašajo na kvalifikacije, certifikate in na priloge k spričevalu.

Omogoča dostop do pomembnih informacij ali kontakt z nacionalnimi institucijami, ki posedujejo pomembne informacije. Nacionalno informacijsko središče Slovenije je tudi partner v Evropski mreži nacionalnih informacijskih središč s podobnimi odgovornostmi.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.