Poklicni standard

Naziv:

Frizerski mojster/frizerska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Frizerski mojster/frizerska mojstrica (55417300)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi dela v frizerskem salonu in pravili stroke,
 2. strokovno svetovati stranki glede frizerskih storitev skladno z njenimi željami in značilnostmi ob upoštevanju pravil stroke in sodobnih trendov v frizerstvu ter načel uspešne komunikacije,
 3. strokovno oblikovati pričeske in brado ter izvajati barvanje las glede na dogovor s stranko ob upoštevanju pravil stroke ter sodobnih trendov v frizerstvu,
 4. negovati lase in lasišče ob upoštevanju potreb stranke in pravil stroke,
 5. oblikovati, uporabljati in negovati lasničarske izdelke,
 6. izvajati različne tehnike in vrste ličenja ter izdelovati maske skladno s pravili stroke,
 7. izvajati manikuro skladno s pravili stroke,
 8. pri izvajanju frizerskih storitev odgovorno in ekonomično uporabljati naprave, energijo in čas ter vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega prostora,
 9. samostojno organizirati in voditi sodelavce v frizerskem salonu ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 10. komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije in osnovnega strokovnega besedišča v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 11. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v frizerskem salonu,
 12. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo frizerskega salona,
 13. zagotavljati rentabilnost poslovanja frizerskega salona v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja,
 14. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v frizerskem salonu (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • naroča stranke
 • razume in pozna osnovna pravila organizacije dela v frizerskem salonu
 • pozna tehniko del
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen za kakovostno izvajanje frizerskih in kozmetičnih storitev
 • zna celovito planirati delo na podlagi urnika
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • zna sestaviti naročilo materiala
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, stranko, delovno mesto in pripomočke
 • pripravi se in zaščiti skladno s higienskimi in z zaščitnimi postopki (zaščitna oblačila, rokavice)
 • zagotavlja lastno osebno urejenost in estetski izgled
 • pripravi in zaščiti stranko skladno s higienskimi in zaščitnimi postopki
 • pripravi prostor (estetska urejenost in čistoča prostora)
 • očisti, razkuži, sterilizira in neguje frizerski pribor, stroje, aparate in pripomočke skladno z dezinfekcijskimi in s sterilizacijskimi postopki
 • ima znanja o osebni higieni in higieni prostora
 • pozna higienske predpise
 • pozna vire okužb in bolezni las in lasišča ter možnosti razširjanja nalezljivih bolezni med frizerskimi in kozmetičnimi postopki ter ukrepe za preprečevanje razširjanja bolezni
 • pozna in zna pripraviti razkužila za uporabo
 • pozna zaščitna sredstva, sredstva za dezinfekcijo in sterilizacijo ter razume pomen njihove uporabe
 • pozna vse delovne pripomočke in preparate, ki se uporabljajo v frizerstvu

Operativna dela svetuje stranki o izvedbi frizerske storitve
 • sprejme stranko in se pogovori o storitvi (želje, potrebe, namen)
 • ugotavlja vizualne karakteristike stranke (fizični izgled, oblika obraza, stil oblačenja …)
 • analizira stanje las (opredeli strukturo las, oceni kvaliteto lasišča in las, testira kožo in lase)
 • obliko pričeske prilagaja obrazu, konstituciji telesa, psihološkim značilnostim in priložnosti oz. namenu ter življenjskemu stilu stranke
 • poveže obliko pričeske v estetsko dovršeno celoto, ki ustreza značilnostim stranke in njenim željam
 • pripravi računalniško simulacijo pričeske
 • pripravi načrt oblikovanja pričeske
 • izbere ustrezne metode dela ter ustrezne preparate
 • stranki predstavi ugotovitve analize las in ji svetuje o obliki pričeske, postopkih ter profesionalni negi
 • svetuje načine podaljšane nege lasišča in las doma ter načine oblikovanja pričeske doma
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen za kakovostno izvajanje frizerskih in kozmetičnih storitev
 • pozna delovanje čistilnih in negovalnih ter frizerskih in kozmetičnih kemikalij, njihov vpliv na kožo, lase
 • pozna poškodbe in analizira vzroke poškodb, ki so nastale ob nestrokovno opravljenem delu, ter jih zna popraviti ali ublažiti
 • pozna vpliv strukture in fizikalnih lastnosti las na oblikovanje pričeske
 • pozna zgradbo, značilnosti in bolezenske spremembe kože, las
 • pozna vsebine biologije, kemije in fizike, vezane na frizersko strokovno področje
 • prepozna psihološke značilnosti stranke in jih upošteva pri oblikovanju pričeske
 • spremlja novosti v frizerstvu doma in v tujini
 • pozna likovno govorico linij in estetske zakonitosti oblikovanja pričeske
 • pozna družbenozgodovinski razvoj oblikovanja pričesk
 • obvlada komunikacijske veščine
 • razume psihologijo stranke
 • obvlada osnove bontona in pravila lepega obnašanja in jih upošteva pri delu s strankami
 • zna vzpostaviti primeren stik in komunikacijo s stranko
 • zna s strankami komunicirati v dveh tujih jezikih
 • zaveda se pomena verbalnih in neverbalnih pravil komuniciranja s strankami
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela in celotnega salona
neguje lase in lasišče
 • izvaja mokro in suho umivanje las
 • izvaja masažo lasišča, obraza, vrata, dekolteja
 • pozna različne tehnike masaž
 • neguje zdrave in poškodovane lase, lasišče z izvajanjem različnih tehnik nege las in lasišča z uporabo izbiro ustreznih preparatov in delovnih pripomočkov
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri negi las, lasišča, obraza, vratu, dekolteja in rok
 • pozna delovanje čistilnih in negovalnih ter frizerskih in kozmetičnih kemikalij, njihov vpliv na kožo, lase
 • pozna nevarnosti uporabe preparatov
 • prepozna znake alergij, ki so posledica preparatov
 • pozna zgradbo, lastnosti in bolezenske spremembe kože in las
 • pozna bolezni las in lasišča ter tvorbe in izrastke na lasišču
 • prepozna bolezenske znake las in lasišča ter napoti stranko k zdravniku
oblikuje pričeske
 • predvidi tehnološke postopke dela ter možnosti izpeljav s sodobnimi materiali in pripomočki za oblikovanje posameznih vrst pričesk
 • češe in spenja lase
 • striže lase z različnimi tehnikami z upoštevanjem strukture in dolžine las, linij ali barve pričeske in oblike obraza
 • uporablja klasične in modne načine striženja
 • kodra (vodna in trajna ondulacija) in razkodra lase
 • topira lase
 • oblikuje lase s sušilcem in ščetko
 • poveže obliko pričeske v estetsko dovršeno celoto ob upoštevanju značilnosti in želja stranke
 • ustrezno izbira in dozira preparate
 • uporablja frizersko orodje, pripomočke in aparate
 • uporablja ekološko manj oporečne frizerske preparate
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri oblikovanju las
 • pozna značilnosti mokrih in suhih las
 • pozna vrste in tehnike česanja, spenjanja, striženja in onduliranja las
 • pozna kemijsko sestavo in značilnosti preparatov
 • pozna vsebine biologije, kemije in fizike, vezane na frizersko strokovno področje
 • pozna mehanske vplive pripomočkov na lase, vpliv toplote na lase in vpliv vode na lase
 • pozna osnovne značilnosti preparatov in njihovo učinkovanje na lase in lasišče
 • pozna delovanje, vpliv in nevarnosti uporabe preparatov
 • prepozna znake alergij, ki so posledica preparatov
 • pozna poškodbe in analizira vzroke poškodb, ki so nastale ob nestrokovno opravljenem delu, ter jih zna popraviti ali ublažiti
 • spremlja modne novosti in smernice v frizerstvu doma in v tujini
 • pozna likovno govorico linij in zakonitosti oblikovanja pričeske
 • pozna estetske zakonitosti
 • pozna družbenozgodovinski razvoj oblikovanja pričesk
izvaja barvanje las
 • izvaja postopke barvanja, toniranja, svetlitve, beljenja, niansiranja, oksidacijskega barvanja las ali pramenov
 • barva obrvi in trepalnice
 • zna uporabljati barvne karte
 • upošteva estetsko skladnost barv
 • upošteva prvotno barvo in strukturo las pri izbiri barve in odstotka hidrogena
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri barvanju las
 • pozna zakonitosti spreminjanja barv
 • pozna zakonitosti barvnega kroga
 • po barvnih spremembah ustrezno neguje lase in lasišče ter svetuje nadaljnjo vzdrževalno nego
 • pozna vsebine biologije, kemije in fizike, vezane na frizersko strokovno področje
 • pozna osnovne značilnosti preparatov in njihovo učinkovanje na lase in lasišče
 • pozna delovanje, vpliv in nevarnosti uporabe preparatov
 • prepozna znake alergij, ki so posledica preparatov
brije ter oblikuje brado
 • brije in oblikuje brado, brke, zalizce
 • izbrije želene oblike brkov in brade na obrazu
 • upošteva strukturo in rast dlak
 • upošteva posebnosti obraza
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri britju in oblikovanju brade
 • pozna mehanske vplive pripomočkov na kožo
 • pozna poškodbe in analizira vzroke poškodb, ki so nastale ob nestrokovno opravljenem delu, ter jih zna popraviti ali ublažiti
 • pozna zgradbo, lastnosti, rast in bolezenske spremembe kože in las
oblikuje pričeske z uporabo lasničarskih izdelkov
 • izdeluje ter popravlja lasulje in lasne vložke
 • vstavlja in češe lasulje in lasne vložke
 • čisti in neguje lasne vložke in lasulje (pranje, česanje)
 • obvlada različne tehnike vstavljanja in pritrjevanja lasničarskih izdelkov
 • pozna materiale za izdelavo lasničarskih izdelkov
 • pozna zgradbo in delovanje najsodobnejših preparatov za čiščenje in nego lasničarskih izdelkov
izvaja različne tehnike in vrste ličenja ter izdeluje maske
 • izvaja ličenje
 • izdeluje karakterne maske
 • uporablja ustrezne tehnike ličenja, pripomočke in materiale glede na želje in potrebe strank
 • razlikuje dnevni od večernega make-upa ter make-up za različne priložnosti
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri ličenju
 • pozna lastnosti barv, barvne zakonitosti
 • predvidi barvne odnose za posamezne stile
 • razume sestavo in delovanje različnih kozmetičnih preparatov ter njihove vplive na kožo
izvaja manikuro
 • analizira stanje nohtov
 • neguje in oblikuje nohte: izvaja čiščenje, striženje, piljenje, potiskanje obnohtne kožice, masiranje, poliranje in lakiranje nohtov
 • uporablja ustrezne tehnike nege in oblikovanja nohtov, pripomočke in preparate glede na želje in potrebe strank
 • pozna pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen pri negi in oblikovanju nohtov
 • pozna zgradbo, lastnosti in bolezenske spremembe nohtov
 • razume sestavo in delovanje različnih kozmetičnih preparatov ter njihove vplive na kožo in nohte

izvaja praktično usposabljanje dijakov
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • obvlada tehnike dela na frizerskih lutkah
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake za delo in učenje
 • pozna dijakove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novozaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco naročenih strank (urnik)
 • vodi evidenco čiščenja in dezinfekcije pribora in materialov
 • vodi evidenco uporabljenih materialov in izvedenih storitev pri posamezni stranki
 • vodi evidence receptur za barvanje las

Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja frizerskega salona v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo pridobljenih rezultatov na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, stanja in uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitev
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in opravljenih storitev skladno s standardi stroke
 • pozna standarde kakovosti v frizerski stroki
Nadzor dela nadzoruje procese dela v frizerskem salonu za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti storitev
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti in osebne podatke strank

Vodenje organizira in vodi sodelavce v frizerskem salonu
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja ter zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v dveh tujih jezikih
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v frizerskem salonu
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v frizerskem salonu
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo v salonu
 • pozna možnosti za nastanek nesreč v salonu, ukrepe za preprečevanje nesreč in nudenje prve pomoči ob nesrečah
 • razume in loči bolezenska stanja frizerja, ko mu ni dovoljeno delati v salonu, in bolezenska stanja strank, ko se jim začasno odsvetujejo, oz. odrečejo usluge
 • skrbi za lastno zdravje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marko Pliverič, Sekcija frizerjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Ratimir Krznarič, Sekcija frizerjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.